Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 31–60

Måndag 3 juli 2017

De nya sliprarna på spår 2 justeras till rätt position.  4 år
ID-nummer:  28826
Direktlänk: /bild/00028826/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården klipps de gamla bryggorna som tagits ner i mindre bitar inför borttransporten.  4 år
ID-nummer:  28827
Direktlänk: /bild/00028827/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den kraftiga saxen monterad på en traktorgrävare klipps såväl tunnare stag som de båda kraftigare balkarna av.  4 år
ID-nummer:  28828
Direktlänk: /bild/00028828/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När fackverket har klippts i ena sidan vrids det bort för att komma åt att klippa även den andra sidan.  4 år
ID-nummer:  28829
Direktlänk: /bild/00028829/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken i andra sidan av fackverket klipps.  4 år
ID-nummer:  28830
Direktlänk: /bild/00028830/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare har sliprarna för spår 2 lagts upp till mellansignalen vid spår 1.  4 år
ID-nummer:  28831
Direktlänk: /bild/00028831/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från gångbron vid stationshuset.  4 år
ID-nummer:  28832
Direktlänk: /bild/00028832/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det framväxande spår 2 med växel 471 närmast, vy från gångbron.  4 år
ID-nummer:  28833
Direktlänk: /bild/00028833/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 byggs på den nyligen färdigställda underbyggnaden.  4 år
ID-nummer:  28834
Direktlänk: /bild/00028834/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med underbyggnaden för spår 3 sedda från gångbron norrut.  4 år
ID-nummer:  28835
Direktlänk: /bild/00028835/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i olika byggskeden norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  28836
Direktlänk: /bild/00028836/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning för spår 3 i norra delen av arbetsområdet.  4 år
ID-nummer:  28837
Direktlänk: /bild/00028837/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam körs ut på spår 2.  4 år
ID-nummer:  28838
Direktlänk: /bild/00028838/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 3 börjar bli klar runt stolpe 31b som bär upp gamla brygga 11.  4 år
ID-nummer:  28839
Direktlänk: /bild/00028839/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det pågående spårbygget sett från norr på förmiddagen.  4 år
ID-nummer:  28840
Direktlänk: /bild/00028840/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under eftermiddagen har sliprarna kompletterats med ny räls.  4 år
ID-nummer:  28841
Direktlänk: /bild/00028841/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart ligger ett nytt spår intill det sedan tidigare byggda plattformsspåret.  4 år
ID-nummer:  28842
Direktlänk: /bild/00028842/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut inspekteras schaktarbetena medan makadambädden för spår 2 tar form.  4 år
ID-nummer:  28843
Direktlänk: /bild/00028843/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden har nu lagts ända fram till den kvarvarande gamla delen av spår 2.  4 år
ID-nummer:  28844
Direktlänk: /bild/00028844/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs med plattformen där en föraning om den nya bangårdens utseende ges till vänster.  4 år
ID-nummer:  28845
Direktlänk: /bild/00028845/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här på senare eftermiddagen fortsätter spårbygget norrut.  4 år
ID-nummer:  28846
Direktlänk: /bild/00028846/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge och schaktning sida vid sida.  4 år
ID-nummer:  28847
Direktlänk: /bild/00028847/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar körs fram och läggs ut ända upp till norra änden av arbetsområdet.  4 år
ID-nummer:  28848
Direktlänk: /bild/00028848/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några i taget kommer sliprarna på plats och justeras sedan manuellt.  4 år
ID-nummer:  28849
Direktlänk: /bild/00028849/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tumstocken används för att se till att sliprarna ligger med rätt avstånd.  4 år
ID-nummer:  28850
Direktlänk: /bild/00028850/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spår 2 sett från norr.  4 år
ID-nummer:  28851
Direktlänk: /bild/00028851/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor tillförs till spår 3 i den kvarvarande gropen.  4 år
ID-nummer:  28852
Direktlänk: /bild/00028852/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar som väntar på utplacering.  4 år
ID-nummer:  28853
Direktlänk: /bild/00028853/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya rälerna kapas för att sedan kunna skarvas ihop.  4 år
ID-nummer:  28854
Direktlänk: /bild/00028854/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya räler lyfts upp på de nya sliprarna med traktorgrävaren.  4 år
ID-nummer:  28855
Direktlänk: /bild/00028855/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120