Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)
Bild 101–150

Torsdag 6 oktober 2016

De två nya spåren ligger ännu utan makadam, men de är i det närmaste färdigsvetsade och nya signaler börjar komma på plats.  6 år
ID-nummer:  21296
Direktlänk: /bild/00021296/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något avslutande svetsarbete pågår vid anslutningen till stickspåret.  6 år
ID-nummer:  21297
Direktlänk: /bild/00021297/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 sedd från söder, växeln blir den sydligaste i växelförbindelserna kring plankorsningen i norra delen av bangården där fyra spår ska bli två genom korsningen och sedan åter fyra nordväst om den.  6 år
ID-nummer:  21298
Direktlänk: /bild/00021298/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 458 närmast har fast korsningsspets medan växel 459 i det blivande långa mötesspåret har rörlig korsning.  6 år
ID-nummer:  21302
Direktlänk: /bild/00021302/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av växel 458, notera övergången till träslipers på det nylagda spåret vidare söderut.  6 år
ID-nummer:  21300
Direktlänk: /bild/00021300/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två nya spåren sedda mot sydost från samma plats som ovan.  6 år
ID-nummer:  21301
Direktlänk: /bild/00021301/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot de nya växlarna längre söderut, här finns också en del av det gamla stickspåret närmast lokstallet kvar.  6 år
ID-nummer:  21299
Direktlänk: /bild/00021299/
Fotodatum: den 6 oktober 2016
Publicerad: den 8 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 7 oktober 2016

Den nya skylten som hänvisar till ersättningstrafik har nu vänts åt rätt håll, ut mot gatusidan av stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25294
Direktlänk: /bild/00025294/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylten söder om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25295
Direktlänk: /bild/00025295/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande skylt finns också under gångbron väster om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25296
Direktlänk: /bild/00025296/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hänvisning till ersättningstrafik utanför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25297
Direktlänk: /bild/00025297/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut från gångbron, ytan utanför stationshuset håller nu på att beläggas med plattor.  6 år
ID-nummer:  21257
Direktlänk: /bild/00021257/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I motsatt riktning ser vi den nya plattformen. Intill den håller marken nu på att återställas.  6 år
ID-nummer:  21258
Direktlänk: /bild/00021258/
Fotodatum: den 7 oktober 2016
Publicerad: den 7 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 10 oktober 2016

Grävmaskinen som använts för att göra hål för räcket i plattformens bakre kant står parkerad vid södra plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  25298
Direktlänk: /bild/00025298/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset arbetar man för att slutföra ytbeläggningen.  3 år
ID-nummer:  25299
Direktlänk: /bild/00025299/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En rad gatsten återstår, förutom plattläggning där den gamla kontaktledningsstolpen står som får vänta tills den kan tas bort.  3 år
ID-nummer:  25300
Direktlänk: /bild/00025300/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den avkortade brygga 11 har schaktningen ännu inte kommit igång på allvar.  3 år
ID-nummer:  25301
Direktlänk: /bild/00025301/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar har frilagts och skyddats med rör och längre norrut pågår fortsatt förberedelser för schaktning.  3 år
ID-nummer:  25302
Direktlänk: /bild/00025302/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med lokstallet håller de nya spåren och växlarna på att färdigställas.  3 år
ID-nummer:  25303
Direktlänk: /bild/00025303/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med det nya stickspåret i omformarspårets tidigare sträckning pågår söder om plankorsningen i norra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  25304
Direktlänk: /bild/00025304/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området har schaktats ur grunt och kablar av olika grad av användning ligger längs med kanten.  3 år
ID-nummer:  25305
Direktlänk: /bild/00025305/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botten av schaktgropen isoleras.  3 år
ID-nummer:  25306
Direktlänk: /bild/00025306/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen har hittills nått fram till signalerna som föregår plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  25307
Direktlänk: /bild/00025307/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning och isolering för det nya stickspåret i norra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  25308
Direktlänk: /bild/00025308/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs under den del som är grundare schaktad.  3 år
ID-nummer:  25309
Direktlänk: /bild/00025309/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort sträcka återstår mellan gammalt och nytt spår i Inlandsbanans infart.  3 år
ID-nummer:  25310
Direktlänk: /bild/00025310/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En traktorgrävare jämnar till ytan mellan det gamla och det nya spåret.  3 år
ID-nummer:  25311
Direktlänk: /bild/00025311/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska träsliprar läggas in och spåret byggas ihop.  3 år
ID-nummer:  25312
Direktlänk: /bild/00025312/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett från söder.  3 år
ID-nummer:  25313
Direktlänk: /bild/00025313/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal räls körs bort från bangården på lastbil.  3 år
ID-nummer:  25314
Direktlänk: /bild/00025314/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna och spåren söder om dessa har makadamiserats men ännu inte riktats.  3 år
ID-nummer:  25315
Direktlänk: /bild/00025315/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stort lager av krossmassor läggs upp söder om lokstallet.  3 år
ID-nummer:  25316
Direktlänk: /bild/00025316/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har de två nybyggda spåren anslutits till resten av bangården på samma sätt som de gamla.  3 år
ID-nummer:  25317
Direktlänk: /bild/00025317/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växelförbindelsen sedd på avstånd från söder med det gamla något avkortade stickspåret närmast lokstallet i förgrunden.  3 år
ID-nummer:  25318
Direktlänk: /bild/00025318/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen med en del av det nya stickspåret i omformarspårets gamla sträckning till vänster.  3 år
ID-nummer:  25319
Direktlänk: /bild/00025319/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träsliprar läggs för att binda samman Inlandsbanans spår.  3 år
ID-nummer:  25320
Direktlänk: /bild/00025320/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliper för sliper byggs spåret ihop.  3 år
ID-nummer:  25321
Direktlänk: /bild/00025321/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya underlägg läggs på sliprarna.  3 år
ID-nummer:  25322
Direktlänk: /bild/00025322/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna är redo för att lägga räls.  3 år
ID-nummer:  25323
Direktlänk: /bild/00025323/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En första räl lyfts fram.  3 år
ID-nummer:  25324
Direktlänk: /bild/00025324/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälen läggs på plats på sliprarna.  3 år
ID-nummer:  25325
Direktlänk: /bild/00025325/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En andra räl körs fram med traktorgrävaren.  3 år
ID-nummer:  25326
Direktlänk: /bild/00025326/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna har båda en övergång mellan olika rälstyper.  3 år
ID-nummer:  25327
Direktlänk: /bild/00025327/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna ska nu fästas i sliprarna och rälsen sammanfogas.  3 år
ID-nummer:  25328
Direktlänk: /bild/00025328/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss stoppning av spåret för att få det jämnt kommer att behövas.  3 år
ID-nummer:  25329
Direktlänk: /bild/00025329/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningar knackas på plats.  3 år
ID-nummer:  25330
Direktlänk: /bild/00025330/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detta blir en tillfällig övergång mellan Inlandsbanans spår och det som senare ska bli en del av ett nytt mötesspår för tung trafik i högre hastighet.  3 år
ID-nummer:  25331
Direktlänk: /bild/00025331/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stickspåret byggs söder om plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  25332
Direktlänk: /bild/00025332/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår byggs ihop.  3 år
ID-nummer:  25333
Direktlänk: /bild/00025333/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset fortsätter den återstående stensättningen.  3 år
ID-nummer:  25334
Direktlänk: /bild/00025334/
Fotodatum: den 10 oktober 2016
Publicerad: den 14 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250