Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 301–350

Lördag 22 juli 2017

Vy söderut från plattformen med gångbron i förgrunden.  3 år
ID-nummer:  29740
Direktlänk: /bild/00029740/
Fotodatum: den 22 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 juli 2017

En bädd har byggts för en kabelränna längs spår 1 vid södra delen av plattformen.  3 år
ID-nummer:  29741
Direktlänk: /bild/00029741/
Fotodatum: den 23 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan som byggs längs spår 1 norr om gångbron.  3 år
ID-nummer:  29742
Direktlänk: /bild/00029742/
Fotodatum: den 23 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 juli 2017

En grävmaskin arbetar med kabelrännor framför stationshuset på morgonen.  3 år
ID-nummer:  29743
Direktlänk: /bild/00029743/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är rännan mellan spår 2 och spår 3 som är fokus för dagens arbete.  3 år
ID-nummer:  29744
Direktlänk: /bild/00029744/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söder om stationshuset ska fler bänkar sättas upp på plattformen.  3 år
ID-nummer:  29745
Direktlänk: /bild/00029745/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan vid spår 1 norr om gångbron ska förlängas ytterligare lite söderut.  3 år
ID-nummer:  29746
Direktlänk: /bild/00029746/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den rörliga korsningsspetsen i växel 470 intill stationshuset.  3 år
ID-nummer:  22191
Direktlänk: /bild/00022191/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsspetsen i detalj, genom att spetsen rör sig mellan sina ytterlägen kan ett helt spår skapas oavsett åt vilket håll tungorna ligger.  3 år
ID-nummer:  22192
Direktlänk: /bild/00022192/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsspetsen rör sig mellan ett par räler som inte tågens hjul aldrig rullar på.  3 år
ID-nummer:  22193
Direktlänk: /bild/00022193/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spetsen längre norrut.  3 år
ID-nummer:  22194
Direktlänk: /bild/00022194/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I övergången till fast monterade räler finns en dilatationsskarv för att spetsen ska kunna röra sig.  3 år
ID-nummer:  22195
Direktlänk: /bild/00022195/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett ankommande malmtåg från norr river upp en del damm från makadamen i det nybyggda området i norr som nu har torkat upp.  3 år
ID-nummer:  29747
Direktlänk: /bild/00029747/
Fotodatum: den 24 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 juli 2017

