Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 351–400

Tisdag 25 juli 2017

Så kan ett vinkeljärn monteras även på bryggans undersida.  3 år
ID-nummer:  29789
Direktlänk: /bild/00029789/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnet sätts på andra sidan av ståndaren jämfört med på ovansidan och justeras in så att ståndaren hamnar lodrätt.  3 år
ID-nummer:  29790
Direktlänk: /bild/00029790/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konsolen för utliggaren monteras längst ner på ståndaren.  3 år
ID-nummer:  29791
Direktlänk: /bild/00029791/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en tumstock tas avståndet ut till den övre konsolen.  3 år
ID-nummer:  29792
Direktlänk: /bild/00029792/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konsolerna har monterats och är redo för utliggare.  3 år
ID-nummer:  29793
Direktlänk: /bild/00029793/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 4 går läggningen av sliprar vidare.  3 år
ID-nummer:  29794
Direktlänk: /bild/00029794/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya spår 3 sett norrut från gångbron i julisolen och dito värmen.  3 år
ID-nummer:  29795
Direktlänk: /bild/00029795/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret som lades i de tidigare så kyliga och regniga förhållandena börjar här och var kröka sig när det hettas upp av solen utan att vara förankrat av makadam.  3 år
ID-nummer:  29796
Direktlänk: /bild/00029796/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 och spår 4 under byggnad sedda söderut från gångbron.  3 år
ID-nummer:  29797
Direktlänk: /bild/00029797/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av sliprar på spår 4 går sakta framåt med mycket manuellt arbete.  3 år
ID-nummer:  29798
Direktlänk: /bild/00029798/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen fortsätter bygget av kabelrännor mellan spår 1 och spår 2 närmast växelförbindelsen mellan de båda spåren.  3 år
ID-nummer:  29799
Direktlänk: /bild/00029799/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementen placeras ut med den spårgående grävmaskinen med för ändamålet lämplig gripklo.  3 år
ID-nummer:  29800
Direktlänk: /bild/00029800/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plattformen plockas elementen ibland via rälsen på spår 1 fram till sin slutliga position.  3 år
ID-nummer:  29801
Direktlänk: /bild/00029801/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden jämnas till noga inför utplaceringen av elementen.  3 år
ID-nummer:  29802
Direktlänk: /bild/00029802/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett element kommer på plats.  3 år
ID-nummer:  29803
Direktlänk: /bild/00029803/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementets position kontrolleras och justeras med hjälp av såväl ögonmått som mall av trä.  3 år
ID-nummer:  29804
Direktlänk: /bild/00029804/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 4 är det tumstock som används för att placera sliprarna på rätt avstånd.  3 år
ID-nummer:  29805
Direktlänk: /bild/00029805/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen ligger sliprarna snyggt utplacerade i södra delen av spår 4.  3 år
ID-nummer:  29806
Direktlänk: /bild/00029806/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården blir allt mer färdig när det gäller spåranläggningen.  3 år
ID-nummer:  29807
Direktlänk: /bild/00029807/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 och blivande spår 4 sedda från gångbron.  3 år
ID-nummer:  29808
Direktlänk: /bild/00029808/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Värmen under dagen har nu tagit ut sin rätt även i södra änden av spår 3 där det omakadamiserade spåret inte har kunnat hålla emot krafterna och en solkurva har bildats.  3 år
ID-nummer:  29809
Direktlänk: /bild/00029809/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norr har de tidigare ojämnheterna utvecklats till en tydlig solkurva under dagen.  3 år
ID-nummer:  29810
Direktlänk: /bild/00029810/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blivande spår 4 sett från gångbron mot södra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  29811
Direktlänk: /bild/00029811/
Fotodatum: den 25 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 juli 2017

På förmiddagen fortsätter såväl arbetet med att lägga sliprar för spår 4 som att förbereda kontaktledningen över spår 3.  3 år
ID-nummer:  29812
Direktlänk: /bild/00029812/
Fotodatum: den 26 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar läggs för spår 4 under gångbron.  3 år
ID-nummer:  29813
Direktlänk: /bild/00029813/
Fotodatum: den 26 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggare monteras över spår 3 på bryggan framför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  29814
Direktlänk: /bild/00029814/
Fotodatum: den 26 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underröret kommer på plats och fästs i bärtråden.  3 år
ID-nummer:  29815
Direktlänk: /bild/00029815/
Fotodatum: den 26 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rörens placering i höjdled kontrolleras.  3 år
ID-nummer:  29816
Direktlänk: /bild/00029816/
Fotodatum: den 26 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen på spår 3 till vänster och sliprarna lagda för spår 4 till höger sedda från gångbron.  3 år
ID-nummer:  29817
Direktlänk: /bild/00029817/
Fotodatum: den 26 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 27 juli 2017

