Juli 2017 II

Under juli månad gjordes två längre trafikavbrott på Gällivare bangård, dels knappt två dygn den 16–17 juli och dels drygt ett dygn den 30–31 juli. Här följer vi arbetena under de båda avbrotten samt under den lite lugnare perioden mellan dessa då arbetsstyrkan på bangården var något reducerad.

Under det första avbrottet var inläggningen av tre nya växlar i norra delen av bangården det viktigaste momentet. I maj 2017 lades den nya förbindelsen från spår 2 till spår 1 (sett från söder) samt från spår 2 mot Inlandsbanan in norr om plankorsningen, här var det nu dags att lägga in den nya förbindelsen från spår 1 till spår 2 samt från spår 3 till spår 2 söder om plankorsningen. För detta arbete användes precis som vid arbetena i maj en spårgående Kirow-kran. Innan växlarna kunde läggas på plats krävdes dock djupschakt av det område närmast söder om plankorsningen som ännu inte blivit schaktat.

Efter rivning av de gamla spåren på söndagseftermiddagen kom schaktningen igång och gjordes klar under kvällen. Under natten återfylldes schaktgropen och området blev klart för att lägga nya spår och växlar på tidiga förmiddagen. Redan på söndagseftermiddagen och kvällen kunde dock den sydligaste och delar av den mellersta växeln läggas på plats eftersom ytan där de skulle ligga schaktades redan under pingsthelgen. När växlarna kommit på plats under måndagen återstod spårriktning, svetsning och andra återställningsarbeten inför trafikstarten på tisdagsmorgonen.

Parallellt med arbetena i norra bangårdsänden byttes också den gamla kontaktledningen över spår 1 ut mot ny under avstängningen i mitten av månaden. Dessutom kompletterades den tidigare dragna ledningen över spår 2 med den felande länken i södra bangårdsänden så att båda dessa spår blev möjliga att trafikera med elfordon. Här behövde också en justering av gångbrons skyddstak över spår 2 utföras för att inte ledningen över det i sidled något förskjutna spåret skulle ta i detta. När trafiken åter kom igång efter avbrottet öppnades således både spår 1 och spår 2 och Gällivare bangård fick mötesmöjlighet för första gången på knappt två månader, en möjlighet som kom till användning redan första kvällen.

I tiden mellan de båda avstängningarna rådde ett visst lugn i arbetena i semestertider, men flera mindre arbeten pågick även under den här tiden. Bygget av såväl spår 3 som spår 4 fortgick, så också förberedande arbeten för den fortsatta elektrifieringen av bangården. Även kabelrännor började byggas på många delar av bangården nu när många spår började komma på plats och nya kablar dessutom började dras. Dessutom placerades fler nya fasta bänkar ut på den nya plattformen, bänkar som inte hann komma på plats innan hösten 2016 övergick i vinter.

Under trafikavstängningen i slutet av månaden utfördes inget större schakt- eller spårarbete, däremot arbeten dels med plattformen och dels med kontaktledningen. Vid bygget av plattformen 2016 kom inte de speciella kantelement som krävs intill växlar på plats framför stationshuset. Kanten behöver ligga något längre ifrån spåret vid en växel för att inte fordon som går genom växeln i kurvläge ska ta i kanten. Under natten mot den 31 juli byttes därför de vanliga betongelementen som lades på plats sommaren 2016 ut mot speciella element som skapar en avfasning av kanten på en kortare sträcka förbi växlarna i spår 1 mitt framför stationshuset.

Under natten pågick också arbeten med de gamla kontaktledningarna i norra delen av bangården som förberedelse för att riva flertalet gamla bryggor under den följande dagen. Mobilkranen påbörjade arbetet med att lyfta ner bryggor mitt på dagen och arbetade sedan med vissa avbrott fram till midnatt. Efter avstängningen återstod endast två gamla bryggor längst i norr samt ett gammalt bryggspann i höjd med lokstallet.

