Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 251–300

Lördag 8 juli 2017

I norra delen av bangården är alla gamla bryggor ännu kvar.  3 år
ID-nummer:  29083
Direktlänk: /bild/00029083/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan intill gamla brygga 18 har kommit på plats och här ryms bärlinorna under den nya bryggan.  3 år
ID-nummer:  29084
Direktlänk: /bild/00029084/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya och gamla bryggor sida vid sida på bangården i höjd med lokstallet.  3 år
ID-nummer:  29085
Direktlänk: /bild/00029085/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nyaste bryggan sedd från andra sidan bangården.  3 år
ID-nummer:  29086
Direktlänk: /bild/00029086/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan intill den stora gamla brygga 19 sedd från lokstallssidan av bangården.  3 år
ID-nummer:  29087
Direktlänk: /bild/00029087/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en brygga ska sättas upp här utanför lokstallet närmast söder om den senast uppsatta, här saknas dock ännu en stolpe.  3 år
ID-nummer:  29088
Direktlänk: /bild/00029088/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fokus flyttas i stället till gamla brygga 15 vid den gamla växelförbindelsen mellan spår 1 och 2.  3 år
ID-nummer:  29089
Direktlänk: /bild/00029089/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya ersättande bryggan intill är nu på plats och demontering av ledningarna från den gamla bryggan kan därför påbörjas.  3 år
ID-nummer:  29090
Direktlänk: /bild/00029090/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två ledningarna över spår 2 kan bindas upp och vara kvar intakta när bryggan lyfts bort, medan ledningen över växelförbindelsen och ledningen för spår 1 måste flyttas ner under bryggan innan den kan lyftas.  3 år
ID-nummer:  29091
Direktlänk: /bild/00029091/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
40 minuter senare har kontaktledningarna åtgärdats och kapningen av bryggan kan inledas.  3 år
ID-nummer:  29092
Direktlänk: /bild/00029092/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa bryggan som går långt utanför den nya bangårdens begränsningslinjer är på väg bort.  3 år
ID-nummer:  29093
Direktlänk: /bild/00029093/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan lossnar och styrs bort utan att riva med sig de kontaktledningar som den tidigare bar.  3 år
ID-nummer:  29094
Direktlänk: /bild/00029094/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart bryggan är borta påbörjas arbetet med att återställa kontaktledningarna med hjälp av utliggarna på den nya bryggan.  3 år
ID-nummer:  29095
Direktlänk: /bild/00029095/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två utliggarna över spår 2 får användas för såväl de två ledningarna över det spåret som ledningen i växelförbindelsen. Här fanns en hel del jobb att göra innan strömmen åter kunde slås på, men det var ännu mer än en timme kvar innan morgonens första tåg skulle passera här.  3 år
ID-nummer:  29096
Direktlänk: /bild/00029096/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler rör på väg ner mellan spår 3 och 4 på morgonen.  3 år
ID-nummer:  29097
Direktlänk: /bild/00029097/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning pågår fortsatt.  3 år
ID-nummer:  29098
Direktlänk: /bild/00029098/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten del av gropen återstår, men här och var ska även kabelkanalisering grävas ner.  3 år
ID-nummer:  29099
Direktlänk: /bild/00029099/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen läggs isolering vidare norrut på spår 4.  3 år
ID-nummer:  29100
Direktlänk: /bild/00029100/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En genomföring för kablar under spåren byggs också.  3 år
ID-nummer:  29101
Direktlänk: /bild/00029101/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör och kanaler ansluts till de som tidigare lagts ner under de spår som tidigare byggts om.  3 år
ID-nummer:  29102
Direktlänk: /bild/00029102/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av spår 6 står nu ytterligare en liftmotorvagn samt en tralla för att sätta upp ny kontaktledning.  3 år
ID-nummer:  29103
Direktlänk: /bild/00029103/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 3 och 4 färdigställs allt mer.  3 år
ID-nummer:  29104
Direktlänk: /bild/00029104/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återstår bara att ordna med kabelrören så även denna grop kan fyllas.  3 år
ID-nummer:  29105
Direktlänk: /bild/00029105/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på kvällen har även rören och kanalerna byggts ihop.  3 år
ID-nummer:  29106
Direktlänk: /bild/00029106/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fullmånen stiger över Gällivare strax före midnatt, men denna natt pågår inga arbeten på bangården.  3 år
ID-nummer:  29107
Direktlänk: /bild/00029107/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 9 juli 2017

