September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 201–250

Söndag 24 september 2017

Skyddsspåret i söder skyddar de tre mötesspåren från rörelser på spår 4-6. 1 mån
ID-nummer:  31221
Direktlänk: /bild/00031221/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från södra bangårdsänden. 1 mån
ID-nummer:  31222
Direktlänk: /bild/00031222/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste växeln i ett sydligare läge än på den gamla bangården. 1 mån
ID-nummer:  31223
Direktlänk: /bild/00031223/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs med spår 4. 1 mån
ID-nummer:  31224
Direktlänk: /bild/00031224/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra änden av spår 4 och spår 5. 1 mån
ID-nummer:  31225
Direktlänk: /bild/00031225/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalerna söderut i brygga 1312-16. 1 mån
ID-nummer:  31226
Direktlänk: /bild/00031226/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under ett av teknikhusen i söder ligger det drivor av kabel. 1 mån
ID-nummer:  31227
Direktlänk: /bild/00031227/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna går ner i brunnen som utgör starten på tvärförbindelsen under hela bangården ut till alla rännor mellan spåren. 1 mån
ID-nummer:  31228
Direktlänk: /bild/00031228/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården längre norrut finns ett stort lager av lock till alla kabelrännor. 1 mån
ID-nummer:  31229
Direktlänk: /bild/00031229/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal växel tillsammans med många gamla sliprar. 1 mån
ID-nummer:  31230
Direktlänk: /bild/00031230/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalerna i norr finns omedelbart norr om stoppbocken för stickspåret intill lokstallet. 1 mån
ID-nummer:  31231
Direktlänk: /bild/00031231/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalerna för spår 1 och 2 i brygga 1313-8. 1 mån
ID-nummer:  31232
Direktlänk: /bild/00031232/
Fotodatum: den 24 september 2017
Publicerad: den 26 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 25 september 2017

