Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 301–350

Måndag 10 juli 2017

På eftermiddagen har arbete med kabelrännor påbörjats mellan spår 1 och 2 framför stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  29111
Direktlänk: /bild/00029111/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av isolering under blivande spår 4 fortsätter också norrut. 1 mån
ID-nummer:  29112
Direktlänk: /bild/00029112/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det arbetet når snart fram till den redan ombyggda nordligaste delen av spåret. 1 mån
ID-nummer:  29113
Direktlänk: /bild/00029113/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringen har kommit ner och underbyggnaden återställts där grävarbetena pågick på morgonen. 1 mån
ID-nummer:  29114
Direktlänk: /bild/00029114/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har en sandbädd förberetts som elementen till kabelrännan kan placeras på. 1 mån
ID-nummer:  29115
Direktlänk: /bild/00029115/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementen sätts på plats ett efter ett med den spårgående grävmaskinen. 1 mån
ID-nummer:  29116
Direktlänk: /bild/00029116/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan sträcker sig ut både norrut och söderut från kabelbrunnen framför stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  29117
Direktlänk: /bild/00029117/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en speciell gripklo lyfts ännu ett betongelement. 1 mån
ID-nummer:  29118
Direktlänk: /bild/00029118/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt sätts det på plats på den förberedda bädden. 1 mån
ID-nummer:  29119
Direktlänk: /bild/00029119/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Processen upprepas om och om igen. 1 mån
ID-nummer:  29120
Direktlänk: /bild/00029120/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan placeras alldeles intill stolpfundamenten den passerar. 1 mån
ID-nummer:  29121
Direktlänk: /bild/00029121/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När elementet lagts på plats justeras det manuellt. 1 mån
ID-nummer:  29122
Direktlänk: /bild/00029122/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med isolering för spår 4 når sitt slut i norr. 1 mån
ID-nummer:  29123
Direktlänk: /bild/00029123/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av det redan ombyggda spåret måste baxas i sidled eftersom det byggdes för att passa ihop med det gamla spåret. 1 mån
ID-nummer:  29124
Direktlänk: /bild/00029124/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan framför stationshuset börjar bli klar norrut. 1 mån
ID-nummer:  29125
Direktlänk: /bild/00029125/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam har fyllts på ovanpå isoleringen på spår 4. 1 mån
ID-nummer:  29126
Direktlänk: /bild/00029126/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En banvall lite i genomskärning. 1 mån
ID-nummer:  29127
Direktlänk: /bild/00029127/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs plattformsspåret vid elvatiden på kvällen, här finns nu inga gamla bryggor kvar över plattformen. 1 mån
ID-nummer:  29128
Direktlänk: /bild/00029128/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra delen av bangården ligger ett par förberedda spårspann som ska användas under den kommande större avstängningen i mitten av månaden. 1 mån
ID-nummer:  29129
Direktlänk: /bild/00029129/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från södra änden sent på kvällen. 1 mån
ID-nummer:  29130
Direktlänk: /bild/00029130/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det börjar röra på sig i norra bangårdsänden, kanske är det dags att riva fler bryggor denna natt? 1 mån
ID-nummer:  29131
Direktlänk: /bild/00029131/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 16 lutar betänkligt men får väl snart lämna över sitt uppdrag till den nya bryggan intill. 1 mån
ID-nummer:  29132
Direktlänk: /bild/00029132/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena påbörjas dock på den del av brygga 17 som återstår. 1 mån
ID-nummer:  29133
Direktlänk: /bild/00029133/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt är mobilkranen på väg upp intill den nya brygga som ännu inte satts upp. 1 mån
ID-nummer:  29134
Direktlänk: /bild/00029134/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan ska placeras på stolpen strax norr om gamla brygga 17. 1 mån
ID-nummer:  29135
Direktlänk: /bild/00029135/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först måste dock den andra stolpen monteras och den hamnar mitt i hjälpkraftledningen som därför har arbetsjordats. 1 mån
ID-nummer:  29136
Direktlänk: /bild/00029136/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen lyfts ner mellan två av hjälpkraftledningens faslinor. 1 mån
ID-nummer:  29137
Direktlänk: /bild/00029137/
Fotodatum: den 10 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 juli 2017

