Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 151–200

Måndag 17 juli 2017

När läget är bra i ena änden är det dags att ta fram prismat och mäta in även den andra. 10 mån
ID-nummer:  29591
Direktlänk: /bild/00029591/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den här delen på plats kan norra änden av spår 3 byggas klar med vanliga sliprar fram mot den växel som nu återstår att lägga in. 10 mån
ID-nummer:  29592
Direktlänk: /bild/00029592/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skarvjärn monteras tillfälligt mellan växeln och det senast lagda spårspannet. 10 mån
ID-nummer:  29593
Direktlänk: /bild/00029593/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnen dras fast tillfälligt i väntan på svetsning. 10 mån
ID-nummer:  29594
Direktlänk: /bild/00029594/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När skarvjärnen mot det spårspann som kranen står på är på plats kan det senaste spannet lyftas för att finjustera läget i norra änden utan att södra änden rubbas. 10 mån
ID-nummer:  29595
Direktlänk: /bild/00029595/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är visst besvär att få allting att passa ihop på rätt sätt när den färdigbyggda växeln ska passas ihop med det platsbyggda spårspannet. 10 mån
ID-nummer:  29596
Direktlänk: /bild/00029596/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen kom så även denna bit i dagens spårpussel på plats. 10 mån
ID-nummer:  29597
Direktlänk: /bild/00029597/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kriow-kranen kan rulla söderut igen för att förbereda inläggningen av växel 455. 10 mån
ID-nummer:  29598
Direktlänk: /bild/00029598/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill gamla brygga 21 närmast söder om plankorsningen sätts en ny kontaktledningsstolpe upp. 10 mån
ID-nummer:  29599
Direktlänk: /bild/00029599/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två växlar som bildar en förbindelse mellan spår 2 och spår 1 har hittills lagts in under avstängningen och en återstår att lägga in närmast i bild. 10 mån
ID-nummer:  29600
Direktlänk: /bild/00029600/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam tillförs i växeln medan kranen är nere och hämtar ett nytt växelspårspann. 10 mån
ID-nummer:  29601
Direktlänk: /bild/00029601/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastmaskin med större skopa kommer också och hjälper till. 10 mån
ID-nummer:  29602
Direktlänk: /bild/00029602/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av växel 455 närmast plankorsningen ser man ännu bara de markeringar som märker ut var växelns norra ände ska ligga. 10 mån
ID-nummer:  29603
Direktlänk: /bild/00029603/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på nästa lyft. Arbete pågår på transporttåget för att lösgöra korsningsdelen av växel 455. 10 mån
ID-nummer:  29604
Direktlänk: /bild/00029604/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen krokas fast i kranens lyftbom. 10 mån
ID-nummer:  29605
Direktlänk: /bild/00029605/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen är åter på väg norrut mot händelsernas centrum. 10 mån
ID-nummer:  29606
Direktlänk: /bild/00029606/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen använder den nya växelförbindelsen på sin väg norrut. 10 mån
ID-nummer:  29607
Direktlänk: /bild/00029607/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på väg fram mot platsen där nya växel 455 ska ligga. 10 mån
ID-nummer:  29608
Direktlänk: /bild/00029608/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta men säkert förs det stora spårspannet fram mot sin rätta position. 10 mån
ID-nummer:  29609
Direktlänk: /bild/00029609/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen använder nästan allt spår som den nyss lagt in för att komma tillräckligt långt fram. 10 mån
ID-nummer:  29610
Direktlänk: /bild/00029610/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första delen av växel 455 sänks ner. 10 mån
ID-nummer:  29611
Direktlänk: /bild/00029611/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen har gjort grovjobbet, nu får övrig personal se till att spårspannet ligger rätt. 10 mån
ID-nummer:  29612
Direktlänk: /bild/00029612/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på Gällivare bangård. 10 mån
ID-nummer:  29613
Direktlänk: /bild/00029613/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett skarvjärn sätts på plats. 10 mån
ID-nummer:  29614
Direktlänk: /bild/00029614/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelns rörliga korsning har kommit på plats, men två tredjedelar återstår att lägga in. 10 mån
