Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 1–50

Söndag 16 juli 2017

Den första delen av växel 456 lyfts så på plats. 9 mån
ID-nummer:  29429
Direktlänk: /bild/00029429/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen placerar ut den första delen av växeln. 9 mån
ID-nummer:  29430
Direktlänk: /bild/00029430/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning och viss justering av läget utförs som vanligt innan växelspannet kan lösgöras från kranen. 9 mån
ID-nummer:  29431
Direktlänk: /bild/00029431/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med handrörelser dirigeras kranens rörelser så att norra änden av spannet hamnar på precis rätt plats. 9 mån
ID-nummer:  29432
Direktlänk: /bild/00029432/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Aningen längre norrut får arbetet pågår många timmar till innan man är redo för att lägga växlar. 9 mån
ID-nummer:  29433
Direktlänk: /bild/00029433/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 23 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framåt halv nio-tiden på kvällen har hela den sydligaste växeln av de tre kommit på plats och även den passbit mellan växlarna som tidigare byggts intill bangården. 9 mån
ID-nummer:  29449
Direktlänk: /bild/00029449/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spårspann har lagts i spår 1 norr om den nya växeln, tre ligger fortfarande kvar vid sidan av bangården. 9 mån
ID-nummer:  29448
Direktlänk: /bild/00029448/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På växeltransporten har den andra växelns korsningsdel fällts i horisontalläge och lossas för att kunna lyftas på plats. 9 mån
ID-nummer:  29450
Direktlänk: /bild/00029450/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetet närmast plankorsningen har gått undan och börjar bli klart. 9 mån
ID-nummer:  29451
Direktlänk: /bild/00029451/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör läggs längs kanten av schaktgropen. 9 mån
ID-nummer:  29452
Direktlänk: /bild/00029452/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropens bredd smalnar liksom den blivande bangården av från tre till två spår i bredd fram till bangården, området närmast stickspåret schaktas inte. 9 mån
ID-nummer:  29453
Direktlänk: /bild/00029453/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från plankorsningen, närmast har en gammal kabelbrunn med tillhörande kanalisering grävts fram. 9 mån
ID-nummer:  29454
Direktlänk: /bild/00029454/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det färdigschaktade området sett från norr. 9 mån
ID-nummer:  29455
Direktlänk: /bild/00029455/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsarbetena pågår längst i söder. 9 mån
ID-nummer:  29456
Direktlänk: /bild/00029456/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det pågående regnvädret skapar vattensamlingar och gör att dräneringen skulle behövts redan nu. 9 mån
ID-nummer:  29457
Direktlänk: /bild/00029457/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör läggs på båda sidor av gropen och grävs av grävmaskinen nere i gropen och grävmaskinen på stickspåret till höger. 9 mån
ID-nummer:  29458
Direktlänk: /bild/00029458/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från stickspåret läggs singel runt dräneringsröret. 9 mån
ID-nummer:  29459
Direktlänk: /bild/00029459/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växel 456 som redan kommit på plats fyller man på med makadam. 9 mån
ID-nummer:  29460
Direktlänk: /bild/00029460/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden för nästa växel, växel 457, är redo för läggning. 9 mån
ID-nummer:  29461
Direktlänk: /bild/00029461/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På växelvagnen ligger spannet som innehåller växelns korsning redo för lyft. 9 mån
ID-nummer:  29462
Direktlänk: /bild/00029462/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen står på spåret intill och ska snart inleda lyftet. 9 mån
ID-nummer:  29463
Direktlänk: /bild/00029463/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lyftbommen förs in över vagnen där växeln ligger. 9 mån
ID-nummer:  29464
Direktlänk: /bild/00029464/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att växelspannet fästs i bommen och den har balanserats kan lyftet påbörjas. 9 mån
ID-nummer:  29465
Direktlänk: /bild/00029465/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid platsen där växeln ska läggas väntar de som ska bistå med bland annat mätning under läggningen. 9 mån
ID-nummer:  29466
Direktlänk: /bild/00029466/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nyligen tömda vagnarna passeras på färden norrut med den första delen av växeln 457. 9 mån
