September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 31–60

Måndag 11 september 2017

Nya rännor och brunnar intill spår 1.  4 år
ID-nummer:  31017
Direktlänk: /bild/00031017/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan är klar och kan börja fyllas med innehåll.  4 år
ID-nummer:  31018
Direktlänk: /bild/00031018/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktmassorna som lagrats på bangårdens sydöstra sida körs bort med lastbil.  4 år
ID-nummer:  31019
Direktlänk: /bild/00031019/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del spårsvetsning återstår fortfarande att göra efter slutinkopplingen i slutet av augusti.  4 år
ID-nummer:  31020
Direktlänk: /bild/00031020/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen i norr håller man på att riva den gamla skyddsportalen på nordöstra sidan.  4 år
ID-nummer:  31021
Direktlänk: /bild/00031021/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla portalen är på väg bort.  4 år
ID-nummer:  31022
Direktlänk: /bild/00031022/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret ska nu återuppbyggas och sliprar för detta har lagts upp på Inlandsbanans spår intill.  4 år
ID-nummer:  31023
Direktlänk: /bild/00031023/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  31024
Direktlänk: /bild/00031024/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den på ena sidan nu portallösa plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  31025
Direktlänk: /bild/00031025/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Septembersol över den nya bangården.  4 år
ID-nummer:  31026
Direktlänk: /bild/00031026/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren sedda norrut från norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  31027
Direktlänk: /bild/00031027/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen har sliprarna för omformarspåret placerats ut fram till den nya växeln där det ska gå samman med Inlandsbanans infart.  6 år
ID-nummer:  22553
Direktlänk: /bild/00022553/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underläggsplattor läggs ut på sliprarna för att sedan kunna lägga räls.  6 år
ID-nummer:  22554
Direktlänk: /bild/00022554/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut pågår fortfarande slipersläggning.  6 år
ID-nummer:  22555
Direktlänk: /bild/00022555/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En i taget läggs sliprarna ut allt medan avståndet mellan dem kontrolleras och justeras.  6 år
ID-nummer:  22556
Direktlänk: /bild/00022556/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår en del av spåret att bygga här närmast vägen här i kurvan där Inlandsbanan och Malmbanan ligger parallellt i trappform allt högre upp.  6 år
ID-nummer:  22557
Direktlänk: /bild/00022557/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att dagens sista tåg passerat var det så dags att avsluta rivningen av de gamla kontaktledningsbryggorna, och det med brygga 26 längst i nordväst.  6 år
ID-nummer:  22534
Direktlänk: /bild/00022534/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan lossas på ena sidan samtidigt som utliggaren på den nya kontaktledningsstolpen för Malmbanans utfart monteras.  6 år
ID-nummer:  22535
Direktlänk: /bild/00022535/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kapningen är klar på ena sidan av stolpen fortsätter den på den andra sidan.  6 år
ID-nummer:  22536
Direktlänk: /bild/00022536/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gnistregn i höstnatten.  6 år
ID-nummer:  22537
Direktlänk: /bild/00022537/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enda kvarvarande kontaktledningen på bryggan lossas från sin utliggare.  6 år
ID-nummer:  22538
Direktlänk: /bild/00022538/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen har lossats från bryggans utliggare, bryggan ska sedan lirkas ut utan att ledningen behöver kapas.  6 år
ID-nummer:  22539
Direktlänk: /bild/00022539/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lossa bryggan i andra änden har påbörjats, först genom att lossa ett antal bultar.  6 år
ID-nummer:  22540
Direktlänk: /bild/00022540/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 september 2017

Den här gången ska bryggan lyftas med en mindre maskin än de mobilkranar som oftast har använts tidigare.  6 år
ID-nummer:  22541
Direktlänk: /bild/00022541/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan fästs i kranarmen.  6 år
ID-nummer:  22542
Direktlänk: /bild/00022542/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När så bryggan hänger i lyftkranen är det dags att kapa de sista delar som håller den på plats.  6 år
ID-nummer:  22543
Direktlänk: /bild/00022543/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista kapningen för att lösgöra denna sista brygga helt.  6 år
ID-nummer:  22533
Direktlänk: /bild/00022533/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var det dags att lyfta, sakta lämnar bryggan sina stöd på stolparna.  6 år
ID-nummer:  22544
Direktlänk: /bild/00022544/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 26 glider av de stolpar som burit den under många år.  6 år
ID-nummer:  22545
Direktlänk: /bild/00022545/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan gungar fram och tillbaka samtidigt som liftmotorvagens personal ser till att den inte trasslar in sig i kontaktledningen.  6 år
ID-nummer:  22546
Direktlänk: /bild/00022546/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120