September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 301–350

Tisdag 26 september 2017

Kabelarbeten mellan spår 1 och 2 en bit norr om stationshuset i eftermiddagssolen. 1 mån
ID-nummer:  31322
Direktlänk: /bild/00031322/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har kabelrännan vid växeln mellan spår 2 och spår 3 söder om plankorsningen blivit klar. 1 mån
ID-nummer:  31323
Direktlänk: /bild/00031323/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya portaler har också satts upp på vardera sidan om plankorsningen. 1 mån
ID-nummer:  31324
Direktlänk: /bild/00031324/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydvästra sidan står den gamla portalen också kvar då det ännu hänger strömförande ledningar kvar där, bommarna ska också flyttas närmare spåren. 1 mån
ID-nummer:  31325
Direktlänk: /bild/00031325/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret söder om plankorsningen och den tidigare byggda kabelrännan längs med bangårdens sida. 1 mån
ID-nummer:  31326
Direktlänk: /bild/00031326/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med nya portaler sedd från nordost. 1 mån
ID-nummer:  31327
Direktlänk: /bild/00031327/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från norra plattformsänden och norrut har nya stolpar gjutits fast under eftermiddagen. 1 mån
ID-nummer:  31328
Direktlänk: /bild/00031328/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet placeras en bit ifrån spåren och får en grind i söder där snöröjningsfordon kan köra in till plattformen. 1 mån
ID-nummer:  31329
Direktlänk: /bild/00031329/
Fotodatum: den 26 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 27 september 2017

Bangårdens nordligaste del i solsken mitt på dagen. Notera att kontaktledningen över spår 2 har bytts men att den gamla bärlinan fortfarande hänger kvar. 1 mån
ID-nummer:  31330
Direktlänk: /bild/00031330/
Fotodatum: den 27 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet norr om norra plattformsänden består ännu bara av stolparna. 1 mån
ID-nummer:  31331
Direktlänk: /bild/00031331/
Fotodatum: den 27 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manuellt arbete i liggande läge på spår 5. 1 mån
ID-nummer:  31332
Direktlänk: /bild/00031332/
Fotodatum: den 27 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrit från plattformen vid spår 1b, den påfyllda makadamen har bitvis jämnats ut. 1 mån
ID-nummer:  31333
Direktlänk: /bild/00031333/
Fotodatum: den 27 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 1b denna lite dimmiga höstdag. 1 mån
ID-nummer:  31334
Direktlänk: /bild/00031334/
Fotodatum: den 27 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 28 september 2017

