November 2016

När vintervädret hade börjat etablera sig i Gällivare i början av november månad slutfördes de arbeten som påbörjats under senhösten och bangården förbereddes för vinteruppehållet. Spåren 5, 6 och 7 knöts ihop med de nya växlarna i området mellan stationshuset och lokstallet och även spåret till lokstallet återuppbyggdes. Kontaktledningen över spår 5 och båda ändarna av spår 6 sattes åter upp, medan resten av spår 6 och hela spår 7 lämnades utan kontaktledning. Det nybyggda spår 7 fick växel endast i norra änden under denna säsong och och fick därför en tillfällig stoppbock i södra änden.

Mot slutet av månaden började grävmaskiner åter ses arbeta i södra delen av bangården. Fler fundament för nya kontaktledningsstolpar behövde komma på plats medan det ännu gick att gräva genom den begynnande tjälen. De stora arbetena som ska inleda arbetssommaren 2017 riskerade att försenas om fundamenten inte kommit på plats i förväg.

Bilder och filmer (149)

Tisdag 1 november 2016

Arbeten pågår vid växlarna som blir norra änden på de tre yttersta spåren på bangården.  6 år
ID-nummer:  21385
Direktlänk: /bild/00021385/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En växel har lagts ut där spår 7 ska ansluta till spår 6.  6 år
ID-nummer:  21386
Direktlänk: /bild/00021386/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls läggs ut för att sammanbinda växeln med resten av det återuppbyggda spår 6. Även spår 5 har återuppbyggts i den tidigare rivna norra delen.  6 år
ID-nummer:  21387
Direktlänk: /bild/00021387/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid övergången mellan ej ombyggt spår 5 och förbindelsen till de nya växlarna. Hela spår 5 flyttas något i sidled nästa år så förbindelsen blir ett provisorium över vintern.  6 år
ID-nummer:  21388
Direktlänk: /bild/00021388/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två växlarna som knyter ihop spår 5, 6 och 7, det sistnämnda spåret är inte byggt ända fram till växeln här.  6 år
ID-nummer:  21389
Direktlänk: /bild/00021389/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har spåret till lokstallet nu återuppbyggts efter att ha varit rivet ett par månader.  6 år
ID-nummer:  21390
Direktlänk: /bild/00021390/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från norr.  6 år
ID-nummer:  21391
Direktlänk: /bild/00021391/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande vy något längre söderut, där traktorn står skall även spår 7 byggas ända fram till växeln bakom dvärgsignalerna.  6 år
ID-nummer:  21392
Direktlänk: /bild/00021392/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsarbete på spår 6.  6 år
ID-nummer:  21393
Direktlänk: /bild/00021393/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut, spårriktaren på spår 6 har kommit in från söder där spåranslutningen är klar sedan tidigare.  6 år
ID-nummer:  21394
Direktlänk: /bild/00021394/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårsvetsning pågår så länge nya spår byggs.  6 år
ID-nummer:  21395
Direktlänk: /bild/00021395/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Termitreaktionen har startat.  6 år
ID-nummer:  21396
Direktlänk: /bild/00021396/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den heta smältan står för det starkaste ljuset under svetsningen.  6 år
ID-nummer:  21397
Direktlänk: /bild/00021397/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 saknar ännu räls på en kort sträcka, bakom det ska den återstående delen av spår 7 byggas.  6 år
ID-nummer:  21398
Direktlänk: /bild/00021398/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från öster.  6 år
ID-nummer:  21399
Direktlänk: /bild/00021399/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs med bangården från samma plats på den nya plattformen.  6 år
ID-nummer:  21400
Direktlänk: /bild/00021400/
Fotodatum: den 1 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 3 november 2016