Bilder och filmer (617)
Bild 51–100

Söndag 16 juli 2017

Kirow-kranen i väntan på bekräftelse på att även detta lyft är färdigt. 9 mån
ID-nummer:  29493
Direktlänk: /bild/00029493/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart spannet har lösgjorts från lyftbommen retirerar kranen söderut för att hämta ännu ett spann. 9 mån
ID-nummer:  29494
Direktlänk: /bild/00029494/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista delen av växel 457 ligger ännu kvar på vagnen. 9 mån
ID-nummer:  29495
Direktlänk: /bild/00029495/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spannet som innehåller växeltungorna är så långt att det hänger över in på den angränsande vagnen. 9 mån
ID-nummer:  29496
Direktlänk: /bild/00029496/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av spåren finns material för kontaktledningsanläggningen, här en utliggare. 9 mån
ID-nummer:  29497
Direktlänk: /bild/00029497/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lager av ståndare, det fyrkantsrör som utliggarna fästs i när de monteras under en Morabrygga. 9 mån
ID-nummer:  29498
Direktlänk: /bild/00029498/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sista långa spannet av växel 457 lyfts från sin vagn. 9 mån
ID-nummer:  29499
Direktlänk: /bild/00029499/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt fyller grävaren på med makadam runt de spann som redan kommit på plats. 9 mån
ID-nummer:  29500
Direktlänk: /bild/00029500/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sista spannet styrs in över de redan lagda spannen och sänks ner. 9 mån
ID-nummer:  29501
Direktlänk: /bild/00029501/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom underbyggnaden inte är klar så långt att spannet kan läggas på plats läggs det och lyftbommen som här lossas från kranen tillfälligt upp här inför morgondagens lyft. 9 mån
ID-nummer:  29502
Direktlänk: /bild/00029502/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldriven för den rörliga korsningsspetsen i växel 457 monteras. 9 mån
ID-nummer:  29504
Direktlänk: /bild/00029504/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen rullar söderut efter avslutat arbete för kvällen, nu utan lyftbom. 9 mån
ID-nummer:  29505
Direktlänk: /bild/00029505/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I schaktgropen har visst arbete med isolering påbörjats. 9 mån
ID-nummer:  29503
Direktlänk: /bild/00029503/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botten av södra delen av schaktgropen isoleras. 9 mån
ID-nummer:  29506
Direktlänk: /bild/00029506/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Pumpar behövs för att hålla vattnet i schaktgropen på acceptabel nivå denna regniga kväll. 9 mån
ID-nummer:  29507
Direktlänk: /bild/00029507/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr jämnas schaktbotten av med nya fyllnadsmassor. 9 mån
ID-nummer:  29508
Direktlänk: /bild/00029508/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även intill plankorsningen pumpas vatten upp ur gropen. 9 mån
ID-nummer:  29509
Direktlänk: /bild/00029509/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktbotten jämnas av och stabiliseras. 9 mån
ID-nummer:  29510
Direktlänk: /bild/00029510/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut över arbetsområdet mot de nylagda spåren och växlarna längst i söder. 9 mån
ID-nummer:  29511
Direktlänk: /bild/00029511/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med tanke på att de gamla spåren låg här för tio timmar sedan har arbetet flutit på ganska bra. 9 mån
ID-nummer:  29512
Direktlänk: /bild/00029512/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra änden av gropen där isoleringsarbete pågår. 9 mån
ID-nummer:  29513
Direktlänk: /bild/00029513/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskiner i arbete i schaktgropen. 9 mån
ID-nummer:  29514
Direktlänk: /bild/00029514/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna i fjärran, fler ska det bli imorgon. 9 mån
ID-nummer:  29515
Direktlänk: /bild/00029515/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen står den tillfälliga hastighetstavlan vid Inlandsbanans gamla utfart kvar trots att spåret är rivet sedan länge. 9 mån
ID-nummer:  29516
Direktlänk: /bild/00029516/
Fotodatum: den 16 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 17 juli 2017

