Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 151–200

Onsdag 5 juli 2017

Spårbyggena fortskrider under gångbron. 8 mån
ID-nummer:  28973
Direktlänk: /bild/00028973/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har de nya kabelrännorna mellan spår 5 och 6 tillfälligt tagits upp norr om gångbron. 8 mån
ID-nummer:  28974
Direktlänk: /bild/00028974/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växel 471 pågår svetsarbeten på sena eftermiddagen. 8 mån
ID-nummer:  28975
Direktlänk: /bild/00028975/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr är underbyggnaden för spår 3 i det närmaste klar. 8 mån
ID-nummer:  28976
Direktlänk: /bild/00028976/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra änden av plattformen. 8 mån
ID-nummer:  28977
Direktlänk: /bild/00028977/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den grundare schakten för spår 4 är klar omedelbart söder om den sedan tidigare ombyggda delen av spåret. 8 mån
ID-nummer:  28978
Direktlänk: /bild/00028978/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återstående schaktarbetet finns vid gamla brygga 7 strax norr om gångbron. 8 mån
ID-nummer:  28979
Direktlänk: /bild/00028979/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattpasset inleds denna kväll med att den kabel som suttit i brygga 14 kapas och monteras ner. 8 mån
ID-nummer:  28980
Direktlänk: /bild/00028980/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 14 var den första nya bryggan att komma på plats 2016 och har därför utliggare för de flesta spåren. Här syns också den kabel som nu avlägsnas. 8 mån
ID-nummer:  28981
Direktlänk: /bild/00028981/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under natten är det dags att riva brygga 13 vid norra plattformsänden. 8 mån
ID-nummer:  28982
Direktlänk: /bild/00028982/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 6 juli 2017

