Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)
Bild 301–350

Måndag 17 oktober 2016

På plattformen fortsätter arbetena med räcket, här justeras slänten bakom plattformen från den gamla lastkajen.  4 år
ID-nummer:  25486
Direktlänk: /bild/00025486/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räckesstolparna justeras in till rätt höjd.  4 år
ID-nummer:  25487
Direktlänk: /bild/00025487/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya bänkarna strax söder om stationshuset, och fler sätts upp längre söderut.  4 år
ID-nummer:  25488
Direktlänk: /bild/00025488/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bänkarna närmast nordväst om stationshuset ska nu gjutas fast.  4 år
ID-nummer:  25489
Direktlänk: /bild/00025489/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för det nya spåret 7 utanför spår 6 har nu påbörjats från norr.  4 år
ID-nummer:  25490
Direktlänk: /bild/00025490/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liksom för spår 6 schaktar man relativt grunt för detta blivande uppställningsspår.  4 år
ID-nummer:  25491
Direktlänk: /bild/00025491/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utvidgning av bangården pågår till ett område som inte haft spår sedan en tidigare spårsanering.  4 år
ID-nummer:  25492
Direktlänk: /bild/00025492/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här används lastbilar för att förflytta massorna till upplagen intill bangården.  4 år
ID-nummer:  25493
Direktlänk: /bild/00025493/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av många grävmaskiner som används på bygget.  4 år
ID-nummer:  25494
Direktlänk: /bild/00025494/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av spår 6 påbörjas nu spårbygge ovanpå den färdiga bankroppen.  4 år
ID-nummer:  25495
Direktlänk: /bild/00025495/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 byggs med träslipers som nu läggs ut.  4 år
ID-nummer:  25496
Direktlänk: /bild/00025496/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt justeras makadambäddens höjd längre norrut.  4 år
ID-nummer:  25497
Direktlänk: /bild/00025497/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olika schaktarbeten på bangården med djupschaktningen närmare lokstallet längst bort.  4 år
ID-nummer:  25498
Direktlänk: /bild/00025498/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergen av schaktmassor växer intill bangården.  4 år
ID-nummer:  25499
Direktlänk: /bild/00025499/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge för det nya spår 6.  4 år
ID-nummer:  25500
Direktlänk: /bild/00025500/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna läggs ut.  4 år
ID-nummer:  25501
Direktlänk: /bild/00025501/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite mer makadam läggs ut för att bädden ska få rätt höjd.  4 år
ID-nummer:  25502
Direktlänk: /bild/00025502/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med lastmaskinen justeras ytan.  4 år
ID-nummer:  25503
Direktlänk: /bild/00025503/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr schaktas nu även massor bort mellan spår 6 och nya spår 7.  4 år
ID-nummer:  25504
Direktlänk: /bild/00025504/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strängen mellan spåren tas bort.  4 år
ID-nummer:  25505
Direktlänk: /bild/00025505/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor fraktas bort.  4 år
ID-nummer:  25506
Direktlänk: /bild/00025506/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från gångbron mot nordväst.  4 år
ID-nummer:  25507
Direktlänk: /bild/00025507/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 18 oktober 2016

Schaktningen för spår 7 har nu färdigställts norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  25508
Direktlänk: /bild/00025508/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge pågår på spår 6 där befästningar läggs ut och monteras.  4 år
ID-nummer:  25509
Direktlänk: /bild/00025509/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupschakten i norra delen av spår 5 och 6 fortsätter.  4 år
ID-nummer:  25510
Direktlänk: /bild/00025510/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av gropen pågår arbeten med dränering och därefter återfyllning.  4 år
ID-nummer:  25511
Direktlänk: /bild/00025511/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning pågår.  4 år
ID-nummer:  25512
Direktlänk: /bild/00025512/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor av massor förflyttas inom området.  4 år
ID-nummer:  25513
Direktlänk: /bild/00025513/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam läggs för det nya spåret 7.  4 år
ID-nummer:  25514
Direktlänk: /bild/00025514/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om gångbron fortsätter schaktningen för spår 7.  4 år
ID-nummer:  25515
Direktlänk: /bild/00025515/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropens botten vältas efter schaktning.  4 år
ID-nummer:  25516
Direktlänk: /bild/00025516/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren växer fram.  4 år
ID-nummer:  25517
Direktlänk: /bild/00025517/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarnas läge måttas ut för spår 6.  4 år
ID-nummer:  25518
Direktlänk: /bild/00025518/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nivån på den nya makadambädden ovanpå isoleringen på spår 7 kontrolleras.  4 år
ID-nummer:  25519
Direktlänk: /bild/00025519/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för det nya spåret utanför den gamla bangården.  4 år
ID-nummer:  25520
Direktlänk: /bild/00025520/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastbilar i skytteltrafik krävs för att kunna hantera massorna som grävs upp.  4 år
ID-nummer:  25521
Direktlänk: /bild/00025521/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena söder om gångbron denna gråmulna dag.  4 år
ID-nummer:  25522
Direktlänk: /bild/00025522/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  25523
Direktlänk: /bild/00025523/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två parallella spårbyggen.  4 år
ID-nummer:  25524
Direktlänk: /bild/00025524/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botten på schakten för spår 7 justeras med en lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  25525
Direktlänk: /bild/00025525/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden för spår 7 justeras med lastmaskin efter mätningen.  4 år
ID-nummer:  25526
Direktlänk: /bild/00025526/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen i södra delen av arbetsområdet.  4 år
ID-nummer:  25527
Direktlänk: /bild/00025527/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på dagen har spårbygget på spår 6 gått framåt.  4 år
ID-nummer:  25528
Direktlänk: /bild/00025528/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen för spår 7 har snart nått fram till södra änden.  4 år
ID-nummer:  25529
Direktlänk: /bild/00025529/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska spår 7 gå ihop med spår 6 i en växel till vänster om grävmaskinen.  4 år
ID-nummer:  25530
Direktlänk: /bild/00025530/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktbotten på vilken det nya spåret ska byggas.  4 år
ID-nummer:  25531
Direktlänk: /bild/00025531/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av sliprar för spår 6 närmar sig norra delen av sträckan som förberetts.  4 år
ID-nummer:  25532
Direktlänk: /bild/00025532/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med dränering i den djupschaktade delen vid kilometer 1313.  4 år
ID-nummer:  25533
Direktlänk: /bild/00025533/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupschakten går vidare på eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  25534
Direktlänk: /bild/00025534/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Krossmassor fylls intill teknikhuset vid kilometer 1313.  4 år
ID-nummer:  25535
Direktlänk: /bild/00025535/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 401–450