Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 151–180

Onsdag 5 juli 2017

Den skruvas fast av personal i en liftkorg.  4 år
ID-nummer:  28953
Direktlänk: /bild/00028953/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På morgonen fortsätter arbetet med att lägga isolering under blivande spår 4.  4 år
ID-nummer:  28954
Direktlänk: /bild/00028954/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skivorna läggs ut på den förberedda bädden.  4 år
ID-nummer:  28955
Direktlänk: /bild/00028955/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder fylls massor upp till rätt nivå ovanpå isoleringen där den ligger i djupare läge.  4 år
ID-nummer:  28956
Direktlänk: /bild/00028956/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget på bangården utanför stationshuset på eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  28957
Direktlänk: /bild/00028957/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorgrävaren står på makadambädden som spår 3 ska byggas på, i bakgrunden syns isoleringen för spår 4.  4 år
ID-nummer:  28958
Direktlänk: /bild/00028958/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder läggs makadambädden för spår 4 direkt på underbyggnaden då isoleringen ligger djupare här.  4 år
ID-nummer:  28959
Direktlänk: /bild/00028959/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot älven vid kabelbrunnarna i höjd med teknikhusen i söder.  4 år
ID-nummer:  28960
Direktlänk: /bild/00028960/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformens södra del.  4 år
ID-nummer:  28961
Direktlänk: /bild/00028961/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron finns ännu ett område att schakta för både spår 3 och 4.  4 år
ID-nummer:  28962
Direktlänk: /bild/00028962/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena pågår lite längre norrut där den grundare schaktningen för spår 4 syns här.  4 år
ID-nummer:  28963
Direktlänk: /bild/00028963/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassor hämtas på planen norr om godsmagasinet.  4 år
ID-nummer:  28964
Direktlänk: /bild/00028964/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha körts runt bangården hamnar massorna bland annat här i norra delen av schaktområdet där underbyggnaden för spår 3 börjar bli klar.  4 år
ID-nummer:  28965
Direktlänk: /bild/00028965/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe 34c står kvar utan sin brygga 12, men håller fortfarande i den kontaktledning som tidigare satt över spår 2 och ännu gör det genom växlarna längre norrut.  4 år
ID-nummer:  28966
Direktlänk: /bild/00028966/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 4 framför stationshuset planeras inför läggningen av isolering.  4 år
ID-nummer:  28967
Direktlänk: /bild/00028967/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området under gångbron som ännu inte fått spår blir slätt som ett salsgolv.  4 år
ID-nummer:  28968
Direktlänk: /bild/00028968/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs blivande spår 4 från gångbron.  4 år
ID-nummer:  28969
Direktlänk: /bild/00028969/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron rivs de gamla kabelrännorna intill spår 5.  4 år
ID-nummer:  28970
Direktlänk: /bild/00028970/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast norr om gångbron återstår en hel del schaktarbeten för spår 3 och 4.  4 år
ID-nummer:  28971
Direktlänk: /bild/00028971/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen har isoleringen för spår 4 lagts fram till gångbron.  4 år
ID-nummer:  28972
Direktlänk: /bild/00028972/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbyggena fortskrider under gångbron.  4 år
ID-nummer:  28973
Direktlänk: /bild/00028973/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har de nya kabelrännorna mellan spår 5 och 6 tillfälligt tagits upp norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  28974
Direktlänk: /bild/00028974/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växel 471 pågår svetsarbeten på sena eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  28975
Direktlänk: /bild/00028975/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr är underbyggnaden för spår 3 i det närmaste klar.  4 år
ID-nummer:  28976
Direktlänk: /bild/00028976/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra änden av plattformen.  4 år
ID-nummer:  28977
Direktlänk: /bild/00028977/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den grundare schakten för spår 4 är klar omedelbart söder om den sedan tidigare ombyggda delen av spåret.  4 år
ID-nummer:  28978
Direktlänk: /bild/00028978/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återstående schaktarbetet finns vid gamla brygga 7 strax norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  28979
Direktlänk: /bild/00028979/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattpasset inleds denna kväll med att den kabel som suttit i brygga 14 kapas och monteras ner.  4 år
ID-nummer:  28980
Direktlänk: /bild/00028980/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 14 var den första nya bryggan att komma på plats 2016 och har därför utliggare för de flesta spåren. Här syns också den kabel som nu avlägsnas.  4 år
ID-nummer:  28981
Direktlänk: /bild/00028981/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under natten är det dags att riva brygga 13 vid norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  28982
Direktlänk: /bild/00028982/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 211–240