Morgon i norra delen av bangården, ännu saknas ett spår här.  3 år
ID-nummer:  29752
Direktlänk: /bild/00029752/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med spår 4 återupptas dock nu när mer makadam körs fram.  3 år
ID-nummer:  29753
Direktlänk: /bild/00029753/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen tippas i södra delen av bangården.  3 år
ID-nummer:  29754
Direktlänk: /bild/00029754/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En annan lastmaskin jämnar sedan ut makadambädden.  3 år
ID-nummer:  29755
Direktlänk: /bild/00029755/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen fortsätter arbetet med att sätta upp fler bänkar, nu i sydligaste delen.  3 år
ID-nummer:  29756
Direktlänk: /bild/00029756/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill spår 1 söder om plattformen byggs den kabelränna som man tidigare grundlagt för.  3 år
ID-nummer:  29757
Direktlänk: /bild/00029757/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam till södra änden av blivande spår 4.  3 år
ID-nummer:  29758
Direktlänk: /bild/00029758/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga kabelrännan intill spår 1, här återstår viss fyllning på sidorna av betongelementen.  3 år
ID-nummer:  29759
Direktlänk: /bild/00029759/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar dras från bortre sidan av bangården genom den tvärgående kanaliseringen till kabelbrunnen mellan spår 2 och spår 3.  3 år
ID-nummer:  29760
Direktlänk: /bild/00029760/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar i massor intill det fundament som ska bära en huvuddvärgsignal för spår 2 söder om växelförbindelsen mot spår 1.  3 år
ID-nummer:  29761
Direktlänk: /bild/00029761/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden för spår 4 planeras ända från spårslutet nära växeln i söder.  3 år
ID-nummer:  29762
Direktlänk: /bild/00029762/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En timme senare har kabelrännan längs spår 1 nästan färdigställts.  3 år
ID-nummer:  29763
Direktlänk: /bild/00029763/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bänk har placerats på sin blivande plats i södra delen av plattformen och markeringar har gjorts för de hål i asfalten som behöver sågas upp.  3 år
ID-nummer:  29764
Direktlänk: /bild/00029764/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Markeringar i asfalten där bänken ska placeras.  3 år
ID-nummer:  29765
Direktlänk: /bild/00029765/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten sågas upp.  3 år
ID-nummer:  29766
Direktlänk: /bild/00029766/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När alla fyra sidor sågats upp lirkas den kvadratiska asfaltbiten som ska tas bort upp.  3 år
ID-nummer:  29767
Direktlänk: /bild/00029767/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två hål i den nya plattformen.  3 år
ID-nummer:  29768
Direktlänk: /bild/00029768/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa steg är att borra upp hål djupare ner i plattformens inre.  3 år
ID-nummer:  29769
Direktlänk: /bild/00029769/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas med det andra hålet.  3 år
ID-nummer:  29770
Direktlänk: /bild/00029770/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt körs träsliprar ut till södra änden av spår 4.  3 år
ID-nummer:  29771
Direktlänk: /bild/00029771/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De begagnade sliprarna kontrolleras och läggs ut med början från spårslutet i söder.  3 år
ID-nummer:  29772
Direktlänk: /bild/00029772/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna lyfts av en och en från lastmaskinens pallgaffel.  3 år
ID-nummer:  29773
Direktlänk: /bild/00029773/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn rullar fram på spår 5 och tittar till bygget.  3 år
ID-nummer:  29774
Direktlänk: /bild/00029774/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarnas avstånd kontrolleras och finjusteras.  3 år
ID-nummer:  29775
Direktlänk: /bild/00029775/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen finjusteras de nyborrade hålen med hjälp av ett spett.  3 år
ID-nummer:  29776
Direktlänk: /bild/00029776/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När hålen är tillräckligt djupa kan den nya bänken sättas på plats.  3 år
ID-nummer:  29777
Direktlänk: /bild/00029777/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bänkens blivande placering kontrolleras med vattenpass inför den kommande gjutningen i hålen.  3 år
ID-nummer:  29778
Direktlänk: /bild/00029778/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen är på väg in på spår 3 och måste manövrera såväl växeltungor som korsningsspets i växeln från spår 2 för att komma säkert dit.  3 år
ID-nummer:  29779
Direktlänk: /bild/00029779/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stunds lirkande kan vagnen rulla in på nya spår 3.  3 år
ID-nummer:  29780
Direktlänk: /bild/00029780/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Idag står förberedande arbeten för den nya kontaktledningen över spår 3 på programmet.  3 år
ID-nummer:  29781
Direktlänk: /bild/00029781/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett vinkeljärn monteras på bryggans översida för att fästa en ståndare, det fyrkantsrör som utliggaren ska fästas i.  3 år
ID-nummer:  29782
Direktlänk: /bild/00029782/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tunga ståndaren ställs upp för att fästas in i vinkeljärnet.  3 år
ID-nummer:  29783
Direktlänk: /bild/00029783/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare är ståndaren på plats och positionen kontrolleras med vattenpass.  3 år
ID-nummer:  29784
Direktlänk: /bild/00029784/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst ner monteras också en konsol för utliggaren.  3 år
ID-nummer:  29785
Direktlänk: /bild/00029785/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortsätter till nästa brygga där vinkeljärnet monteras uppe på bryggan.  3 år
ID-nummer:  29786
Direktlänk: /bild/00029786/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ståndaren reses upp i liftkorgen som sedan höjs så mycket att man når upp att fästa ett skruvförband i vinkeljärnet.  3 år
ID-nummer:  29787
Direktlänk: /bild/00029787/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När korgen sedan sänks hänger ståndaren kvar trots att skruvarna inte dragits åt helt tack vare det utstickande järn som finns i dess ändar.  3 år
ID-nummer:  29788
Direktlänk: /bild/00029788/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 401–450