Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 1–50

Måndag 3 juli 2017

Så här lite senare på förmiddagen har sliprar körts fram för att läggas ut på den nya makadambädden för att bygga spår 2. 1 mån
ID-nummer:  28816
Direktlänk: /bild/00028816/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lägga sliprar norr om växel 471 påbörjas. 1 mån
ID-nummer:  28817
Direktlänk: /bild/00028817/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lager för lager av sliprar i högarna kan nu läggas ut. 1 mån
ID-nummer:  28818
Direktlänk: /bild/00028818/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetena pågår fortfarande parallellt vid sidan av den nya spårbädden. 1 mån
ID-nummer:  28819
Direktlänk: /bild/00028819/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktjobb på Gällivare bangård på förmiddagen. 1 mån
ID-nummer:  28820
Direktlänk: /bild/00028820/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam körs fram till norra delen av spår 2. 1 mån
ID-nummer:  28821
Direktlänk: /bild/00028821/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen tippas på den färdiga underbyggnaden. 1 mån
ID-nummer:  28822
Direktlänk: /bild/00028822/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam kommer också i den bakre lastmaskinens skopa. 1 mån
ID-nummer:  28823
Direktlänk: /bild/00028823/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen intill tippas samtidigt nya fyllnadsmassor. 1 mån
ID-nummer:  28824
Direktlänk: /bild/00028824/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen pågår intill den del av spår 4 som byggdes om redan hösten 2016. 1 mån
ID-nummer:  28825
Direktlänk: /bild/00028825/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya sliprarna på spår 2 justeras till rätt position. 1 mån
ID-nummer:  28826
Direktlänk: /bild/00028826/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården klipps de gamla bryggorna som tagits ner i mindre bitar inför borttransporten. 1 mån
ID-nummer:  28827
Direktlänk: /bild/00028827/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den kraftiga saxen monterad på en traktorgrävare klipps såväl tunnare stag som de båda kraftigare balkarna av. 1 mån
ID-nummer:  28828
Direktlänk: /bild/00028828/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När fackverket har klippts i ena sidan vrids det bort för att komma åt att klippa även den andra sidan. 1 mån
ID-nummer:  28829
Direktlänk: /bild/00028829/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balken i andra sidan av fackverket klipps. 1 mån
ID-nummer:  28830
Direktlänk: /bild/00028830/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare har sliprarna för spår 2 lagts upp till mellansignalen vid spår 1. 1 mån
ID-nummer:  28831
Direktlänk: /bild/00028831/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från gångbron vid stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  28832
Direktlänk: /bild/00028832/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det framväxande spår 2 med växel 471 närmast, vy från gångbron. 1 mån
ID-nummer:  28833
Direktlänk: /bild/00028833/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 byggs på den nyligen färdigställda underbyggnaden. 1 mån
ID-nummer:  28834
Direktlänk: /bild/00028834/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med underbyggnaden för spår 3 sedda från gångbron norrut. 1 mån
ID-nummer:  28835
Direktlänk: /bild/00028835/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i olika byggskeden norr om gångbron. 1 mån
ID-nummer:  28836
Direktlänk: /bild/00028836/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning för spår 3 i norra delen av arbetsområdet. 1 mån
ID-nummer:  28837
Direktlänk: /bild/00028837/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam körs ut på spår 2. 1 mån
ID-nummer:  28838
Direktlänk: /bild/00028838/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underbyggnaden för spår 3 börjar bli klar runt stolpe 31b som bär upp gamla brygga 11. 1 mån
ID-nummer:  28839
Direktlänk: /bild/00028839/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det pågående spårbygget sett från norr på förmiddagen. 1 mån
ID-nummer:  28840
Direktlänk: /bild/00028840/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under eftermiddagen har sliprarna kompletterats med ny räls. 1 mån
ID-nummer:  28841
Direktlänk: /bild/00028841/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart ligger ett nytt spår intill det sedan tidigare byggda plattformsspåret. 1 mån
ID-nummer:  28842
Direktlänk: /bild/00028842/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut inspekteras schaktarbetena medan makadambädden för spår 2 tar form. 1 mån
ID-nummer:  28843
Direktlänk: /bild/00028843/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden har nu lagts ända fram till den kvarvarande gamla delen av spår 2. 1 mån
ID-nummer:  28844
Direktlänk: /bild/00028844/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs med plattformen där en föraning om den nya bangårdens utseende ges till vänster. 1 mån
ID-nummer:  28845
Direktlänk: /bild/00028845/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här på senare eftermiddagen fortsätter spårbygget norrut. 1 mån
ID-nummer:  28846
Direktlänk: /bild/00028846/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge och schaktning sida vid sida. 1 mån
ID-nummer:  28847
Direktlänk: /bild/00028847/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar körs fram och läggs ut ända upp till norra änden av arbetsområdet. 1 mån
ID-nummer:  28848
Direktlänk: /bild/00028848/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några i taget kommer sliprarna på plats och justeras sedan manuellt. 1 mån
ID-nummer:  28849
Direktlänk: /bild/00028849/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tumstocken används för att se till att sliprarna ligger med rätt avstånd. 1 mån
ID-nummer:  28850
Direktlänk: /bild/00028850/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spår 2 sett från norr. 1 mån
ID-nummer:  28851
Direktlänk: /bild/00028851/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor tillförs till spår 3 i den kvarvarande gropen. 1 mån
ID-nummer:  28852
Direktlänk: /bild/00028852/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar som väntar på utplacering. 1 mån
ID-nummer:  28853
Direktlänk: /bild/00028853/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya rälerna kapas för att sedan kunna skarvas ihop. 1 mån
ID-nummer:  28854
Direktlänk: /bild/00028854/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya räler lyfts upp på de nya sliprarna med traktorgrävaren. 1 mån
ID-nummer:  28855
Direktlänk: /bild/00028855/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst tålamod krävs för att hantera dessa långa och ganska sladdriga stålskenor. 1 mån
ID-nummer:  28856
Direktlänk: /bild/00028856/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorgrävaren får också flytta sig för att ta nya grepp om rälen längre norrut. 1 mån
ID-nummer:  28857
Direktlänk: /bild/00028857/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda rälerna läggs först upp på sliprarna i hela sin längs innan de placeras i rätt position. 1 mån
ID-nummer:  28858
Direktlänk: /bild/00028858/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna ligger nu på sliprarna och kan ställas på sin slutliga plats. 1 mån
ID-nummer:  28859
Direktlänk: /bild/00028859/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna placeras stående i rätt position på sliprarna. 1 mån
ID-nummer:  28860
Direktlänk: /bild/00028860/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på kvällen fortsätter arbetet med att lägga sliprar i nordligaste delen av spår 2. 1 mån
ID-nummer:  28861
Direktlänk: /bild/00028861/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet närmar sig sitt slut. 1 mån
ID-nummer:  28862
Direktlänk: /bild/00028862/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de sista nya sliprarna för spår 2 för den här gången läggs på plats. 1 mån
ID-nummer:  28863
Direktlänk: /bild/00028863/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågtrafiken får ännu växla över till spår 1 i de gamla växlarna för att passera genom stationen. 1 mån
ID-nummer:  28864
Direktlänk: /bild/00028864/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygget sett från norr strax norr om plattformen. 1 mån
ID-nummer:  28865
Direktlänk: /bild/00028865/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150