September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 151–200

Torsdag 21 september 2017

Korsningen sedd från nordost när antal spår nu reducerats från fem till två. 1 mån
ID-nummer:  31171
Direktlänk: /bild/00031171/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 september 2017

Intill stationshuset har det gamla stolpfundamentet tagits bort och även denna yta ska beläggas med plattor. 1 mån
ID-nummer:  31172
Direktlänk: /bild/00031172/
Fotodatum: den 22 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När fundamentet är borta kan planen framför stationshuset slutligen färdigställas. 1 mån
ID-nummer:  31173
Direktlänk: /bild/00031173/
Fotodatum: den 22 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset har den kvarvarande ensamma gamla stolpen tagits bort, men här har arbetet tydligen inte riktigt gått som planerat. 1 mån
ID-nummer:  31174
Direktlänk: /bild/00031174/
Fotodatum: den 22 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 24 september 2017

Spåren in till lokstallet byggs inte om inom ramen för bangårdsombyggnaden. 1 mån
ID-nummer:  31175
Direktlänk: /bild/00031175/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Däremot används spåren, bland annat för lastning av makadam. 1 mån
ID-nummer:  31176
Direktlänk: /bild/00031176/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stort makadamlager finns sydost om lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  31177
Direktlänk: /bild/00031177/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill pågår sanering av marken och vatten samlas upp och pumpas vidare till dammar där det i viss mån renas. 1 mån
ID-nummer:  31178
Direktlänk: /bild/00031178/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En större grop finns i närheten av spåren. 1 mån
ID-nummer:  31179
Direktlänk: /bild/00031179/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förorenade massor har grävts bort och ersätts av massor som schaktats bort från andra delar av bangården. 1 mån
ID-nummer:  31180
Direktlänk: /bild/00031180/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut intill spåret mot lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  31181
Direktlänk: /bild/00031181/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot öster strax norr om kilometer 1313 och norra plattformsänden. 1 mån
ID-nummer:  31182
Direktlänk: /bild/00031182/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför signalerat område ligger spåren vid lokstallet oombyggda, men stickspåret närmast spår 4 har elektrifierats. Notera också kabelrännan intill spår 4. 1 mån
ID-nummer:  31183
Direktlänk: /bild/00031183/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar har delvis lagts ner i kabelrännan, men vid vissa brunnar krävs det ännu ytterligare åtgärder innan kablarna kan komma på plats. 1 mån
ID-nummer:  31184
Direktlänk: /bild/00031184/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns också ännu många element kvar att bygga nya rännor med på lager. 1 mån
ID-nummer:  31185
Direktlänk: /bild/00031185/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skydd som ska monteras mellan utliggare för kontaktledning inom olika sektioneringar av ledningen finns också på lager. 1 mån
ID-nummer:  31186
Direktlänk: /bild/00031186/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid teknikhuset vid kilometer 1313. 1 mån
ID-nummer:  31187
Direktlänk: /bild/00031187/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpar, sliprar och andra nya eller begagnade delar finns upplagrade intill bangården efter två somrars arbeten. 1 mån
ID-nummer:  31188
Direktlänk: /bild/00031188/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid växeln mellan spår 5 och 6. 1 mån
ID-nummer:  31189
Direktlänk: /bild/00031189/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 är den nya bangårdens enda genomgående sidospår och är bara elektrifierat i ändarna. 1 mån
ID-nummer:  31190
Direktlänk: /bild/00031190/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot växeln mellan spår 5 och 6 som skymtar i höger bildkant. Mitt i bild syns växel mellan spår 5 och spår 4 som följs av växeln mot lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  31191
Direktlänk: /bild/00031191/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 ytterst blir lastspår utan kontaktledning. 1 mån
ID-nummer:  31192
Direktlänk: /bild/00031192/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen 132 reglerar utfart norrut från spår 6, här finns också en spårspärr. 1 mån
ID-nummer:  31193
Direktlänk: /bild/00031193/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av spår 6 där kontaktledningen slutar, notera också att kabelrännan byter sida mellan ändbryggan i kontaktledningen och spårspärren. 1 mån
ID-nummer:  31195
