Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården. Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelgata som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växelgata och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)

Tisdag 11 oktober 2016

Vid lokstallet har två spår byggts om medan de andra två kvarvarande byggs om nästa sommar. 10 mån
ID-nummer:  25384
Direktlänk: /bild/00025384/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I det gamla omformarspårets sträckning byggs nu det nya stickspåret, vy från plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  25385
Direktlänk: /bild/00025385/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår har inte används under en tid då spåren varit kapade längre söderut, därför behöver viss rensning ske i plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  25386
Direktlänk: /bild/00025386/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge i olika faser, något behövde visst grävas ned under den lagda isoleringen som tillfälligt fick lyftas undan. 10 mån
ID-nummer:  25387
Direktlänk: /bild/00025387/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande stickspåret har i övrigt nu försetts med ett lager makadam ovanpå isoleringen. 10 mån
ID-nummer:  25388
Direktlänk: /bild/00025388/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår har åter knutits ihop och riktats men viss spårsvetsning återstår. Övergången mellan nytt och gammalt spår är tillfällig då Inlandsbanan får en ny anslutning till bangården nästa år och det gamla spåret då rivs och ersätts av en ny växelförbindelse. 10 mån
ID-nummer:  25389
Direktlänk: /bild/00025389/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbädden sedd norrut. 10 mån
ID-nummer:  25390
Direktlänk: /bild/00025390/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Begagnade träsliprar har sorterats ut och lagts upp på Inlandsbanans spår intill. 10 mån
ID-nummer:  25391
Direktlänk: /bild/00025391/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste delen av stickspåret som snart ska få sitt spår. 10 mån
ID-nummer:  25392
Direktlänk: /bild/00025392/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av sliprar för stickspåret påbörjas från norr. 10 mån
ID-nummer:  25393
Direktlänk: /bild/00025393/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utplaceringen sker både maskinellt och manuellt. 10 mån
ID-nummer:  25394
Direktlänk: /bild/00025394/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När slipern lagts ut justeras positionen manuellt. 10 mån
ID-nummer:  25395
Direktlänk: /bild/00025395/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så börjar konturerna av det nya stickspåret kunna anas. 10 mån
ID-nummer:  25396
Direktlänk: /bild/00025396/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill bangården skärs den gamla bortrivna rälsen upp i mindre bitar för borttransport. 10 mån
ID-nummer:  25397
Direktlänk: /bild/00025397/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En effektiv skärbrännare får rälsen att dela sig med sprakande gnistkaskader. 10 mån
ID-nummer:  25398
Direktlänk: /bild/00025398/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen har åter kommit på plats längst i norr och läggningen av makadam kan fortsätta. 10 mån
ID-nummer:  25399
Direktlänk: /bild/00025399/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även sliprarna blir fler och fler på makadambädden längre söderut. 10 mån
ID-nummer:  25400
Direktlänk: /bild/00025400/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av stickspåret går framåt på kvällen. 10 mån
ID-nummer:  25401
Direktlänk: /bild/00025401/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformen går även bygget av räcket framåt. 10 mån
ID-nummer:  25402
Direktlänk: /bild/00025402/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rören som ska fästa räcket i marken har kommit ner i sina hål. 10 mån
ID-nummer:  25403
Direktlänk: /bild/00025403/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt ljus över Gällivare när såväl plattformsbelysning som de nya ljusskyltarna har tänts. 10 mån
ID-nummer:  25404
Direktlänk: /bild/00025404/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nyuppsatta skyltarna fått sin bakgrundsbelysning tänd. 2 år
ID-nummer:  22587
Direktlänk: /bild/00022587/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 11 oktober 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusplanen med nya lysande skyltar i skymningen. 10 mån
ID-nummer:  25405
Direktlänk: /bild/00025405/
Fotodatum: den 11 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 12 oktober 2016

