Slutinkoppling

I slutet av augusti 2017 var det dags för det sista stora trafikavbrottet under bangårdsombyggnaden, den slutinkoppling som skulle avsluta de stora arbetena med ombyggnad av spår och signaler och så att bangården efter detta i stort sett skulle få sin slutliga utformning och ställverket regenereras till sin slutliga funktion. Trafikavbrottet inleddes natten mot söndagen den 27 augusti och skulle hävas under natten mot tisdagen den 29 augusti lagom till de godståg som passerar under de tidiga morgontimmarna.

Det största arbetet under avstängningen var att riva alla gamla växlar i norra delen av bangården, det vill säga mellan plattformen och lokstallet. Hela området djupschaktades sedan precis som man tidigare gjort på övriga delar av bangården och därefter byggdes de nya spåren åter upp. Fokus under arbetena låg på att först färdigställa spåren 1 och 2 eftersom det var dessa som var öppna före avstängningen. När arbetet med dessa var klart flyttades maskiner och personal över till spår 3 och 4 där arbetena kunde fortsätta även efter att trafiken åter kommit igång på spår 1 och 2. Alla spår blev klara under onsdagen den 30 augusti.

Under söndagens inledande schaktarbeten på spår 1 och 2 behölls spår 3 och 4 intakta så att de återstående kontaktledningarna över dessa spår kunde sättas upp. När bangården under söndagskvällen grävdes av helt på mitten strax söder om lokstallet hade alltså de flesta kontaktledningar redan kommit på plats, undantaget bland annat växelförbindelserna framför stationshuset där vissa åtgärder behövde vidtas under gångbron innan den nya ledningen kunde komma på plats. Ledningen sattes upp under måndagen, men åtgärderna på skyddstaket under bron visade sig ändå otillräckliga och ett provisoriskt skydd fick sättas upp i väntan på en långsiktig lösning.

Längst i norr på bangården pågick ännu ett schaktarbete i spår 1 och 2 norr om det tidigare inlagda nya växlarna. I spår 1, trinagelbenet från Koskullskulle, togs växeln mot den tidigare Aitik-terminalen bort och ersattes med ett enkelt kurvspår. Terminalspåren hade redan då till största delen rivits förutom de som under sommaren använts för uppställning av Inlandsbanans fordon om nätterna. I och med detta kopplades även dessa spår bort från resterande järnvägsnätet. En kortare sträcka av spår 2 schaktades också ut omedelbart i södra änden av arbetsområdet. Tyvärr drog arbetena i norr ut på tiden och när det började ljusna på tisdagsmorgonen och tågen norrifrån började närma sig hade ännu inte all räls kommit på plats här. Efter det återstod makadampåfyllning, spårriktning och återställning av kontaktledningen innan något tåg skulle kunna passera.

Under avstängningen genomfördes också en regenerering av ställverket till sin slutliga utformning. Efter en sådan åtgärd måste omfattande tester av anläggningen genomföras och dessa kunde inte påbörjas förrän alla spår kommit på plats. Först under tisdagsförmiddagen många timmar efter planerad trafikstart kunde testerna inledas och tyvärr drog även dessa ut på tiden. Slutresultatet blev att trafiken kom igång vid 15-tiden på eftermiddagen ungefär 11 timmar senare än planerat. Då utbröt en rusningstrafik av sällan skådat slag vid en bangård med bara enkelspåriga linjer, en trafik som finns skildrad i reportaget "Rusningstrafik i nya spårmiljöer".

Slutinkopplingen satte inte på något sätt punkt för hela bangårdsombyggnaden, många små och även vissa lite större arbeten återstod att utföra under de kommande månaderna. Detta var dock den sista stora åtgärden som påverkade trafiken på spåren i större utsträckning och det sista riktigt maskin- och personalintensiva arbetet under projektet.

