Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)
Bild 151–200

Måndag 10 oktober 2016

Stolpar för räcket längs plattformen börjar komma upp. 2 år
ID-nummer:  25335
Direktlänk: /bild/00025335/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 oktober 2016

En grund schaktning har utförts för spår 6 och isolering läggs nu ut. 2 år
ID-nummer:  25336
Direktlänk: /bild/00025336/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolerplattorna läggs ut i dubbla lager. 2 år
ID-nummer:  25337
Direktlänk: /bild/00025337/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering av den södra delen av spår 6. 2 år
ID-nummer:  25338
Direktlänk: /bild/00025338/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron pågår schaktningen för samma spår. 2 år
ID-nummer:  25339
Direktlänk: /bild/00025339/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning på bangårdens sydvästra sida. 2 år
ID-nummer:  25340
Direktlänk: /bild/00025340/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högspänningskablarna som ska vara kvar har frilagts medan arbetet pågår. 2 år
ID-nummer:  25341
Direktlänk: /bild/00025341/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen inför återuppbyggnaden av spår 6 sedd från plattformen. 2 år
ID-nummer:  25342
Direktlänk: /bild/00025342/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna körs bort på bil. 2 år
ID-nummer:  25343
Direktlänk: /bild/00025343/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av plattformen pågår arbetet med plattformens räcke. 2 år
ID-nummer:  25344
Direktlänk: /bild/00025344/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning har nu också påbörjats där den tidigare växeln mellan spår 5 och 6 låg. 2 år
ID-nummer:  25345
Direktlänk: /bild/00025345/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här är det fråga om djupschaktning under de blivande växlarna som ska ligga här. 2 år
ID-nummer:  25346
Direktlänk: /bild/00025346/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren i höjd med lokstallet riktas nu med spårriktare. 2 år
ID-nummer:  25347
Direktlänk: /bild/00025347/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren utanför lokstallet sedd från andra sidan av bangården. 2 år
ID-nummer:  25348
Direktlänk: /bild/00025348/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med sina vibrerande armar som körs ner mellan varje sliper stabiliseras spåret och placeras i rätt position. 2 år
ID-nummer:  25349
Direktlänk: /bild/00025349/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett dammoln förföljer spårriktaren där den arbetar utanför lokstallet. 2 år
ID-nummer:  25350
Direktlänk: /bild/00025350/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har fått nya tillfälliga trädäck för spåren 2 och 3. 2 år
ID-nummer:  25351
Direktlänk: /bild/00025351/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spåren där spårriktaren har arbetat justeras makadamen så att det finns tillräckligt överallt. 2 år
ID-nummer:  25352
Direktlänk: /bild/00025352/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren i arbete i de nya växlarna. 2 år
ID-nummer:  25353
Direktlänk: /bild/00025353/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armarna som gör jobbet syns här ovanför makadambädden. 2 år
ID-nummer:  25354
Direktlänk: /bild/00025354/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har de borrat sig ner på vardera sidan av en sliper. 2 år
ID-nummer:  25355
Direktlänk: /bild/00025355/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta men säkert arbetar sig maskinen framåt. 2 år
ID-nummer:  25356
Direktlänk: /bild/00025356/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren SPR 2070C arbetar i nya växeln 458 i höjd med lokstallet. 4 år
ID-nummer:  21331
Direktlänk: /bild/00021331/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 16 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med liten marginal klarar sig maskinen på det spår som har lagts fram mot det ännu inte färdiga stickspåret. 2 år
ID-nummer:  25357
Direktlänk: /bild/00025357/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av stickspåret sett från söder samtidigt som ett kort persontåg passerar på spår 3. 2 år
ID-nummer:  25358
Direktlänk: /bild/00025358/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen av stickspåret väntar på vidare schaktning norrut. 2 år
ID-nummer:  25359
Direktlänk: /bild/00025359/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka till djupschaktningen vid norra änden av spår 5 och 6, för nog blir gropen djup allt. 2 år
