Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 201–250

Torsdag 6 juli 2017

Även här finns kablar som grävmaskinisten måste ta hänsyn till. 1 mån
ID-nummer:  29033
Direktlänk: /bild/00029033/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 3 är klar längst i norr, notera också den kvarvarande och tillfälligt uppbundna gamla kontaktledningen över spår 2. 1 mån
ID-nummer:  29034
Direktlänk: /bild/00029034/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbete på Gällivare bangård i förmiddagssolen. 1 mån
ID-nummer:  29035
Direktlänk: /bild/00029035/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen under blivande spår 3 blir djupare och djupare. 1 mån
ID-nummer:  29036
Direktlänk: /bild/00029036/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från gångbron norrut, en kort sträcka återstår av djupschakten för spår 3. 1 mån
ID-nummer:  29038
Direktlänk: /bild/00029038/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör ska också läggas mellan spår 3 och spår 4. 1 mån
ID-nummer:  29037
Direktlänk: /bild/00029037/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bron längs spår 4 där underbyggnaden är klar. 1 mån
ID-nummer:  29039
Direktlänk: /bild/00029039/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden, snart kan spårbygget börja även här. 1 mån
ID-nummer:  29040
Direktlänk: /bild/00029040/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen söder om stationshuset har riktats och ser farbar ut även om växlarna ännu inte tillåter det. 1 mån
ID-nummer:  29041
Direktlänk: /bild/00029041/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här på eftermiddagen fortsätter också arbetena med dräneringen i schaktgropen norr om gångbron. 1 mån
ID-nummer:  29042
Direktlänk: /bild/00029042/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron. 1 mån
ID-nummer:  29043
Direktlänk: /bild/00029043/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör läggs i ena sidan av schaktgropen. 1 mån
ID-nummer:  29044
Direktlänk: /bild/00029044/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrören bäddas ner i singel. 1 mån
ID-nummer:  29045
Direktlänk: /bild/00029045/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut är schaktarbetena för spår 3 snart avslutade. 1 mån
ID-nummer:  29046
Direktlänk: /bild/00029046/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i gropen fortsätter medan en spårriktare rullar fram på spår 2. 1 mån
ID-nummer:  29047
Direktlänk: /bild/00029047/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren söder om gångbron. 1 mån
ID-nummer:  29048
Direktlänk: /bild/00029048/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelser har gjorts för att bygga kabelrännor mellan spåren framför stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  29049
Direktlänk: /bild/00029049/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen för spår 2 under gamla brygga 7 är i det närmaste klar på sena eftermiddagen. 1 mån
ID-nummer:  29050
Direktlänk: /bild/00029050/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dränering som ska ner kräver vissa grävarbeten längre norrut i tidigare schaktade delar längs blivande spår 3. 1 mån
ID-nummer:  29051
Direktlänk: /bild/00029051/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen norr om gångbron är också den riktad, men saknar såväl signalering som kontaktledning och kan inte tas i drift än på ett tag. 1 mån
ID-nummer:  29052
Direktlänk: /bild/00029052/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga underbyggnaden för spår 3 i norr i solsken på sena kvällen. 1 mån
ID-nummer:  29053
Direktlänk: /bild/00029053/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr, här närmast återstår ett spår att bygga. 1 mån
ID-nummer:  29054
Direktlänk: /bild/00029054/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från norra plattformsänden, området med de gamla växlarna närmast ska byggas om i samband med slutinkopplingen i augusti. 1 mån
ID-nummer:  29055
Direktlänk: /bild/00029055/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattens arbetspass kommer igång i strålande solsken är det utliggare för kontaktledningen över spår 2 som ska sättas upp. 1 mån
ID-nummer:  29056
Direktlänk: /bild/00029056/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen för spår 2 hängs upp i bryggan varför en vertikal ståndare först måste monteras. 1 mån
ID-nummer:  29057
Direktlänk: /bild/00029057/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter monteras själva utliggaren. 1 mån
ID-nummer:  29058
Direktlänk: /bild/00029058/
Fotodatum: den 6 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 7 juli 2017