Bilder och filmer (536)

Söndag 27 augusti 2017

Vid tvåtiden på natten har arbetena med att riva de gamla spåren och växlarna påbörjats norr om norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  30412
Direktlänk: /bild/00030412/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En första bit rakspår har lyfts bort söder om den första växeln i spår 1.  4 år
ID-nummer:  30413
Direktlänk: /bild/00030413/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även spår 2 kapas söder om den första växeln.  4 år
ID-nummer:  30414
Direktlänk: /bild/00030414/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även spåret mellan de båda växlarna i förbindelsen mellan spår 1 och 2 kapas.  4 år
ID-nummer:  30415
Direktlänk: /bild/00030415/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart kommer också en skärbrännare till hjälp för att dela upp spåren i lämpligt stora bitar.  4 år
ID-nummer:  30416
Direktlänk: /bild/00030416/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapningen fortsätter med skärbrännare norr om första växeln i spår 1.  4 år
ID-nummer:  30417
Direktlänk: /bild/00030417/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med lokstallet står ett par liftmotorvagnar vid den del av gamla brygga 18 som ännu finns kvar.  4 år
ID-nummer:  30418
Direktlänk: /bild/00030418/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tidigare uppsatt stolpe mellan spår 2 och spår 3 vid den nya växeln mot spår 4 vid lokstallet tas åter ner.  4 år
ID-nummer:  30419
Direktlänk: /bild/00030419/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen byts ut mot en grövre bryggstolpe och vänds ett kvarts varv jämfört med den tidigare uppsatta, stolpen ska hålla uppe ledningen för växelförbindelsen.  4 år
ID-nummer:  30420
Direktlänk: /bild/00030420/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn under brygga 18 som snart ska rivas.  4 år
ID-nummer:  30421
Direktlänk: /bild/00030421/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr har brygga 25 lyfts ner i skydd av mörkret och kapas nu upp.  4 år
ID-nummer:  30422
Direktlänk: /bild/00030422/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen över spåret från Koskullskulle lossas från utliggarna för att kunna bindas upp inför stundande grävarbeten.  4 år
ID-nummer:  30423
Direktlänk: /bild/00030423/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla brygga 26 finns ännu kvar längst i norr.  4 år
ID-nummer:  30424
Direktlänk: /bild/00030424/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dryg timme senare, vid fyratiden, har det hunnit bli betydligt ljusare igen. Här syns den nu ensamma gamla bryggan 26 från nordväst.  4 år
ID-nummer:  30425
Direktlänk: /bild/00030425/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma brygga från söder denna kyliga och frostbitna morgon.  4 år
ID-nummer:  30426
Direktlänk: /bild/00030426/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från Koskullskulle bryts nu upp och spårspannen läggs undan vid sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  30427
Direktlänk: /bild/00030427/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av växeln mot gamla Aitikterminalen lyfts bort med hjälp av en lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  30428
Direktlänk: /bild/00030428/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin står redo att påbörja schaktarbetena.  4 år
ID-nummer:  30429
Direktlänk: /bild/00030429/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lokstallet har mobilkranen ställts upp för att lyfta bort återstoden av gamla brygga 18.  4 år
ID-nummer:  30430
Direktlänk: /bild/00030430/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den näst sista gamla bryggan är fastkrokad i kranen och kapning kan påbörjas.  4 år
ID-nummer:  30431
Direktlänk: /bild/00030431/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har lossnat från sin stolpe i ena sidan.  4 år
ID-nummer:  30432
Direktlänk: /bild/00030432/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett brygglyft i gryningsljuset.  4 år
ID-nummer:  30433
Direktlänk: /bild/00030433/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 18 går till väders och ger plats för nya kontaktledningar.  4 år
ID-nummer:  30434
Direktlänk: /bild/00030434/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan måste styras förbi hjälpkraftledningen som finns kvar längs sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  30435
Direktlänk: /bild/00030435/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några gamla stolpar återstår nu att ta bort, men annars finns nu plats för nya kontaktledningar.  4 år
ID-nummer:  30436
Direktlänk: /bild/00030436/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom liftmotorvagnen har schaktarbetet under spår 1 och 2 påbörjats.  4 år
ID-nummer:  30437
Direktlänk: /bild/00030437/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 18 sänks till marken efter att ha lyfts över hjälpkraftledningen.  4 år
ID-nummer:  30438
Direktlänk: /bild/00030438/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra plattformsänden där spår 1 och 2 med tillhörande växlar nu är helt rivna.  4 år
ID-nummer:  30439
Direktlänk: /bild/00030439/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 och 4 och växlarna där ligger ännu kvar, bland annat för att kontaktledning ska dras över spår 3. Även dessa växlar ska dock naturligtvis tids nog rivas.  4 år
ID-nummer:  30440
Direktlänk: /bild/00030440/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista stora djupschaktningen inleds så smått där växlarna tidigare låg.  4 år
ID-nummer:  30441
Direktlänk: /bild/00030441/
Fotodatum: den 27 augusti 2017
Publicerad: den 4 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60