ID-nummer:  29615
Direktlänk: /bild/00029615/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med växelinläggningen sett från plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  29616
Direktlänk: /bild/00029616/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet har lossats från lyftbommen. 10 mån
ID-nummer:  29617
Direktlänk: /bild/00029617/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett litet lyft återstod dock innan alla mätningar gav godtagbara resultat. 10 mån
ID-nummer:  29618
Direktlänk: /bild/00029618/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya förbindelsen från spår 2 mot spår 3 börjar ta form. 10 mån
ID-nummer:  29619
Direktlänk: /bild/00029619/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två växelspann ska läggas in till höger och flera vanliga spårspann till vänster innan arbetet är klart. 10 mån
ID-nummer:  29620
Direktlänk: /bild/00029620/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vädret är inte riktigt på banarbetarnas sida den här dagen, men arbetena måste fortsätta ändå. 10 mån
ID-nummer:  29621
Direktlänk: /bild/00029621/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen kommer med den norra änden av växel 455 som måste läggas åt sidan då mellanspannet måste läggas först. 10 mån
ID-nummer:  29622
Direktlänk: /bild/00029622/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under tiden kan ett av de vanliga spårspannen köras fram på spår 1. 10 mån
ID-nummer:  29623
Direktlänk: /bild/00029623/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här används den bandgående kranen Desec Tracklayer. 10 mån
ID-nummer:  29624
Direktlänk: /bild/00029624/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet är på väg fram mot plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  29625
Direktlänk: /bild/00029625/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet ansluts till befintlig räls i plankorsningen. 3 år
ID-nummer:  22718
Direktlänk: /bild/00022718/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 16 januari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet justeras in så att skarvjärn kan monteras och spannet därmed kan fästas i befintlig räls. 10 mån
ID-nummer:  22719
Direktlänk: /bild/00022719/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen har under tiden hämtat den mellersta delen av växel 455. 10 mån
ID-nummer:  29626
Direktlänk: /bild/00029626/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet är på väg fram och mätteknikerna gör sig redo för att mäta in dess position. 10 mån
ID-nummer:  29627
Direktlänk: /bild/00029627/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tredjedels växel hänger i luften buren av den spårgående kranen. 10 mån
ID-nummer:  29628
Direktlänk: /bild/00029628/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen i fullt arbete. 10 mån
ID-nummer:  29629
Direktlänk: /bild/00029629/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett växelspann har landat och mätning påbörjas. 10 mån
ID-nummer:  29630
Direktlänk: /bild/00029630/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inmätning av spår pågår, behöver något justeras? 10 mån
ID-nummer:  29631
Direktlänk: /bild/00029631/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår nu parallellt med spår 1 och spår 2 sida vid sida. 10 mån
ID-nummer:  29632
Direktlänk: /bild/00029632/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den spårgående Kirow-kranen i arbete med att lägga en av växlarna i norra delen av bangården i Gällivare på plats. 3 år
ID-nummer:  22182
Direktlänk: /bild/00022182/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 20 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den näst sista växeldelen har kommit på plats. 10 mån
ID-nummer:  29633
Direktlänk: /bild/00029633/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista delen finns ju redan på nära håll och kan snabbt krokas fast i lyftbommen. 10 mån
ID-nummer:  29634
Direktlänk: /bild/00029634/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett sista lyft har påbörjats när kranen rullar fram mot plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  29635
Direktlänk: /bild/00029635/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det långa spårspannet hänger i en båge när det och lyftbommen balanserar på kranens krok. 10 mån
ID-nummer:  29636
Direktlänk: /bild/00029636/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln 455 färdigställs omedelbart söder om plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  29637
Direktlänk: /bild/00029637/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300