Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 101–150

Tisdag 4 juli 2017

Vid brygga 18 har fundamenten ännu inte kommit ner.  3 år
ID-nummer:  28923
Direktlänk: /bild/00028923/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Markförhållandena var inte de bästa här, vilket syns när skopa efter skopa med lervatten tippas på de massor som grävts upp.  3 år
ID-nummer:  28924
Direktlänk: /bild/00028924/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetet vid den tillfälliga överfarten intill nya brygga 1312-30 fortgår.  3 år
ID-nummer:  28925
Direktlänk: /bild/00028925/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam körs ut på spår 2 med hjälp av en spårgående vagn.  3 år
ID-nummer:  28926
Direktlänk: /bild/00028926/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen fylls med lastmaskin.  3 år
ID-nummer:  28927
Direktlänk: /bild/00028927/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När flaket tippas fördelas makadamen mellan och vid sidan av rälerna.  3 år
ID-nummer:  28928
Direktlänk: /bild/00028928/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av spår 4 påbörjas läggning av isolering på den färdiga underbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  28929
Direktlänk: /bild/00028929/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I övergången mellan djupare och grundare schakt läggs cellplatsskivorna i ett sluttande plan.  3 år
ID-nummer:  28930
Direktlänk: /bild/00028930/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När isoleringen kommit på plats läggs lite sten ovanpå för att de inte ska flyga iväg av vinden.  3 år
ID-nummer:  28931
Direktlänk: /bild/00028931/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen körs mer makadam, och nu tippas vagnen även åt sidan.  3 år
ID-nummer:  28932
Direktlänk: /bild/00028932/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 4 i söder vältas underlaget en sista gång innan isoleringen läggs.  3 år
ID-nummer:  28933
Direktlänk: /bild/00028933/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid huvudsignalen Gv 163 i söder har kablar dragits mellan de nya spåren.  3 år
ID-nummer:  28934
Direktlänk: /bild/00028934/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam körs fram och läggs vid sidan av spår 2.  3 år
ID-nummer:  28935
Direktlänk: /bild/00028935/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lastas sedan på vagnen för att köras ut till spåren närmast växeln mellan spår 2 och spår 3.  3 år
ID-nummer:  28936
Direktlänk: /bild/00028936/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelförbindelser mellan spåren 2 och 3 mellan växeln och isolerskarvarna vid huvudsignalen.  3 år
ID-nummer:  28937
Direktlänk: /bild/00028937/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med grävaren lastas mer makadam på vagnen.  3 år
ID-nummer:  28938
Direktlänk: /bild/00028938/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har läggningen av isolering på spår 4 kommit igång igen.  3 år
ID-nummer:  28939
Direktlänk: /bild/00028939/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass makadam som körs fram tippas direkt i vagnen bakom traktorgrävaren så att det genast kan köras ut.  3 år
ID-nummer:  28940
Direktlänk: /bild/00028940/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen läggs i dubbla lager med skivorna omlott.  3 år
ID-nummer:  28941
Direktlänk: /bild/00028941/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på kvällen har en spårriktare kommit på plats och påbörjat sitt arbete i södra änden av spår 2.  3 år
ID-nummer:  28942
Direktlänk: /bild/00028942/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sinnrika maskinen lämnar efter sig ett stabilt och rakt spår.  3 år
ID-nummer:  28943
Direktlänk: /bild/00028943/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av fingrarna som borrar sig ner i makadamen mellan sliprarna packas och stabiliseras underlaget.  3 år
ID-nummer:  28944
Direktlänk: /bild/00028944/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren i arbete vid växel 472.  3 år
ID-nummer:  28945
Direktlänk: /bild/00028945/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen sedd från gångbron när den fortsätter norrut.  3 år
ID-nummer:  28946
Direktlänk: /bild/00028946/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktning framför stationshuset på kvällen.  3 år
ID-nummer:  28947
Direktlänk: /bild/00028947/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När sista tåget passerat för kvällen kommer elsektionens rälsbussar fram, den här natten för arbete med utliggare över det nu farbara nya spår 2.  3 år
ID-nummer:  28948
Direktlänk: /bild/00028948/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggare monteras i bryggorna som förberedelse för att sätta upp kontaktledning över spår 2.  3 år
ID-nummer:  28949
Direktlänk: /bild/00028949/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växel 472 ska det sitta dubbla utliggare.  3 år
ID-nummer:  28950
Direktlänk: /bild/00028950/
Fotodatum: den 4 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 juli 2017

