September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 251–300

Måndag 25 september 2017

Vid norra plattformsänden finns utrustning både för att kunna dra ihop spåret i längsled och för att sedan kunna svetsa ihop spåret när neutraliseringsprocessen är klar. 1 mån
ID-nummer:  31272
Direktlänk: /bild/00031272/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av rullarna som rälerna nu vilar på. 1 mån
ID-nummer:  31273
Direktlänk: /bild/00031273/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De kapade rälerna där en liten bit räls nu ska avlägsnas. 1 mån
ID-nummer:  31274
Direktlänk: /bild/00031274/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bit räls som ska avlägsnas kapas bort så att gapet i rälen blir större. 1 mån
ID-nummer:  31275
Direktlänk: /bild/00031275/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det större gapet i rälen syns här tydligt. 1 mån
ID-nummer:  31276
Direktlänk: /bild/00031276/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande kapning görs på den andra rälen. 1 mån
ID-nummer:  31277
Direktlänk: /bild/00031277/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
med hydrauliken dras rälerna åter ihop och processen kontrolleras med tumstock. 1 mån
ID-nummer:  31278
Direktlänk: /bild/00031278/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rätt avstånd erhållits återstår bara svetsning. 1 mån
ID-nummer:  31279
Direktlänk: /bild/00031279/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande arbete görs också på den andra rälen. 1 mån
ID-nummer:  31280
Direktlänk: /bild/00031280/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningarna kan så åter tryckas tillbaka och fästa rälerna i sliprarna. 1 mån
ID-nummer:  31281
Direktlänk: /bild/00031281/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De små rullarna vinklas ner och tas sedan bort, rälerna fästs sedan åter med befästningsklämmorna. 1 mån
ID-nummer:  31282
Direktlänk: /bild/00031282/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 26 september 2017

