Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 61–90

Måndag 3 juli 2017

Visst tålamod krävs för att hantera dessa långa och ganska sladdriga stålskenor.  4 år
ID-nummer:  28856
Direktlänk: /bild/00028856/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorgrävaren får också flytta sig för att ta nya grepp om rälen längre norrut.  4 år
ID-nummer:  28857
Direktlänk: /bild/00028857/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda rälerna läggs först upp på sliprarna i hela sin längs innan de placeras i rätt position.  4 år
ID-nummer:  28858
Direktlänk: /bild/00028858/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna ligger nu på sliprarna och kan ställas på sin slutliga plats.  4 år
ID-nummer:  28859
Direktlänk: /bild/00028859/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna placeras stående i rätt position på sliprarna.  4 år
ID-nummer:  28860
Direktlänk: /bild/00028860/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på kvällen fortsätter arbetet med att lägga sliprar i nordligaste delen av spår 2.  4 år
ID-nummer:  28861
Direktlänk: /bild/00028861/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet närmar sig sitt slut.  4 år
ID-nummer:  28862
Direktlänk: /bild/00028862/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de sista nya sliprarna för spår 2 för den här gången läggs på plats.  4 år
ID-nummer:  28863
Direktlänk: /bild/00028863/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågtrafiken får ännu växla över till spår 1 i de gamla växlarna för att passera genom stationen.  4 år
ID-nummer:  28864
Direktlänk: /bild/00028864/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygget sett från norr strax norr om plattformen.  4 år
ID-nummer:  28865
Direktlänk: /bild/00028865/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna har kommit på plats, nu återstår rälerna.  4 år
ID-nummer:  28866
Direktlänk: /bild/00028866/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast det gamla spåret läggs övergångsräler för att kunna koppla ihop den nya tyngre rälsen med den gamla.  4 år
ID-nummer:  28867
Direktlänk: /bild/00028867/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I regnet under den senare kvällen läggs rälerna på plats.  4 år
ID-nummer:  28868
Direktlänk: /bild/00028868/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övergången mellan nytt och gammalt spår.  4 år
ID-nummer:  28869
Direktlänk: /bild/00028869/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Överflödig räls kapas.  4 år
ID-nummer:  28870
Direktlänk: /bild/00028870/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattpasset ska inledas vid 23-tiden riktas intresset mot brygga 7 som redan tidigare förberetts för rivning.  4 år
ID-nummer:  28871
Direktlänk: /bild/00028871/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tidigare förberedelserna gällde den högspänningskabel som måste bli kvar efter rivningen. Innan lyft kan ske måste dock bryggan frigöras även från kontaktledningen.  4 år
ID-nummer:  28872
Direktlänk: /bild/00028872/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 juli 2017

Rivningen av brygga 7 inleddes på allvar strax efter midnatt när vinkelslipen började sprida gnistregn i den relativt regnmörka sommarnatten.  4 år
ID-nummer:  28880
Direktlänk: /bild/00028880/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kabel som ska vara kvar över spåren har samtidigt frigjorts helt från bryggan och hänger nu på kontaktledningen och jordlinan.  4 år
ID-nummer:  28881
Direktlänk: /bild/00028881/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har kommit lös i ena änden 20 minuter efter midnatt.  4 år
ID-nummer:  28882
Direktlänk: /bild/00028882/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter lyfter den även i andra sidan och seglar bort från sin gamla position över spåren.  4 år
ID-nummer:  28883
Direktlänk: /bild/00028883/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av många lyft på bangården under denna sommar.  4 år
ID-nummer:  28884
Direktlänk: /bild/00028884/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar är nu kabeln som i stället för bryggan ska fästas i en stålvajer över spåren.  4 år
ID-nummer:  28885
Direktlänk: /bild/00028885/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan sänks ner vid sidan av bangården där delar av en annan brygga ligger kvar.  4 år
ID-nummer:  28886
Direktlänk: /bild/00028886/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vyerna på bangården förändras nästan varje natt. Här ska stålvajern fästas i en av de gamla stolparna.  4 år
ID-nummer:  28887
Direktlänk: /bild/00028887/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vajern spänns upp mellan de stolpar som nyss bar upp bryggan.  4 år
ID-nummer:  28888
Direktlänk: /bild/00028888/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När vajern kommit på plats är det dags att fästa kabeln i den, först måste dock de gamla fästena av stål avlägsnas.  4 år
ID-nummer:  28889
Direktlänk: /bild/00028889/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln binds upp på vajern för att inte hänga i vägen för gamla och senare nya kontaktledningar.  4 år
ID-nummer:  28890
Direktlänk: /bild/00028890/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa brygga på tur att rivas är nummer 11 i södra änden av den gamla lastkajen. Här har kontaktledningen redan lossats.  4 år
ID-nummer:  28891
Direktlänk: /bild/00028891/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har kabeln nu kommit på plats över kontaktledningen igen utan att vara i vägen för fortsatt bygge.  4 år
ID-nummer:  28892
Direktlänk: /bild/00028892/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 121–150