Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 101–150

Måndag 17 juli 2017

Liftmotorvagnarna som tidigare stod på bron och inväntade kommer nu efter för bland annat montage av litsar. 9 mån
ID-nummer:  29543
Direktlänk: /bild/00029543/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya litsar dras fast mellan kontakttråd och bärlina. 9 mån
ID-nummer:  29544
Direktlänk: /bild/00029544/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningsdragningen fortsätter in på bangården, en liten kollision mellan bärlina och avspänningslina behöver åtgärdas senare. 9 mån
ID-nummer:  29545
Direktlänk: /bild/00029545/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut flyttas även den gamla ledningssektionen över till den nya stolpen strax norr om plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29546
Direktlänk: /bild/00029546/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har arbetet med återfyllning av schaktgropen fortsatt under natten. 9 mån
ID-nummer:  29547
Direktlänk: /bild/00029547/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen är till stor del fylld. 9 mån
ID-nummer:  29548
Direktlänk: /bild/00029548/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllningen har skett från både söder och norr och en liten del i mitten återstår. 9 mån
ID-nummer:  29549
Direktlänk: /bild/00029549/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två lastmaskiner arbetar parallellt med att fördela de massor som dumprarna kör fram. 9 mån
ID-nummer:  29550
Direktlänk: /bild/00029550/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabel läggs ner i banunderbyggnaden och det är kring den det nu återstår att fylla upp bädden till rätt nivå. 9 mån
ID-nummer:  29551
Direktlänk: /bild/00029551/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna tippas framför lastmaskinerna som sedan får fördela lasset. 9 mån
ID-nummer:  29552
Direktlänk: /bild/00029552/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med envalsvälten packas massorna till en stabil grund för spåren. 9 mån
ID-nummer:  29553
Direktlänk: /bild/00029553/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett från söder med det nya stickspåret i förgrunden. 9 mån
ID-nummer:  29554
Direktlänk: /bild/00029554/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fint material läggs kring kabeln innan den sista delen av gropen kan fyllas igen. 9 mån
ID-nummer:  29555
Direktlänk: /bild/00029555/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabelbrunn ska grävas ner intill plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29556
Direktlänk: /bild/00029556/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med dragning av ny kontaktledning på spår 1 har nått fram till stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  29557
Direktlänk: /bild/00029557/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny ledning under gångbron som inte längre ska vara en del av kontaktledningsanläggningen. 9 mån
ID-nummer:  29558
Direktlänk: /bild/00029558/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen rullar i täten norrut. 9 mån
ID-nummer:  29559
Direktlänk: /bild/00029559/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya blanka koppartrådar rullas ut från vagnen. 9 mån
ID-nummer:  29560
Direktlänk: /bild/00029560/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av utliggarna mitt framför stationshuset får åter bära kontaktledningen, den andra på stolpen ska användas för ledningen över växelförbindelserna. 9 mån
ID-nummer:  29561
Direktlänk: /bild/00029561/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråd och bärlina på plats framför stationshuset, återstår bara litsar som binder samman de två. 9 mån
ID-nummer:  29562
Direktlänk: /bild/00029562/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att montera litsar har kommit en bit fram mot stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  29563
Direktlänk: /bild/00029563/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya ledningen under uppbyggnad framför stationshuset. 9 mån
ID-nummer:  29564
Direktlänk: /bild/00029564/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med litsarna monterade blir den nya kontaktledningen ännu mer fullständig. 9 mån
ID-nummer:  29565
Direktlänk: /bild/00029565/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsen fästs i bärlinan. 9 mån
ID-nummer:  29566
Direktlänk: /bild/00029566/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter fästs den i kontakttråden. 9 mån
ID-nummer:  29567
Direktlänk: /bild/00029567/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avståndet mellan kontakttråd och bärlina blir allt mindre ju närmare gångbron man kommer. 9 mån