Schaktning på morgonen i den lilla del som återstår att gräva ur av bangårdens bredare del.  6 år
ID-nummer:  22129
Direktlänk: /bild/00022129/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för spår 4 vid den del av gamla brygga 7 som ännu står kvar.  6 år
ID-nummer:  22130
Direktlänk: /bild/00022130/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna lastas för att förflyttas till upplaget i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  22131
Direktlänk: /bild/00022131/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktbotten ligger grunt under detta spår till skillnad från spår 3 intill.  6 år
ID-nummer:  22132
Direktlänk: /bild/00022132/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Berget av schaktmassor reser sig nu högt över bangården.  6 år
ID-nummer:  22133
Direktlänk: /bild/00022133/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från norr.  6 år
ID-nummer:  22135
Direktlänk: /bild/00022135/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa arbeten sker också kring den stump av spår 4 som byggdes klart redan under första året.  6 år
ID-nummer:  22134
Direktlänk: /bild/00022134/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av bangården sent på eftermiddagen.  6 år
ID-nummer:  22136
Direktlänk: /bild/00022136/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden för den sydligaste delen av spår 4 där schakten gick djupare än i övriga delar av spåret färdigställs.  6 år
ID-nummer:  22137
Direktlänk: /bild/00022137/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst vid stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22138
Direktlänk: /bild/00022138/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering saknas ännu i norra änden av spår 4, men snart är man redo för att bygga de nya spåren.  6 år
ID-nummer:  22139
Direktlänk: /bild/00022139/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr med den ganska ytligt lagda isoleringen för spår 4 i bild.  6 år
ID-nummer:  22140
Direktlänk: /bild/00022140/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare dräneringsrör läggs mellan spår 3 och spår 4.  6 år
ID-nummer:  22141
Direktlänk: /bild/00022141/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna läggs tillfälligt åt sidan för att sedan kunna återfylla snabbt.  6 år
ID-nummer:  22142
Direktlänk: /bild/00022142/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen för nya spår 4.  6 år
ID-nummer:  22143
Direktlänk: /bild/00022143/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbrons trappa intill stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22144
Direktlänk: /bild/00022144/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot söder från samma trappa.  6 år
ID-nummer:  22145
Direktlänk: /bild/00022145/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i spår 4:s sträckning från gångbron, växelanslutningen skymtar bakom fordonen längst bort.  6 år
ID-nummer:  22146
Direktlänk: /bild/00022146/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut där spår 4 byggs. Spåret som byggdes första året anpassades efter det gamla spåret och behöver nu flyttas i sidled, det ska vara rakt från växeln längre bort.  6 år
ID-nummer:  22147
Direktlänk: /bild/00022147/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 blir långt mötesspår och läggs på den tidigare djupschaktade bädden där gamla spår 4 låg.  6 år
ID-nummer:  22148
Direktlänk: /bild/00022148/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden för spår 3 ligger mestadels redo för spårbygge.  6 år
ID-nummer:  22149
Direktlänk: /bild/00022149/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena i norra delen av det nu schaktade området av bangården sedda på avstånd från gångbron.  6 år
ID-nummer:  22150
Direktlänk: /bild/00022150/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 10 juli 2017

Den här morgonen tycks visst arbetet gå bakåt, men ytterligare dränering ska grävas ner i de delar av gropen som redan återfyllts.  3 år
ID-nummer:  29108
Direktlänk: /bild/00029108/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen arbetar mellan blivande spår 3 och spår 4.  3 år
ID-nummer:  29109
Direktlänk: /bild/00029109/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler kabelrännor körs fram.  3 år
ID-nummer:  29110
Direktlänk: /bild/00029110/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–400