Augusti 2017

Bilder och filmer (397)

Tisdag 1 augusti 2017

Bangården sedd söderut vid stationshuset i regn och sol denna första augustidag. Gamla brygga 5 är nu helt borta och kablarna hänger i stållinor mellan stolparna. 25 dgr
ID-nummer:  30009
Direktlänk: /bild/00030009/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst norr om gångbron, även brygga 7 är nu helt riven. 25 dgr
ID-nummer:  30010
Direktlänk: /bild/00030010/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill plankorsningen i norr står huvudsignalen Gv 152 på marken och ger körbesked sedan brygga 21 rivits under gårdagen. 25 dgr
ID-nummer:  30011
Direktlänk: /bild/00030011/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälligt placerade huvudsignalen med sin dvärgsignal ovanför. Både denna och huvudsignalen Gv 154 i bakgrunden flyttas söderut när de nya växlarna tas i bruk. 25 dgr
ID-nummer:  22265
Direktlänk: /bild/00022265/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar förbi den lågt placerade huvudsignalen. 25 dgr
ID-nummer:  30012
Direktlänk: /bild/00030012/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen visar åter stoppsignal efter tågpassagen. 25 dgr
ID-nummer:  22266
Direktlänk: /bild/00022266/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från gångbron på kvällen. 25 dgr
ID-nummer:  30013
Direktlänk: /bild/00030013/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 har fått sliprar på nästan hela sin längd. 25 dgr
ID-nummer:  30014
Direktlänk: /bild/00030014/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den del av spår 4 som byggdes under hösten 2017 har nu baxats till rätt läge. 25 dgr
ID-nummer:  30015
Direktlänk: /bild/00030015/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om gångbron har även räls delvis kommit på plats på spår 4. 25 dgr
ID-nummer:  30016
Direktlänk: /bild/00030016/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den baxade delen av spår 4 sedd från plattformen, spåret har flyttats aningen längre från plattformen jämfört med gamla spår 5. 25 dgr
ID-nummer:  30017
Direktlänk: /bild/00030017/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av spår 4 sett från norra delen av plattformen. 25 dgr
ID-nummer:  30018
Direktlänk: /bild/00030018/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gv 152 visar stopp senare på kvällen. 25 dgr
ID-nummer:  30019
Direktlänk: /bild/00030019/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare har i stället de två gröna skenen tänts. 25 dgr
ID-nummer:  30020
Direktlänk: /bild/00030020/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar den lågt placerade huvudsignalen på väg mot Koskullskulle. 25 dgr
ID-nummer:  30021
Direktlänk: /bild/00030021/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 2 augusti 2017

Rälsarbeten på spår 4 på morgonen. 25 dgr
ID-nummer:  30022
Direktlänk: /bild/00030022/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningarna slås fast på den ena rälen på det nya spåret. 25 dgr
ID-nummer:  30023
Direktlänk: /bild/00030023/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer räls dras fram och kapas till rätt längd. 25 dgr
ID-nummer:  30024
Direktlänk: /bild/00030024/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har kabelrännan nu byggts på nordöstra sidan av spåren. 25 dgr
ID-nummer:  30025
Direktlänk: /bild/00030025/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan fortsätter norrut upp mot plattformen. 25 dgr
ID-nummer:  30026
Direktlänk: /bild/00030026/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 syns nu fortsätta norrut från södra bangårdsänden. 25 dgr
ID-nummer:  30027
Direktlänk: /bild/00030027/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med att slå fast befästningar har nått upp till gångbron så här på tidig eftermiddag. 25 dgr
ID-nummer:  30028
Direktlänk: /bild/00030028/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården byggs ett nytt berg av fyllnadsmassor upp inför den avslutande schaktningen i slutet av augusti. 25 dgr
ID-nummer:  30029
Direktlänk: /bild/00030029/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar hämtas från det lager av begagnade sliprar som byggts upp vid sidan av bangården. 25 dgr
ID-nummer:  30030
Direktlänk: /bild/00030030/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktmassorna som lagrades söder om lokstallet har nu körts bort. 25 dgr
ID-nummer:  30031
Direktlänk: /bild/00030031/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya massor som grävdes upp i mitten av juli och lades på motsatt sida av bangården lastas nu också på lastbil för att lämna bangårdsområdet. 25 dgr
ID-nummer:  30032
Direktlänk: /bild/00030032/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skopa för skopa lastas massorna på lastbilar. 25 dgr
ID-nummer:  30033
Direktlänk: /bild/00030033/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen syns nu sex spår i bredd även i norra delen av bangårdens breda del. 25 dgr
ID-nummer:  30034
Direktlänk: /bild/00030034/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 är inte riktigt klar i norr, men rälsen är i alla fall utlagd på sliprarna. 25 dgr
ID-nummer:  30035
Direktlänk: /bild/00030035/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 3 och 4 växer fram bortom det redan trafikerade spår 2. 25 dgr
ID-nummer:  30036
Direktlänk: /bild/00030036/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sex spår sedda söderut med gångbron i förgrunden. 25 dgr
ID-nummer:  30037
Direktlänk: /bild/00030037/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 3 augusti 2017