ID-nummer:  29568
Direktlänk: /bild/00029568/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsarna levereras i färdiga längder. 9 mån
ID-nummer:  29569
Direktlänk: /bild/00029569/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden ska man nu också åtgärda den avspänningslina som krockar med bärlinan. Med hjälp av en lång serie lyftöglor ska linan hållas spänd medan linan lossas från den befintliga isolatorn och träs in mellan bärlina och kontakttråd i den nya kontaktledningen. 9 mån
ID-nummer:  29570
Direktlänk: /bild/00029570/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid åttatiden har arbetet med att lägga ut makadam påbörjats i norr. 9 mån
ID-nummer:  29649
Direktlänk: /bild/00029649/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spårområdet sett från plankorsningen. 9 mån
ID-nummer:  29650
Direktlänk: /bild/00029650/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden jämnas ut med lastmaskiner. 9 mån
ID-nummer:  29571
Direktlänk: /bild/00029571/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer material tillförs där lagret blivit för tunt. 9 mån
ID-nummer:  29572
Direktlänk: /bild/00029572/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragningen av kontaktledning över spår 1 har avslutats något söder om de nyinlagda växlarna. 9 mån
ID-nummer:  29573
Direktlänk: /bild/00029573/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen står vid det som återstår av brygga 18 efter avslutad kontaktledningsdragning på spår 1. 9 mån
ID-nummer:  29574
Direktlänk: /bild/00029574/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen har rullat upp till arbetsplatsen i norr för att påbörja dagens arbete. 9 mån
ID-nummer:  29575
Direktlänk: /bild/00029575/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först måste dock underlaget för spåren bli klart, och för det krävs leverans av både makadam och kaffe. 9 mån
ID-nummer:  29576
Direktlänk: /bild/00029576/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden planeras så att växel och nya spår kan komma på plats. 9 mån
ID-nummer:  29577
Direktlänk: /bild/00029577/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid halv nio-tiden börjar ytan ta form. 9 mån
ID-nummer:  29578
Direktlänk: /bild/00029578/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På mindre än ett dygn har sträckan söder om plankorsningen schaktats ur och en ny bankropp byggts upp. 9 mån
ID-nummer:  29579
Direktlänk: /bild/00029579/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen inväntar lyft av den sista delen av växel 457 så snart underlaget är färdigt. 9 mån
ID-nummer:  29580
Direktlänk: /bild/00029580/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten stund senare lyfts så växelspannet. 9 mån
ID-nummer:  29581
Direktlänk: /bild/00029581/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 457 som utgör norra änden av växelförbindelsen mellan spår 2 och spår 1 söder om plankorsningen ska nu färdigställas när Kirow-kranen sakta rullar norrut. 9 mån
ID-nummer:  29582
Direktlänk: /bild/00029582/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet sänks ner på den nyss färdigställda makadamytan. 9 mån
ID-nummer:  29583
Direktlänk: /bild/00029583/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning påbörjas för att se till att växeln hamnar rätt. 9 mån
ID-nummer:  29584
Direktlänk: /bild/00029584/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt med arbetena i norra bangårdsänden pågår ett mindre grävarbete något norr om gångbron där fundamentet för en huvuddvärgsignal ska komma på plats. 9 mån
ID-nummer:  29585
Direktlänk: /bild/00029585/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen har hämtat den passbit med räls byggd på långa sliprar som byggts vid sidan av bangården och ska ligga mellan växlarna 457 och 455. 9 mån
ID-nummer:  29586
Direktlänk: /bild/00029586/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det korta men breda spårspannet läggs på plats. 9 mån
ID-nummer:  29587
Direktlänk: /bild/00029587/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet läggs ner mot den nyss lagda växeln som kranen nu står på. 9 mån
ID-nummer:  29588
Direktlänk: /bild/00029588/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet har tagit mark en första gång, men frågan är om det ligger rätt? 9 mån
ID-nummer:  29589
Direktlänk: /bild/00029589/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nej, spannet lyfts åter och med både kranens krafter och mänskliga krafter finjusteras läget. 9 mån
ID-nummer:  29590
Direktlänk: /bild/00029590/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250