Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 211–240

Torsdag 6 juli 2017

Arbetena fortsätter genast norrut för att ytterligare ett lyft ska hinnas med.  4 år
ID-nummer:  29023
Direktlänk: /bild/00029023/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya stolparna norr om gamla brygga 16 ska också förses med en brygga innan tågtrafiken släpps på.  4 år
ID-nummer:  29024
Direktlänk: /bild/00029024/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en ny brygga lyfter från marken.  4 år
ID-nummer:  29025
Direktlänk: /bild/00029025/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Redo för bryggmottagning.  4 år
ID-nummer:  29026
Direktlänk: /bild/00029026/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan lyfts in över bangården.  4 år
ID-nummer:  29027
Direktlänk: /bild/00029027/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan passas in över stolparna.  4 år
ID-nummer:  29028
Direktlänk: /bild/00029028/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan har kommit på plats över befintliga ledningar.  4 år
ID-nummer:  29029
Direktlänk: /bild/00029029/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan sedd från sidan.  4 år
ID-nummer:  29030
Direktlänk: /bild/00029030/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 16 får stå kvar ännu någon dag och bära ledningarna över de tåg som inom kort åter ska passera genom Gällivare.  4 år
ID-nummer:  29031
Direktlänk: /bild/00029031/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På förmiddagen fortsätter schaktarbetena strax norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  29032
Direktlänk: /bild/00029032/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här finns kablar som grävmaskinisten måste ta hänsyn till.  4 år
ID-nummer:  29033
Direktlänk: /bild/00029033/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 3 är klar längst i norr, notera också den kvarvarande och tillfälligt uppbundna gamla kontaktledningen över spår 2.  4 år
ID-nummer:  29034
Direktlänk: /bild/00029034/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbete på Gällivare bangård i förmiddagssolen.  4 år
ID-nummer:  29035
Direktlänk: /bild/00029035/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen under blivande spår 3 blir djupare och djupare.  4 år
ID-nummer:  29036
Direktlänk: /bild/00029036/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från gångbron norrut, en kort sträcka återstår av djupschakten för spår 3.  4 år
ID-nummer:  29038
Direktlänk: /bild/00029038/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör ska också läggas mellan spår 3 och spår 4.  4 år
ID-nummer:  29037
Direktlänk: /bild/00029037/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bron längs spår 4 där underbyggnaden är klar.  4 år
ID-nummer:  29039
Direktlänk: /bild/00029039/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden, snart kan spårbygget börja även här.  4 år
ID-nummer:  29040
Direktlänk: /bild/00029040/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen söder om stationshuset har riktats och ser farbar ut även om växlarna ännu inte tillåter det.  4 år
ID-nummer:  29041
Direktlänk: /bild/00029041/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här på eftermiddagen fortsätter också arbetena med dräneringen i schaktgropen norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  29042
Direktlänk: /bild/00029042/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron.  4 år
ID-nummer:  29043
Direktlänk: /bild/00029043/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör läggs i ena sidan av schaktgropen.  4 år
ID-nummer:  29044
Direktlänk: /bild/00029044/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrören bäddas ner i singel.  4 år
ID-nummer:  29045
Direktlänk: /bild/00029045/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut är schaktarbetena för spår 3 snart avslutade.  4 år
ID-nummer:  29046
Direktlänk: /bild/00029046/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i gropen fortsätter medan en spårriktare rullar fram på spår 2.  4 år
ID-nummer:  29047
Direktlänk: /bild/00029047/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren söder om gångbron.  4 år
ID-nummer:  29048
Direktlänk: /bild/00029048/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelser har gjorts för att bygga kabelrännor mellan spåren framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  29049
Direktlänk: /bild/00029049/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen för spår 2 under gamla brygga 7 är i det närmaste klar på sena eftermiddagen.  4 år
ID-nummer:  29050
Direktlänk: /bild/00029050/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dränering som ska ner kräver vissa grävarbeten längre norrut i tidigare schaktade delar längs blivande spår 3.  4 år
ID-nummer:  29051
Direktlänk: /bild/00029051/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen norr om gångbron är också den riktad, men saknar såväl signalering som kontaktledning och kan inte tas i drift än på ett tag.  4 år
ID-nummer:  29052
Direktlänk: /bild/00029052/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 271–300