ID-nummer:  25360
Direktlänk: /bild/00025360/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fästena för plattformens räcke har lagts ut i norra delen. 2 år
ID-nummer:  25361
Direktlänk: /bild/00025361/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av grävmaskinen slås hål för räcket strax utanför asfaltskanten. 2 år
ID-nummer:  25362
Direktlänk: /bild/00025362/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar vi bort mot schaktningen på andra sidan bangården syns högen med bortschaktade massor växa allt mer. 2 år
ID-nummer:  25363
Direktlänk: /bild/00025363/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen ligger också en av de stolpar som ska bära de nya elektroniska informationstavlor som plattformarna nu utrustas med. 2 år
ID-nummer:  25364
Direktlänk: /bild/00025364/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räckesstolpar har kommit på plats i plattformens södra del. 2 år
ID-nummer:  25365
Direktlänk: /bild/00025365/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya räcket på plattformens södra del med stationshuset i bakgrunden. 2 år
ID-nummer:  25366
Direktlänk: /bild/00025366/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt stolpfundament som grävts upp ligger och väntar på borttransport vid södra bangårdsänden på eftermiddagen. 2 år
ID-nummer:  25367
Direktlänk: /bild/00025367/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På planen utanför stationshuset är nu ytskiktet färdigt. 2 år
ID-nummer:  25368
Direktlänk: /bild/00025368/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En svag lutning upp mot plattformen men en öppen plats utan begränsande räcken ger bra tillfart till plattformen. 2 år
ID-nummer:  25369
Direktlänk: /bild/00025369/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen i gamla spår 6 sträckning fortsätter norrut. 2 år
ID-nummer:  25370
Direktlänk: /bild/00025370/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blir många grävskopor som ska fyllas under hela bangårdsprojektet. 2 år
ID-nummer:  25371
Direktlänk: /bild/00025371/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen är på plats på stora delar av sträckan söder om gångbron. 2 år
ID-nummer:  25372
Direktlänk: /bild/00025372/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringsplattorna i dubbla lager lagda omlott. 2 år
ID-nummer:  25373
Direktlänk: /bild/00025373/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt emot stationshuset är det till synes ett virrvarr av kablar som hindrar färdigställandet av grundläggningen för spåret. 2 år
ID-nummer:  25374
Direktlänk: /bild/00025374/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs den nya plattformen norr om stationshuset med resterna av den gamla huvudplattformen till höger. 2 år
ID-nummer:  25375
Direktlänk: /bild/00025375/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från samma del av plattformen. 2 år
ID-nummer:  25376
Direktlänk: /bild/00025376/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot söder från plattformens norra ände. 2 år
ID-nummer:  25377
Direktlänk: /bild/00025377/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupschaktningen har gått framåt och norra delen av gropen har börjat återfyllas. 2 år
ID-nummer:  25378
Direktlänk: /bild/00025378/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dumper tippar sitt lass i anslutning till gropen. 2 år
ID-nummer:  25379
Direktlänk: /bild/00025379/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen fördelar ut materialet medan dumpern hämtar ett nytt lass. 2 år
ID-nummer:  25380
Direktlänk: /bild/00025380/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformen grävs fler tillfälligt placerade gamla kablar ned för att inte skadas under vintern. 2 år
ID-nummer:  25381
Direktlänk: /bild/00025381/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetena i höjd med lokstallet från norra plattformsänden. Växlarna i förgrunden som utgör den gamla bangårdens norra växelförbindelser kommer att vara i drift till projektets slutskede i slutet av sommaren 2017. 2 år
ID-nummer:  25382
Direktlänk: /bild/00025382/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen tvärs över norra delen av bangården som kortades av närmast i bild i början av projektet blir kvar ännu ett knappt år för fyra spår medan djupschaktning för nya växlar pågår längst bort vid spår 5 och 6. 2 år
ID-nummer:  25383
Direktlänk: /bild/00025383/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300