Förberedande arbeten på brygga 13 efter midnatt inför den stundande rivningen. 8 mån
ID-nummer:  28993
Direktlänk: /bild/00028993/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet kompliceras här av att det finns kontaktledning även över spår 2. 8 mån
ID-nummer:  28994
Direktlänk: /bild/00028994/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 13 strax innan det är dags för rivning. 8 mån
ID-nummer:  28995
Direktlänk: /bild/00028995/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinorna för ledningarna över spår 1 flyttas ner under bryggan även här. 8 mån
ID-nummer:  28996
Direktlänk: /bild/00028996/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan sedd från sidan av bangården mellan grushögarna. 8 mån
ID-nummer:  28997
Direktlänk: /bild/00028997/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framåt ettiden på natten är arbetet med kontaktledningarna klart och bryggan säkrad med mobilkranen, kapningen av bryggan kan börja. 8 mån
ID-nummer:  28998
Direktlänk: /bild/00028998/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med kapning pågår parallellt i båda bryggans ändar. 8 mån
ID-nummer:  28999
Direktlänk: /bild/00028999/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbete med vinkelslip i nordöstra änden av bryggan. 8 mån
ID-nummer:  29000
Direktlänk: /bild/00029000/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter lyfts bryggan bort och förs först i sidled för att komma loss från kontaktledningen över spår 2 där bärlinan behållits intakt ovanför bryggan. 8 mån
ID-nummer:  29001
Direktlänk: /bild/00029001/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 13 på väg bort från sin position över spåren. 8 mån
ID-nummer:  29002
Direktlänk: /bild/00029002/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan på väg ned vid sidan av plattformen. 8 mån
ID-nummer:  29003
Direktlänk: /bild/00029003/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en gång har bangårdsmiljön förändrats. 8 mån
ID-nummer:  29004
Direktlänk: /bild/00029004/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen över spår 1 ska nu hängas upp i den nya stolpen intill. Ledningen över spår 2 är isolerad från spänningsförande delar och behöver ingen utliggare, en lina för avspänning av en ledningssektion längre norrut behöver dock hängas upp. 8 mån
ID-nummer:  29005
Direktlänk: /bild/00029005/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren på den nya stolpen ställs i rätt position innan ledningen sätts upp. 8 mån
ID-nummer:  29006
Direktlänk: /bild/00029006/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut blir kontaktledningsanläggningen mer komplicerad eftersom den gamla växeln mellan spår 1 och 2 ligger här. 8 mån
ID-nummer:  29007
Direktlänk: /bild/00029007/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av ledningarna över spår 1 används i växelförbindelsen över till spår 2 men går sedan genast tillbaka mot spår 1. 8 mån
ID-nummer:  29008
Direktlänk: /bild/00029008/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningarna har hängts upp i den nya bryggan och arbetet kan fortsätta på annat håll. 8 mån
ID-nummer:  29009
Direktlänk: /bild/00029009/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 15 står till mer än hälften av sin längd utanför den blivande bangårdens område. 8 mån
ID-nummer:  29010
Direktlänk: /bild/00029010/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 12 hamnade slutligen på marken strax norr om plattformen i väntan på borttransport. 8 mån
ID-nummer:  29011
Direktlänk: /bild/00029011/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 15 över den gamla växelförbindelsen står på tur norrut, men eftersom det ännu inte finns någon ny brygga uppsatt i närheten måste rivningsarbetena ta en paus. 8 mån
ID-nummer:  29012
Direktlänk: /bild/00029012/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare kapade kabeln i brygga 1313-28, bryggan som ersatte brygga 14, kortas ytterligare en bit. 8 mån
ID-nummer:  29013
Direktlänk: /bild/00029013/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelser för att montera en ny brygga närmast norr om gamla brygga 15 påbörjas. 8 mån
ID-nummer:  29014
Direktlänk: /bild/00029014/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna är redo för montering av ny brygga. 8 mån
ID-nummer:  29015
Direktlänk: /bild/00029015/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill gamla brygga 16 finns inte heller någon ny brygga klar, men väl ett par stolpar att montera den på. 8 mån
ID-nummer:  29016
Direktlänk: /bild/00029016/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lyftet av den nya bryggan norr om gamla brygga 15 närmar sig när klockan går mot tre den ljusa natten. 8 mån
ID-nummer:  29017
Direktlänk: /bild/00029017/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny brygga lyfter från marken. 8 mån
ID-nummer:  29018
Direktlänk: /bild/00029018/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnarna är strategiskt placerade för att ta emot bryggan. 8 mån
ID-nummer:  29019
Direktlänk: /bild/00029019/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt sänks bryggan ner över stolparna. 8 mån
ID-nummer:  29020
Direktlänk: /bild/00029020/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan har landat på sin plats samtidigt som solen bryter igenom molnen. 8 mån
ID-nummer:  29021
Direktlänk: /bild/00029021/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattjobb med både solljus och utsikt. 8 mån
ID-nummer:  29022
Direktlänk: /bild/00029022/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena fortsätter genast norrut för att ytterligare ett lyft ska hinnas med. 8 mån
ID-nummer:  29023
Direktlänk: /bild/00029023/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya stolparna norr om gamla brygga 16 ska också förses med en brygga innan tågtrafiken släpps på. 8 mån
ID-nummer:  29024
Direktlänk: /bild/00029024/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en ny brygga lyfter från marken. 8 mån
ID-nummer:  29025
Direktlänk: /bild/00029025/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Redo för bryggmottagning. 8 mån
ID-nummer:  29026
Direktlänk: /bild/00029026/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan lyfts in över bangården. 8 mån
ID-nummer:  29027
Direktlänk: /bild/00029027/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan passas in över stolparna. 8 mån
ID-nummer:  29028
Direktlänk: /bild/00029028/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan har kommit på plats över befintliga ledningar. 8 mån
ID-nummer:  29029
Direktlänk: /bild/00029029/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan sedd från sidan. 8 mån
ID-nummer:  29030
Direktlänk: /bild/00029030/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 16 får stå kvar ännu någon dag och bära ledningarna över de tåg som inom kort åter ska passera genom Gällivare. 8 mån
ID-nummer:  29031
Direktlänk: /bild/00029031/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På förmiddagen fortsätter schaktarbetena strax norr om gångbron. 8 mån
ID-nummer:  29032
Direktlänk: /bild/00029032/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300