Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården. Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelgata som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växelgata och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)

Måndag 10 oktober 2016

Stolpar för räcket längs plattformen börjar komma upp. 10 mån
ID-nummer:  25335
Direktlänk: /bild/00025335/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 oktober 2016

En grund schaktning har utförts för spår 6 och isolering läggs nu ut. 10 mån
ID-nummer:  25336
Direktlänk: /bild/00025336/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolerplattorna läggs ut i dubbla lager. 10 mån
ID-nummer:  25337
Direktlänk: /bild/00025337/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering av den södra delen av spår 6. 10 mån
ID-nummer:  25338
Direktlänk: /bild/00025338/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron pågår schaktningen för samma spår. 10 mån
ID-nummer:  25339
Direktlänk: /bild/00025339/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning på bangårdens sydvästra sida. 10 mån
ID-nummer:  25340
Direktlänk: /bild/00025340/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högspänningskablarna som ska vara kvar har frilagts medan arbetet pågår. 10 mån
ID-nummer:  25341
Direktlänk: /bild/00025341/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen inför återuppbyggnaden av spår 6 sedd från plattformen. 10 mån
ID-nummer:  25342
Direktlänk: /bild/00025342/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna körs bort på bil. 10 mån
ID-nummer:  25343
Direktlänk: /bild/00025343/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av plattformen pågår arbetet med plattformens räcke. 10 mån
ID-nummer:  25344
Direktlänk: /bild/00025344/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning har nu också påbörjats där den tidigare växeln mellan spår 5 och 6 låg. 10 mån
ID-nummer:  25345
Direktlänk: /bild/00025345/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här är det fråga om djupschaktning under de blivande växlarna som ska ligga här. 10 mån
ID-nummer:  25346
Direktlänk: /bild/00025346/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren i höjd med lokstallet riktas nu med spårriktare. 10 mån
ID-nummer:  25347
Direktlänk: /bild/00025347/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren utanför lokstallet sedd från andra sidan av bangården. 10 mån
ID-nummer:  25348
Direktlänk: /bild/00025348/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med sina vibrerande armar som körs ner mellan varje sliper stabiliseras spåret och placeras i rätt position. 10 mån
ID-nummer:  25349
Direktlänk: /bild/00025349/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett dammoln förföljer spårriktaren där den arbetar utanför lokstallet. 10 mån
ID-nummer:  25350
Direktlänk: /bild/00025350/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har fått nya tillfälliga trädäck för spåren 2 och 3. 10 mån
ID-nummer:  25351
Direktlänk: /bild/00025351/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spåren där spårriktaren har arbetat justeras makadamen så att det finns tillräckligt överallt. 10 mån
ID-nummer:  25352
Direktlänk: /bild/00025352/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren i arbete i de nya växlarna. 10 mån
ID-nummer:  25353
Direktlänk: /bild/00025353/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Armarna som gör jobbet syns här ovanför makadambädden. 10 mån
ID-nummer:  25354
Direktlänk: /bild/00025354/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har de borrat sig ner på vardera sidan av en sliper. 10 mån
ID-nummer:  25355
Direktlänk: /bild/00025355/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta men säkert arbetar sig maskinen framåt. 10 mån
ID-nummer:  25356
Direktlänk: /bild/00025356/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren SPR 2070C arbetar i nya växeln 458 i höjd med lokstallet. 3 år
ID-nummer:  21331
Direktlänk: /bild/00021331/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 16 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med liten marginal klarar sig maskinen på det spår som har lagts fram mot det ännu inte färdiga stickspåret. 10 mån
ID-nummer:  25357
Direktlänk: /bild/00025357/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av stickspåret sett från söder samtidigt som ett kort persontåg passerar på spår 3. 10 mån
ID-nummer:  25358
Direktlänk: /bild/00025358/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen av stickspåret väntar på vidare schaktning norrut. 10 mån
ID-nummer:  25359
