Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 451–500

Torsdag 13 juli 2017

Genast vidtar arbetena med att sätta upp ledningarna i den nya bryggan intill. 8 mån
ID-nummer:  29262
Direktlänk: /bild/00029262/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen tog man sikte på kontaktledningsbrygga 19, bangårdens längsta, som här ses från söder strax innan arbetet med att riva den inleddes. 3 år
ID-nummer:  22152
Direktlänk: /bild/00022152/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen rullar fram till bryggans norra ände samtidigt som övriga arbeten förbereds. 3 år
ID-nummer:  22153
Direktlänk: /bild/00022153/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller att fundera igenom hur man ska gå tillväga för att enklast och säkrast får ner den långa bryggan. 3 år
ID-nummer:  22154
Direktlänk: /bild/00022154/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På de gamla bryggorna är kontaktledningens bärlina dragen på ovansidan av fackverkskonstruktionen vilket kräver en hel del arbete för med ledningarna innan lyftet kan ske. 3 år
ID-nummer:  22155
Direktlänk: /bild/00022155/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utöver liftmotorvagnar används också väggående liftkorgar på vardera sidan av spåren. 3 år
ID-nummer:  22156
Direktlänk: /bild/00022156/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Största aktören i arbetet är ändå mobilkranen som här har positionerat sig inför lyftet. 3 år
ID-nummer:  22157
Direktlänk: /bild/00022157/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan tas ned under bryggan i två steg Först kapas linan vid bryggan efter att ha slakats med hjälp av en kedja som fästs i linan på vardera sidan av bryggan och vinschats ihop. Kedjan träs genom fackverket under bryggans övre balk och faller ner på stagen nedtill när linan kapas. sedan kan bärlinan åter skarvas samman, men nu på bryggans undersida. Här pågår detta arbete på en av linorna över spår 2. 3 år
ID-nummer:  22158
Direktlänk: /bild/00022158/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 19 sedd från nordväst i denna sista skälvande stund i tjänst över spåren. 3 år
ID-nummer:  22159
Direktlänk: /bild/00022159/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalen i de båda liftmotorvagnarna arbetar på varsitt spår sida vid sida. 3 år
ID-nummer:  22160
Direktlänk: /bild/00022160/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liknande arbete i vardera korgen. Till vänster pågår skarvning av bärlinan över spår 1 efter att den flyttats ned under bryggan. Till höger har en lina från en ledningssektions viktinspänning i en stolpe längre bort skarvats på motsvarande sätt. 3 år
ID-nummer:  22161
Direktlänk: /bild/00022161/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full aktivitet i sommarnatten vid bangården och brygga 19. 3 år
ID-nummer:  22162
Direktlänk: /bild/00022162/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så har kontaktledningarna flyttas ned under bryggans balkar och stag och frigjort den för lyft. Ledningarna behöver dock tillfälligt bindas upp i den nya bryggan intill för att inte hänga ned och fastna i liftmotorvagnarna. 3 år
ID-nummer:  22163
Direktlänk: /bild/00022163/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst bort finns dock ännu en inspänningslina som måste flyttas innan lyftet kan ske. 3 år
ID-nummer:  22164
Direktlänk: /bild/00022164/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här fanns redan en skarv längre bort, så med ett längre lyftband kunde linan spännas, den gamla skarven demonteras, linan plockas ut ur bryggkonstruktionen och de båda linändarna åter monteras ihop. 3 år
ID-nummer:  22165
Direktlänk: /bild/00022165/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda vagnarna under bryggan. Till vänster har skarven lossats och linan med sitt linhjul på att tas bort från bryggan medan lyftbandet hänger längre ned och håller ihop linan. På vagnen till höger förbereds montage av utliggare på den nya bryggan intill. 3 år
ID-nummer:  22166
Direktlänk: /bild/00022166/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När alla linor har lossats från bryggan och mobilkranens lyftkedjor har fästs i bryggans båda ändar och spänts är det dags att ta fram vinkelsliparna och börja kapa bryggans övre balk intill stolparna. 3 år
ID-nummer:  22167
Direktlänk: /bild/00022167/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gnistregn i båda ändarna av bryggan samtidigt som det skärande ljudet försöker överrösta övriga maskiner i den mulna sommarnatten. 3 år
ID-nummer:  22168
Direktlänk: /bild/00022168/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är alltid lite spännande att se vad som händer när balkarna kapats helt och lyftet börjar. Plötsligt hänger den omkring 30 meter långa och 4 ton tunga stålkonstruktionen fritt i mobilkranens linor och svänger fram och tillbaka. 3 år
ID-nummer:  22169
Direktlänk: /bild/00022169/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här tog det en stund att stabilisera bryggans pendlingsrörelser och se till att den inte rev med sig vare sig kontaktledningar eller hjälpkraftledning med någon del. 3 år
ID-nummer:  22170
Direktlänk: /bild/00022170/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund blev det dessutom närkontakt med den nya bryggan intill och de gamla utliggarna höll på att trassla in sig i den. 3 år
ID-nummer:  22171
Direktlänk: /bild/00022171/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter några spännande ögonblick för alla inblandade kunde slutligen bryggan hissas upp i luften och avlägsnas från sin plats över spåren. 3 år
