Juli 2017 I

Under den första halvan av juli 2017, i den här delen finns bilder tagna 1–15 juli, fortsatte de schaktarbeten som pågått sedan mitten av juni månad mellan södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norr. Grundläggningen för spår 2 var redan klar i slutet av juni och där kunde nu arbetet med att bygga själva spåret påbörjas och sedan även färdigställas under första halvan av juli. I stället fortsatte djupschaktningen för spår 3 och den grundare schaktningen för spår 4 och detta kunde också färdigställas under perioden så att underbyggnaden för dessa båda spår var redo för spårbygge.

Nattetid pågick en större omdaning av bangårdens visuella utseende då de gamla kontaktledningsbryggorna revs på en stor del av bangården och ersattes med nya. Arbetet påbörjades även det redan under juni månad, men fortsatte i högt tempo omkring tre nätter i veckan med som mest tre bryggor per nattpass. Den begränsande faktorn här var naturligtvis till stor del att spåren måste vara farbara med eltåg direkt efter varje arbetspass på som mest 5 timmar och att själva kontaktledningen därmed inte kunde bytas samtidigt som bryggorna. Under dessa två första veckor i juli revs ändå de flesta gamla kontaktledningsbryggorna mellan stationshuset och plankorsningen i norra änden av bangården och alla återstående nya bryggor sattes upp. Alldeles i slutet av perioden kunde också kontaktledning dras över det nybyggda spår 2, detta strax före sommarens tredje längre planerade trafikavbrott den 16–17 juli.

Bilder och filmer (637)
Bild 1–30

Måndag 3 juli 2017

Lite längre norrut pågår parallella verksamheter med makadamutläggning för spår 2 och schakt för spår 3.  4 år
ID-nummer:  28796
Direktlänk: /bild/00028796/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen jämnar ut makadamlagret för spår 2.  4 år
ID-nummer:  28797
Direktlänk: /bild/00028797/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under blivande spår 3 vältas de fyllnadsmassor som lagts ut i schaktbotten.  4 år
ID-nummer:  28798
Direktlänk: /bild/00028798/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut syns den färdiga underbyggnaden för spår 2 och gropen som schaktats för spår 3.  4 år
ID-nummer:  28799
Direktlänk: /bild/00028799/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam körs fram med lastmaskinen.  4 år
ID-nummer:  28800
Direktlänk: /bild/00028800/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassorna fördelas ut i schaktgropen i norr, även runt de kvarvarande gamla stolparna.  4 år
ID-nummer:  28801
Direktlänk: /bild/00028801/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården pågår nedgrävning av nya stolpfundament för att de gamla bryggorna ska kunna ersättas.  4 år
ID-nummer:  28802
Direktlänk: /bild/00028802/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin gräver en grop för ett fundament där Inlandsbanans gamla utfartsspår låg söder om plankorsningen i norr.  4 år
ID-nummer:  28803
Direktlänk: /bild/00028803/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen har både fundament och stolpar kommit på plats för den nya smalare bangården med två spår i stället för de tidigare fem.  4 år
ID-nummer:  28804
Direktlänk: /bild/00028804/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya stolparna har satts upp fram till och förbi de nya växlarna.  4 år
ID-nummer:  28805
Direktlänk: /bild/00028805/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen saknas ännu ett antal fundament längs med spår 1.  4 år
ID-nummer:  28806
Direktlänk: /bild/00028806/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundament körs fram till gropen som grävs söder om plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  28807
Direktlänk: /bild/00028807/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen som står där Inlandsbanans gamla spår låg ska bära kontaktledningen för spår 3 från den blivande växeln i spår 2 omedelbart söder om plankorsningen närmast i bild.  4 år
ID-nummer:  28808
Direktlänk: /bild/00028808/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskin i arbete i norra delen av bangården.  4 år
ID-nummer:  28809
Direktlänk: /bild/00028809/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med underbyggnaden för spår 3 sedda från norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  28810
Direktlänk: /bild/00028810/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut fortsätter fyllnadsarbetena i den där ännu betydligt djupare gropen.  4 år
ID-nummer:  28811
Direktlänk: /bild/00028811/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för spår 3 medan regn drar in över Dundret på morgonen.  4 år
ID-nummer:  28812
Direktlänk: /bild/00028812/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väg banas för spår 2.  4 år
ID-nummer:  28813
Direktlänk: /bild/00028813/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården ligger delar av de gamla bryggorna kvar.  4 år
ID-nummer:  28814
Direktlänk: /bild/00028814/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delarna transporteras bort för att sedan skickas till återvinning.  4 år
ID-nummer:  28815
Direktlänk: /bild/00028815/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så här lite senare på förmiddagen har sliprar körts fram för att läggas ut på den nya makadambädden för att bygga spår 2.  4 år
ID-nummer:  28816
Direktlänk: /bild/00028816/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lägga sliprar norr om växel 471 påbörjas.  4 år
ID-nummer:  28817
Direktlänk: /bild/00028817/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lager för lager av sliprar i högarna kan nu läggas ut.  4 år
ID-nummer:  28818
Direktlänk: /bild/00028818/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetena pågår fortfarande parallellt vid sidan av den nya spårbädden.  4 år
ID-nummer:  28819
Direktlänk: /bild/00028819/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktjobb på Gällivare bangård på förmiddagen.  4 år
ID-nummer:  28820
Direktlänk: /bild/00028820/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam körs fram till norra delen av spår 2.  4 år
ID-nummer:  28821
Direktlänk: /bild/00028821/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen tippas på den färdiga underbyggnaden.  4 år
ID-nummer:  28822
Direktlänk: /bild/00028822/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam kommer också i den bakre lastmaskinens skopa.  4 år
ID-nummer:  28823
Direktlänk: /bild/00028823/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen intill tippas samtidigt nya fyllnadsmassor.  4 år
ID-nummer:  28824
Direktlänk: /bild/00028824/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen pågår intill den del av spår 4 som byggdes om redan hösten 2016.  4 år
ID-nummer:  28825
Direktlänk: /bild/00028825/
Fotodatum: den 3 juli 2017
Publicerad: den 11 februari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90