Direktlänk: /bild/00031195/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1312-28 är den andra bryggan norr om gångbron, i bakgrunden syns också den kvarvarande kabeln i stolparna från gamla brygga 7. 1 mån
ID-nummer:  31194
Direktlänk: /bild/00031194/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1312-27 är den första bryggan norr om gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31196
Direktlänk: /bild/00031196/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1312-29 är den tredje bryggan norr om gångbron och den står före ändbryggan över spår 6. Här finns orienteringstavlorna för plankorsningen norrut. 1 mån
ID-nummer:  31197
Direktlänk: /bild/00031197/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återstoden av högen med schaktmassor vid sidan av bangården, dessa ska användas bland annat för återfyllning efter saneringen vid lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  31198
Direktlänk: /bild/00031198/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs med spår 6. 1 mån
ID-nummer:  31199
Direktlänk: /bild/00031199/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster från andra sidan bangården. 1 mån
ID-nummer:  31200
Direktlänk: /bild/00031200/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 sett söderut där det passerar under gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31201
Direktlänk: /bild/00031201/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut strax intill gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31202
Direktlänk: /bild/00031202/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1312-25 finns omedelbart söder om gångbron mitt framför stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  31203
Direktlänk: /bild/00031203/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från andra sidan bangården. 1 mån
ID-nummer:  31204
Direktlänk: /bild/00031204/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av spår 6. Närmast syns också en del av brygga 1312-23, den andra bryggan söder om gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31205
Direktlänk: /bild/00031205/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut intill södra änden av spår 6. 1 mån
ID-nummer:  31206
Direktlänk: /bild/00031206/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med brygga 1312-23 i förgrunden. De gamla stolparna som bar brygga 5 tas bort så snart nya ledningar för matning kommit på plats. 1 mån
ID-nummer:  31207
Direktlänk: /bild/00031207/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av spår 6 finns ännu en portal där kontaktledningen åter börjar. 1 mån
ID-nummer:  31208
Direktlänk: /bild/00031208/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra änden av spår 6, här finns dvärgsignal och spårspärr. 1 mån
ID-nummer:  31209
Direktlänk: /bild/00031209/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter dvärgsignalen 171 går spår 6 samman med spår 5. Detta sammanstrålar sedan med spår 4 innan anslutningen mot spår 3 följer i skydd av en skyddsväxel. 1 mån
ID-nummer:  31210
Direktlänk: /bild/00031210/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset vid södra änden av spår 6. 1 mån
ID-nummer:  31211
Direktlänk: /bild/00031211/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fem huvudspåren sammanstrålar söder om brygga 1312-16 där alla huvudsignaler utom plattformsspårets finns. Här syns också avspänningen för ledningen över spår 6. 1 mån
ID-nummer:  31212
Direktlänk: /bild/00031212/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydligaste hela brygga är 1312-12 som här syns intill den nya servicevägen fram till södra bangårdsänden. 1 mån
ID-nummer:  31213
Direktlänk: /bild/00031213/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 och spår 5 sedda norrut från växeln som binder samman dem i söder. 1 mån
ID-nummer:  31214
Direktlänk: /bild/00031214/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett på avstånd från söder under brygga 1312-21, den tredje bryggan söder om gångbron där två V-försignaler finns monterade. 1 mån
ID-nummer:  31215
Direktlänk: /bild/00031215/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med brygga 1312-16 närmast. 1 mån
ID-nummer:  31216
Direktlänk: /bild/00031216/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre spåren 4-6 längst från stationshuset är avsedda för växling och uppställning. 1 mån
ID-nummer:  31217
Direktlänk: /bild/00031217/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 och 6 sedda rakt från söder. 1 mån
ID-nummer:  31218
Direktlänk: /bild/00031218/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill skyddsspåret i södra bangårdsänden finns en vändplan för den nya servicevägen. 1 mån
ID-nummer:  31219
Direktlänk: /bild/00031219/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut intill servicevägens vändplan. 1 mån
ID-nummer:  31220
Direktlänk: /bild/00031220/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300