Så snart stolpen är på plats kan den nya bryggan lyftas. 1 mån
ID-nummer:  29138
Direktlänk: /bild/00029138/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista nya bryggan att monteras över bangården stiger till väders en stund efter midnatt. 1 mån
ID-nummer:  29139
Direktlänk: /bild/00029139/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan tas emot av de båda liftmotorvagnarnas korgar. 1 mån
ID-nummer:  29140
Direktlänk: /bild/00029140/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista nya bryggan, bangårdens näst nordligaste, har kommit på plats. 1 mån
ID-nummer:  29141
Direktlänk: /bild/00029141/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa bryggan sträcker sig över bangårdens fyra genomgående spår samt över stickspåret närmast lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  29142
Direktlänk: /bild/00029142/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftledningens faslinor ligger nu an mot bryggans undersida och måste tillfälligt fästas med isolatorer i bryggan. 1 mån
ID-nummer:  29143
Direktlänk: /bild/00029143/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart den nya bryggan är på plats kan ledningarna lossas från den gamla. 1 mån
ID-nummer:  29144
Direktlänk: /bild/00029144/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 17 intill den nyuppsatta bryggan står på tur att rivas. 1 mån
ID-nummer:  29145
Direktlänk: /bild/00029145/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalen i liftmotorvagnarna arbetar med kontaktledningarna på respektive spår. 1 mån
ID-nummer:  29146
Direktlänk: /bild/00029146/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full aktivitet under brygga 17. 1 mån
ID-nummer:  29147
Direktlänk: /bild/00029147/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En belysningsarmatur kapas ner för att inte vara i vägen vid lyftet av bryggan. 1 mån
ID-nummer:  29148
Direktlänk: /bild/00029148/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningarna har sänkts ner under bryggan och man börjar därmed vara redo för lyft. 1 mån
ID-nummer:  29149
Direktlänk: /bild/00029149/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på kranen monteras ståndare i den nya bryggan att fästa nya utliggare i. 1 mån
ID-nummer:  29150
Direktlänk: /bild/00029150/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enstaka gamla stolpar återstår söderut, annars är en stor del av omvandlingen av bangården ovanför marknivån nu utförd. 1 mån
ID-nummer:  29151
Direktlänk: /bild/00029151/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 15 som tidigare rivits ligger kvar vid sidan av bangården, bara de två gamla stolparna visar var den satt. 1 mån
ID-nummer:  29152
Direktlänk: /bild/00029152/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 17 kapas efter att ha lyfts av mobilkranen, i rälsbussarna arbetar man dock på den nya bryggan. 1 mån
ID-nummer:  29153
Direktlänk: /bild/00029153/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återstående delen av brygga 17 går till väders en stund före två på natten. 1 mån
ID-nummer:  29154
Direktlänk: /bild/00029154/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya utliggarna kommer på plats så att kontaktledningen kan sättas upp igen. 1 mån
ID-nummer:  29155
Direktlänk: /bild/00029155/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Medan kranen är på plats tas även en av stolparna som bar brygga 17 bort. 1 mån
ID-nummer:  29156
Direktlänk: /bild/00029156/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På morgonen syns den nya kabelrännan framför stationshuset, här söderut. 1 mån
ID-nummer:  29157
Direktlänk: /bild/00029157/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan sträcker sig mellan de båda växelförbindelserna mellan spår 1 och 2. 1 mån
ID-nummer:  29158
Direktlänk: /bild/00029158/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med kabelrännor fortsätter på andra sidan spår 2. 1 mån
ID-nummer:  29159
Direktlänk: /bild/00029159/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På blivande spår 3 jämnas underbyggnaden ut till önskad nivå. 1 mån
ID-nummer:  29160
Direktlänk: /bild/00029160/
Fotodatum: den 11 juli 2017
Publicerad: den 16 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 401–450