Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 251–300

Måndag 17 juli 2017

I södra bangårdsänden har en kort kontaktledningssektion satts upp från spår 1 till växeln mellan spår 2 och spår 3 där sektionen över spår 2 börjar.  3 år
ID-nummer:  29690
Direktlänk: /bild/00029690/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta ledningssektionen möjliggör trafikering av spår 2 med elfordon i väntan på att även spår 3 ska elektrifieras.  3 år
ID-nummer:  29691
Direktlänk: /bild/00029691/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den gamla växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2 norr om plattformen finns en kort bit gammal kontaktledning kvar, förbindelsen ska användas ännu en tid.  3 år
ID-nummer:  29692
Direktlänk: /bild/00029692/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där avståndet mellan bärlina och kontakttråd är som minst i närheten av gångbron används en speciell metallbygel i stället för litsar.  3 år
ID-nummer:  29693
Direktlänk: /bild/00029693/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen över spår 1 närmast norr om gångbron.  3 år
ID-nummer:  29694
Direktlänk: /bild/00029694/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen är det dags att flytta skyddstaket under gångbron, men att dra bara i de främsta infästningarna visade sig inte fungera så bra.  3 år
ID-nummer:  29695
Direktlänk: /bild/00029695/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I stället fick lyftöglorna fästas i de bortersta infästningarna för att taket skulle börja röra på sig.  3 år
ID-nummer:  29696
Direktlänk: /bild/00029696/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta men säkert dras taket till sin nya plats.  3 år
ID-nummer:  29697
Direktlänk: /bild/00029697/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under kvällen pågår en mängd svetsarbeten på de nya spåren i norr som ska vara klara för trafik i rakspår till morgonen.  3 år
ID-nummer:  29698
Direktlänk: /bild/00029698/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera svetslag arbetar i de nya växlarna som dock inte kommer att tas i drift förrän i slutet av augusti.  3 år
ID-nummer:  29699
Direktlänk: /bild/00029699/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu så länge är det stopp för tågen här, men till morgonen ska tågen kunna passera växlarna i rakläge.  3 år
ID-nummer:  29700
Direktlänk: /bild/00029700/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen mot spår 3 byggs upp men kommer inte att tas i drift ännu, längre söderut är ju spåret inte ens byggt ännu.  3 år
ID-nummer:  29701
Direktlänk: /bild/00029701/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett från söder på kvällen.  3 år
ID-nummer:  29702
Direktlänk: /bild/00029702/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en svetsning förbereds, den här gången i växel 457.  3 år
ID-nummer:  29703
Direktlänk: /bild/00029703/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kort stund av ljus i den mörka kvällen.  3 år
ID-nummer:  29704
Direktlänk: /bild/00029704/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 18 juli 2017

Skyddstaket över kontaktledningen har hamnat mitt över kontaktledningen som nu inte behöver någon utliggare på bron.  3 år
ID-nummer:  29705
Direktlänk: /bild/00029705/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 växer fram i form av utlagda sliprar, här sett norrut från gångbron.  3 år
ID-nummer:  29707
Direktlänk: /bild/00029707/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna har lagts ända från växeln i södra änden av spåret.  3 år
ID-nummer:  29706
Direktlänk: /bild/00029706/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr arbetar man ännu med makadambädden under det blivande spåret.  3 år
ID-nummer:  29708
Direktlänk: /bild/00029708/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från gångbron med bygget av spår 3 närmast, de nya växlarna längst bort och de gamla växlarna däremellan.  3 år
ID-nummer:  29709
Direktlänk: /bild/00029709/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av spår 3 sett från plattformen norr om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  29710
Direktlänk: /bild/00029710/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna i norra delen av bangården sedda från plankorsningen där. Ännu en tid ska växlarna ligga klovade i rakläge.  3 år
ID-nummer:  29711
Direktlänk: /bild/00029711/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget 94 passerar genom det område som byggts om under avstängningen vid halv nio-tiden på morgonen, men signalproblem gjorde att det blev stopp före korsningen.  3 år
ID-nummer:  29712
Direktlänk: /bild/00029712/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över bangården glänser nu nya kontaktledningar över två spår.  3 år
ID-nummer:  29713
Direktlänk: /bild/00029713/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya kopparledningarna har ännu inte blivit mörka av ärg och slitage från strömavtagarnas kolskenor.  3 år
ID-nummer:  29714
Direktlänk: /bild/00029714/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lägga sliprar för spår 3 fortsätter norrut på senare delen av förmiddagen.  3 år
ID-nummer:  29715
Direktlänk: /bild/00029715/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorgrävaren lägger ut sliprar för spår 3.  3 år
ID-nummer:  29716
Direktlänk: /bild/00029716/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 växer fram mellan de tidigare byggda spåren.  3 år
ID-nummer:  29717
Direktlänk: /bild/00029717/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan plattformen och plankorsningen i norr finns nu växlar i dubbla uppsättningar, närmast de gamla som ska användas till slutet av augusti och de nya bortanför dem.  3 år
ID-nummer:  29718
Direktlänk: /bild/00029718/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av nya spår 2 som nu öppnas för trafik och åter skapar mötesmöjlighet på bangården.  3 år
ID-nummer:  29719
Direktlänk: /bild/00029719/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen är det så dags för det första tågmötet sedan bangårdsombyggnaden startade för säsongen i början av juni.  3 år
ID-nummer:  29720
Direktlänk: /bild/00029720/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalproblemen i norra bangårdsänden som påverkat trafiken även tidigare under dagen gör att det tar lång tid för godståget att ta sig förbi växeln i söder.  3 år
ID-nummer:  29721
Direktlänk: /bild/00029721/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta rullar godståget vidare norrut och avslutar detta första möte på nya spår.  3 år
ID-nummer:  29722
Direktlänk: /bild/00029722/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 3 har rälsen nu också kommit på plats.  3 år
ID-nummer:  29723
Direktlänk: /bild/00029723/
Fotodatum: den 18 juli 2017
Publicerad: den 2 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 19 juli 2017