ID-nummer:  29467
Direktlänk: /bild/00029467/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen rullar ut på den tidigare under eftermiddagen lagda växel 456. 9 mån
ID-nummer:  29468
Direktlänk: /bild/00029468/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen är en stor balansakt mellan last och motvikt centrerat kring axeln mitt på vagnen som kranen vrids kring. Här är man framme och det är dags att vrida spannet åt sidan. 9 mån
ID-nummer:  29469
Direktlänk: /bild/00029469/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelspannet tar mark och passas in mot de tidigare lagda delarna. 9 mån
ID-nummer:  29470
Direktlänk: /bild/00029470/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fokus läggs först på att sätta samman spannet med tidigare lagda spann. 9 mån
ID-nummer:  29471
Direktlänk: /bild/00029471/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet sänks till marken en första gång. 9 mån
ID-nummer:  29472
Direktlänk: /bild/00029472/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I schaktgropen längre norrut har viss återfyllning påbörjats. 9 mån
ID-nummer:  29473
Direktlänk: /bild/00029473/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När mätningen av norra änden inleds får spannet åter lyftas och justeras i sidled en aning. 9 mån
ID-nummer:  29474
Direktlänk: /bild/00029474/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden ligger spannet kvar på marken. 9 mån
ID-nummer:  29475
Direktlänk: /bild/00029475/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Precisionsarbete för att få norra änden på rätt plats. 9 mån
ID-nummer:  29476
Direktlänk: /bild/00029476/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet dirigeras till rätt plats. 9 mån
ID-nummer:  29477
Direktlänk: /bild/00029477/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plats, eller? 9 mån
ID-nummer:  29478
Direktlänk: /bild/00029478/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätprismat har ställts åt sidan, men är man därmed klar med den här delen av växeln? 9 mån
ID-nummer:  29479
Direktlänk: /bild/00029479/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nej, viss kapning av räls krävs i södra änden för att spannet ska kunna placeras på rätt plats. 9 mån
ID-nummer:  29480
Direktlänk: /bild/00029480/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt sker återfyllning i det dike som grävts för dräneringsröret intill stickspåret. 9 mån
ID-nummer:  29481
Direktlänk: /bild/00029481/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kapningen är klar är man redo för lyft igen. 9 mån
ID-nummer:  29482
Direktlänk: /bild/00029482/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den här gången har korrekt position i sidled markerats i makadamen när spannet nu flyttas aningen söderut. 9 mån
ID-nummer:  29483
Direktlänk: /bild/00029483/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Finjustering och kontroll med tumstock pågår vid förbindelsen mellan de båda spannen. 9 mån
ID-nummer:  29484
Direktlänk: /bild/00029484/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ritningen plockas fram för att se till att allt blir rätt. 9 mån
ID-nummer:  29485
Direktlänk: /bild/00029485/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tio minuter senare är spannet på plats och växeldrivet till korsningsspetsen ska lyftas på plats med traktorgrävaren. 9 mån
ID-nummer:  29486
Direktlänk: /bild/00029486/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen har hämtat den mellersta av de tre delarna av växel 457 och är på väg fram med den norrut. 9 mån
ID-nummer:  29487
Direktlänk: /bild/00029487/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen får nu rulla ut på det spårspann norr om växel 456 som också lades på plats tidigare under kvällen. 9 mån
ID-nummer:  29488
Direktlänk: /bild/00029488/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet styrs in över den förberedda ytan. 9 mån
ID-nummer:  29489
Direktlänk: /bild/00029489/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet sänks och styrs in mot rätt position bland annat med hjälp av ett spett. 9 mån
ID-nummer:  29490
Direktlänk: /bild/00029490/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under läggningen av växlar är det av yttersta vikt att delarna hamnar på rätt ställe varför den totalstation som står uppställd på stickspåret har en viktig funktion. 9 mån
ID-nummer:  29491
Direktlänk: /bild/00029491/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inmätningen görs med det prisma som placeras på rälsänden. 9 mån
ID-nummer:  29492
Direktlänk: /bild/00029492/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150