Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 51–100

Måndag 3 juli 2017

Sliprarna har kommit på plats, nu återstår rälerna.  3 år
ID-nummer:  28866
Direktlänk: /bild/00028866/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast det gamla spåret läggs övergångsräler för att kunna koppla ihop den nya tyngre rälsen med den gamla.  3 år
ID-nummer:  28867
Direktlänk: /bild/00028867/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I regnet under den senare kvällen läggs rälerna på plats.  3 år
ID-nummer:  28868
Direktlänk: /bild/00028868/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övergången mellan nytt och gammalt spår.  3 år
ID-nummer:  28869
Direktlänk: /bild/00028869/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Överflödig räls kapas.  3 år
ID-nummer:  28870
Direktlänk: /bild/00028870/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattpasset ska inledas vid 23-tiden riktas intresset mot brygga 7 som redan tidigare förberetts för rivning.  3 år
ID-nummer:  28871
Direktlänk: /bild/00028871/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tidigare förberedelserna gällde den högspänningskabel som måste bli kvar efter rivningen. Innan lyft kan ske måste dock bryggan frigöras även från kontaktledningen.  3 år
ID-nummer:  28872
Direktlänk: /bild/00028872/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 juli 2017

Rivningen av brygga 7 inleddes på allvar strax efter midnatt när vinkelslipen började sprida gnistregn i den relativt regnmörka sommarnatten.  3 år
ID-nummer:  28880
Direktlänk: /bild/00028880/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kabel som ska vara kvar över spåren har samtidigt frigjorts helt från bryggan och hänger nu på kontaktledningen och jordlinan.  3 år
ID-nummer:  28881
Direktlänk: /bild/00028881/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har kommit lös i ena änden 20 minuter efter midnatt.  3 år
ID-nummer:  28882
Direktlänk: /bild/00028882/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter lyfter den även i andra sidan och seglar bort från sin gamla position över spåren.  3 år
ID-nummer:  28883
Direktlänk: /bild/00028883/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av många lyft på bangården under denna sommar.  3 år
ID-nummer:  28884
Direktlänk: /bild/00028884/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar är nu kabeln som i stället för bryggan ska fästas i en stålvajer över spåren.  3 år
ID-nummer:  28885
Direktlänk: /bild/00028885/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan sänks ner vid sidan av bangården där delar av en annan brygga ligger kvar.  3 år
ID-nummer:  28886
Direktlänk: /bild/00028886/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vyerna på bangården förändras nästan varje natt. Här ska stålvajern fästas i en av de gamla stolparna.  3 år
ID-nummer:  28887
Direktlänk: /bild/00028887/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vajern spänns upp mellan de stolpar som nyss bar upp bryggan.  3 år
ID-nummer:  28888
Direktlänk: /bild/00028888/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När vajern kommit på plats är det dags att fästa kabeln i den, först måste dock de gamla fästena av stål avlägsnas.  3 år
ID-nummer:  28889
Direktlänk: /bild/00028889/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln binds upp på vajern för att inte hänga i vägen för gamla och senare nya kontaktledningar.  3 år
ID-nummer:  28890
Direktlänk: /bild/00028890/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa brygga på tur att rivas är nummer 11 i södra änden av den gamla lastkajen. Här har kontaktledningen redan lossats.  3 år
ID-nummer:  28891
Direktlänk: /bild/00028891/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har kabeln nu kommit på plats över kontaktledningen igen utan att vara i vägen för fortsatt bygge.  3 år
ID-nummer:  28892
Direktlänk: /bild/00028892/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid 01.20-tiden är det dags för lyft av brygga 11 vid lastkajen.  3 år
ID-nummer:  28893
Direktlänk: /bild/00028893/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs plattformen och plattformsspåret över vilka det nu inte finns någon gammal brygga kvar.  3 år
ID-nummer:  28894
Direktlänk: /bild/00028894/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart är det bryggfritt även över den nordligaste delen av plattformen, ett första steg är avlägsnandet av brygga 11 som här har lossnat i ena änden.  3 år
ID-nummer:  28895
Direktlänk: /bild/00028895/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 11 lyfter strax efter halv två denna regnblöta natt.  3 år
ID-nummer:  28896
Direktlänk: /bild/00028896/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter klockan halv tre i lite bättre väder börjar det bli dags för lyft av brygga 12.  3 år