Direktlänk: /bild/00025359/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka till djupschaktningen vid norra änden av spår 5 och 6, för nog blir gropen djup allt. 10 mån
ID-nummer:  25360
Direktlänk: /bild/00025360/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fästena för plattformens räcke har lagts ut i norra delen. 10 mån
ID-nummer:  25361
Direktlänk: /bild/00025361/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av grävmaskinen slås hål för räcket strax utanför asfaltskanten. 10 mån
ID-nummer:  25362
Direktlänk: /bild/00025362/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar vi bort mot schaktningen på andra sidan bangården syns högen med bortschaktade massor växa allt mer. 10 mån
ID-nummer:  25363
Direktlänk: /bild/00025363/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen ligger också en av de stolpar som ska bära de nya elektroniska informationstavlor som plattformarna nu utrustas med. 10 mån
ID-nummer:  25364
Direktlänk: /bild/00025364/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räckesstolpar har kommit på plats i plattformens södra del. 10 mån
ID-nummer:  25365
Direktlänk: /bild/00025365/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya räcket på plattformens södra del med stationshuset i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  25366
Direktlänk: /bild/00025366/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt stolpfundament som grävts upp ligger och väntar på borttransport vid södra bangårdsänden på eftermiddagen. 10 mån
ID-nummer:  25367
Direktlänk: /bild/00025367/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På planen utanför stationshuset är nu ytskiktet färdigt. 10 mån
ID-nummer:  25368
Direktlänk: /bild/00025368/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En svag lutning upp mot plattformen men en öppen plats utan begränsande räcken ger bra tillfart till plattformen. 10 mån
ID-nummer:  25369
Direktlänk: /bild/00025369/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen i gamla spår 6 sträckning fortsätter norrut. 10 mån
ID-nummer:  25370
Direktlänk: /bild/00025370/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blir många grävskopor som ska fyllas under hela bangårdsprojektet. 10 mån
ID-nummer:  25371
Direktlänk: /bild/00025371/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen är på plats på stora delar av sträckan söder om gångbron. 10 mån
ID-nummer:  25372
Direktlänk: /bild/00025372/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringsplattorna i dubbla lager lagda omlott. 10 mån
ID-nummer:  25373
Direktlänk: /bild/00025373/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt emot stationshuset är det till synes ett virrvarr av kablar som hindrar färdigställandet av grundläggningen för spåret. 10 mån
ID-nummer:  25374
Direktlänk: /bild/00025374/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs den nya plattformen norr om stationshuset med resterna av den gamla huvudplattformen till höger. 10 mån
ID-nummer:  25375
Direktlänk: /bild/00025375/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från samma del av plattformen. 10 mån
ID-nummer:  25376
Direktlänk: /bild/00025376/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot söder från plattformens norra ände. 10 mån
ID-nummer:  25377
Direktlänk: /bild/00025377/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupschaktningen har gått framåt och norra delen av gropen har börjat återfyllas. 10 mån
ID-nummer:  25378
Direktlänk: /bild/00025378/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dumper tippar sitt lass i anslutning till gropen. 10 mån
ID-nummer:  25379
Direktlänk: /bild/00025379/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen fördelar ut materialet medan dumpern hämtar ett nytt lass. 10 mån
ID-nummer:  25380
Direktlänk: /bild/00025380/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformen grävs fler tillfälligt placerade gamla kablar ned för att inte skadas under vintern. 10 mån
ID-nummer:  25381
Direktlänk: /bild/00025381/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetena i höjd med lokstallet från norra plattformsänden. Växlarna i förgrunden som utgör den gamla bangårdens norra växelförbindelser kommer att vara i drift till projektets slutskede i slutet av sommaren 2017. 10 mån
ID-nummer:  25382
Direktlänk: /bild/00025382/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransversalen i norra delen av bangården som kortades av närmast i bild i början av projektet blir kvar ännu ett knappt år för fyra spår medan djupschaktning för nya växlar pågår längst bort vid spår 5 och 6. 10 mån
ID-nummer:  25383
Direktlänk: /bild/00025383/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!