September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 51–100

Tisdag 12 september 2017

Makadam läggs på närmast växeln. 1 mån
ID-nummer:  31034
Direktlänk: /bild/00031034/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya hastighetsskyltar börjar komma upp på bangården inför hastighetshöjningen till 80 km/h, ännu är det dock 40 som gäller. 1 mån
ID-nummer:  31030
Direktlänk: /bild/00031030/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbetena längs bangården fortsätter även strax norr om plattfomen. 1 mån
ID-nummer:  31035
Direktlänk: /bild/00031035/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i den nya kabelrännan mellan spår 4 och spåret från lokstallet arbetar man med kablar av olika slag. 1 mån
ID-nummer:  31036
Direktlänk: /bild/00031036/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under eftermiddagen har omformarspåret och Inlandsbanans spår fått makadam utkört. 1 mån
ID-nummer:  31037
Direktlänk: /bild/00031037/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya kabelbrunnar har också anlagts vid sidan av omformarspåret. 1 mån
ID-nummer:  31038
Direktlänk: /bild/00031038/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret närmast växeln sett från nordväst. 1 mån
ID-nummer:  31039
Direktlänk: /bild/00031039/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår på tre nivåer, omformarspåret, Inlandsbanan och Malmbanan mot Kiruna. 1 mån
ID-nummer:  31040
Direktlänk: /bild/00031040/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 13 september 2017

Gamla stolpfundament knackas sönder på planen vid södra bangårdsänden. 1 mån
ID-nummer:  31041
Direktlänk: /bild/00031041/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny matning har förberetts till kontaktledningen i bryggan framför stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  31043
Direktlänk: /bild/00031043/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla matningen intill används dock fortfarande. 1 mån
ID-nummer:  31042
Direktlänk: /bild/00031042/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om lokstallet har nu den gamla vattenhästen avlägsnats och saneringen av marken omkring den fortsätter. 1 mån
ID-nummer:  31044
Direktlänk: /bild/00031044/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en leverans av betongelement till kabelrännor med tillhörande lock står intill bangården. 1 mån
ID-nummer:  31045
Direktlänk: /bild/00031045/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norr inväntar fortfarande en slutlig ombyggnad. 1 mån
ID-nummer:  31046
Direktlänk: /bild/00031046/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen med de nu sammankopplade fyra spåren mot omformarstationen, Porjus, Kiruna och Koskullskulle. 1 mån
ID-nummer:  31047
Direktlänk: /bild/00031047/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan intill spår 2 norr om plankorsningen är i stort sett klar. 1 mån
ID-nummer:  31048
Direktlänk: /bild/00031048/
Fotodatum: den 13 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 15 september 2017

Plankorsningen i norr ska nu byggas om och en tillfällig väg över spåren söder om korsningen har förberetts. 1 mån
ID-nummer:  31049
Direktlänk: /bild/00031049/
Fotodatum: den 15 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har markeringar gjorts för det kommande stängsel som ska sättas upp längs spåret. 1 mån
ID-nummer:  31050
Direktlänk: /bild/00031050/
Fotodatum: den 15 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet sätts upp i samma läge som det gamla som revs innan årets arbeten tog fart. 1 mån
ID-nummer:  31051
Direktlänk: /bild/00031051/
Fotodatum: den 15 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla matningen framför stationshuset av tillfällig art får leva vidare ett tag till. 1 mån
ID-nummer:  31052
Direktlänk: /bild/00031052/
Fotodatum: den 15 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 september 2017

