Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)
Bild 51–100

Tisdag 4 oktober 2016

Spårarbetena intill de nya växlarna fortsätter söder om gropen. 1 år
ID-nummer:  25281
Direktlänk: /bild/00025281/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårsvetsningsarbeten pågår i växel 459 i norr. 1 år
ID-nummer:  25282
Direktlänk: /bild/00025282/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i anslutning till växel 458 pågår spårarbeten. 1 år
ID-nummer:  25283
Direktlänk: /bild/00025283/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälligt återupplagda makadamhögen intill gropen sedd från söder med de nya spåren till höger. 1 år
ID-nummer:  25284
Direktlänk: /bild/00025284/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret som blir en del av ett nytt mötesspår med betongsliprar närmar sig färdigställande medan det ännu återstår en bit räls att lägga på träsliprarna intill. 1 år
ID-nummer:  25285
Direktlänk: /bild/00025285/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren fram mot gropen sedda från söder. 1 år
ID-nummer:  25286
Direktlänk: /bild/00025286/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen fortsätter ännu lite längre norrut. 1 år
ID-nummer:  25287
Direktlänk: /bild/00025287/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret har rivits ännu längre norrut och rälsen ligger nu i vägkanten. 1 år
ID-nummer:  25288
Direktlänk: /bild/00025288/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna omformarspåret sett från plankorsningen, det ska ge plats för ett stickspår på den blivande bangården. 1 år
ID-nummer:  25289
Direktlänk: /bild/00025289/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 oktober 2016

Tidig frostig morgon vid schaktgropen där arbetet fortsätter. 1 år
ID-nummer:  25290
Direktlänk: /bild/00025290/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna omformarspåret norrut mot plankorsningen intill Inlandsbanans utfartsspår som här ligger kvar. 1 år
ID-nummer:  25291
Direktlänk: /bild/00025291/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen intill gropen som här smalnas av då Inlandsbanans spår ligger kvar. 1 år
ID-nummer:  25292
Direktlänk: /bild/00025292/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
EN hel del återfyllnad väntar innan spåren kan läggas tillbaka. 1 år
ID-nummer:  25293
Direktlänk: /bild/00025293/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 6 oktober 2016