Arbetet med att lägga plattor där stolpfundamentet tidigare stod intill stationshuset har påbörjats på morgonen. 1 mån
ID-nummer:  31234
Direktlänk: /bild/00031234/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt körs mer makadam ut för att fylla upp nivån mellan spåren. 1 mån
ID-nummer:  31235
Direktlänk: /bild/00031235/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam läggs ut mellan spår 2 och spår 3. 1 mån
ID-nummer:  31236
Direktlänk: /bild/00031236/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är ganska djupa diken mellan spåren som nu ska fyllas. 1 mån
ID-nummer:  31237
Direktlänk: /bild/00031237/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen matas ut via ett transportband under vagnen. 1 mån
ID-nummer:  31238
Direktlänk: /bild/00031238/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blir en rejäl vall av makadam när båda vagnarna passerat. 1 mån
ID-nummer:  31239
Direktlänk: /bild/00031239/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill norra plattformsänden har gjutning av fundament till nytt stängsel förberetts, här ska också en grind finnas för att exempelvis plogfordon ska nå plattformen. 1 mån
ID-nummer:  31240
Direktlänk: /bild/00031240/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staket, grindar och stolpar har levererats. 1 mån
ID-nummer:  31241
Direktlänk: /bild/00031241/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stängsel till bangården i Gällivare. 1 mån
ID-nummer:  31242
Direktlänk: /bild/00031242/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staketets placering har markerats på marken, men stolphål har inte slagits här längre norrut. 1 mån
ID-nummer:  31243
Direktlänk: /bild/00031243/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr fortsätter bygget av kabelrännan norrut. 1 mån
ID-nummer:  31244
Direktlänk: /bild/00031244/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan ska följa bangårdens kant längs med spåret mot omformarstationen. 1 mån
ID-nummer:  31245
Direktlänk: /bild/00031245/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söder om plankorsningen byggs ännu en kabelränna, här intill spår 3 i växeln med spår 2. 1 mån
ID-nummer:  31246
Direktlänk: /bild/00031246/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla omformarspåret ligger ännu kvar norr om plankorsningen, men utan kontakt med trafikerade spår. 1 mån
ID-nummer:  31247
Direktlänk: /bild/00031247/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren mot omformarstationen och mot Porjus sedda från söder. 1 mån
ID-nummer:  31248
Direktlänk: /bild/00031248/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännan anläggs förbi växel, signal och spårspärr som alla har kabelanslutningar. 1 mån
ID-nummer:  31249
Direktlänk: /bild/00031249/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten i bangårdens nordligaste del. 1 mån
ID-nummer:  31250
Direktlänk: /bild/00031250/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nybyggda delen av omformarspåret har fått en fin slänt mot den intilliggande vägen. 1 mån
ID-nummer:  31251
Direktlänk: /bild/00031251/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret är ombyggt fram till den växel där spåret grenar ut sig fram mot omformarstationen. 1 mån
ID-nummer:  31252
Direktlänk: /bild/00031252/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt grävs jord bort intill en kabelbrunn som kabelrännan ska ansluta till. 1 mån
ID-nummer:  31253
Direktlänk: /bild/00031253/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att kontaktledningen förbi den rivna växeln mot Aitik-terminalen bytts har ledningen mot terminalen blivit hängande ner mot marken. 1 mån
ID-nummer:  31254
Direktlänk: /bild/00031254/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om plattformen ska mer ny kabel dras. 1 mån
ID-nummer:  31255
Direktlänk: /bild/00031255/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 ska nu neutraliseras, det vill säga rälsmängden ska justeras så att krafterna i spåret håller sig inom rimliga gränser både när det är riktigt varmt och riktigt kallt. 1 mån
ID-nummer:  31256
Direktlänk: /bild/00031256/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hydraulisk utrustning monteras i spåret för att kunna dra ihop rälerna. 1 mån
ID-nummer:  31257
Direktlänk: /bild/00031257/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När spåret ska neutraliseras måste rälerna lossas från sliprarna. 1 mån
ID-nummer:  31258
Direktlänk: /bild/00031258/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Påfyllningen av makadam fortsätter mellan spår 2 och 3. 1 mån
ID-nummer:  31259
Direktlänk: /bild/00031259/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om lokstallet fylls gropen som grävts för sanering med schaktmassor som lagrats mittemot stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  31260
Direktlänk: /bild/00031260/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill stationshuset pågår plattsättning för att täcka hålet där stolpfundamentet tidigare stod. 1 mån
ID-nummer:  31261
Direktlänk: /bild/00031261/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattor läggs framför stationshuset. 1 mån
ID-nummer:  31262
Direktlänk: /bild/00031262/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra plattformsänden kapas spår 2 för att kunna neutraliseras. 1 mån
ID-nummer:  31263
Direktlänk: /bild/00031263/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu mer makadam körs ut från spår 3. 1 mån
ID-nummer:  31264
Direktlänk: /bild/00031264/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvallen får sedan plogas ner till lägre höjd. 1 mån
ID-nummer:  31265
Direktlänk: /bild/00031265/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den slutliga justeringen får ske med traktorgrävare, men redan efter denna plogning kan spåren användas som vanligt. 1 mån
ID-nummer:  31266
Direktlänk: /bild/00031266/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den gamla lastkajen intill den nya plattformen pågår demontering av de gamla växlar som lagts upp där. 1 mån
ID-nummer:  31267
Direktlänk: /bild/00031267/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En växelkorsning lyfts bort från sina sliprar. 1 mån
ID-nummer:  31268
Direktlänk: /bild/00031268/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortsätter senare med ännu en växel på lastkajen. 1 mån
ID-nummer:  31269
Direktlänk: /bild/00031269/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I spår 2 har befästningarna lossats så att rälerna ligger lösa. Speciella rullar monteras också så att rälerna kan röra sig med mindre friktion mot sliprarna. 1 mån
ID-nummer:  31270
Direktlänk: /bild/00031270/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret förbereds för själva neutraliseringen genom att man ser till att rälerna kan löpa fritt över sliprarna. 1 mån
ID-nummer:  31271
Direktlänk: /bild/00031271/
Fotodatum: den 25 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–350