Arbetena med förberedande arbeten för kontaktledning över spår 2 fortsätter i norra delen av bangården vid halv tre-tiden på natten. 1 mån
ID-nummer:  29059
Direktlänk: /bild/00029059/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan intill gamla brygga 15 förbereds för att kunna ta över kontaktledningen så att den gamla bryggan kan rivas. 1 mån
ID-nummer:  29060
Direktlänk: /bild/00029060/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med dränering och grundläggning av spår 3 i området strax norr om gångbron fortsätter på morgonen. 1 mån
ID-nummer:  29061
Direktlänk: /bild/00029061/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från gångbron. 1 mån
ID-nummer:  29063
Direktlänk: /bild/00029063/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den återstående gropen läggs dräneringsrör till vänster. 1 mån
ID-nummer:  29062
Direktlänk: /bild/00029062/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På tidiga eftermiddagen har återfyllning av gropen påbörjats. 1 mån
ID-nummer:  29064
Direktlänk: /bild/00029064/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten paus i arbetet. 1 mån
ID-nummer:  29065
Direktlänk: /bild/00029065/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer fyllnadsmassor körs fram för att fylla upp även detta återstående hål. 1 mån
ID-nummer:  29066
Direktlänk: /bild/00029066/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sol över norra delen av bangården sent på kvällen. 1 mån
ID-nummer:  29067
Direktlänk: /bild/00029067/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen är redo att lyfta upp ännu en ny brygga vid halv tolv-tiden på kvällen. 1 mån
ID-nummer:  29068
Direktlänk: /bild/00029068/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är den långa brygga 19 som ska bli nära granne med sin efterträdare på posten. 1 mån
ID-nummer:  29069
Direktlänk: /bild/00029069/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan lyfts från marken. 1 mån
ID-nummer:  29070
Direktlänk: /bild/00029070/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan styrs in mot sin blivande position. 1 mån
ID-nummer:  29071
Direktlänk: /bild/00029071/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tas emot på båda sidor för att kunna passas in mot stolparna med större noggrannhet. 1 mån
ID-nummer:  29072
Direktlänk: /bild/00029072/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lyft på bangården denna klara natt med midnattssol över Dundret. 1 mån
ID-nummer:  29073
Direktlänk: /bild/00029073/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har kommit på plats intill den gamla. 1 mån
ID-nummer:  29074
Direktlänk: /bild/00029074/
Fotodatum: den 7 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 8 juli 2017

De båda bryggorna står så nära varandra att bärlinorna på kontaktledningen tar i den nya bryggans undersida. 1 mån
ID-nummer:  29075
Direktlänk: /bild/00029075/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En speciallösning i form av ett par tillfälliga isolatorer på undersidan av bryggan får monteras. 1 mån
ID-nummer:  29076
Direktlänk: /bild/00029076/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen har isolerats från den nya bryggan så att den gamla kan användas ytterligare något dygn. 1 mån
ID-nummer:  29077
Direktlänk: /bild/00029077/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även intill gamla brygga 18 ska en ny brygga sättas upp denna natt. 1 mån
ID-nummer:  29078
Direktlänk: /bild/00029078/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattens andra brygga lyfter från marken. 1 mån
ID-nummer:  29079
Direktlänk: /bild/00029079/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av bandet som fästs i bryggans ena ände kan den styras när den är i luften. 1 mån
ID-nummer:  29080
Direktlänk: /bild/00029080/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan närmar sig rätt position. 1 mån
ID-nummer:  29081
Direktlänk: /bild/00029081/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen måste träs in mellan de båda nedre hörnbalkarna på bryggan. 1 mån
ID-nummer:  29082
Direktlänk: /bild/00029082/
Fotodatum: den 8 juli 2017
Publicerad: den 15 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–350