Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 551–600

Måndag 31 juli 2017

I den bortre stolpen finns dessutom frånskiljare och fler högspänningsledningar att ta hänsyn till. 8 mån
ID-nummer:  29991
Direktlänk: /bild/00029991/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan hänger här löst i ena änden medan den andra kapas, kabeln som ska bevaras hänger snart fritt mellan stolparna. 8 mån
ID-nummer:  29992
Direktlänk: /bild/00029992/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapning av återstoden av brygga 7 inför lyftet. 8 mån
ID-nummer:  29993
Direktlänk: /bild/00029993/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt kan så bryggan avlägsnas utan att riva med sig fler kablar än avsett. 8 mån
ID-nummer:  29994
Direktlänk: /bild/00029994/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande kabeln ska bindas upp på en stållina som spänns mellan stolparna på samma sätt som över resterande spår. 8 mån
ID-nummer:  29995
Direktlänk: /bild/00029995/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När stållinan är på plats binds kabeln upp så att den inte är i vägen för nydragning av kontaktledning över spår 3 och spår 4. 8 mån
ID-nummer:  29996
Direktlänk: /bild/00029996/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det enda hindret för ny kontaktledning över spår 3 och spår 4 är nu återstoden av brygga 5 i höjd med stationshuset som därför står på tur för rivning denna kväll. 8 mån
ID-nummer:  29997
Direktlänk: /bild/00029997/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid halv tolv-tiden på kvällen har alla kablar lossats och kapning kan inledas. 8 mån
ID-nummer:  29998
Direktlänk: /bild/00029998/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapningen sker från de båda liftmotorvagnarna medan kranen håller bryggan på plats. 8 mån
ID-nummer:  29999
Direktlänk: /bild/00029999/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bortsidan sker kapningen av bryggan en bit från stolpen där det finns en frånskiljare för kontaktledningsmatningen. 8 mån
ID-nummer:  30000
Direktlänk: /bild/00030000/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygglyftet kan så ske minuterna före midnatt. 8 mån
ID-nummer:  30001
Direktlänk: /bild/00030001/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här måste man tillse att inga kablar som fortsatt behövs rivs ner av misstag under lyftet. 8 mån
ID-nummer:  30002
Direktlänk: /bild/00030002/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabel för matning av kontaktledningen blir kvar och måste hängas upp ordentligt efter att bryggan har avlägsnats. 8 mån
ID-nummer:  30003
Direktlänk: /bild/00030003/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln utgör länken fram till kontaktledningen över spår 1 där en kabel tillfälligt hängdes upp när den andra delen av brygga 5 revs. 8 mån
ID-nummer:  30004
Direktlänk: /bild/00030004/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare har en stållina kommit på plats mellan stolparna och kabeln kan bindas upp. 8 mån
ID-nummer:  30005
Direktlänk: /bild/00030005/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i den fuktiga och allt mörkare natten på bangården. 8 mån
ID-nummer:  30006
Direktlänk: /bild/00030006/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När klockan passerat midnatt med drygt 20 minuter och juli blivit augusti gick så helgens och hela månadens arbeten mot sitt slut. 8 mån
ID-nummer:  30007
Direktlänk: /bild/00030007/
Fotodatum: den 31 juli 2017
Publicerad: den 9 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!