September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 101–150

Onsdag 20 september 2017

De färdiga hålen för gjutning av fundament intill väntkuren söder om stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  31082
Direktlänk: /bild/00031082/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare bänkar sätts upp intill stationshuset, här vid plattformen söderut. 1 mån
ID-nummer:  31083
Direktlänk: /bild/00031083/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En motsvarande bänk har satts upp på andra sidan stationshuset under gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31084
Direktlänk: /bild/00031084/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett berg håller på att försvinna vid sidan av bangården. 1 mån
ID-nummer:  31085
Direktlänk: /bild/00031085/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny kilometertavla har kommit på plats vid norra plattformsänden. 1 mån
ID-nummer:  31086
Direktlänk: /bild/00031086/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar läggs ner i den nya kabelrännan längs med spår 1 norr om plattformen. 1 mån
ID-nummer:  31087
Direktlänk: /bild/00031087/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning för nytt stängsel pågår också norr om plattformen. 1 mån
ID-nummer:  31088
Direktlänk: /bild/00031088/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här placeras stängslet ganska långt från spåren. 1 mån
ID-nummer:  31089
Direktlänk: /bild/00031089/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norr är klar för asfaltering. 1 mån
ID-nummer:  31090
Direktlänk: /bild/00031090/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydväst. 1 mån
ID-nummer:  31091
Direktlänk: /bild/00031091/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna ska senare flyttas närmare spåren även på den här sidan av korsningen när två spår nu försvunnit. 1 mån
ID-nummer:  31092
Direktlänk: /bild/00031092/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny makadam på bangården, mellan spåren ska den senare jämnas ut till en plan yta. 1 mån
ID-nummer:  31093
Direktlänk: /bild/00031093/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det som tidigare sett ut som ett evighetsarbete går mot sitt slut vid sidan av bangården, borttransporten av schaktmassor. 1 mån
ID-nummer:  31094
Direktlänk: /bild/00031094/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 september 2017

Plankorsningen i norr är klar för asfaltering tidigt på morgonen. 1 mån
ID-nummer:  31134
Direktlänk: /bild/00031134/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan läggningen kan börja måste den befintliga asfaltkanten renskäras. 1 mån
ID-nummer:  31135
Direktlänk: /bild/00031135/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den här sidan av korsningen går även trafiken på den tillfälliga förbifarten över området som ska asfalteras. 1 mån
ID-nummer:  31136
Direktlänk: /bild/00031136/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista tur med välten så att underlaget är slätt och stabilt. 1 mån
ID-nummer:  31137
Direktlänk: /bild/00031137/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanten på den blivande vägen mäts upp. 1 mån
ID-nummer:  31138
Direktlänk: /bild/00031138/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägkantens placering märks ut på underlaget. 1 mån
ID-nummer:  31139
Direktlänk: /bild/00031139/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrtågs södergående morgontåg får passera innan arbetet inleds. 1 mån
ID-nummer:  31140
Direktlänk: /bild/00031140/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltläggaren kan nu rulla in i plankorsningen. 1 mån
ID-nummer:  31141
Direktlänk: /bild/00031141/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet påbörjas på sydvästra sidan från kantbalken vid spår 2. 1 mån
ID-nummer:  31142
Direktlänk: /bild/00031142/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltläggning i plankorsningen. 1 mån
ID-nummer:  31143
Direktlänk: /bild/00031143/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten justeras så att den ansluter fint till kantbalken och plattorna intill rälsen. 1 mån
ID-nummer:  31144
Direktlänk: /bild/00031144/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En första sträng asfalt läggs och maskinerna blockerar nu även den tillfälliga överfarten. 1 mån
ID-nummer:  31145
Direktlänk: /bild/00031145/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen mot befintlig asfaltyta justeras. 1 mån
ID-nummer:  31146
Direktlänk: /bild/00031146/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nylagda asfalten packas med en vält. 1 mån
ID-nummer:  31147
Direktlänk: /bild/00031147/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa sträng asfalt läggs ut parallellt med den första. 1 mån
ID-nummer:  31148
Direktlänk: /bild/00031148/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ombyggda plankorsningen tar form. 1 mån
ID-nummer:  31149
Direktlänk: /bild/00031149/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen i den sydvästra delen av korsningen börjar bli klar. 1 mån
ID-nummer:  31150
Direktlänk: /bild/00031150/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska asfalt också läggas mellan de båda spåren. 1 mån
ID-nummer:  31151
Direktlänk: /bild/00031151/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här blir dragen mycket korta eftersom avståndet mellan kantbalkarna är litet. 1 mån
ID-nummer:  31152
Direktlänk: /bild/00031152/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här får en del arbete göras manuellt för att resultatet ska bli bra. 1 mån
ID-nummer:  31153
Direktlänk: /bild/00031153/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en kort sträng asfalt läggs. 1 mån
ID-nummer:  31154
Direktlänk: /bild/00031154/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med handkraft fördelas den heta massan ut mellan spåren medan spår 1 rensas från asfaltmassa som hamnat på spåret. 1 mån
ID-nummer:  31155
Direktlänk: /bild/00031155/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Packningen med stor vält får ske försiktigt i det trånga området mellan spåren och vägens kanter. 1 mån
ID-nummer:  31156
Direktlänk: /bild/00031156/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en handhållen plattvibrator kan detaljerna lättare fixas. 1 mån
ID-nummer:  31157
Direktlänk: /bild/00031157/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen mellan spåren går mot sitt slut. 1 mån
ID-nummer:  31158
Direktlänk: /bild/00031158/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya korsningen sedd från sydväst. 1 mån
ID-nummer:  31159
Direktlänk: /bild/00031159/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfarten på nordöstra sidan återstår nu att lägga. 1 mån
ID-nummer:  31160
Direktlänk: /bild/00031160/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt snyggas den nylagda korsningen till ytterligare. 1 mån
ID-nummer:  31161
Direktlänk: /bild/00031161/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer asfaltmassa tillförs så att arbetet kan slutföras. 1 mån
ID-nummer:  31162
Direktlänk: /bild/00031162/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen mot spåret justeras så att övergången ska bli så jämn som möjligt. 1 mån
ID-nummer:  31163
Direktlänk: /bild/00031163/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett sista drag ska läggas, snart är det dags för tågpassage genom korsningen. 1 mån
ID-nummer:  31164
Direktlänk: /bild/00031164/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sista draget görs klart innan det är dags för bomfällning. 1 mån
ID-nummer:  31165
Direktlänk: /bild/00031165/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några varv med välten hinns också med och asfaltläggningen är klar. 1 mån
ID-nummer:  31166
Direktlänk: /bild/00031166/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Minuten senare ligger bommarna nere och arbetet får ta paus. 1 mån
ID-nummer:  31167
Direktlänk: /bild/00031167/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrtågs norrgående morgontåg passerar genom den nyasfalterade korsningen. 1 mån
ID-nummer:  31168
Direktlänk: /bild/00031168/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen sedd från nordost, asfalten får nu svalna lite innan trafiken släpps på. 1 mån
ID-nummer:  31169
Direktlänk: /bild/00031169/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lunchtid har korsningen tagits i bruk och de flaggvakter som styrt vägtrafiken under ombyggnaden kan ta ledigt från den sysslan. 1 mån
ID-nummer:  31170
Direktlänk: /bild/00031170/
Fotodatum: den 21 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250