Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)
Bild 401–450

Måndag 24 oktober 2016

Grävarbeten pågår nu där spåret mot lokstallet ska ligga.  3 år
ID-nummer:  25591
Direktlänk: /bild/00025591/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning för anslutningen till lokstallet, här ska det också fortsatt ligga en spårspärr.  3 år
ID-nummer:  25592
Direktlänk: /bild/00025592/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här tippas de relativt begränsade massorna direkt på marken intill.  3 år
ID-nummer:  25593
Direktlänk: /bild/00025593/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen längre söderut i detaljvy.  3 år
ID-nummer:  25594
Direktlänk: /bild/00025594/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett hål i bangården som snart ska fyllas.  3 år
ID-nummer:  25595
Direktlänk: /bild/00025595/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren 6 och 7 sedda söderut från gångbron.  3 år
ID-nummer:  25596
Direktlänk: /bild/00025596/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma två spår sedda norrut från gångbron.  3 år
ID-nummer:  25597
Direktlänk: /bild/00025597/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot de nylagda växlarna, de tre spåren 7, 6 och 5 som återstår att koppla samman syns i bildens nedre del.  3 år
ID-nummer:  25598
Direktlänk: /bild/00025598/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  25599
Direktlänk: /bild/00025599/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av spår 7 som ännu inte kopplas ihop med spår 6.  3 år
ID-nummer:  25600
Direktlänk: /bild/00025600/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 oktober 2016

Schaktningsarbetet i norra änden av spår 5, 6 och 7 är färdigt och gropen återfylls.  3 år
ID-nummer:  25601
Direktlänk: /bild/00025601/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya krossmassor körs fram.  3 år
ID-nummer:  25602
Direktlänk: /bild/00025602/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora högen av uppgrävda massor strax nordväst om gångbron ska nu fraktas bort med lastbilar.  3 år
ID-nummer:  25603
Direktlänk: /bild/00025603/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllningen av gropen har påbörjats, men här måste åter hänsyn tas till kablar som ska fortsätta vara i drift under bygget.  3 år
ID-nummer:  25604
Direktlänk: /bild/00025604/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass töms i gropen.  3 år
ID-nummer:  25605
Direktlänk: /bild/00025605/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sedd från norr.  3 år
ID-nummer:  25606
Direktlänk: /bild/00025606/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med att gräva ner kabelbrunnar pågår vid spåranslutningen till lokstallet.  3 år
ID-nummer:  25607
Direktlänk: /bild/00025607/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnar grävs ner, spåret mot lokstallet har ännu inte återuppbyggts.  3 år
ID-nummer:  25608
Direktlänk: /bild/00025608/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllningen fortsätter längre söderut.  3 år
ID-nummer:  25609
Direktlänk: /bild/00025609/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ramp byggs över de gamla kablar som ska sparas.  3 år
ID-nummer:  25610
Direktlänk: /bild/00025610/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera fundament och brunnar har redan placerats ut tidigare och spåren byggs nu mellan dessa.  3 år
ID-nummer:  25611
Direktlänk: /bild/00025611/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett från gångbron.  3 år
ID-nummer:  25612
Direktlänk: /bild/00025612/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre spåren som ska kopplas samman med växeln på norra sidan av gropen syns i bildens nedre del, grund schaktning pågår till vänster för spår 7.  3 år
ID-nummer:  25613
Direktlänk: /bild/00025613/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren sedda söderut från gångbron.  3 år
ID-nummer:  25614
Direktlänk: /bild/00025614/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den södra bangårdsänden kommer de stora förändringarna att ske i början av sommaren 2017.  3 år
ID-nummer:  25615
Direktlänk: /bild/00025615/
Fotodatum: den 25 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 oktober 2016

Isoleringsarbetet har återupptagits i norra änden av spår 6 sedan schaktningen blivit klar.  3 år
ID-nummer:  25616
Direktlänk: /bild/00025616/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen är nu i stort sett fylld med de krossmassor som ska ligga under makadamen.  3 år
ID-nummer:  25617
Direktlänk: /bild/00025617/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lass tycks dock behövas.  3 år
ID-nummer:  25618
Direktlänk: /bild/00025618/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu färdigställs schaktningen för spåren 6 och 7 fram till växlarna i norr.  3 år
ID-nummer:  25619
Direktlänk: /bild/00025619/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera material för de nya spårens grundläggning.  3 år
ID-nummer:  25620
Direktlänk: /bild/00025620/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spårens lägen börjar framträda. Spår 5 läggs parallellt med spår 4 närmast, spår 6 närmast bakom stolpfundamentet nära bildens mitt och spår 7 längs med den bortre kanten bort mot grävmaskinen.  3 år
ID-nummer:  25621
Direktlänk: /bild/00025621/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lokstallets infartsspår fortsätter grävarbetena.  3 år
ID-nummer:  25622
Direktlänk: /bild/00025622/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen ska fyllas ännu lite mer och en nedfartsramp görs i ordning.  3 år
ID-nummer:  25623
Direktlänk: /bild/00025623/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för norra änden av spår 7.  3 år
ID-nummer:  25624
Direktlänk: /bild/00025624/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Berg av olika slag i Gällivare.  3 år
ID-nummer:  25625
Direktlänk: /bild/00025625/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens vy från gångbron norrut.  3 år
ID-nummer:  25626
Direktlänk: /bild/00025626/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning pågår för sista biten av spår 7, isolering pågår på spår 6 och grunden för norra delen av spår 5 byggs.  3 år
ID-nummer:  25627
Direktlänk: /bild/00025627/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena pågår ostört av den trafik som passerar på andra sidan bangården.  3 år
ID-nummer:  25628
Direktlänk: /bild/00025628/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i ett spännande novemberljus.  3 år
ID-nummer:  25629
Direktlänk: /bild/00025629/
Fotodatum: den 26 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 29 oktober 2016

Frostig morgon i Gällivare och spåret in till lokstallet har nu byggts upp igen.  3 år
ID-nummer:  25630
Direktlänk: /bild/00025630/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därtill har kontaktledningsstolpar satts upp på de fundament som hittills kommit på plats.  3 år
ID-nummer:  25631
Direktlänk: /bild/00025631/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stolpar i södra änden av spår 7.  3 år
ID-nummer:  25632
Direktlänk: /bild/00025632/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stolpar norr om gångbron.  3 år
ID-nummer:  25633
Direktlänk: /bild/00025633/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbäddarna är i stort sett klara för att lägga spår och den sista växeln här.  3 år
ID-nummer:  25634
Direktlänk: /bild/00025634/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här syns nu tydligt hur spåren ska ligga.  3 år
ID-nummer:  25635
Direktlänk: /bild/00025635/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mot sydväst utökade bangården börjar ta form.  3 år
ID-nummer:  25636
Direktlänk: /bild/00025636/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs spår 6 upp mot norra änden där det första ska gå samman med spår 7 för att sedan ansluta till spår 5 i den växel som redan kommit på plats.  3 år
ID-nummer:  25637
Direktlänk: /bild/00025637/
Fotodatum: den 29 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 30 oktober 2016

De nya stolparna på bangården sedda från plattformen strax nordväst om stationshuset, notera den tillfälliga U-tavlan långt före plattformens slut.  3 år
ID-nummer:  25638
Direktlänk: /bild/00025638/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stolpfloran sedd från norra änden av plattformen söderut.  3 år
ID-nummer:  25639
Direktlänk: /bild/00025639/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget för en ny brygga vid kilometer 1313 kan anas med ledning av de stolpar som satts upp.  3 år
ID-nummer:  25640
Direktlänk: /bild/00025640/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 501–506