Plattformen är färdigasfalterad och nu förbereds för det räcke som ska sättas upp i bakkanten. 3 år
ID-nummer:  21259
Direktlänk: /bild/00021259/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya vindskyddet i söder. 3 år
ID-nummer:  21261
Direktlänk: /bild/00021261/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler plattor har lagts in i plattformen efter asfalteringen. 3 år
ID-nummer:  21260
Direktlänk: /bild/00021260/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan mellan plattformen och stationshuset beläggs åter med plattor. 3 år
ID-nummer:  21262
Direktlänk: /bild/00021262/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan är förberedd för plattläggning, ännu står dock en kontaktldningsstolpe i vägen för att helt kunna slutföra arbetet. 3 år
ID-nummer:  21263
Direktlänk: /bild/00021263/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från planen framför stationshuset. 3 år
ID-nummer:  21264
Direktlänk: /bild/00021264/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats. 3 år
ID-nummer:  21265
Direktlänk: /bild/00021265/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan framför stationshuset har ökat med en plattformsbredd sedan plattformen byggdes där spår 1 tidigare låg. 3 år
ID-nummer:  21266
Direktlänk: /bild/00021266/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan framför stationshuset sedd från nordväst. 3 år
ID-nummer:  21267
Direktlänk: /bild/00021267/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya skyltar har också satts upp, men lite korrekturläsning skulle nog ha behövts? 3 år
ID-nummer:  21268
Direktlänk: /bild/00021268/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen fortsätter utanför stationshuset. 3 år
ID-nummer:  21269
Direktlänk: /bild/00021269/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En efter en kommer markplattorna på plats. 3 år
ID-nummer:  21270
Direktlänk: /bild/00021270/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot nordväst under gångbron, nu snyggas även ytorna bredvid plattformen till. 3 år
ID-nummer:  21271
Direktlänk: /bild/00021271/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot sydost. 3 år
ID-nummer:  21272
Direktlänk: /bild/00021272/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Städning och justering av ytorna alldeles intill plattformen pågår. 3 år
ID-nummer:  21273
Direktlänk: /bild/00021273/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny namnskylt och nytt vindskydd i norra delen av plattformen. 3 år
ID-nummer:  21274
Direktlänk: /bild/00021274/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vindskyddet vid norra delen av plattformen, även det ska snart gå att hitta med de taktila plattorna i plattformen. 3 år
ID-nummer:  21275
Direktlänk: /bild/00021275/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortom spår 5 är det mesta uppgrävt där växlarna mot spår 5 och 6 och mot lokstallet tidigare låg. 3 år
ID-nummer:  21276
Direktlänk: /bild/00021276/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från nordvästra plattformsänden. De gamla växlarna är rivna men någon större grävning har inte påbörjats. 3 år
ID-nummer:  21277
Direktlänk: /bild/00021277/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformsänden, längre bort skymtar grävarbetena som pågår vid Inlandsbanans infart. Spår 2 närmast är ombyggt fram till växelförbindelserna men härifrån blir det mer schaktning nästa år. 3 år
ID-nummer:  21278
Direktlänk: /bild/00021278/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med lokstationen ligger spår 2 och 3 närmast ännu kvar utan åtgärd medan spår 4 och omformarspåret har genomgått totalombyggnad. 3 år
ID-nummer:  21279
Direktlänk: /bild/00021279/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna mellan spår 4 (det blivande långa mötesspåret 3) och omformarspåret (som ska leda till de kortare mötes- och uppställningsspåren) hamnar en god bit norr om nuvarande växlar och utgör därmed en viktig del av bangårdsförlängningen. 3 år
ID-nummer:  21280
Direktlänk: /bild/00021280/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om växlarna pågår ännu grävarbeten. 3 år
ID-nummer:  21281
Direktlänk: /bild/00021281/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskiner i gropen på platsen där det tidigare låg en växel från Inlandsbanans infart till spår 3. 3 år
ID-nummer:  21282
Direktlänk: /bild/00021282/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna har lagts in utanför lokstallet, i förgrunden spår 3 och spår 2 samt det rivna spår 1. 3 år
ID-nummer:  21283
Direktlänk: /bild/00021283/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tidigt i projektet rivna spår 1, vy från plankorsningen i norr. 3 år
ID-nummer:  21284
Direktlänk: /bild/00021284/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har ännu tillfälliga trädäck för de redan renoverade spåren 2 och 3, de två av tidigare fem spår som blir kvar genom korsningen efter ombyggnaden. 3 år
ID-nummer:  21285
Direktlänk: /bild/00021285/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans infart till vänster och det nu ännu mer rivna omformarspåret till höger. I stället för Inlandsbanans spår läggs nästa år en växel in från spår 3 till vänster medan omformarspåret ska återuppbyggas som stickspår nästan ända fram till korsningen. 3 år
ID-nummer:  21286
Direktlänk: /bild/00021286/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna delen av omformarspåret, vy från söder mot plankorsningen. 3 år
ID-nummer:  21287
Direktlänk: /bild/00021287/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans infart hänger nära nog i luften vid gropen norr om de nylagda växlarna. Ombyggnaden av det spåret lär få vänta tills rakspåret ska ersättas med ett kurvspår in mot en ny växel i spår 3. 3 år
ID-nummer:  21288
Direktlänk: /bild/00021288/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten grop återstår, men återfyllnadsarbetet har påbörjats. 3 år
ID-nummer:  21289
Direktlänk: /bild/00021289/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya fundament för kontaktledningsstolpar dyker upp allt eftersom bygget går fram över bangården. 3 år
ID-nummer:  21290
Direktlänk: /bild/00021290/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dränering byggs in i den nya banvallen. 3 år
ID-nummer:  21291
Direktlänk: /bild/00021291/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett dräneringsrör placeras mellan det blivande långa mötesspåret och stickspåret. 3 år
ID-nummer:  21292
Direktlänk: /bild/00021292/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid de nya växlarna, närmast syns en del av det blivande stickspåret. 3 år
ID-nummer:  21293
Direktlänk: /bild/00021293/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den allt mindre gropen norr om växlarna sedd från söder. 3 år
ID-nummer:  21294
Direktlänk: /bild/00021294/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 närmast och bortanför den syns den norra delen av det blivande spår 3 (långt mötesspår) i samma sträckning som Inlandsbanans tidigare infartsspår. 3 år
ID-nummer:  21295
Direktlänk: /bild/00021295/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200