September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)

Måndag 4 september 2017

Vardagsvy norrut från spår 1a en vecka efter den stora slutinkopplingen på bangården i Gällivare. 11 mån
ID-nummer:  30958
Direktlänk: /bild/00030958/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fyra genomgående spåren samt spåret till lokstallet sedda från plattformsänden, här var arbetet som mest intensivt veckan innan. 11 mån
ID-nummer:  30959
Direktlänk: /bild/00030959/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fyra spåren norr om plattformen där de gamla växlarna tidigare låg. 11 mån
ID-nummer:  30960
Direktlänk: /bild/00030960/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora massupplaget vid sidan av bangården efter schaktarbetena har nu reducerats till ett minimum. 11 mån
ID-nummer:  30961
Direktlänk: /bild/00030961/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten hög återstår att lasta innan planen åter är tom. 11 mån
ID-nummer:  30962
Direktlänk: /bild/00030962/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya elskåp dyker upp lite här och var vid bangården tillsammans med nya kabelrännor. 11 mån
ID-nummer:  30963
Direktlänk: /bild/00030963/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr har Inlandsbanans spår ännu inte öppnat, inte heller omformarspåret är farbart. 11 mån
ID-nummer:  30964
Direktlänk: /bild/00030964/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen. 11 mån
ID-nummer:  30965
Direktlänk: /bild/00030965/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av kabelränna intill stickspåret söder om plankorsningen fortsätter. 11 mån
ID-nummer:  30966
Direktlänk: /bild/00030966/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från sydvästra sidan av bangården, i bakgrunden syns ännu ett upplag efter schaktarbetena här uppe i norr. 11 mån
ID-nummer:  30967
Direktlänk: /bild/00030967/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något ytterligare arbete har inte gjorts i växeln mellan Inlandsbanan och omformarspåret. 11 mån
ID-nummer:  30968
Direktlänk: /bild/00030968/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår hänger ihop men saknar makadam och spårriktning, omformarspåret har ännu inte återuppbyggts norr om växeln. 11 mån
ID-nummer:  30969
Direktlänk: /bild/00030969/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan vid stickspåret söder om plankorsningen sett från söder. 11 mån
ID-nummer:  30970
Direktlänk: /bild/00030970/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken söder om lokstallet ska genomgå en lättare sanering och vatten pumpas genom en tillfällig damm. 11 mån
ID-nummer:  30971
Direktlänk: /bild/00030971/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken som ska saneras ligger runt den gamla vattenhästen. 11 mån
ID-nummer:  30972
Direktlänk: /bild/00030972/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från gångbrons västra del. 11 mån
ID-nummer:  30973
Direktlänk: /bild/00030973/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från gångbron. 11 mån
ID-nummer:  30974
Direktlänk: /bild/00030974/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i detalj. 11 mån
ID-nummer:  30975
Direktlänk: /bild/00030975/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden med ett par elarbetsfordon på spår 6 i förgrunden. 11 mån
ID-nummer:  30976
Direktlänk: /bild/00030976/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från gångbrons mitt. 11 mån
ID-nummer:  30977
Direktlänk: /bild/00030977/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten för omformarspåret i kvällsmörkret framåt midnatt. 11 mån
ID-nummer:  30978
Direktlänk: /bild/00030978/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor lastas direkt på lastbilar på vägen intill bangården. 11 mån
ID-nummer:  30979
Direktlänk: /bild/00030979/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 5 september 2017