En stor del av blivande spår 4 har nu fått sliprar.  3 år
ID-nummer:  29819
Direktlänk: /bild/00029819/
Fotodatum: den 27 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Endast en kortare sträcka längst i norr återstår att lägga.  3 år
ID-nummer:  29818
Direktlänk: /bild/00029818/
Fotodatum: den 27 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 28 juli 2017

Nya kontaktledningar glänser i morgonsolen över Gällivare.  3 år
ID-nummer:  29820
Direktlänk: /bild/00029820/
Fotodatum: den 28 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangården är det lugnt, men vi ser här nya spår 4 växa fram norrut.  3 år
ID-nummer:  29821
Direktlänk: /bild/00029821/
Fotodatum: den 28 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten bit återstår att lägga sliprar på innan spåret kan byggas färdigt.  3 år
ID-nummer:  29822
Direktlänk: /bild/00029822/
Fotodatum: den 28 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 29 juli 2017

Ett sprakande ljud med ojämna mellanrum får sin förklaring. Av två utliggare är det ännu bara en som bär kontaktledning medan den andra hänger fritt och gungar i vinden. När den tar i bärtråden på den aktiva utliggaren blir det ibland en liten urladdning som här kan ses i bildens nedre del.  3 år
ID-nummer:  29823
Direktlänk: /bild/00029823/
Fotodatum: den 29 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 30 juli 2017

I norra delen av bangården råder lugnet efter ombyggnaden i mitten av månaden. Den gamla stolpen 43b får fortfarande hålla upp de gamla kontaktledningssektionerna.  3 år
ID-nummer:  29824
Direktlänk: /bild/00029824/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen är på plats men används ännu inte.  3 år
ID-nummer:  29825
Direktlänk: /bild/00029825/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid växlarna strax söder om plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  29826
Direktlänk: /bild/00029826/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal stolpe med sitt fundament ligger bredvid bangården i väntan på transport därifrån.  3 år
ID-nummer:  29827
Direktlänk: /bild/00029827/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spaning över en bangård i förändring.  3 år
ID-nummer:  29828
Direktlänk: /bild/00029828/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring 22.40 passerar det sista tåget före månadens andra trafikavbrott genom Gällivare.  3 år
ID-nummer:  29829
Direktlänk: /bild/00029829/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av arbetena som ska utföras under avstängningen är att plattformen ska få kantelement med urfasning vid växlarna framför stationshuset för att tåg inte ska ta i kanten när de svänger i växlarna. Dessa kom inte på plats när plattformen byggdes sommaren 2016.  3 år
ID-nummer:  29830
Direktlänk: /bild/00029830/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De element som ska ersättas ska lyftas bort med hjälp av grävmaskinen.  3 år
ID-nummer:  29831
Direktlänk: /bild/00029831/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det första elementet som ska lyftas kräver precision.  3 år
ID-nummer:  29832
Direktlänk: /bild/00029832/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varsamt lyfts betongplattan upp från sitt läge.  3 år
ID-nummer:  29833
Direktlänk: /bild/00029833/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet kan så avlägsnas för att sedan ge plats för ett annat liknande men med en annan kant mot spåren.  3 år
ID-nummer:  29834
Direktlänk: /bild/00029834/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kantelementen vilar på den vertikala kanten, L-stödet, och på plattformens inre fyllning.  3 år
ID-nummer:  29835
Direktlänk: /bild/00029835/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att lyfta bort kantelementen behöver även plattraden innanför den avlägsnas.  3 år
ID-nummer:  29836
Direktlänk: /bild/00029836/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen bryts upp framför stationshuset på kvällen.  3 år
ID-nummer:  29837
Direktlänk: /bild/00029837/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platta för platta lyfts upp med hjälp av en spade.  3 år
ID-nummer:  29838
Direktlänk: /bild/00029838/
Fotodatum: den 30 juli 2017
Publicerad: den 8 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 451–500