ID-nummer:  28897
Direktlänk: /bild/00028897/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först fälls dock belysningsarmaturen i toppen av stolpen för att inte vara i vägen vid lyftet.  3 år
ID-nummer:  28898
Direktlänk: /bild/00028898/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När klockan närmar sig tre på natten lyfter även denna brygga.  3 år
ID-nummer:  28899
Direktlänk: /bild/00028899/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta sänks brygga 12 ner på lastkajen intill.  3 år
ID-nummer:  28900
Direktlänk: /bild/00028900/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över plattformen hänger nu bara brygga 13 längst i norr kvar.  3 år
ID-nummer:  28901
Direktlänk: /bild/00028901/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnar i rad arbetar nu för att återställa kontaktledningen så att trafiken snart kan rulla förbi igen.  3 år
ID-nummer:  28902
Direktlänk: /bild/00028902/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av plattformen står de gamla stolparna på rad med nedtagna bryggor placerade mellan dem.  3 år
ID-nummer:  28903
Direktlänk: /bild/00028903/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe 34b som bar brygga 12 tas dock genast bort och lyfts här med mobilkranen.  3 år
ID-nummer:  28904
Direktlänk: /bild/00028904/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen kontrolleras en sista gång varefter nattens arbeten avslutas.  3 år
ID-nummer:  28905
Direktlänk: /bild/00028905/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla bryggor på hög vid sidan av bangården.  3 år
ID-nummer:  28906
Direktlänk: /bild/00028906/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På förmiddagen pågår kabelarbeten vid växlarna 470 och 473 framför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  28908
Direktlänk: /bild/00028908/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelskarvning pågår intill en av kabelbrunnarna.  3 år
ID-nummer:  28907
Direktlänk: /bild/00028907/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kopplingsarbeten i skåpet för lokalställen vid växel 470.  3 år
ID-nummer:  28909
Direktlänk: /bild/00028909/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut trycks befästningarna på det nylagda spår 2 fast.  3 år
ID-nummer:  28910
Direktlänk: /bild/00028910/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna lyfts så att befästningarna hamnar rätt när de trycks på plats.  3 år
ID-nummer:  28911
Direktlänk: /bild/00028911/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 binds ihop med tillfälliga skarvförband samtidigt som ett malmtåg rullar in på spår 1.  3 år
ID-nummer:  28912
Direktlänk: /bild/00028912/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliper för sliper fästs i rälerna som tillsammans snart bildar en enhet.  3 år
ID-nummer:  28913
Direktlänk: /bild/00028913/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatt pågår fyllningsarbetena för spår 3 parallellt med spårbygget.  3 år
ID-nummer:  28914
Direktlänk: /bild/00028914/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av spåren växer högen med gamla kontaktledningsbryggor. I bakgrunden lastas gamla schaktmassor på lastbil för borttransport.  3 år
ID-nummer:  28915
Direktlänk: /bild/00028915/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den tillfälliga överfarten över de spår som byggts om tidigare schaktas ytterligare massor under blivande spår 3 bort.  3 år
ID-nummer:  28916
Direktlänk: /bild/00028916/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler och fler nya stolpar sätts upp mellan plattformen och plankorsningen i norr. Därmed blir det tydligare var det nya smalare spårområdet kommer att ligga.  3 år
ID-nummer:  28917
Direktlänk: /bild/00028917/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några fundament återstår det dock ännu att gräva ner.  3 år
ID-nummer:  28918
Direktlänk: /bild/00028918/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten intill brygga 18 för stolpfundament som ska bära den brygga som ska ersätta den gamla.  3 år
ID-nummer:  28919
Direktlänk: /bild/00028919/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stolpar på vardera sidan om brygga 20 längre norrut, här vid de blivande växlarna mellan spår 1–3 används hästar i stället för hela bryggor över spåren.  3 år
ID-nummer:  28920
Direktlänk: /bild/00028920/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen i norr, här syns nu de nya stolpar som kommer på plats.  3 år
ID-nummer:  28921
Direktlänk: /bild/00028921/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundament och en ny stolpe söder om plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  28922
Direktlänk: /bild/00028922/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200