I plankorsningen i norr har de två spår som inte ska vara kvar rivits så att endast spår 1 och 2 återstår. 11 mån
ID-nummer:  30980
Direktlänk: /bild/00030980/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har nu gått från fem spår till två spårs bredd. 11 mån
ID-nummer:  30981
Direktlänk: /bild/00030981/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På omformarspåret läggs nu makadam för att åter kunna bygga upp spåret. 11 mån
ID-nummer:  30982
Direktlänk: /bild/00030982/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen jämnas ut ända från det befintliga spårets ände i norr. 11 mån
ID-nummer:  30983
Direktlänk: /bild/00030983/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande spårbädden för omformarspåret, Inlandsbanans spår till vänster. 11 mån
ID-nummer:  30984
Direktlänk: /bild/00030984/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren passerar under den enda kvarvarande gamla bryggan, brygga 26. 11 mån
ID-nummer:  30985
Direktlänk: /bild/00030985/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårspärr har lagts fram för att placeras i omformarspåret. 11 mån
ID-nummer:  30986
Direktlänk: /bild/00030986/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en dvärgsignal ska spåret få. 11 mån
ID-nummer:  30987
Direktlänk: /bild/00030987/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan Inlandsbanan och omformarspåret sedd från väster. 11 mån
ID-nummer:  30988
Direktlänk: /bild/00030988/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen pågår kabeldragning i södra delen av bangården. 11 mån
ID-nummer:  30989
Direktlänk: /bild/00030989/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar ska också dras genom plattformens kanalisation. 11 mån
ID-nummer:  30990
Direktlänk: /bild/00030990/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut pågår också kabelarbeten längs bangårdens sida. 11 mån
ID-nummer:  30991
Direktlänk: /bild/00030991/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid växlarna söder om plankorsningen i norr. 11 mån
ID-nummer:  30992
Direktlänk: /bild/00030992/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, här syns nu de tre mötesspåren gå samman i växlarna. 11 mån
ID-nummer:  30993
Direktlänk: /bild/00030993/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen fortsätter arbetena med att bygga en kabelkanal längs bangårdens sydvästra sida. 11 mån
ID-nummer:  30994
Direktlänk: /bild/00030994/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ränna grävs ut för att kunna lägga betongelementen på plats. 11 mån
ID-nummer:  30995
Direktlänk: /bild/00030995/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När området har grävts ut läggs en bädd av sand som rännan ska vila på. 11 mån
ID-nummer:  30996
Direktlänk: /bild/00030996/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen förbereder bygget av kabelrännor intill bangårdens nordligaste växlar. 11 mån
ID-nummer:  30997
Direktlänk: /bild/00030997/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda huvudsignalerna Gv 120 och Gv 122 styr utfart norrut från spåren 1 och 2. 11 mån
ID-nummer:  30998
Direktlänk: /bild/00030998/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor byggs också strax söder om lokstallet. 11 mån
ID-nummer:  30999
Direktlänk: /bild/00030999/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan läggs här mellan spår 4 och spåret från lokstallet. 11 mån
ID-nummer:  31000
Direktlänk: /bild/00031000/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i söder pågår kabelarbeten i rännan intill spår 1. 11 mån
ID-nummer:  31001
Direktlänk: /bild/00031001/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många nya kablar ska ännu dras längs bangården. 11 mån
ID-nummer:  31002
Direktlänk: /bild/00031002/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fullmåne över den ännu endast delvis upplysta ombyggda bangården i Gällivare. 3 år
ID-nummer:  22530
Direktlänk: /bild/00022530/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 5 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 6 september 2017

Arbeten med kablar för kontaktledningens matning mittemot stationshuset. 11 mån
ID-nummer:  31003
Direktlänk: /bild/00031003/
Fotodatum: den 6 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar passerar under spår 6 på väg mot stolpen intill spår 5. 11 mån
ID-nummer:  31004
Direktlänk: /bild/00031004/
Fotodatum: den 6 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Matningen går ännu via gamla ledningar i väntan på att de nya kommer på plats. 11 mån
ID-nummer:  31005
Direktlänk: /bild/00031005/
Fotodatum: den 6 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 7 september 2017

Bygget av kabelrännan norr om plankorsningen i norr fortsätter norrut. 11 mån
ID-nummer:  31006
Direktlänk: /bild/00031006/
Fotodatum: den 7 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100