Oktober 2016

Bilder och filmer (430)

Lördag 1 oktober 2016

Läggning av växlar pågår i höjd med lokstallet på morgonen. 7 dgr
ID-nummer:  25181
Direktlänk: /bild/00025181/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 har redan kommit på plats. 7 dgr
ID-nummer:  25182
Direktlänk: /bild/00025182/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 459 har körts fram till sin position och ska nu mätas in. 7 dgr
ID-nummer:  25183
Direktlänk: /bild/00025183/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätinstrumentet placeras på rälsen medan den ännu hänger i luften. 7 dgr
ID-nummer:  25184
Direktlänk: /bild/00025184/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut pågår arbete med att lägga räls och att skapa en stabil bädd för ännu ett spår. 7 dgr
ID-nummer:  25185
Direktlänk: /bild/00025185/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden vältas ända fram till den nylagda växeln. 7 dgr
ID-nummer:  25186
Direktlänk: /bild/00025186/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt spår byggs i samma sträckning som det rivna spår 4. 7 dgr
ID-nummer:  25187
Direktlänk: /bild/00025187/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny räls fästs i de utlagda sliprarna. 7 dgr
ID-nummer:  25188
Direktlänk: /bild/00025188/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna 458 och 459 kommer att utgöra utfart norrut från de tre spåren för växling och uppställning över till mötesspåret som senare ska heta spår 3. 7 dgr
ID-nummer:  25189
Direktlänk: /bild/00025189/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Finjustering av växelns läge pågår. 7 dgr
ID-nummer:  25190
Direktlänk: /bild/00025190/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till och med en tumstock kan komma till användning när växeln ska passas in. 7 dgr
ID-nummer:  25191
Direktlänk: /bild/00025191/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln har lagts ner och läget kontrolleras. 7 dgr
ID-nummer:  25192
Direktlänk: /bild/00025192/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även ögonmåttet kan komma väl till pass. 7 dgr
ID-nummer:  25193
Direktlänk: /bild/00025193/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska även den andra änden av växeln, eller snara växeldelen, passas in med millimeterprecision. 7 dgr
ID-nummer:  25194
Direktlänk: /bild/00025194/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även denna sida har landat. 7 dgr
ID-nummer:  25195
Direktlänk: /bild/00025195/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar tillhörande växeln körs fram. 7 dgr
ID-nummer:  25196
Direktlänk: /bild/00025196/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar som ska ligga intill de färdigbyggda delar som lagts på plats. 7 dgr
ID-nummer:  25197
Direktlänk: /bild/00025197/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar märkta med växelns nummer. 7 dgr
ID-nummer:  25198
Direktlänk: /bild/00025198/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen har släppt taget om växeln och ska nu hämta ännu en del av den. 7 dgr
ID-nummer:  25199
Direktlänk: /bild/00025199/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen rullar bort från korsningsdelen av växeln som nu är på plats. 7 dgr
ID-nummer:  25200
Direktlänk: /bild/00025200/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen körs bort för att hämta delen med själva växeltungorna. 7 dgr
ID-nummer:  25201
Direktlänk: /bild/00025201/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt körs den spårgående traktorn in på spårområdet för att hjälpa till med att lägga sliprar. 7 dgr
ID-nummer:  25202
Direktlänk: /bild/00025202/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kortare tungdelen av växeln hämtas upp. 7 dgr
ID-nummer:  25203
Direktlänk: /bild/00025203/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen har krokats fast under maskinen som nu börjar röra sig mot växelns plats. 7 dgr
ID-nummer:  25204
Direktlänk: /bild/00025204/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen är radiostyrd så att operatören kan ha full koll på framfarten. 7 dgr
ID-nummer:  25205
Direktlänk: /bild/00025205/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar av olika längd sorteras upp för att läggas ut. 7 dgr
ID-nummer:  25206
Direktlänk: /bild/00025206/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är långsliprar till det lilla utrymmet mellan de två växlarna som ska placeras ut. 7 dgr
ID-nummer:  25207
Direktlänk: /bild/00025207/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna placeras ut i samspel med maskinföraren. 7 dgr
ID-nummer:  25208
Direktlänk: /bild/00025208/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt är den andra delen av växeln på väg fram till sin plats. 7 dgr
ID-nummer:  25209
Direktlänk: /bild/00025209/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En första långsliper har kommit på plats. 7 dgr
ID-nummer:  25210
Direktlänk: /bild/00025210/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En till är på väg fram. 7 dgr
ID-nummer:  25211
Direktlänk: /bild/00025211/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen är framme vid sin plats. 7 dgr
ID-nummer:  25212
Direktlänk: /bild/00025212/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den läggs ned och ska också mätas in. 7 dgr
ID-nummer:  25213
Direktlänk: /bild/00025213/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det breda partiet där växlarna möts byggs på plats och levereras inte färdigt. 7 dgr
ID-nummer:  25214
Direktlänk: /bild/00025214/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av spett skjuts sliprarna på plats. 7 dgr
ID-nummer:  25215
Direktlänk: /bild/00025215/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliper efter sliper lyfts på plats. 7 dgr
ID-nummer:  25216
Direktlänk: /bild/00025216/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spetten kommer åter till användning. 7 dgr
ID-nummer:  25217
Direktlänk: /bild/00025217/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växelförbindelsen sedd från söder. 7 dgr
ID-nummer:  25218
Direktlänk: /bild/00025218/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela växel 458 sedd från söder med växel 459 i bakgrunden. 7 dgr
ID-nummer:  25219
Direktlänk: /bild/00025219/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om växlarna återstår ännu en del arbete för att få spåren farbara, men det är endast Inlandsbanans utfart som är genomgående och trafiken där är begränsad. 7 dgr
ID-nummer:  25220
Direktlänk: /bild/00025220/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av arbetsområdet vid lokstallet kopplas det nya spåret ihop med det gamla vid växeltransversalen. 7 dgr
ID-nummer:  25221
Direktlänk: /bild/00025221/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet pågår samtidigt som växlarna är öppna för trafik, här passerar spärrfärden mot Vitåfors. 7 dgr
ID-nummer:  25222
Direktlänk: /bild/00025222/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna mot Vitåfors är exempel på trafik som senare kommer att använda den nya växelförbindelsen som lagts ut idag. 7 dgr
ID-nummer:  25223
Direktlänk: /bild/00025223/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 459 sedd från nordväst. 7 dgr
ID-nummer:  25224
Direktlänk: /bild/00025224/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen är växelläggningen klar och spårbygge pågår. 7 dgr
ID-nummer:  25225
Direktlänk: /bild/00025225/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 459 närmast och bakom sliperstraven skymtar växel 458. 7 dgr
ID-nummer:  25226
Direktlänk: /bild/00025226/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament ligger och väntar på sin slutgiltiga utplacering. 7 dgr
ID-nummer:  25227
Direktlänk: /bild/00025227/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna sedda från söder. 7 dgr
ID-nummer:  25228
Direktlänk: /bild/00025228/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbitar med isolerskarvar har nu lagts in mellan de två växlarna. 7 dgr
ID-nummer:  25229
Direktlänk: /bild/00025229/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om växel 458 läggs träsliprar ut för det nya spåret. 7 dgr
ID-nummer:  25230
Direktlänk: /bild/00025230/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!