Spår 4 sett söderut från gångbron på morgonen. 25 dgr
ID-nummer:  30038
Direktlänk: /bild/00030038/
Fotodatum: den 3 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 sett norrut från gångbron, här återstår en del arbete med att fästa rälsen i sliprarna. 25 dgr
ID-nummer:  30039
Direktlänk: /bild/00030039/
Fotodatum: den 3 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 augusti 2017

Arbeten med kabelrännor pågår nära södra bangårdsänden tidigt på morgonen. 25 dgr
ID-nummer:  30040
Direktlänk: /bild/00030040/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under den gångna veckan har man börjat transportera bort schaktmassor från det stora upplaget på bangårdens västra sida. 25 dgr
ID-nummer:  30041
Direktlänk: /bild/00030041/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt lagras nya fyllnadsmassor upp intill schaktmassorna och skapar bergsprofiler av olika slag. 25 dgr
ID-nummer:  30042
Direktlänk: /bild/00030042/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya tågbefälhavarskåp har satts upp på plattformen. 25 dgr
ID-nummer:  30043
Direktlänk: /bild/00030043/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 3 och 4 har fått ny makadam. 25 dgr
ID-nummer:  30044
Direktlänk: /bild/00030044/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två ännu inte öppnade spåren 3 och 4 sedda från gångbron. 25 dgr
ID-nummer:  30045
Direktlänk: /bild/00030045/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren sedda norrut. 25 dgr
ID-nummer:  30046
Direktlänk: /bild/00030046/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från gångbron. 25 dgr
ID-nummer:  30047
Direktlänk: /bild/00030047/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu har inte spår 4 byggts samman i norra änden. 25 dgr
ID-nummer:  30048
Direktlänk: /bild/00030048/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden där arbetena med kabelrännor nu flyttat söderut. 25 dgr
ID-nummer:  30049
Direktlänk: /bild/00030049/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan längs spår 1 sedd från plattformsänden. 25 dgr
ID-nummer:  30050
Direktlänk: /bild/00030050/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor byggs omkring skyddsspåret vid södra bangårdsänden. 25 dgr
ID-nummer:  30051
Direktlänk: /bild/00030051/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännor ligger på båda sidor av skyddsspåret och ska sammanfogas söder om detsamma. 25 dgr
ID-nummer:  30052
Direktlänk: /bild/00030052/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid södra bangårdsänden sedda från söder. 25 dgr
ID-nummer:  30053
Direktlänk: /bild/00030053/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det element som ska sammanfoga de båda rännorna lyfts fram mot sin plats. 25 dgr
ID-nummer:  30054
Direktlänk: /bild/00030054/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementet måste kapas för att passa på sin plats. 25 dgr
ID-nummer:  30055
Direktlänk: /bild/00030055/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder när alla spår nu är på plats. 25 dgr
ID-nummer:  30056
Direktlänk: /bild/00030056/
Fotodatum: den 10 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100