Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)
Bild 61–90

Tisdag 4 oktober 2016

Ett nytt stolpfundament har satts i gropen och ytterligare ett ska snart placeras tätt intill.  5 år
ID-nummer:  25271
Direktlänk: /bild/00025271/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet vi såg tidigare krokas fast i grävarens arm.  5 år
ID-nummer:  25272
Direktlänk: /bild/00025272/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tunga fundamentet lyfts.  5 år
ID-nummer:  25273
Direktlänk: /bild/00025273/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista luftfärd för fundamentet innan det ska grävas ned.  5 år
ID-nummer:  25274
Direktlänk: /bild/00025274/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först måste fundamentet ställas så att lyftkrokarna kan fästas i dess övre del i stället.  5 år
ID-nummer:  25275
Direktlänk: /bild/00025275/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet kan sedan fortsätta färden mot den förberedda platsen.  5 år
ID-nummer:  25276
Direktlänk: /bild/00025276/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt lyfts fundamentet på plats och vrids åt rätt håll.  5 år
ID-nummer:  25277
Direktlänk: /bild/00025277/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet dirigeras till rätt plats.  5 år
ID-nummer:  25278
Direktlänk: /bild/00025278/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen finner det sin plats intill det andra fundamentet.  5 år
ID-nummer:  25279
Direktlänk: /bild/00025279/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävaren och fundamenten efter lyftet.  5 år
ID-nummer:  25280
Direktlänk: /bild/00025280/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårarbetena intill de nya växlarna fortsätter söder om gropen.  5 år
ID-nummer:  25281
Direktlänk: /bild/00025281/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårsvetsningsarbeten pågår i växel 459 i norr.  5 år
ID-nummer:  25282
Direktlänk: /bild/00025282/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i anslutning till växel 458 pågår spårarbeten.  5 år
ID-nummer:  25283
Direktlänk: /bild/00025283/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälligt återupplagda makadamhögen intill gropen sedd från söder med de nya spåren till höger.  5 år
ID-nummer:  25284
Direktlänk: /bild/00025284/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret som blir en del av ett nytt mötesspår med betongsliprar närmar sig färdigställande medan det ännu återstår en bit räls att lägga på träsliprarna intill.  5 år
ID-nummer:  25285
Direktlänk: /bild/00025285/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren fram mot gropen sedda från söder.  5 år
ID-nummer:  25286
Direktlänk: /bild/00025286/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen fortsätter ännu lite längre norrut.  5 år
ID-nummer:  25287
Direktlänk: /bild/00025287/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret har rivits ännu längre norrut och rälsen ligger nu i vägkanten.  5 år
ID-nummer:  25288
Direktlänk: /bild/00025288/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna omformarspåret sett från plankorsningen, det ska ge plats för ett stickspår på den blivande bangården.  5 år
ID-nummer:  25289
Direktlänk: /bild/00025289/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 oktober 2016

Tidig frostig morgon vid schaktgropen där arbetet fortsätter.  5 år
ID-nummer:  25290
Direktlänk: /bild/00025290/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna omformarspåret norrut mot plankorsningen intill Inlandsbanans utfartsspår som här ligger kvar.  5 år
ID-nummer:  25291
Direktlänk: /bild/00025291/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen intill gropen som här smalnas av då Inlandsbanans spår ligger kvar.  5 år
ID-nummer:  25292
Direktlänk: /bild/00025292/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
EN hel del återfyllnad väntar innan spåren kan läggas tillbaka.  5 år
ID-nummer:  25293
Direktlänk: /bild/00025293/
Fotodatum: den 5 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 6 oktober 2016

Plattformen är färdigasfalterad och nu förbereds för det räcke som ska sättas upp i bakkanten.  7 år
ID-nummer:  21259
Direktlänk: /bild/00021259/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya vindskyddet i söder.  7 år
ID-nummer:  21261
Direktlänk: /bild/00021261/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler plattor har lagts in i plattformen efter asfalteringen.  7 år
ID-nummer:  21260
Direktlänk: /bild/00021260/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan mellan plattformen och stationshuset beläggs åter med plattor.  7 år
ID-nummer:  21262
Direktlänk: /bild/00021262/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan är förberedd för plattläggning, ännu står dock en kontaktldningsstolpe i vägen för att helt kunna slutföra arbetet.  7 år
ID-nummer:  21263
Direktlänk: /bild/00021263/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från planen framför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21264
Direktlänk: /bild/00021264/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats.  7 år
ID-nummer:  21265
Direktlänk: /bild/00021265/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 121–150