Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet, en del av de nya växlar som ska utgöra den nya norra bangårdsänden. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården.

Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelförbindelse som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växlar och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)
Bild 1–50

Lördag 1 oktober 2016

Spåret med betongsliprar ska utgöra mötesspår på den nya bangården, medan spåret med träsliprar kommer att leda till spåren avsedda för växling och uppställning.  3 år
ID-nummer:  25231
Direktlänk: /bild/00025231/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya spår byggs söder om växeln.  3 år
ID-nummer:  25232
Direktlänk: /bild/00025232/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygget sett från söder.  3 år
ID-nummer:  25233
Direktlänk: /bild/00025233/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls kommer här på plats även på spåret med träsliprar.  3 år
ID-nummer:  25234
Direktlänk: /bild/00025234/
Fotodatum: den 1 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 2 oktober 2016

Nya skyltar har kommit upp utanför stationshuset, men frågan är om inte denna har vänts åt fel håll?  3 år
ID-nummer:  25235
Direktlänk: /bild/00025235/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visserligen ersätter X52 9017 en av Norrtågs egna Regina-motorvagnar, men ersättningstrafik är det ändå inte frågan om.  3 år
ID-nummer:  25236
Direktlänk: /bild/00025236/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även skylten längre norrut har hamnat åt fel håll.  3 år
ID-nummer:  25237
Direktlänk: /bild/00025237/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylten framför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25238
Direktlänk: /bild/00025238/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen är snart redo för asfaltering även längs med den bakre kanten.  3 år
ID-nummer:  25239
Direktlänk: /bild/00025239/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med endast den ytter halvan av plattformen är det för tillfälligt trångt för väntande resenärer.  3 år
ID-nummer:  25240
Direktlänk: /bild/00025240/
Fotodatum: den 2 oktober 2016
Publicerad: den 12 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 oktober 2016

Under förmiddagen har den södra delen av plattformen asfalterats.  3 år
ID-nummer:  25241
Direktlänk: /bild/00025241/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena har nu kommit fram till stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25242
Direktlänk: /bild/00025242/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nylagda asfalten vältas intill en skylt som nu har vänts åt rätt håll.  3 år
ID-nummer:  25243
Direktlänk: /bild/00025243/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalteringsarbete utanför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25244
Direktlänk: /bild/00025244/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den heta asfalten komprimeras till en jämn fast yta.  3 år
ID-nummer:  25245
Direktlänk: /bild/00025245/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Finjustering av den lagda afaltmassans kant mot de lagda plattorna.  3 år
ID-nummer:  25246
Direktlänk: /bild/00025246/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även kanten vältas.  3 år
ID-nummer:  25247
Direktlänk: /bild/00025247/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltarbetena utanför stationshuset medan ytan innanför plattformen förbereds för plattläggning.  3 år
ID-nummer:  25248
Direktlänk: /bild/00025248/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten får läggas för hand runt stolparna. Här syns också att den bakre plattformskantens betongelement har smalnats av i överkant för att möjliggöra plattläggning intill.  3 år
ID-nummer:  25249
Direktlänk: /bild/00025249/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalteringsarbetet fortskrider och ny asfaltsmassa fylls på i läggningsmaskinen.  3 år
ID-nummer:  25250
Direktlänk: /bild/00025250/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet kan fortsätta in under gångbron.  3 år
ID-nummer:  25251
Direktlänk: /bild/00025251/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns en skylt som rundas med hjälp av operatören som går vid sidan av maskinen och minskar bredden på läggaren.  3 år
ID-nummer:  25252
Direktlänk: /bild/00025252/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nybelagd plattform med ny namnskylt söder om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25253
Direktlänk: /bild/00025253/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rampen i södra änden av plattformen återstår att belägga.  3 år
ID-nummer:  25254
Direktlänk: /bild/00025254/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från södra änden.  3 år
ID-nummer:  25255
Direktlänk: /bild/00025255/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot nordväst.  3 år
ID-nummer:  25256
Direktlänk: /bild/00025256/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med inkoppling av de nya namnskyltarna pågår här intill det södra väderskyddet.  3 år
ID-nummer:  25257
Direktlänk: /bild/00025257/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den avsågade bakre plattformskanten intill stationshuset, den avfasning som L-stöden har upptill på yttre sidan har tagits bort för att man ska kunna lägga plattor tätt intill den.  3 år
ID-nummer:  25258
Direktlänk: /bild/00025258/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt på plattformen norr om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  25259
Direktlänk: /bild/00025259/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen utanför godsmagasinet väntar ännu på asfalt.  3 år
ID-nummer:  25260
Direktlänk: /bild/00025260/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut vid det norra väderskyddet.  3 år
ID-nummer:  25261
Direktlänk: /bild/00025261/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste namnskylten på plattformen.  3 år
ID-nummer:  25262
Direktlänk: /bild/00025262/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från norra plattformsänden, det syns tydligt vilken del som har schaktats under denna sommar.  3 år
ID-nummer:  25263
Direktlänk: /bild/00025263/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På avstånd skymtar den pågående schaktningen och spårbygget i höjd med lokstallet.  3 år
ID-nummer:  25264
Direktlänk: /bild/00025264/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från nordväst med ännu en av de nya skyltarna till vänster.  3 år
ID-nummer:  25265
Direktlänk: /bild/00025265/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kiosken intill stationshuset står den gamla skylten med texten "Ingång" ännu och välkomnar.  3 år
ID-nummer:  25266
Direktlänk: /bild/00025266/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny skylt är dock på gång att sättas upp framför den gamla.  3 år
ID-nummer:  25267
Direktlänk: /bild/00025267/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har schaktningen nära lokstallet kommit igång igen efter helgens växelläggning.  3 år
ID-nummer:  25268
Direktlänk: /bild/00025268/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen har återupptagits omedelbart norr om växlarna och nya stolpfundament väntar på att grävas ner.  3 år
ID-nummer:  25269
Direktlänk: /bild/00025269/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam som lades ut inför växelläggningen har tillfälligt åter lagts upp på hög intill gropen.  3 år
ID-nummer:  25270
Direktlänk: /bild/00025270/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stolpfundament har satts i gropen och ytterligare ett ska snart placeras tätt intill.  3 år
ID-nummer:  25271
Direktlänk: /bild/00025271/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet vi såg tidigare krokas fast i grävarens arm.  3 år
ID-nummer:  25272
Direktlänk: /bild/00025272/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tunga fundamentet lyfts.  3 år
ID-nummer:  25273
Direktlänk: /bild/00025273/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista luftfärd för fundamentet innan det ska grävas ned.  3 år
ID-nummer:  25274
Direktlänk: /bild/00025274/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först måste fundamentet ställas så att lyftkrokarna kan fästas i dess övre del i stället.  3 år
ID-nummer:  25275
Direktlänk: /bild/00025275/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet kan sedan fortsätta färden mot den förberedda platsen.  3 år
ID-nummer:  25276
Direktlänk: /bild/00025276/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt lyfts fundamentet på plats och vrids åt rätt håll.  3 år
ID-nummer:  25277
Direktlänk: /bild/00025277/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet dirigeras till rätt plats.  3 år
ID-nummer:  25278
Direktlänk: /bild/00025278/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen finner det sin plats intill det andra fundamentet.  3 år
ID-nummer:  25279
Direktlänk: /bild/00025279/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävaren och fundamenten efter lyftet.  3 år
ID-nummer:  25280
Direktlänk: /bild/00025280/
Fotodatum: den 4 oktober 2016
Publicerad: den 13 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150