Dragning av ny kabel pågår vid plankorsningen i bangårdens norra del på förmiddagen. 1 mån
ID-nummer:  31335
Direktlänk: /bild/00031335/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln förs ner i kabelbrunnen intill korsningen. 1 mån
ID-nummer:  31336
Direktlänk: /bild/00031336/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i söder pågår mindre kabelarbeten i växlarna i bangårdsänden.. 1 mån
ID-nummer:  31337
Direktlänk: /bild/00031337/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan spår 1a och spår 2 finns det många kablar som antingen ska flyttas eller tas bort. 1 mån
ID-nummer:  31338
Direktlänk: /bild/00031338/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid exempelvis lokalställarskåp till växlar ska kablar ansluta till kabelrännorna genom urtag eller hål. 1 mån
ID-nummer:  31339
Direktlänk: /bild/00031339/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tillfälliga övergångar som funnits över spår 5 och 6 under sommarens arbeten har nu tagits bort. 1 mån
ID-nummer:  31340
Direktlänk: /bild/00031340/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbeten pågår också i norra delen av spår 5 när tillfälliga kabelförläggningar ska färdigställas till slutgiltigt utförande. 1 mån
ID-nummer:  31341
Direktlänk: /bild/00031341/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar ska också gå från rännorna till kontaktledningsstolpar för bland annat belysning. 1 mån
ID-nummer:  31342
Direktlänk: /bild/00031342/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den allt mer plana bangården sedan makadamlagret fyllts på och planats ut mellan spåren. 1 mån
ID-nummer:  31343
Direktlänk: /bild/00031343/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängselbygget norr om plattformen fortsätter. 1 mån
ID-nummer:  31344
Direktlänk: /bild/00031344/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förutom staketet färdigställs även området mellan detta och spåren. 1 mån
ID-nummer:  31345
Direktlänk: /bild/00031345/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plattformsänden, här är mycket av ytskiktet färdigt. 1 mån
ID-nummer:  31346
Direktlänk: /bild/00031346/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeldragningen fortsätter längs sidan av bangården närmast lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  31347
Direktlänk: /bild/00031347/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängsel längs bangården är på de flesta ställen en nyhet i Gällivare men blir nu nödvändigt när också hastigheten höjs från 40 till 80 km/h. 1 mån
ID-nummer:  31348
Direktlänk: /bild/00031348/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet i norr sett söderut i höjd med lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  31349
Direktlänk: /bild/00031349/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera kabelrännor byggs under huvudsignalerna i norr. 1 mån
ID-nummer:  31350
Direktlänk: /bild/00031350/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslets fortsättning norrut har mätts ut och markerats på marken. 1 mån
ID-nummer:  31351
Direktlänk: /bild/00031351/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålen slås med hjälp av en liten grävmaskin. 1 mån
ID-nummer:  31352
Direktlänk: /bild/00031352/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland får hålen sedan rensas för hand. 1 mån
ID-nummer:  31353
Direktlänk: /bild/00031353/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en specialspade som fungerar lite som en tång kan jord och sten grävas upp ur de smala hålen. 1 mån
ID-nummer:  31354
Direktlänk: /bild/00031354/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När hålet är klart trycks ett papprör ner. 1 mån
ID-nummer:  31355
Direktlänk: /bild/00031355/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sent på kvällen pågår slipning av den nya rälsen på bangården. 1 mån
ID-nummer:  31356
Direktlänk: /bild/00031356/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliptåget rör sig sakta fram med ett imponerande ljussken från undersidan. 1 mån
ID-nummer:  31357
Direktlänk: /bild/00031357/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsslipning i höstmörkret. 1 mån
ID-nummer:  31358
Direktlänk: /bild/00031358/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under varje vagn sitter flera sliptrissor. 1 mån
ID-nummer:  31359
Direktlänk: /bild/00031359/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliptåget i norra delen av bangården. 1 mån
ID-nummer:  31360
Direktlänk: /bild/00031360/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genom att slipa rälsen förhindras vågbildning i rälsen och den håller därmed längre. 1 mån
ID-nummer:  31361
Direktlänk: /bild/00031361/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela fordonssättet rör sig sedan åter söderut igen. 1 mån
ID-nummer:  31362
Direktlänk: /bild/00031362/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under återfärden är gnistbildningen inte fullt så kraftig som tidigare. 1 mån
ID-nummer:  31363
Direktlänk: /bild/00031363/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några timmars arbete till så blir resultatet fint! 1 mån
ID-nummer:  31364
Direktlänk: /bild/00031364/
Fotodatum: den 28 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 29 september 2017

Gjutning av fundament för stängsel pågår i norra delen av bangården. 1 mån
ID-nummer:  31365
Direktlänk: /bild/00031365/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna sätts upp efter att hålen har fyllts med betong. 1 mån
ID-nummer:  31366
Direktlänk: /bild/00031366/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutna hål som väntar på sina stolpar. 1 mån
ID-nummer:  31367
Direktlänk: /bild/00031367/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan spåret och stängslet norr om plattformen. 1 mån
ID-nummer:  31368
Direktlänk: /bild/00031368/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformsänden. 1 mån
ID-nummer:  31369
Direktlänk: /bild/00031369/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångbron, här har makadamen mellan spår 2 och spår 3 nu jämnats till. 1 mån
ID-nummer:  31370
Direktlänk: /bild/00031370/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31371
Direktlänk: /bild/00031371/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 401–413