Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)

Lördag 1 juli 2017

Växel 472 som lades in i spår 2 söder om stationshuset i slutet av juni har svetsats samman med fortsättningen av spår 2 norrut på morgonen.  4 år
ID-nummer:  28741
Direktlänk: /bild/00028741/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från huvudsignalen Gv 122 (som gäller för spår 1) och norrut pågår fortsatt bygget av underbyggnaden för spår 2. 1  4 år
ID-nummer:  28742
Direktlänk: /bild/00028742/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
#1 L-G Åström, 15 februari 2020, 21:14
Vilket fantastiskt arbete och tålamod du haft med att dokumentera denna ombyggnad. Tack för det.
Gropen som grävts för spår 2 är fylld medan schaktningen fortsätter för spår 3.  4 år
ID-nummer:  28743
Direktlänk: /bild/00028743/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen arbetar sig söderut med schakt för spår 3 intill de redan ombyggda spåren på bangårdens västra sida.  4 år
ID-nummer:  28744
Direktlänk: /bild/00028744/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr är det trångt mellan de redan ombyggda spåren, men också mellan gamla och nya kontaktledningsstolpar.  4 år
ID-nummer:  28745
Direktlänk: /bild/00028745/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återstår att återfylla den nordligaste änden av gropen.  4 år
ID-nummer:  28746
Direktlänk: /bild/00028746/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bankroppen fylls upp till rätt nivå och vältas därefter.  4 år
ID-nummer:  28747
Direktlänk: /bild/00028747/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbeten intill de tidigare byggda spåren, räls som legat på dessa spår trillar ner i schaktgropen under arbetet.  4 år
ID-nummer:  28748
Direktlänk: /bild/00028748/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När underbyggnaden har packats kan den användas för att köra fram nästa lass med fyllnadsmassor.  4 år
ID-nummer:  28749
Direktlänk: /bild/00028749/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor som sedan jämnas ut med lastmaskinen.  4 år
ID-nummer:  28750
Direktlänk: /bild/00028750/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sena eftermiddagen pågår schaktarbeten för spår 3 intill gamla brygga 7.  4 år
ID-nummer:  28751
Direktlänk: /bild/00028751/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är en ganska smal remsa som schaktas eftersom gropen för spår 2 bitvis varit bred och djupschakten inte berör blivande spår 4.  4 år
ID-nummer:  28752
Direktlänk: /bild/00028752/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor lastas intill gamla brygga 7.  4 år
ID-nummer:  28753
Direktlänk: /bild/00028753/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastning av massor i den trånga passagen vid gamla brygga 11 i norra delen av området.  4 år
ID-nummer:  28754
Direktlänk: /bild/00028754/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen pågår här intill den del av spår 4 längst i norr som byggdes redan hösten 2016.  4 år
ID-nummer:  28755
Direktlänk: /bild/00028755/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllningen av spår 2 till önskad nivå har nått nästan ända fram till norra änden och mätning pågår för att kontrollera ytans höjd.  4 år
ID-nummer:  28756
Direktlänk: /bild/00028756/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens norra del, plattformsspåret ska snart få sällskap av ytterligare ett spår.  4 år
ID-nummer:  28757
Direktlänk: /bild/00028757/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även för spår 3 har schaktningen kommit en bit på väg vid det här laget.  4 år
ID-nummer:  28758
Direktlänk: /bild/00028758/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massupplaget vid sidan av bangården växer allt eftersom arbetet fortskrider.  4 år
ID-nummer:  28759
Direktlänk: /bild/00028759/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen under brygga 7 sedd från norr.  4 år
ID-nummer:  28760
Direktlänk: /bild/00028760/
Fotodatum: den 1 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 2 juli 2017

Fyllning för spår 3 pågår på eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  28761
Direktlänk: /bild/00028761/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut är schaktningen för spår 3 inte riktigt färdig.  4 år
ID-nummer:  28762
Direktlänk: /bild/00028762/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbeten under nya bryggan 1312-29.  4 år
ID-nummer:  28763
Direktlänk: /bild/00028763/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet befinner sig något söder om huvudsignalen Gv 122 vid spår 1.  4 år
ID-nummer:  28764
Direktlänk: /bild/00028764/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schakt för nya spår 3 på eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  28765
Direktlänk: /bild/00028765/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten fortsätter också i det smala schaktet längre norrut där den räls som trillat ner i gropen har lyfts upp igen.  4 år
ID-nummer:  28766
Direktlänk: /bild/00028766/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av gropen har fyllts helt och skapat en ny infart till byggområdet.  4 år
ID-nummer:  28767
Direktlänk: /bild/00028767/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena för nya spår 3 sedda från norr.  4 år
ID-nummer:  28768
Direktlänk: /bild/00028768/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brygga 12 har även schaktgropen för spår 3 börjat fyllas.  4 år
ID-nummer:  28769
Direktlänk: /bild/00028769/
Fotodatum: den 2 juli 2017
Publicerad: den 25 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 3 juli 2017

Makadam läggs ut i växeln 471 norr om stationshuset på morgonen.  4 år
ID-nummer:  28795
Direktlänk: /bild/00028795/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60