Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 351–400

Tisdag 11 juli 2017

Svetsningsarbeten pågår på nya spår 2. Notera också signalbilden snett vänster i dvärgsignalen, det var signalfel på bangården efter att en kabel grävts av på morgonen. 1 mån
ID-nummer:  29161
Direktlänk: /bild/00029161/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Händelsernas centrum på natten är inte fullt lika livat på dagen. 1 mån
ID-nummer:  29162
Direktlänk: /bild/00029162/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av den nylagda delen av spår 2 fanns signalproblemets rot, en kabel som nu måste lagas snarast och det inför storpublik. 1 mån
ID-nummer:  29163
Direktlänk: /bild/00029163/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt hyvlas underbyggnaden för spår 3 intill, kanske var detta orsaken till problemet. 1 mån
ID-nummer:  29164
Direktlänk: /bild/00029164/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Publiken glesnar, men felet löstes relativt snabbt. 1 mån
ID-nummer:  29165
Direktlänk: /bild/00029165/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre söderut är en skarv redo att svetsas och formen värms med gasbrännaren. 1 mån
ID-nummer:  29166
Direktlänk: /bild/00029166/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Luntan tänds och sätter igång termitsvetsningen. 1 mån
ID-nummer:  29167
Direktlänk: /bild/00029167/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Termitblandningen brinner med stark låga och rökutveckling innan smältan rinner ner i formen. 1 mån
ID-nummer:  29168
Direktlänk: /bild/00029168/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den heta smältan är bländande vit även en solig dag. 1 mån
ID-nummer:  29169
Direktlänk: /bild/00029169/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väg banas för spår 3. 1 mån
ID-nummer:  29170
Direktlänk: /bild/00029170/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över spår 5 och 6 norrut från gångbron. 1 mån
ID-nummer:  29171
Direktlänk: /bild/00029171/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännorna mellan spåren har åter kommit på plats efter att ha varit upptagna en tid. 1 mån
ID-nummer:  29172
Direktlänk: /bild/00029172/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två spår återstår det att byggas mitt på bangården. 1 mån
ID-nummer:  29173
Direktlänk: /bild/00029173/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 2 arbetar grävmaskinen vidare med grundläggningen för en kabelränna. 1 mån
ID-nummer:  29174
Direktlänk: /bild/00029174/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 3 vältas nu slutligen till en slät stabil yta. 1 mån
ID-nummer:  29175
Direktlänk: /bild/00029175/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan längs spår 2 ska fortsätta även söder om gångbron. 1 mån
ID-nummer:  29177
Direktlänk: /bild/00029177/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen är kabelrännan vid spår 2 på plats i södra änden och arbeten med att ansluta den till kabelbrunnen kan påbörjas. 1 mån
ID-nummer:  29178
Direktlänk: /bild/00029178/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset pågår läggningen av betongelementen till rännan. 1 mån
ID-nummer:  29179
Direktlänk: /bild/00029179/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit växer den nya kabelrännan fram norrut. 1 mån
ID-nummer:  29180
Direktlänk: /bild/00029180/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avståndet till närmaste räl kontrolleras med en mall. 1 mån
ID-nummer:  29181
Direktlänk: /bild/00029181/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor byggs framför stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  29182
Direktlänk: /bild/00029182/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2 norr om gångbron pågår svetsning. Formen är klar och värms här upp. 1 mån
ID-nummer:  29183
Direktlänk: /bild/00029183/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Termitblandningen antänds och svetsningen kan börja. 1 mån
ID-nummer:  29184
Direktlänk: /bild/00029184/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den häftiga reaktionen har inletts. 1 mån
ID-nummer:  29185
Direktlänk: /bild/00029185/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den smälta metallen fyller hålrummet mellan rälerna och överskottet rinner ut på sidorna. 1 mån
ID-nummer:  29186
Direktlänk: /bild/00029186/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen skjuvas bort med hjälp av hydraulik. 1 mån
ID-nummer:  29187
Direktlänk: /bild/00029187/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skarven slipas sedan så att rälshuvudet blir slätt. 1 mån
ID-nummer:  29188
Direktlänk: /bild/00029188/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även sidorna måste slipas jämna. 1 mån
ID-nummer:  29189
Direktlänk: /bild/00029189/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av kabelrännan längs med spår 2 fortsätter in under gångbron. 1 mån
ID-nummer:  29190
Direktlänk: /bild/00029190/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam körs nu ut på spår 3. 1 mån
ID-nummer:  29191
Direktlänk: /bild/00029191/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen är torr och dammar trots att det är regn i luften. 1 mån
ID-nummer:  29192
Direktlänk: /bild/00029192/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya svetsarna skyddas från regnet och får svalna i lugn och ro. 1 mån
ID-nummer:  29193
Direktlänk: /bild/00029193/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester efter termitsvetsning. 1 mån
ID-nummer:  29194
Direktlänk: /bild/00029194/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sent på kvällen har rullar med kontaktledning och bärlina börjat monteras på den vagn som ska användas för att montera de nya ledningarna. 1 mån
ID-nummer:  29195
Direktlänk: /bild/00029195/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rullarna lyfts upp och monteras på de axlar som finns på vagnen. 1 mån
ID-nummer:  29196
Direktlänk: /bild/00029196/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbar söder om bangårdens sydligaste växel ska en kontaktledningsstolpe bytas ut. 1 mån
ID-nummer:  29197
Direktlänk: /bild/00029197/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagn på grönbete i södra bangårdsänden. 1 mån
ID-nummer:  29198
Direktlänk: /bild/00029198/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även stolpen närmast plankorsningen mellan bangården och bron över Vassara älv ska bytas. 1 mån
ID-nummer:  29199
Direktlänk: /bild/00029199/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen i plankorsningen vid midnatt. 1 mån
ID-nummer:  29200
Direktlänk: /bild/00029200/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 12 juli 2017

Den övre delen av stolpen närmast bangårdsänden lossas efter att hjälpkraftledningen demonterats. 1 mån
ID-nummer:  29201
Direktlänk: /bild/00029201/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med gemensamma krafter lyfts toppen bort från övriga stolpen. 1 mån
ID-nummer:  29202
Direktlänk: /bild/00029202/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny stolpe körs fram på gatan intill. 1 mån
ID-nummer:  29203
Direktlänk: /bild/00029203/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av den långa armen kan stolpen lyftas på plats från andra sidan av spåret. 1 mån
ID-nummer:  29204
Direktlänk: /bild/00029204/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen styrs på plats mot sitt fundament. 1 mån
ID-nummer:  29205
Direktlänk: /bild/00029205/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När armen lyfts för att placera stolpen tar den dock i bland annat kontaktledningen. 1 mån
ID-nummer:  29206
Direktlänk: /bild/00029206/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av liftmotorvagnens korg höjs kontaktledningen en aning så att stolpen kan sättas på plats. 1 mån
ID-nummer:  29207
Direktlänk: /bild/00029207/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stödsträvan lyfts på plats med hjälp av liftkorgen. 1 mån
ID-nummer:  29208
Direktlänk: /bild/00029208/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Foten ska placeras på sitt fundament och styrs försiktigt ner på bultarna. 1 mån
ID-nummer:  29209
Direktlänk: /bild/00029209/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När bultarna har kommit i hålen kan muttrarna dras fast. 1 mån
ID-nummer:  29210
Direktlänk: /bild/00029210/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny stolpe sätts upp på samma sätt närmast plankorsningen. 1 mån
ID-nummer:  29211
Direktlänk: /bild/00029211/
Fotodatum: den 12 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 451–500