Ordinarie plankorsning byggs nu om och trafiken leds via den tillfälliga överfarten med hjälp av flaggvakter. 1 mån
ID-nummer:  31053
Direktlänk: /bild/00031053/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har försetts med kantbalkar och nya STRAIL-plattor. 1 mån
ID-nummer:  31054
Direktlänk: /bild/00031054/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder från den tillfälliga övergången. 1 mån
ID-nummer:  31055
Direktlänk: /bild/00031055/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av övergången över spår 1 med kantbalkar längst ut och nya STRAIL-plattor mellan balkarna och spåret och mellan rälerna. 1 mån
ID-nummer:  31056
Direktlänk: /bild/00031056/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordost. 1 mån
ID-nummer:  31057
Direktlänk: /bild/00031057/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortforslingen av massor från upplaget sydväst om stationshuset har fortsatt i högt tempo under de senaste dagarna. 1 mån
ID-nummer:  31058
Direktlänk: /bild/00031058/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslingsarbeten har påbörjats längst i söder där spåret vid södra infarten ska skyddas från den intilliggande gatan. 1 mån
ID-nummer:  31059
Direktlänk: /bild/00031059/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hål för gjutning av fundament har börjat tas upp från söder. 1 mån
ID-nummer:  31060
Direktlänk: /bild/00031060/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålen slås upp med en liten grävmaskin som också sätter ett papprör överst att gjuta i. 1 mån
ID-nummer:  31061
Direktlänk: /bild/00031061/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen i norr sätts senare på eftermiddagen ett nytt fundament för den nya skyddsportalen på nordöstra sidan av spåren. 1 mån
ID-nummer:  31062
Direktlänk: /bild/00031062/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland kommer det förstås tåg förbi arbetsplatsen och då måste vakten som styr vägtrafiken vara på sin vakt då förbifartsvägen går utanför ordinarie bom. 1 mån
ID-nummer:  31063
Direktlänk: /bild/00031063/
Fotodatum: den 19 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 september 2017

Innan asfaltering kan ske i korsningen måste även tillfarterna planeras fram mot den ombyggda korsningen med spåren. 1 mån
ID-nummer:  31064
Direktlänk: /bild/00031064/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen jämnar till marken där Inlandsbanan och omformarspåret tidigare korsade vägen. 1 mån
ID-nummer:  31065
Direktlänk: /bild/00031065/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett första undre lager asfalt har lagts närmast kantbalkarna i korsningen. 1 mån
ID-nummer:  31066
Direktlänk: /bild/00031066/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen är snart redo för slutlig asfaltering. 1 mån
ID-nummer:  31067
Direktlänk: /bild/00031067/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordost där en skylt om tillåten fordonshöjd som ersätter den borttagna skyddsportalen nu satts upp. 1 mån
ID-nummer:  31068
Direktlänk: /bild/00031068/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lager asfalt här och detta blir en finare korsning än på länge. 1 mån
ID-nummer:  31069
Direktlänk: /bild/00031069/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortfarande återstår lite arbeten mellan de fundament som satts för bommar och portal på korsningens sydvästra sida. 1 mån
ID-nummer:  31070
Direktlänk: /bild/00031070/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspårets nya del har nu riktats och kan snart användas igen. 1 mån
ID-nummer:  31071
Direktlänk: /bild/00031071/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny kontaktledning har nu satts upp på spår 1 ända upp till skyddssektionen vid utfarten från bangården, därmed har ledningen mot Aitik-terminalen kopplats bort helt. 1 mån
ID-nummer:  31133
Direktlänk: /bild/00031133/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 25 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret sett från nordväst in mot bangården. Notera att bärlina har dragits för ny kontaktledning över spår 2, men den gamla är ännu kvar till skillnad från på spår 1. 1 mån
ID-nummer:  31072
Direktlänk: /bild/00031072/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Före växeln har dvärgsignalen också satts upp, här mäts också det nya spåret. 1 mån
ID-nummer:  31073
Direktlänk: /bild/00031073/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera spår har fått påfyllning av makadam och här justeras nivån på spår 3. 1 mån
ID-nummer:  31074
Direktlänk: /bild/00031074/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamjustering på spår 3. 1 mån
ID-nummer:  31075
Direktlänk: /bild/00031075/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stängsel med tillhörande grind anläggs söder om väntkuren så att planen vid södra bangårdsänden stängslas in. 1 mån
ID-nummer:  31076
Direktlänk: /bild/00031076/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande stängsel med grind byggs i höjd med bangårdens sydligaste växel. 1 mån
ID-nummer:  31077
Direktlänk: /bild/00031077/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staketet vid södra utfarten är klart för gjutning. 1 mån
ID-nummer:  31078
Direktlänk: /bild/00031078/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar kan nu grävas upp och de som inte längre behövs kan tas bort. 1 mån
ID-nummer:  31079
Direktlänk: /bild/00031079/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester av de gamla stolpfundament som knackades ner till småbitar tidigare. 1 mån
ID-nummer:  31080
Direktlänk: /bild/00031080/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten har grävts upp bland annat längs med plattformen. 1 mån
ID-nummer:  31081
Direktlänk: /bild/00031081/
Fotodatum: den 20 september 2017
Publicerad: den 20 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200