Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården. Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelgata som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växelgata och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)

Söndag 30 oktober 2016

Ny och gammal stolpe med stödsträva på varsin sida om växeln mellan spår 5 och 6. 7 mån
ID-nummer:  25641
Direktlänk: /bild/00025641/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stolpar i väntan på nya spår som ska binda ihop höstens nybyggen. 7 mån
ID-nummer:  25642
Direktlänk: /bild/00025642/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut under brygga 9. 7 mån
ID-nummer:  25643
Direktlänk: /bild/00025643/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen håller på att komma på plats, det är tid att lägga spår. 7 mån
ID-nummer:  25644
Direktlänk: /bild/00025644/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Dundret vid stationshuset med inslag av nya stolpar. 7 mån
ID-nummer:  25645
Direktlänk: /bild/00025645/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ensam stolpe blev det längs plattformsspåret söder om stationshuset. 7 mån
ID-nummer:  25646
Direktlänk: /bild/00025646/
Fotodatum: den 30 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!