ID-nummer:  22172
Direktlänk: /bild/00022172/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Luftfärden gick till en tom yta nordost om spåren dit bryggan styrdes in med hjälp av det band som knutits fast i dess ena ände. 3 år
ID-nummer:  22173
Direktlänk: /bild/00022173/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar på bryggans plats finns nu den nya bryggan och en gammal stolpe på vardera sidan om den. 3 år
ID-nummer:  22174
Direktlänk: /bild/00022174/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan på väg att ta mark vid sidan av de spår som den hängt över i många år. 3 år
ID-nummer:  22175
Direktlänk: /bild/00022175/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsmiljön förändras snabbt när en så stor konstruktion som denna stora brygga tas ned och ersätts av en modern och smäcker Mora-brygga. 3 år
ID-nummer:  22176
Direktlänk: /bild/00022176/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några utstickande detaljer på bryggan kapas strax efter att den lagts ned på marken samtidigt som febril aktivitet pågår i bakgrunden för att hänga upp kontaktledningarna i den nya bryggan och kunna släppa på trafiken igen. Norrifrån väntas snart tre godståg från Narvik mot Oslo som inte får försenas. 3 år
ID-nummer:  22177
Direktlänk: /bild/00022177/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under eftermiddagen grävs nya kabelbrunnar ner på båda sidor om norra änden av spår 5. 8 mån
ID-nummer:  29263
Direktlänk: /bild/00029263/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt fortsätter borttransporten av tidigare lagrade schaktmassor från planen söder om lokstallet och den gamla vattenhästen befrias från massorna som omgivit den. 8 mån
ID-nummer:  29264
Direktlänk: /bild/00029264/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls dras också fram inför bygget av spår 3. 8 mån
ID-nummer:  29265
Direktlänk: /bild/00029265/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På spår 5 har såväl isolering och makadam som sliprar tagits bort för att kunna lägga ner nya genomföringar för kablar mellan brunnarna. 8 mån
ID-nummer:  29266
Direktlänk: /bild/00029266/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya brunnarna på båda sidorna om det frilagda spår 5. 8 mån
ID-nummer:  29267
Direktlänk: /bild/00029267/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam fördelas ut på södra delen av spår 4. 8 mån
ID-nummer:  29268
Direktlänk: /bild/00029268/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen jämnar ut den makadamhög som lagts ut. 8 mån
ID-nummer:  29269
Direktlänk: /bild/00029269/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden för spår 4 färdigställs. 8 mån
ID-nummer:  29270
Direktlänk: /bild/00029270/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har sliprar nu också lagts ut för spår 3. 8 mån
ID-nummer:  29271
Direktlänk: /bild/00029271/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 byggs upp intill den nybyggda kabelrännan där kabelarbeten pågår. 8 mån
ID-nummer:  29272
Direktlänk: /bild/00029272/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från stationshuset, här syns sliprar som körts ut för att läggas på spår 3. 8 mån
ID-nummer:  29273
Direktlänk: /bild/00029273/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av spår 3 i söder sett från gångbron. 8 mån
ID-nummer:  29274
Direktlänk: /bild/00029274/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattens arbeten inleds med justering av utliggarna på spår 2. 8 mån
ID-nummer:  29275
Direktlänk: /bild/00029275/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rören kapas till rätt längd. 8 mån
ID-nummer:  29276
Direktlänk: /bild/00029276/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De överflödiga delarna kan avlägsnas. 8 mån
ID-nummer:  29277
Direktlänk: /bild/00029277/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragröret kapas till rätt längd. 8 mån
ID-nummer:  29278
Direktlänk: /bild/00029278/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resten av röret böjs av och tas bort. 8 mån
ID-nummer:  29279
Direktlänk: /bild/00029279/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga utliggaren i väntan på kontaktledning. 8 mån
ID-nummer:  29280
Direktlänk: /bild/00029280/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 17 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 14 juli 2017

Vid halv tvåtiden börjar det dra ihop sig för att riva brygga 20 i norra delen av bangården. 8 mån
ID-nummer:  29284
Direktlänk: /bild/00029284/
Fotodatum: den 14 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En knapp halvtimme senare pågår arbetena med kontaktledningarna för fullt från de båda liftmotorvagnarna. 8 mån
ID-nummer:  29285
Direktlänk: /bild/00029285/
Fotodatum: den 14 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En avspänningslina som passerar genom bryggan måste också åtgärdas innan lyft. 8 mån
ID-nummer:  29286
Direktlänk: /bild/00029286/
Fotodatum: den 14 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter halv tre på natten är man redo för att börja kapa bryggan. 8 mån
ID-nummer:  29287
Direktlänk: /bild/00029287/
Fotodatum: den 14 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan sedd från sydvästra sidan, notera att hjälpkraftledningen är jordad. 8 mån
ID-nummer:  29288
Direktlänk: /bild/00029288/
Fotodatum: den 14 juli 2017
Publicerad: den 18 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 551–600