I norra delen av bangården monteras bryggdelarna av hästarna vid växlarna söder om plankorsningen.  3 år
ID-nummer:  28951
Direktlänk: /bild/00028951/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggdelen lyfts upp till rätt höjd.  3 år
ID-nummer:  28952
Direktlänk: /bild/00028952/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den skruvas fast av personal i en liftkorg.  3 år
ID-nummer:  28953
Direktlänk: /bild/00028953/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På morgonen fortsätter arbetet med att lägga isolering under blivande spår 4.  3 år
ID-nummer:  28954
Direktlänk: /bild/00028954/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skivorna läggs ut på den förberedda bädden.  3 år
ID-nummer:  28955
Direktlänk: /bild/00028955/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder fylls massor upp till rätt nivå ovanpå isoleringen där den ligger i djupare läge.  3 år
ID-nummer:  28956
Direktlänk: /bild/00028956/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget på bangården utanför stationshuset på eftermiddagen.  3 år
ID-nummer:  28957
Direktlänk: /bild/00028957/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorgrävaren står på makadambädden som spår 3 ska byggas på, i bakgrunden syns isoleringen för spår 4.  3 år
ID-nummer:  28958
Direktlänk: /bild/00028958/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder läggs makadambädden för spår 4 direkt på underbyggnaden då isoleringen ligger djupare här.  3 år
ID-nummer:  28959
Direktlänk: /bild/00028959/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot älven vid kabelbrunnarna i höjd med teknikhusen i söder.  3 år
ID-nummer:  28960
Direktlänk: /bild/00028960/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformens södra del.  3 år
ID-nummer:  28961
Direktlänk: /bild/00028961/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron finns ännu ett område att schakta för både spår 3 och 4.  3 år
ID-nummer:  28962
Direktlänk: /bild/00028962/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena pågår lite längre norrut där den grundare schaktningen för spår 4 syns här.  3 år
ID-nummer:  28963
Direktlänk: /bild/00028963/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassor hämtas på planen norr om godsmagasinet.  3 år
ID-nummer:  28964
Direktlänk: /bild/00028964/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha körts runt bangården hamnar massorna bland annat här i norra delen av schaktområdet där underbyggnaden för spår 3 börjar bli klar.  3 år
ID-nummer:  28965
Direktlänk: /bild/00028965/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe 34c står kvar utan sin brygga 12, men håller fortfarande i den kontaktledning som tidigare satt över spår 2 och ännu gör det genom växlarna längre norrut.  3 år
ID-nummer:  28966
Direktlänk: /bild/00028966/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 4 framför stationshuset planeras inför läggningen av isolering.  3 år
ID-nummer:  28967
Direktlänk: /bild/00028967/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området under gångbron som ännu inte fått spår blir slätt som ett salsgolv.  3 år
ID-nummer:  28968
Direktlänk: /bild/00028968/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs blivande spår 4 från gångbron.  3 år
ID-nummer:  28969
Direktlänk: /bild/00028969/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron rivs de gamla kabelrännorna intill spår 5.  3 år
ID-nummer:  28970
Direktlänk: /bild/00028970/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast norr om gångbron återstår en hel del schaktarbeten för spår 3 och 4.  3 år
ID-nummer:  28971
Direktlänk: /bild/00028971/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen har isoleringen för spår 4 lagts fram till gångbron.  3 år
ID-nummer:  28972
Direktlänk: /bild/00028972/
Fotodatum: den 5 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250