September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)

Måndag 4 september 2017

Vardagsvy norrut från spår 1a en vecka efter den stora slutinkopplingen på bangården i Gällivare.  4 år
ID-nummer:  30958
Direktlänk: /bild/00030958/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fyra genomgående spåren samt spåret till lokstallet sedda från plattformsänden, här var arbetet som mest intensivt veckan innan.  4 år
ID-nummer:  30959
Direktlänk: /bild/00030959/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fyra spåren norr om plattformen där de gamla växlarna tidigare låg.  4 år
ID-nummer:  30960
Direktlänk: /bild/00030960/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora massupplaget vid sidan av bangården efter schaktarbetena har nu reducerats till ett minimum.  4 år
ID-nummer:  30961
Direktlänk: /bild/00030961/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten hög återstår att lasta innan planen åter är tom.  4 år
ID-nummer:  30962
Direktlänk: /bild/00030962/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya elskåp dyker upp lite här och var vid bangården tillsammans med nya kabelrännor.  4 år
ID-nummer:  30963
Direktlänk: /bild/00030963/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr har Inlandsbanans spår ännu inte öppnat, inte heller omformarspåret är farbart.  4 år
ID-nummer:  30964
Direktlänk: /bild/00030964/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  30965
Direktlänk: /bild/00030965/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av kabelränna intill stickspåret söder om plankorsningen fortsätter.  4 år
ID-nummer:  30966
Direktlänk: /bild/00030966/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från sydvästra sidan av bangården, i bakgrunden syns ännu ett upplag efter schaktarbetena här uppe i norr.  4 år
ID-nummer:  30967
Direktlänk: /bild/00030967/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något ytterligare arbete har inte gjorts i växeln mellan Inlandsbanan och omformarspåret.  4 år
ID-nummer:  30968
Direktlänk: /bild/00030968/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår hänger ihop men saknar makadam och spårriktning, omformarspåret har ännu inte återuppbyggts norr om växeln.  4 år
ID-nummer:  30969
Direktlänk: /bild/00030969/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan vid stickspåret söder om plankorsningen sett från söder.  4 år
ID-nummer:  30970
Direktlänk: /bild/00030970/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken söder om lokstallet ska genomgå en lättare sanering och vatten pumpas genom en tillfällig damm.  4 år
ID-nummer:  30971
Direktlänk: /bild/00030971/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken som ska saneras ligger runt den gamla vattenhästen.  4 år
ID-nummer:  30972
Direktlänk: /bild/00030972/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från gångbrons västra del.  4 år
ID-nummer:  30973
Direktlänk: /bild/00030973/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från gångbron.  4 år
ID-nummer:  30974
Direktlänk: /bild/00030974/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i detalj.  4 år
ID-nummer:  30975
Direktlänk: /bild/00030975/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden med ett par elarbetsfordon på spår 6 i förgrunden.  4 år
ID-nummer:  30976
Direktlänk: /bild/00030976/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från gångbrons mitt.  4 år
ID-nummer:  30977
Direktlänk: /bild/00030977/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten för omformarspåret i kvällsmörkret framåt midnatt.  4 år
ID-nummer:  30978
Direktlänk: /bild/00030978/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor lastas direkt på lastbilar på vägen intill bangården.  4 år
ID-nummer:  30979
Direktlänk: /bild/00030979/
Fotodatum: den 4 september 2017
Publicerad: den 17 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 5 september 2017

I plankorsningen i norr har de två spår som inte ska vara kvar rivits så att endast spår 1 och 2 återstår.  4 år
ID-nummer:  30980
Direktlänk: /bild/00030980/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har nu gått från fem spår till två spårs bredd.  4 år
ID-nummer:  30981
Direktlänk: /bild/00030981/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På omformarspåret läggs nu makadam för att åter kunna bygga upp spåret.  4 år
ID-nummer:  30982
Direktlänk: /bild/00030982/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen jämnas ut ända från det befintliga spårets ände i norr.  4 år
ID-nummer:  30983
Direktlänk: /bild/00030983/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande spårbädden för omformarspåret, Inlandsbanans spår till vänster.  4 år
ID-nummer:  30984
Direktlänk: /bild/00030984/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren passerar under den enda kvarvarande gamla bryggan, brygga 26.  4 år
ID-nummer:  30985
Direktlänk: /bild/00030985/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårspärr har lagts fram för att placeras i omformarspåret.  4 år
ID-nummer:  30986
Direktlänk: /bild/00030986/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en dvärgsignal ska spåret få.  4 år
ID-nummer:  30987
Direktlänk: /bild/00030987/
Fotodatum: den 5 september 2017
Publicerad: den 18 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60