Bangården sedd mot nordväst söder om stationshuset, nu finns alla spår utom spår 4 på plats.  3 år
ID-nummer:  29724
Direktlänk: /bild/00029724/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norr om gångbron, arbete pågår på spår 3.  3 år
ID-nummer:  29725
Direktlänk: /bild/00029725/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla upplaget av schaktmassor söder om lokstallet försvinner allt mer.  3 år
ID-nummer:  29726
Direktlänk: /bild/00029726/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya betongelement för kabelrännor har levererats.  3 år
ID-nummer:  29727
Direktlänk: /bild/00029727/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra plattformsänden, här syns det enda större område som återstår att schakta ur och bygga om.  3 år
ID-nummer:  29728
Direktlänk: /bild/00029728/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu fler kabelrännor lossas från en lastbil.  3 år
ID-nummer:  29729
Direktlänk: /bild/00029729/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetslaget som arbetar med kabelrännor pausar vid sidan av bangården.  3 år
ID-nummer:  29730
Direktlänk: /bild/00029730/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasadrenoveringen av teleteknikhuset norr om stationshuset fortsätter.  3 år
ID-nummer:  29731
Direktlänk: /bild/00029731/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samling med spårbyggarlaget på spår 3.  3 år
ID-nummer:  29732
Direktlänk: /bild/00029732/
Fotodatum: den 19 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 20 juli 2017

Fler nya bänkar sätts nu upp i plattformens norra del.  3 år
ID-nummer:  29733
Direktlänk: /bild/00029733/
Fotodatum: den 20 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 juli 2017

Med nya kontaktledningar har svalungarna nu åter något att sitta på.  3 år
ID-nummer:  29734
Direktlänk: /bild/00029734/
Fotodatum: den 21 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr från plattformens norra del, ett relativt lugn råder nu efter den intensiva arbetshelgen.  3 år
ID-nummer:  29735
Direktlänk: /bild/00029735/
Fotodatum: den 21 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa kabelarbeten pågår ändå på bangården.  3 år
ID-nummer:  29736
Direktlänk: /bild/00029736/
Fotodatum: den 21 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron intill stationshuset på kvällen.  3 år
ID-nummer:  29737
Direktlänk: /bild/00029737/
Fotodatum: den 21 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 22 juli 2017

Kväll vid plattformen norr om stationshuset, arbete pågår med att bygga en kabelränna längs spår 1.  3 år
ID-nummer:  29738
Direktlänk: /bild/00029738/
Fotodatum: den 22 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsmiljön är någorlunda klar sedan 2016 medan bangården intill ännu håller på att förändras.  3 år
ID-nummer:  29739
Direktlänk: /bild/00029739/
Fotodatum: den 22 juli 2017
Publicerad: den 3 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–400