Fundament för stängslet vid södra bangårdsänden och utfarten gjuts på morgonen. 1 mån
ID-nummer:  31283
Direktlänk: /bild/00031283/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongen skyfflas ner i hålen från en grävskopa. 1 mån
ID-nummer:  31285
Direktlänk: /bild/00031285/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävskopan fylls från en betongbil på gatan intill. 1 mån
ID-nummer:  31286
Direktlänk: /bild/00031286/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När betongen kommit ner i alla hål börjar man sätta stolparna. 1 mån
ID-nummer:  31284
Direktlänk: /bild/00031284/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett hörn bildas där gatan intill svänger av, här måste lite extra arbete göras för att stängslet sedan ska kunna sättas upp på stolparna. 1 mån
ID-nummer:  31287
Direktlänk: /bild/00031287/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blir dubbla stolpar i hörnet då det inte är rät vinkel. 1 mån
ID-nummer:  31288
Direktlänk: /bild/00031288/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter kan arbetet fortsätta ut från hörnet. 1 mån
ID-nummer:  31289
Direktlänk: /bild/00031289/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även höjdskillnader på marken spelar in när stolparna ska sättas. 1 mån
ID-nummer:  31290
Direktlänk: /bild/00031290/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I spåret pågår håltagning i de nya kabelrännorna där kablar till växlarna ska läggas in i rännan. 1 mån
ID-nummer:  31291
Direktlänk: /bild/00031291/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hål borras i kabelrännan på södra sidan av bangårdens sydligaste växel. 1 mån
ID-nummer:  31292
Direktlänk: /bild/00031292/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nygjutna hål som väntar på stolpar medan betongen ännu är lös. 1 mån
ID-nummer:  31293
Direktlänk: /bild/00031293/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpar sätts parallellt med järnvägen. 1 mån
ID-nummer:  31294
Direktlänk: /bild/00031294/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder återstår ännu några hål att fylla med betong. 1 mån
ID-nummer:  31295
Direktlänk: /bild/00031295/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vyerna förändras åter vid södra bangårdsänden. 1 mån
ID-nummer:  31296
Direktlänk: /bild/00031296/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit växer det nya staketet fram. 1 mån
ID-nummer:  31297
Direktlänk: /bild/00031297/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare gjuts även fundamenten för det korta stängslet nära väntkuren vid spår 1a, här fundamentet för en grindstolpe. 1 mån
ID-nummer:  31298
Direktlänk: /bild/00031298/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här används ett metallrör som fylls helt och hållet med betong. 1 mån
ID-nummer:  31299
Direktlänk: /bild/00031299/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även den andra grindstolpens fundament fylls. 1 mån
ID-nummer:  31300
Direktlänk: /bild/00031300/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grinden blir den norra infarten till den öppna planen öster om södra bangårdsänden som nu hamnar innanför stängslet. 1 mån
ID-nummer:  31301
Direktlänk: /bild/00031301/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutning av fundament för nytt stängsel. 1 mån
ID-nummer:  31302
Direktlänk: /bild/00031302/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande stängslet längst i söder sett från norr. 1 mån
ID-nummer:  31303
Direktlänk: /bild/00031303/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De flesta stolpar har nu satts upp ner mot plankorsningen i söder. 1 mån
ID-nummer:  31304
Direktlänk: /bild/00031304/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt ska mer makadam köras ut för att fylla hålrummen mellan spåren på bangården. 1 mån
ID-nummer:  31305
Direktlänk: /bild/00031305/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut arbetar man med neutralisering av spår 3. 1 mån
ID-nummer:  31306
Direktlänk: /bild/00031306/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam har nu lagts ut mellan spår 1 och 2 där det också ännu finns många kablar utanför rännorna. 1 mån
ID-nummer:  31307
Direktlänk: /bild/00031307/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna lossas från sliprarna inför neutraliseringen. 1 mån
ID-nummer:  31308
Direktlänk: /bild/00031308/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stationshuset är plattsättningen nu klar efter det borttagna fundamentet. 1 mån
ID-nummer:  31309
Direktlänk: /bild/00031309/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Solsken en kort stund över bangården medan stolpsättningen i söder är nästan framme vid plankorsningen. 1 mån
ID-nummer:  31310
Direktlänk: /bild/00031310/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varje stolpe lodas in noggrant för att det kommande stängslet ska gå att montera. 1 mån
ID-nummer:  31311
Direktlänk: /bild/00031311/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med håltagning i kabelrännor fortsätter bland växlarna i södra bangårdsänden. 1 mån
ID-nummer:  31312
Direktlänk: /bild/00031312/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sist av alla ska de stora tunga stolparna för grinden sättas ner i sina fundament. 1 mån
ID-nummer:  31313
Direktlänk: /bild/00031313/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen trycks ner i betongen och lodas in. 1 mån
ID-nummer:  31314
Direktlänk: /bild/00031314/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även stolpen på andra sidan av grindhålet i söder kommer på plats. 1 mån
ID-nummer:  31315
Direktlänk: /bild/00031315/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter måste man dessutom se till att stolparna hamnar på samma höjd så att grinden kan stängas när den senare har monterats. 1 mån
ID-nummer:  31316
Direktlänk: /bild/00031316/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen pågår neutralisering på spår 1a och tågen får gå via spår 2 fram till plattformen vid spår 1b. 1 mån
ID-nummer:  31317
Direktlänk: /bild/00031317/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetslaget som jobbar med neutralisering av räls på spår 1a. 1 mån
ID-nummer:  31318
Direktlänk: /bild/00031318/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det korta stängslet intill den södra väntkuren tar form. 1 mån
ID-nummer:  31319
Direktlänk: /bild/00031319/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även södergående persontåg får gå via spår 2 efter uppehåll på spår 1b i stället för 1a denna eftermiddag. 1 mån
ID-nummer:  31320
Direktlänk: /bild/00031320/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Persontåget går via spår 2 när arbeten pågår på spår 1a. 1 mån
ID-nummer:  31321
Direktlänk: /bild/00031321/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–400