Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)

Lördag 1 oktober 2016

Läggning av växlar pågår i höjd med lokstallet på morgonen.  4 år
ID-nummer:  25181
Direktlänk: /bild/00025181/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 har redan kommit på plats.  4 år
ID-nummer:  25182
Direktlänk: /bild/00025182/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 459 har körts fram till sin position och ska nu mätas in.  4 år
ID-nummer:  25183
Direktlänk: /bild/00025183/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätinstrumentet placeras på rälsen medan den ännu hänger i luften.  4 år
ID-nummer:  25184
Direktlänk: /bild/00025184/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut pågår arbete med att lägga räls och att skapa en stabil bädd för ännu ett spår.  4 år
ID-nummer:  25185
Direktlänk: /bild/00025185/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden vältas ända fram till den nylagda växeln.  4 år
ID-nummer:  25186
Direktlänk: /bild/00025186/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt spår byggs i samma sträckning som det rivna spår 4.  4 år
ID-nummer:  25187
Direktlänk: /bild/00025187/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny räls fästs i de utlagda sliprarna.  4 år
ID-nummer:  25188
Direktlänk: /bild/00025188/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna 458 och 459 kommer att utgöra utfart norrut från de tre spåren för växling och uppställning över till mötesspåret som senare ska heta spår 3.  4 år
ID-nummer:  25189
Direktlänk: /bild/00025189/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Finjustering av växelns läge pågår.  4 år
ID-nummer:  25190
Direktlänk: /bild/00025190/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till och med en tumstock kan komma till användning när växeln ska passas in.  4 år
ID-nummer:  25191
Direktlänk: /bild/00025191/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln har lagts ner och läget kontrolleras.  4 år
ID-nummer:  25192
Direktlänk: /bild/00025192/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även ögonmåttet kan komma väl till pass.  4 år
ID-nummer:  25193
Direktlänk: /bild/00025193/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska även den andra änden av växeln, eller snara växeldelen, passas in med millimeterprecision.  4 år
ID-nummer:  25194
Direktlänk: /bild/00025194/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även denna sida har landat.  4 år
ID-nummer:  25195
Direktlänk: /bild/00025195/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar tillhörande växeln körs fram.  4 år
ID-nummer:  25196
Direktlänk: /bild/00025196/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar som ska ligga intill de färdigbyggda delar som lagts på plats.  4 år
ID-nummer:  25197
Direktlänk: /bild/00025197/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar märkta med växelns nummer.  4 år
ID-nummer:  25198
Direktlänk: /bild/00025198/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen har släppt taget om växeln och ska nu hämta ännu en del av den.  4 år
ID-nummer:  25199
Direktlänk: /bild/00025199/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen rullar bort från korsningsdelen av växeln som nu är på plats.  4 år
ID-nummer:  25200
Direktlänk: /bild/00025200/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen körs bort för att hämta delen med själva växeltungorna.  4 år
ID-nummer:  25201
Direktlänk: /bild/00025201/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt körs den spårgående traktorn in på spårområdet för att hjälpa till med att lägga sliprar.  4 år
ID-nummer:  25202
Direktlänk: /bild/00025202/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kortare tungdelen av växeln hämtas upp.  4 år
ID-nummer:  25203
Direktlänk: /bild/00025203/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen har krokats fast under maskinen som nu börjar röra sig mot växelns plats.  4 år
ID-nummer:  25204
Direktlänk: /bild/00025204/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen är radiostyrd så att operatören kan ha full koll på framfarten.  4 år
ID-nummer:  25205
Direktlänk: /bild/00025205/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar av olika längd sorteras upp för att läggas ut.  4 år
ID-nummer:  25206
Direktlänk: /bild/00025206/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är långsliprar till det lilla utrymmet mellan de två växlarna som ska placeras ut.  4 år
ID-nummer:  25207
Direktlänk: /bild/00025207/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna placeras ut i samspel med maskinföraren.  4 år
ID-nummer:  25208
Direktlänk: /bild/00025208/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt är den andra delen av växeln på väg fram till sin plats.  4 år
ID-nummer:  25209
Direktlänk: /bild/00025209/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En första långsliper har kommit på plats.  4 år
ID-nummer:  25210
Direktlänk: /bild/00025210/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En till är på väg fram.  4 år
ID-nummer:  25211
Direktlänk: /bild/00025211/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen är framme vid sin plats.  4 år
ID-nummer:  25212
Direktlänk: /bild/00025212/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den läggs ned och ska också mätas in.  4 år
ID-nummer:  25213
Direktlänk: /bild/00025213/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det breda partiet där växlarna möts byggs på plats och levereras inte färdigt.  4 år
ID-nummer:  25214
Direktlänk: /bild/00025214/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av spett skjuts sliprarna på plats.  4 år
ID-nummer:  25215
Direktlänk: /bild/00025215/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliper efter sliper lyfts på plats.  4 år
ID-nummer:  25216
Direktlänk: /bild/00025216/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spetten kommer åter till användning.  4 år
ID-nummer:  25217
Direktlänk: /bild/00025217/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växelförbindelsen sedd från söder.  4 år
ID-nummer:  25218
Direktlänk: /bild/00025218/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela växel 458 sedd från söder med växel 459 i bakgrunden.  4 år
ID-nummer:  25219
Direktlänk: /bild/00025219/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om växlarna återstår ännu en del arbete för att få spåren farbara, men det är endast Inlandsbanans utfart som är genomgående och trafiken där är begränsad.  4 år
ID-nummer:  25220
Direktlänk: /bild/00025220/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av arbetsområdet vid lokstallet kopplas det nya spåret ihop med det gamla vid växeltransversalen.  4 år
ID-nummer:  25221
Direktlänk: /bild/00025221/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet pågår samtidigt som växlarna är öppna för trafik, här passerar spärrfärden mot Vitåfors.  4 år
ID-nummer:  25222
Direktlänk: /bild/00025222/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna mot Vitåfors är exempel på trafik som senare kommer att använda den nya växelförbindelsen som lagts ut idag.  4 år
ID-nummer:  25223
Direktlänk: /bild/00025223/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 459 sedd från nordväst.  4 år
ID-nummer:  25224
Direktlänk: /bild/00025224/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen är växelläggningen klar och spårbygge pågår.  4 år
ID-nummer:  25225
Direktlänk: /bild/00025225/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 459 närmast och bakom sliperstraven skymtar växel 458.  4 år
ID-nummer:  25226
Direktlänk: /bild/00025226/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament ligger och väntar på sin slutgiltiga utplacering.  4 år
ID-nummer:  25227
Direktlänk: /bild/00025227/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna sedda från söder.  4 år
ID-nummer:  25228
Direktlänk: /bild/00025228/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbitar med isolerskarvar har nu lagts in mellan de två växlarna.  4 år
ID-nummer:  25229
Direktlänk: /bild/00025229/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om växel 458 läggs träsliprar ut för det nya spåret.  4 år
ID-nummer:  25230
Direktlänk: /bild/00025230/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100