Vid midnatt har återfyllningen av gropen kommit igång ordentligt i söder. 9 mån
ID-nummer:  29517
Direktlänk: /bild/00029517/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen har en jämn botten skapats så att isolering kan läggas och gropen kan återfyllas. 9 mån
ID-nummer:  29518
Direktlänk: /bild/00029518/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllningsarbetena sedda från norr. 9 mån
ID-nummer:  29519
Direktlänk: /bild/00029519/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 25 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i natten sedda från söder. 9 mån
ID-nummer:  29520
Direktlänk: /bild/00029520/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 26 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya fyllnadsmassorna jämnas ut med en lastmaskin. 9 mån
ID-nummer:  29521
Direktlänk: /bild/00029521/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 26 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför återfyllningsarbetena arbetar man fortsatt med dränering och isolering. 9 mån
ID-nummer:  29522
Direktlänk: /bild/00029522/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 26 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya underbyggnaden växer fram bit för bit. 9 mån
ID-nummer:  29523
Direktlänk: /bild/00029523/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 26 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena måste fortgå under natten, för på förmiddagen ska nya växlar läggas här. 9 mån
ID-nummer:  29524
Direktlänk: /bild/00029524/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 26 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården något efter klockan sex på morgonen. Det mesta är sig likt, men en detalj saknas. 9 mån
ID-nummer:  29525
Direktlänk: /bild/00029525/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kontaktledningen över spår 1 har nu rivits ner helt och ligger på spåret. 9 mån
ID-nummer:  29526
Direktlänk: /bild/00029526/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya utliggarna som burit den gamla ledningen en tid har nu åter vänts åt sidan. 9 mån
ID-nummer:  29527
Direktlänk: /bild/00029527/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elarbetsfordonen hittar vi i södra utfarten från bangården, dessa två på bron över Vassara älv. 9 mån
ID-nummer:  29528
Direktlänk: /bild/00029528/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stållina för avspänning av kontaktledningen har satts upp från viktspelet i stolpen närmast älven och ska nu bindas ihop med den nya ledningen. 9 mån
ID-nummer:  29529
Direktlänk: /bild/00029529/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trafikhinder tidigt på måndagsmorgonen när trumvagnen har rullat fram till liftmotorvagnen och spärrar plankorsningen en stund. 9 mån
ID-nummer:  29530
Direktlänk: /bild/00029530/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ändarna på den nya ledningen ska kopplas ihop med stållinan från viktavspänningen innan dragningen av ledningen kan påbörjas. 9 mån
ID-nummer:  29531
Direktlänk: /bild/00029531/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kontaktledningssektionen i infarten söderifrån tar slut vid sugtransformatorn mellan plankorsningen och bangårdsänden. 9 mån
ID-nummer:  29532
Direktlänk: /bild/00029532/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut finns det just nu ingen kontaktledning alls kvar över spåret. 9 mån
ID-nummer:  29533
Direktlänk: /bild/00029533/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i själva bangårdsänden är det tomt i luften ovanför spåren, den ledning som monterats över spår 2 börjar först i den första bryggan. 9 mån
ID-nummer:  29534
Direktlänk: /bild/00029534/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan för den nya sektionen måste träs mellan kontakttråd och bärlina i den gamla sektionen för att ledningen ska hamna rätt. 9 mån
ID-nummer:  29535
Direktlänk: /bild/00029535/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen kan så lämna plankorsningen och öppna upp för väntande trafik, om än med ganska lågt hängande trådar. 9 mån
ID-nummer:  29536
Direktlänk: /bild/00029536/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vågarm har monterats i änden av sektionen och ska nu balanseras med hjälp av lyftöglor och grodor. 9 mån
ID-nummer:  29537
Direktlänk: /bild/00029537/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan den nya ledningen börja hängas upp i den första stolpens utliggare. 9 mån
ID-nummer:  29538
Direktlänk: /bild/00029538/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid nästa stolpe tar en ny stolpe över uppgiften att bära kontaktledningen medan den gamla står kvar för övriga ledningar. 9 mån
ID-nummer:  29539
Direktlänk: /bild/00029539/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så passerar ledningsdragningen den något temporära avslutningen på den gamla ledningssektionen vid sugtransformatorn. 9 mån
ID-nummer:  29540
Direktlänk: /bild/00029540/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid nästa stolpe har den gamla gröna stolpen kapats så den bara bär upp signaler och tavlor. 9 mån
ID-nummer:  29541
Direktlänk: /bild/00029541/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningsdragningen har nått fram till södra växeln där en utliggare ska användas för denna ledning och den andra för den ledning som sedan ska sättas upp över det avvikande huvudspåret. 9 mån
ID-nummer:  29542
Direktlänk: /bild/00029542/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 29 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200