Räckets fästen har kommit ner i jorden även vid södra bangårdsänden. 10 mån
ID-nummer:  25408
Direktlänk: /bild/00025408/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har även stolparna kommit på plats. 10 mån
ID-nummer:  25409
Direktlänk: /bild/00025409/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen för det återuppbyggda spår 6 sedd norrut från gångbron, kablarna vid brygga 7 kräver extra omsorg. 10 mån
ID-nummer:  25410
Direktlänk: /bild/00025410/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering har lagts upp förbi brygga 6. 10 mån
ID-nummer:  25411
Direktlänk: /bild/00025411/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har makadam börjat läggas ovanpå isoleringen. 10 mån
ID-nummer:  25412
Direktlänk: /bild/00025412/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg ankommer till Gällivare där planen framför stationshuset nu är klar. 10 mån
ID-nummer:  25413
Direktlänk: /bild/00025413/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nyligen sammankopplade spåret i Inlandsbanans infart från Jokkmokk kom också snabbt till användning när ett kalktåg rullar in på det spåret vid lunchtid. 10 mån
ID-nummer:  25414
Direktlänk: /bild/00025414/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norra änden av det nya stickspåret i norr täcks nu isoleringen med makadam. 10 mån
ID-nummer:  25415
Direktlänk: /bild/00025415/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av makadam i södra änden av spår 6 fortsätter. 10 mån
ID-nummer:  25416
Direktlänk: /bild/00025416/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utläggningen sker med lastmaskin. 10 mån
ID-nummer:  25417
Direktlänk: /bild/00025417/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass tippas varefter ytan jämnas till. 10 mån
ID-nummer:  25418
Direktlänk: /bild/00025418/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lagda isoleringen längre norrut tycks dock ha hamnat fel och avlägsnas. 10 mån
ID-nummer:  25419
Direktlänk: /bild/00025419/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan makadamen kommit på plats kan eventuella misstag enkelt rättas till genom att isoleringsplattorna som lagts löst på marken tillfälligt läggs åt sidan. 10 mån
ID-nummer:  25420
Direktlänk: /bild/00025420/
Fotodatum: den 12 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 13 oktober 2016

En del av en ny bänk ligger på plattformen och vittnar om kommande arbeten. 10 mån
ID-nummer:  25421
Direktlänk: /bild/00025421/
Fotodatum: den 13 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de övertäckta spårnummerskyltarna har nu också fått handskrivna spårnummer. 10 mån
ID-nummer:  25422
Direktlänk: /bild/00025422/
Fotodatum: den 13 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 6 har isoleringen åter kommit på plats och bygget av spårbädden går vidare. 10 mån
ID-nummer:  25423
Direktlänk: /bild/00025423/
Fotodatum: den 13 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden börjar bli redo för spårläggning. 10 mån
ID-nummer:  25424
Direktlänk: /bild/00025424/
Fotodatum: den 13 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söderut är det mesta klart för spårläggning. 10 mån
ID-nummer:  25425
Direktlänk: /bild/00025425/
Fotodatum: den 13 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelhärvan i höjd med stationshuset har nu dolts under den nya banvallen. 10 mån
ID-nummer:  25426
Direktlänk: /bild/00025426/
Fotodatum: den 13 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 15 oktober 2016

Två bänkar har monterats på plattformen strax söder om stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  25427
Direktlänk: /bild/00025427/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bänkarna gjuts fast sedan hål tagits upp i plattformen. 10 mån
ID-nummer:  25428
Direktlänk: /bild/00025428/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten har gjutits i hålen men betongen har inte härdat färdigt. 10 mån
ID-nummer:  25429
Direktlänk: /bild/00025429/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill har också fästen för räcket monterats på den bakre kanten på plattformen. 10 mån
ID-nummer:  25430
Direktlänk: /bild/00025430/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plattformens södra ände där räckets stolpar nu har kommit på plats. 10 mån
ID-nummer:  25431
Direktlänk: /bild/00025431/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även omkring väderskyddet har stolpar satts upp. 10 mån
ID-nummer:  25432
Direktlänk: /bild/00025432/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bänkarna strax söder om stationshuset som nyligen gjutits fast. 10 mån
ID-nummer:  25433
Direktlänk: /bild/00025433/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även norr om stationshuset placeras två bänkar. 10 mån
ID-nummer:  25434
Direktlänk: /bild/00025434/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!