Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 211–240

Måndag 17 juli 2017

Kirow-kranen i fullt arbete.  4 år
ID-nummer:  29629
Direktlänk: /bild/00029629/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett växelspann har landat och mätning påbörjas.  4 år
ID-nummer:  29630
Direktlänk: /bild/00029630/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inmätning av spår pågår, behöver något justeras?  4 år
ID-nummer:  29631
Direktlänk: /bild/00029631/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår nu parallellt med spår 1 och spår 2 sida vid sida.  4 år
ID-nummer:  29632
Direktlänk: /bild/00029632/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den spårgående Kirow-kranen i arbete med att lägga en av växlarna i norra delen av bangården i Gällivare på plats.  6 år
ID-nummer:  22182
Direktlänk: /bild/00022182/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 20 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den näst sista växeldelen har kommit på plats.  4 år
ID-nummer:  29633
Direktlänk: /bild/00029633/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista delen finns ju redan på nära håll och kan snabbt krokas fast i lyftbommen.  4 år
ID-nummer:  29634
Direktlänk: /bild/00029634/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett sista lyft har påbörjats när kranen rullar fram mot plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  29635
Direktlänk: /bild/00029635/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det långa spårspannet hänger i en båge när det och lyftbommen balanserar på kranens krok.  4 år
ID-nummer:  29636
Direktlänk: /bild/00029636/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln 455 färdigställs omedelbart söder om plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  29637
Direktlänk: /bild/00029637/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tid för mätning, i alla fall så snart som växeln har landat.  4 år
ID-nummer:  29638
Direktlänk: /bild/00029638/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kriow-kranen utför sitt sista lyft för den här gången i Gällivare.  4 år
ID-nummer:  29639
Direktlänk: /bild/00029639/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelspannet tar mark.  4 år
ID-nummer:  29640
Direktlänk: /bild/00029640/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning påbörjas för att fastställa växelns läge.  4 år
ID-nummer:  29641
Direktlänk: /bild/00029641/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntan på att spannet ska skruvas fast i södra änden.  4 år
ID-nummer:  29642
Direktlänk: /bild/00029642/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tumstock läggs på marken för att kunna följa upp den justering av norra änden av växeln i sidled som blir nödvändig.  4 år
ID-nummer:  29643
Direktlänk: /bild/00029643/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt lyfts spannet åter en aning och dras lite åt sidan.  4 år
ID-nummer:  29644
Direktlänk: /bild/00029644/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppdraget slutfört, och det får väl firas med en liten fotografering med den stora kranen i bakgrunden.  4 år
ID-nummer:  29645
Direktlänk: /bild/00029645/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 455 ligger på plats och det återstår bara lite spår på den korta sträckan från plankorsningen fram till växeln.  4 år
ID-nummer:  29646
Direktlänk: /bild/00029646/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare skarvjärn ska också skruvas fast så växeln håller ihop.  4 år
ID-nummer:  29647
Direktlänk: /bild/00029647/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av växlarna återstår det också att bygga norra änden av spår 3 söder om växel 455.  4 år
ID-nummer:  29648
Direktlänk: /bild/00029648/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 1 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden för anslutningen av spår 3 till den nya växeln jämnas ut.  4 år
ID-nummer:  29651
Direktlänk: /bild/00029651/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårriktare står redo på spår 1 att påbörja sitt arbete så snart spåret är klart.  4 år
ID-nummer:  29652
Direktlänk: /bild/00029652/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från söder med bygget av spår 3 närmast.  4 år
ID-nummer:  29653
Direktlänk: /bild/00029653/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut håller man nu på att växla in Kirow-kranen mellan sina transportvagnar.  4 år
ID-nummer:  29654
Direktlänk: /bild/00029654/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett spårspann är på väg att läggas in på spår 1.  4 år
ID-nummer:  29655
Direktlänk: /bild/00029655/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet körs fram till det som nyss lades in söder om plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  29656
Direktlänk: /bild/00029656/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet passas in samtidigt som sliprar läggs norr om växel 455 för att binda samman den med befintligt spår i plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  29657
Direktlänk: /bild/00029657/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är när spårspannen ska kopplas samman med varandra som visst precisionsarbete behövs, annars går det snabbt att bygga när rälerna redan sitter fast i sliprarna.  4 år
ID-nummer:  29658
Direktlänk: /bild/00029658/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart har också det tredje och sista spårspannet kommit på plats och spår 1 börjar bli helt igen.  4 år
ID-nummer:  29659
Direktlänk: /bild/00029659/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 271–300