Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården. Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelgata som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växelgata och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)

Lördag 1 oktober 2016

Spåret med betongsliprar ska utgöra mötesspår på den nya bangården, medan spåret med träsliprar kommer att leda till spåren avsedda för växling och uppställning. 10 mån
ID-nummer:  25231
Direktlänk: /bild/00025231/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya spår byggs söder om växeln. 10 mån
ID-nummer:  25232
Direktlänk: /bild/00025232/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygget sett från söder. 10 mån
ID-nummer:  25233
Direktlänk: /bild/00025233/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls kommer här på plats även på spåret med träsliprar. 10 mån
ID-nummer:  25234
Direktlänk: /bild/00025234/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 2 oktober 2016

Nya skyltar har kommit upp utanför stationshuset, men frågan är om inte denna har vänts åt fel håll? 10 mån
ID-nummer:  25235
Direktlänk: /bild/00025235/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visserligen ersätter X52 9017 en av Norrtågs egna Regina-motorvagnar, men ersättningstrafik är det ändå inte frågan om. 10 mån
ID-nummer:  25236
Direktlänk: /bild/00025236/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även skylten längre norrut har hamnat åt fel håll. 10 mån
ID-nummer:  25237
Direktlänk: /bild/00025237/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylten framför stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  25238
Direktlänk: /bild/00025238/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen är snart redo för asfaltering även längs med den bakre kanten. 10 mån
ID-nummer:  25239
Direktlänk: /bild/00025239/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med endast den ytter halvan av plattformen är det för tillfälligt trångt för väntande resenärer. 10 mån
ID-nummer:  25240
Direktlänk: /bild/00025240/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 oktober 2016

Under förmiddagen har den södra delen av plattformen asfalterats. 10 mån
ID-nummer:  25241
Direktlänk: /bild/00025241/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena har nu kommit fram till stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  25242
Direktlänk: /bild/00025242/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nylagda asfalten vältas intill en skylt som nu har vänts åt rätt håll. 10 mån
ID-nummer:  25243
Direktlänk: /bild/00025243/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalteringsarbete utanför stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  25244
Direktlänk: /bild/00025244/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den heta asfalten komprimeras till en jämn fast yta. 10 mån
ID-nummer:  25245
Direktlänk: /bild/00025245/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Finjustering av den lagda afaltmassans kant mot de lagda plattorna. 10 mån
ID-nummer:  25246
Direktlänk: /bild/00025246/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även kanten vältas. 10 mån
ID-nummer:  25247
Direktlänk: /bild/00025247/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltarbetena utanför stationshuset medan ytan innanför plattformen förbereds för plattläggning. 10 mån
ID-nummer:  25248
Direktlänk: /bild/00025248/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten får läggas för hand runt stolparna. Här syns också att den bakre plattformskantens betongelement har smalnats av i överkant för att möjliggöra plattläggning intill. 10 mån
ID-nummer:  25249
Direktlänk: /bild/00025249/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalteringsarbetet fortskrider och ny asfaltsmassa fylls på i läggningsmaskinen. 10 mån
ID-nummer:  25250
Direktlänk: /bild/00025250/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet kan fortsätta in under gångbron. 10 mån
ID-nummer:  25251
Direktlänk: /bild/00025251/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns en skylt som rundas med hjälp av operatören som går vid sidan av maskinen och minskar bredden på läggaren. 10 mån
ID-nummer:  25252
Direktlänk: /bild/00025252/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nybelagd plattform med ny namnskylt söder om stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  25253
Direktlänk: /bild/00025253/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen i södra änden av plattformen återstår att belägga. 10 mån
ID-nummer:  25254
Direktlänk: /bild/00025254/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från södra änden. 10 mån
ID-nummer:  25255
Direktlänk: /bild/00025255/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot nordväst. 10 mån
ID-nummer:  25256
Direktlänk: /bild/00025256/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med inkoppling av de nya namnskyltarna pågår här intill det södra väderskyddet. 10 mån
ID-nummer:  25257
Direktlänk: /bild/00025257/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den avsågade bakre plattformskanten intill stationshuset, den avfasning som L-stöden har upptill på yttre sidan har tagits bort för att man ska kunna lägga plattor tätt intill den. 10 mån
ID-nummer:  25258
Direktlänk: /bild/00025258/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt på plattformen norr om stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  25259
Direktlänk: /bild/00025259/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen utanför godsmagasinet väntar ännu på asfalt. 10 mån
ID-nummer:  25260
Direktlänk: /bild/00025260/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut vid det norra väderskyddet. 10 mån
ID-nummer:  25261
Direktlänk: /bild/00025261/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste namnskylten på plattformen. 10 mån
ID-nummer:  25262
Direktlänk: /bild/00025262/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från norra plattformsänden, det syns tydligt vilken del som har schaktats under denna sommar. 10 mån
ID-nummer:  25263
Direktlänk: /bild/00025263/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På avstånd skymtar den pågående schaktningen och spårbygget i höjd med lokstallet. 10 mån
ID-nummer:  25264
Direktlänk: /bild/00025264/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från nordväst med ännu en av de nya skyltarna till vänster. 10 mån
ID-nummer:  25265
Direktlänk: /bild/00025265/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kiosken intill stationshuset står den gamla skylten med texten "Ingång" ännu och välkomnar. 10 mån
ID-nummer:  25266
Direktlänk: /bild/00025266/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny skylt är dock på gång att sättas upp framför den gamla. 10 mån
ID-nummer:  25267
Direktlänk: /bild/00025267/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har schaktningen nära lokstallet kommit igång igen efter helgens växelläggning. 10 mån
ID-nummer:  25268
Direktlänk: /bild/00025268/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen har återupptagits omedelbart norr om växlarna och nya stolpfundament väntar på att grävas ner. 10 mån
ID-nummer:  25269
Direktlänk: /bild/00025269/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam som lades ut inför växelläggningen har tillfälligt åter lagts upp på hög intill gropen. 10 mån
ID-nummer:  25270
Direktlänk: /bild/00025270/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stolpfundament har satts i gropen och ytterligare ett ska snart placeras tätt intill. 10 mån
ID-nummer:  25271
Direktlänk: /bild/00025271/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet vi såg tidigare krokas fast i grävarens arm. 10 mån
ID-nummer:  25272
Direktlänk: /bild/00025272/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tunga fundamentet lyfts. 10 mån
ID-nummer:  25273
Direktlänk: /bild/00025273/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista luftfärd för fundamentet innan det ska grävas ned. 10 mån
ID-nummer:  25274
Direktlänk: /bild/00025274/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först måste fundamentet ställas så att lyftkrokarna kan fästas i dess övre del i stället. 10 mån
ID-nummer:  25275
Direktlänk: /bild/00025275/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet kan sedan fortsätta färden mot den förberedda platsen. 10 mån
ID-nummer:  25276
Direktlänk: /bild/00025276/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt lyfts fundamentet på plats och vrids åt rätt håll. 10 mån
ID-nummer:  25277
Direktlänk: /bild/00025277/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet dirigeras till rätt plats. 10 mån
ID-nummer:  25278
Direktlänk: /bild/00025278/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen finner det sin plats intill det andra fundamentet. 10 mån
ID-nummer:  25279
Direktlänk: /bild/00025279/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävaren och fundamenten efter lyftet. 10 mån
ID-nummer:  25280
Direktlänk: /bild/00025280/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!