Kontaktledningsarbeten i södra änden av spår 6.  6 år
ID-nummer:  21369
Direktlänk: /bild/00021369/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen har en nyhet dykt upp, ja till och med tre. Elektoniska informationstavlor har inte funnits på plattformarna tidigare, men nu finns en vid blivande spår 1a i söder och två vid blivande spår 1b i norr. Plattformsspåret heter dock ännu 2 ända till nästa sommar.  6 år
ID-nummer:  21370
Direktlänk: /bild/00021370/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya informationsskyltar över plattformen.  6 år
ID-nummer:  21371
Direktlänk: /bild/00021371/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr avslutas kontaktledningen över spår 6 strax söder om växlarna.  6 år
ID-nummer:  21372
Direktlänk: /bild/00021372/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsarbete på norra delen av spår 6 i växeln mot spår 7.  6 år
ID-nummer:  21373
Direktlänk: /bild/00021373/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren arbetar på spår 5 i övergången mellan de nya växlarna och den ännu inte ombyggda huvuddelen av spår 5.  6 år
ID-nummer:  21374
Direktlänk: /bild/00021374/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet med växlarna mellan spår 5, 6 och 7. Bryggorna 11 och 12 närmast kortades ned tidigare i höst och nya stolpar får bära kontaktledningen här.  6 år
ID-nummer:  21375
Direktlänk: /bild/00021375/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid växeln mot lokstallet finns en ny kontaktledningsstolpe, men den ersatte en gammal på ungefär samma plats och brygga 13 var inte längre före ombyggnaden heller.  6 år
ID-nummer:  21376
Direktlänk: /bild/00021376/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformsänden med den nya bryggan som i slutet av augusti ersatte brygga 14 närmast.  6 år
ID-nummer:  21377
Direktlänk: /bild/00021377/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren i arbete på spår 5.  6 år
ID-nummer:  21378
Direktlänk: /bild/00021378/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren befinner sig i den kurva som uppstått där spår 5 binds ihop från växlar i det blivande något sidoförflyttade läget av spåret till den ännu inte ombyggda delen av spåret.  6 år
ID-nummer:  21379
Direktlänk: /bild/00021379/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av liftmotorvagnarna vid änden av kontaktledningen i norra delen av spår 6.  6 år
ID-nummer:  21380
Direktlänk: /bild/00021380/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av spår 6 rullas ny bärlina ut.  6 år
ID-nummer:  21381
Direktlänk: /bild/00021381/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra liftmotorvagnen är kvar i södra änden med andra änden av samma lina.  6 år
ID-nummer:  21382
Direktlänk: /bild/00021382/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen hängs tillfälligt upp i de gamla stolparna, nästa sommar ersätts de av nya.  6 år
ID-nummer:  21383
Direktlänk: /bild/00021383/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen i södra änden av bangården.  6 år
ID-nummer:  21384
Direktlänk: /bild/00021384/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 4 november 2016

Södra bangårdsänden sedd från öster, här har nu en stoppbock placerats på det utplacerade men ännu inte inkopplade skyddsspåret.  6 år
ID-nummer:  21341
Direktlänk: /bild/00021341/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla växlarna i södra bangårdsänden ligger kvar till nästa år, men några nya har lagts ut i den nya växelgatan bakom dem.  6 år
ID-nummer:  21342
Direktlänk: /bild/00021342/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspåret och vändplanen intill det tillhörde årets nyheter vid södra bangårdsänden, nästa år rivs alla gamla växlar och ersätts med nya i nya lägen.  6 år
ID-nummer:  21343
Direktlänk: /bild/00021343/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen på spår 5 och delar av spår 6 har återställts.  6 år
ID-nummer:  21344
Direktlänk: /bild/00021344/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny kontaktledning i gamla stolpar, nästa år försvinner även resterande gamla gröna kontaktledningsstolpar och bryggor.  6 år
ID-nummer:  21345
Direktlänk: /bild/00021345/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ombyggnaden av Gällivare bangård går in i vinterdvala med nya spår på båda sidor om de tre ännu inte ombyggda spåren i mitten.  6 år
ID-nummer:  21346
Direktlänk: /bild/00021346/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen på spår 6 avslutas med en elspärrtavla vid brygga 4.  6 år
ID-nummer:  21347
Direktlänk: /bild/00021347/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stationshusmiljön i vinterskrud.  6 år
ID-nummer:  21348
Direktlänk: /bild/00021348/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna utanför stationshuset är klovade då de ännu inte leder någonstans, bakom dem ligger en mängd kablar som skyddats bäst det går inför vinterns snöröjning.  6 år
ID-nummer:  21349
Direktlänk: /bild/00021349/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den nya plattformen vid spår 2 mot höstens sista arbeten där spåren 5, 6 och nya spår 7 kopplas samman med växlar ungefär där växlarna mellan spåren fanns förut.  6 år
ID-nummer:  21350
Direktlänk: /bild/00021350/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nyinlagda växlarna mellan spår 5, 6 och 7 sedda från den nya plattformens nordligaste del. De två närmaste kontaktledningsbryggorna kortades innan grävarbetena startade här och ledningarna har nu delvis monterats i nya stolpar.  6 år
ID-nummer:  21353
Direktlänk: /bild/00021353/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen till lokstallet är återställd, men numera utan elektrifiering.  6 år
ID-nummer:  21351
Direktlänk: /bild/00021351/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har åter sex spår trots att spår 1 fick ge plats åt den nya plattformen varifrån bilden togs.  6 år
ID-nummer:  21352
Direktlänk: /bild/00021352/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i växeln mellan nyuppbyggda spår 6 och helt nya spår 7. Det senare blivande uppställningsspåret är inte ännu genomgående och inte heller elektrifierat ännu.  6 år
ID-nummer:  21354
Direktlänk: /bild/00021354/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårspärr har lagts in i nya spår 7 nära växeln och en huvuddvärgsignal för spår 6 och en dvärgsignal för spår 7 monterats.  6 år
ID-nummer:  21355
Direktlänk: /bild/00021355/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De senast byggda spåren strax söder om växlarna i ett numera trots små snömängder ändå ganska vintrigt Gällivare.  6 år
ID-nummer:  21356
Direktlänk: /bild/00021356/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalerna vid norra änden av spår 6 och 7.  6 år
ID-nummer:  21357
Direktlänk: /bild/00021357/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den nyligen färdigställda delen av bangården från gångbron.  6 år
ID-nummer:  21363
Direktlänk: /bild/00021363/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100