September 2017

De stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler är nu klara, men så här i slutet av det stora projektet återstår en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen pågår ännu med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelkanaler fortsätter och dessutom ska kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga kanalerna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan rivs också tillsammans med gamla stolpar som ännu inte tagits bort.

Bilder och filmer (26)

Tisdag 5 september 2017

Fullmåne över den ännu endast delvis upplysta ombyggda bangården i Gällivare. 2 år
ID-nummer:  22530
Direktlänk: /bild/00022530/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 5 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 11 september 2017

Det ombyggda spåret från omformarstationen växer fram, här ligger sliprarna utplacerade fram till den nya växeln där det ska gå samman med Inlandsbanans infart. 2 år
ID-nummer:  22553
Direktlänk: /bild/00022553/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underläggsplattor läggs ut på sliprarna för att sedan kunna lägga räls. 2 år
ID-nummer:  22554
Direktlänk: /bild/00022554/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut pågår fortfarande slipersläggning. 2 år
ID-nummer:  22555
Direktlänk: /bild/00022555/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En i taget läggs sliprarna ut allt medan avståndet mellan dem kontrolleras och justeras. 2 år
ID-nummer:  22556
Direktlänk: /bild/00022556/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår en del av spåret att bygga här närmast vägen här i kurvan där Inlandsbanan och Malmbanan ligger parallellt i trappform allt högre upp. 2 år
ID-nummer:  22557
Direktlänk: /bild/00022557/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att dagens sista tåg passerat var det så dags att avsluta rivningen av de gamla kontaktledningsbryggorna, och det med brygga 26 längst i nordväst. 2 år
ID-nummer:  22534
Direktlänk: /bild/00022534/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan lossas på ena sidan samtidigt som utliggaren på den nya kontaktledningsstolpen för Malmbanans utfart monteras. 2 år
ID-nummer:  22535
Direktlänk: /bild/00022535/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kapningen är klar på ena sidan av stolpen fortsätter den på den andra sidan. 2 år
ID-nummer:  22536
Direktlänk: /bild/00022536/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gnistregn i höstnatten. 2 år
ID-nummer:  22537
Direktlänk: /bild/00022537/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enda kvarvarande kontaktledningen på bryggan lossas från sin utliggare. 2 år
ID-nummer:  22538
Direktlänk: /bild/00022538/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen har lossats från bryggans utliggare, bryggan ska sedan lirkas ut utan att ledningen behöver kapas. 2 år
ID-nummer:  22539
Direktlänk: /bild/00022539/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lossa bryggan i andra änden har påbörjats, först genom att lossa ett antal bultar. 2 år
ID-nummer:  22540
Direktlänk: /bild/00022540/
Fotodatum: den 11 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 september 2017

Den här gången ska bryggan lyftas med en mindre maskin än de mobilkranar som oftast har använts tidigare. 2 år
ID-nummer:  22541
Direktlänk: /bild/00022541/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan fästs i kranarmen. 2 år
ID-nummer:  22542
Direktlänk: /bild/00022542/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När så bryggan hänger i lyftkranen är det dags att kapa de sista delar som håller den på plats. 2 år
ID-nummer:  22543
Direktlänk: /bild/00022543/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista kapningen för att lösgöra denna sista brygga helt. 2 år
ID-nummer:  22533
Direktlänk: /bild/00022533/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var det dags att lyfta, sakta lämnar bryggan sina stöd på stolparna. 2 år
ID-nummer:  22544
Direktlänk: /bild/00022544/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 26 glider av de stolpar som burit den under många år. 2 år
ID-nummer:  22545
Direktlänk: /bild/00022545/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan gungar fram och tillbaka samtidigt som liftmotorvagens personal ser till att den inte trasslar in sig i kontaktledningen. 2 år
ID-nummer:  22546
Direktlänk: /bild/00022546/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två stolpar utan mellanliggande brygga syns i bakgrunden när bryggan guidas ned på det intilliggande spåret. 2 år
ID-nummer:  22547
Direktlänk: /bild/00022547/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har landat på det spår som håller på att byggas mot omformarstationen. 2 år
ID-nummer:  22548
Direktlänk: /bild/00022548/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan och de maskiner som användes för att ta ner den, i bakgrunden sätts kontaktledningen fast på den nya utliggaren. 2 år
ID-nummer:  22549
Direktlänk: /bild/00022549/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Justeringar av kontaktledningens bärtrådar och intilliggande utliggare sker också. 2 år
ID-nummer:  22550
Direktlänk: /bild/00022550/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatt justering pågår, med för tillfället mer stillastående motorvagn. 2 år
ID-nummer:  22551
Direktlänk: /bild/00022551/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggarna byttes även på nästa stolpe norrut. 2 år
ID-nummer:  22552
Direktlänk: /bild/00022552/
Fotodatum: den 12 september 2017
Publicerad: den 12 september 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!