Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)

Tisdag 1 augusti 2017

Bangården sedd söderut vid stationshuset i regn och sol denna första augustidag. Gamla brygga 5 är nu helt borta och kablarna hänger i stållinor mellan stolparna.  4 år
ID-nummer:  30009
Direktlänk: /bild/00030009/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst norr om gångbron, även brygga 7 är nu helt riven.  4 år
ID-nummer:  30010
Direktlänk: /bild/00030010/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill plankorsningen i norr står huvudsignalen Gv 152 på marken och ger körbesked sedan brygga 21 rivits under gårdagen.  4 år
ID-nummer:  30011
Direktlänk: /bild/00030011/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälligt placerade huvudsignalen med sin dvärgsignal ovanför. Både denna och huvudsignalen Gv 154 i bakgrunden flyttas söderut när de nya växlarna tas i bruk.  4 år
ID-nummer:  22265
Direktlänk: /bild/00022265/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar förbi den lågt placerade huvudsignalen.  4 år
ID-nummer:  30012
Direktlänk: /bild/00030012/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen visar åter stoppsignal efter tågpassagen.  4 år
ID-nummer:  22266
Direktlänk: /bild/00022266/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från gångbron på kvällen.  4 år
ID-nummer:  30013
Direktlänk: /bild/00030013/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 har fått sliprar på nästan hela sin längd.  4 år
ID-nummer:  30014
Direktlänk: /bild/00030014/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den del av spår 4 som byggdes under hösten 2017 har nu baxats till rätt läge.  4 år
ID-nummer:  30015
Direktlänk: /bild/00030015/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om gångbron har även räls delvis kommit på plats på spår 4.  4 år
ID-nummer:  30016
Direktlänk: /bild/00030016/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den baxade delen av spår 4 sedd från plattformen, spåret har flyttats aningen längre från plattformen jämfört med gamla spår 5.  4 år
ID-nummer:  30017
Direktlänk: /bild/00030017/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av spår 4 sett från norra delen av plattformen.  4 år
ID-nummer:  30018
Direktlänk: /bild/00030018/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gv 152 visar stopp senare på kvällen.  4 år
ID-nummer:  30019
Direktlänk: /bild/00030019/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare har i stället de två gröna skenen tänts.  4 år
ID-nummer:  30020
Direktlänk: /bild/00030020/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar den lågt placerade huvudsignalen på väg mot Koskullskulle.  4 år
ID-nummer:  30021
Direktlänk: /bild/00030021/
Fotodatum: den 1 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 2 augusti 2017

Rälsarbeten på spår 4 på morgonen.  4 år
ID-nummer:  30022
Direktlänk: /bild/00030022/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningarna slås fast på den ena rälen på det nya spåret.  4 år
ID-nummer:  30023
Direktlänk: /bild/00030023/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer räls dras fram och kapas till rätt längd.  4 år
ID-nummer:  30024
Direktlänk: /bild/00030024/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har kabelrännan nu byggts på nordöstra sidan av spåren.  4 år
ID-nummer:  30025
Direktlänk: /bild/00030025/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan fortsätter norrut upp mot plattformen.  4 år
ID-nummer:  30026
Direktlänk: /bild/00030026/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 syns nu fortsätta norrut från södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  30027
Direktlänk: /bild/00030027/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med att slå fast befästningar har nått upp till gångbron så här på tidig eftermiddag.  4 år
ID-nummer:  30028
Direktlänk: /bild/00030028/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården byggs ett nytt berg av fyllnadsmassor upp inför den avslutande schaktningen i slutet av augusti.  4 år
ID-nummer:  30029
Direktlänk: /bild/00030029/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar hämtas från det lager av begagnade sliprar som byggts upp vid sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  30030
Direktlänk: /bild/00030030/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktmassorna som lagrades söder om lokstallet har nu körts bort.  4 år
ID-nummer:  30031
Direktlänk: /bild/00030031/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya massor som grävdes upp i mitten av juli och lades på motsatt sida av bangården lastas nu också på lastbil för att lämna bangårdsområdet.  4 år
ID-nummer:  30032
Direktlänk: /bild/00030032/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skopa för skopa lastas massorna på lastbilar.  4 år
ID-nummer:  30033
Direktlänk: /bild/00030033/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen syns nu sex spår i bredd även i norra delen av bangårdens breda del.  4 år
ID-nummer:  30034
Direktlänk: /bild/00030034/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 är inte riktigt klar i norr, men rälsen är i alla fall utlagd på sliprarna.  4 år
ID-nummer:  30035
Direktlänk: /bild/00030035/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 3 och 4 växer fram bortom det redan trafikerade spår 2.  4 år
ID-nummer:  30036
Direktlänk: /bild/00030036/
Fotodatum: den 2 augusti 2017
Publicerad: den 10 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60