September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 1–30

Tisdag 5 september 2017

Växeln mellan Inlandsbanan och omformarspåret sedd från väster.  4 år
ID-nummer:  30988
Direktlänk: /bild/00030988/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen pågår kabeldragning i södra delen av bangården.  4 år
ID-nummer:  30989
Direktlänk: /bild/00030989/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar ska också dras genom plattformens kanalisation.  4 år
ID-nummer:  30990
Direktlänk: /bild/00030990/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut pågår också kabelarbeten längs bangårdens sida.  4 år
ID-nummer:  30991
Direktlänk: /bild/00030991/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid växlarna söder om plankorsningen i norr.  4 år
ID-nummer:  30992
Direktlänk: /bild/00030992/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, här syns nu de tre mötesspåren gå samman i växlarna.  4 år
ID-nummer:  30993
Direktlänk: /bild/00030993/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen fortsätter arbetena med att bygga en kabelkanal längs bangårdens sydvästra sida.  4 år
ID-nummer:  30994
Direktlänk: /bild/00030994/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ränna grävs ut för att kunna lägga betongelementen på plats.  4 år
ID-nummer:  30995
Direktlänk: /bild/00030995/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När området har grävts ut läggs en bädd av sand som rännan ska vila på.  4 år
ID-nummer:  30996
Direktlänk: /bild/00030996/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen förbereder bygget av kabelrännor intill bangårdens nordligaste växlar.  4 år
ID-nummer:  30997
Direktlänk: /bild/00030997/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda huvudsignalerna Gv 120 och Gv 122 styr utfart norrut från spåren 1 och 2.  4 år
ID-nummer:  30998
Direktlänk: /bild/00030998/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor byggs också strax söder om lokstallet.  4 år
ID-nummer:  30999
Direktlänk: /bild/00030999/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan läggs här mellan spår 4 och spåret från lokstallet.  4 år
ID-nummer:  31000
Direktlänk: /bild/00031000/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i söder pågår kabelarbeten i rännan intill spår 1.  4 år
ID-nummer:  31001
Direktlänk: /bild/00031001/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många nya kablar ska ännu dras längs bangården.  4 år
ID-nummer:  31002
Direktlänk: /bild/00031002/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fullmåne över den ännu endast delvis upplysta ombyggda bangården i Gällivare.  6 år
ID-nummer:  22530
Direktlänk: /bild/00022530/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 5 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 6 september 2017

Arbeten med kablar för kontaktledningens matning mittemot stationshuset.  4 år
ID-nummer:  31003
Direktlänk: /bild/00031003/
Fotodatum: den 6 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar passerar under spår 6 på väg mot stolpen intill spår 5.  4 år
ID-nummer:  31004
Direktlänk: /bild/00031004/
Fotodatum: den 6 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Matningen går ännu via gamla ledningar i väntan på att de nya kommer på plats.  4 år
ID-nummer:  31005
Direktlänk: /bild/00031005/
Fotodatum: den 6 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 september 2017

Bygget av kabelrännan norr om plankorsningen i norr fortsätter norrut.  4 år
ID-nummer:  31006
Direktlänk: /bild/00031006/
Fotodatum: den 7 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementen hämtas upp vid plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  31007
Direktlänk: /bild/00031007/
Fotodatum: den 7 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett och ett lyfts de med den spårgående grävmaskinen.  4 år
ID-nummer:  31008
Direktlänk: /bild/00031008/
Fotodatum: den 7 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen backar sedan norrut mot platsen där elementet ska placeras.  4 år
ID-nummer:  31009
Direktlänk: /bild/00031009/
Fotodatum: den 7 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl framme tas det emot och läggs ner på sin plats.  4 år
ID-nummer:  31010
Direktlänk: /bild/00031010/
Fotodatum: den 7 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 11 september 2017

Kabelrännorna längst i söder är klara och nu kan gamla kablar som tillfälligt grävts ner grävas upp och läggas i rännorna.  4 år
ID-nummer:  31011
Direktlänk: /bild/00031011/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna grävdes ner för att skyddas under ombyggnaden, men nu kan de tas fram igen. V-försignalen har nu ersatts av de tre signalerna längre in på bangården.  4 år
ID-nummer:  31012
Direktlänk: /bild/00031012/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hindermätning med laser utförs på spåren denna dag.  4 år
ID-nummer:  31013
Direktlänk: /bild/00031013/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätutrustningen är monterad på den spårgående bilen.  4 år
ID-nummer:  31014
Direktlänk: /bild/00031014/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost intill sydligaste växeln.  4 år
ID-nummer:  31015
Direktlänk: /bild/00031015/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här mellan södra bangårdsänden och plattformen tas gamla kablar nu åter fram.  4 år
ID-nummer:  31016
Direktlänk: /bild/00031016/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90