Oktober 2017

Under oktober månad låg fokus på att färdigställa så mycket som möjligt av arbetena på bangården och förbereda den för den vinter som snart var i antågande. Stängslingsarbetena runt bangården fortsatte för att kunna färdigställas innan vintern, men arbetet blev allt mer besvärligt när marken frös och blev allt hårdare. Stora delar av stängslet blev klart under månaden, men arbetet fortsatte också in i november.

Kablar, såväl de som skulle ersättas och de som skulle vara kvar, låg på många ställen utanför de kabelrännor som byggts och behövde komma ner i skydd för vinterns snöröjningsarbeten. Lokalställarskåp som under byggtiden legat på marken intill respektive växel restes nu och monterades i slutligt utförande. Arbetena med kablar pågick under hela månaden, men då allt inte kunde slutföras fick vissa arbeten skjutas till sommaren 2018 och temporära lösningar för kabelskydd under vintern ordnas i stället. Intill spåren för uppställning och växling byggdes också flera nya gångbanor för växlingspersonal.

Montering av växelvärme i de nya växlar som ännu inte fått det pågick också med hög prioritet och vikten av detta blev tydlig när snön började falla mot slutet. För att driva växelvärmen behövs mycket el och bygget av det nya system av transformatorer från hjälpkraftledningen, kablar och elskåp pågick för fullt under hela månaden. Installationerna var till största delen inte färdigställda vid slutet av månaden utan fortsatte även de in i november,

Bilder och filmer (245)

Måndag 2 oktober 2017

Kabelarbeten i norra delen av spår 6 denna disiga och regniga andra oktoberdag. 11 mån
ID-nummer:  31401
Direktlänk: /bild/00031401/
Fotodatum: den 2 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid södra bangårdsänden är det kablar som står i fokus. 11 mån
ID-nummer:  31402
Direktlänk: /bild/00031402/
Fotodatum: den 2 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar som tillfälligt lagts ut på marken runt vändplatsen i söder behöver nu letas fram i gräset. 11 mån
ID-nummer:  31403
Direktlänk: /bild/00031403/
Fotodatum: den 2 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 oktober 2017

Stängselarbeten kring servicevägens vändplan intill södra bangårdsänden. 11 mån
ID-nummer:  31406
Direktlänk: /bild/00031406/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken runt servicevägens vändplan har jämnats till för att stängsel ska kunna sättas upp. 11 mån
ID-nummer:  31405
Direktlänk: /bild/00031405/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar ligger fortsatt öppet på marken vid sidan av skyddsspåret i söder, men har samlats ihop då stängsel ska sättas upp även här. 11 mån
ID-nummer:  31404
Direktlänk: /bild/00031404/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvbrunnar håller på att placeras ut längs de tidigare byggda kabelrännorna. 11 mån
ID-nummer:  31407
Direktlänk: /bild/00031407/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en halvbrunn ska placeras där kabelrör ska ansluta till en kabelränna. 11 mån
ID-nummer:  31408
Direktlänk: /bild/00031408/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvringen placeras intill kabelrännan vid växel 472 i spår 2 söder om stationshuset. 11 mån
ID-nummer:  31409
Direktlänk: /bild/00031409/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvbrunnsbygge vid växel 472. 11 mån
ID-nummer:  31410
Direktlänk: /bild/00031410/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten mellan spår 1 och spår 2 på förmiddagen. 11 mån
ID-nummer:  31411
Direktlänk: /bild/00031411/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör ska på många ställen läggas mellan räls och kontaktledningsstolpe. 11 mån
ID-nummer:  31413
Direktlänk: /bild/00031413/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om godsmagasinet grävs en anslutning mellan en kabelbrunn och det teknikhus för el som finns där sedan tidigare. 11 mån
ID-nummer:  31414
Direktlänk: /bild/00031414/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växel 471 pågår vinterförberedelser då hållare för snöskydd monteras. 11 mån
ID-nummer:  31415
Direktlänk: /bild/00031415/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset ska de delar av parkeringsplatsen som tidigare grävts upp för förläggning av kabelkanalisation nu asfalteras. 11 mån
ID-nummer:  31412
Direktlänk: /bild/00031412/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en yta närmast plattformen där en öppning i staketet finns ska asfalteras. 11 mån
ID-nummer:  31416
Direktlänk: /bild/00031416/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med nöd och näppe får den stora asfaltläggaren plats. 11 mån
ID-nummer:  31417
Direktlänk: /bild/00031417/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny asfalt vid utgången från plattformen mot långtidsparkeringen. 11 mån
ID-nummer:  31418
Direktlänk: /bild/00031418/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltmassan jämnas till vid anslutningen till plattformen. 11 mån
ID-nummer:  31419
Direktlänk: /bild/00031419/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska asfaltmassan packas. 11 mån
ID-nummer:  31420
Direktlänk: /bild/00031420/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset ska fler halvbrunnar placeras ut. 11 mån
ID-nummer:  31421
Direktlänk: /bild/00031421/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvbrunnen placeras där ett rör från intilliggande växel ska anslutas till kabelrännan. 11 mån
ID-nummer:  31422
Direktlänk: /bild/00031422/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden ska hål slås för stolpar till det stängsel som ska sättas upp runt vändplanen för den nya servicevägen. 11 mån
ID-nummer:  31423
Direktlänk: /bild/00031423/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snöskydd för de nya växlarna har körts fram, vintern är i antågande. 11 mån
ID-nummer:  31424
Direktlänk: /bild/00031424/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten från bangården, i förgrunden syns sydligaste växeln som håller på att förberedas för vintern. 11 mån
ID-nummer:  31425
Direktlänk: /bild/00031425/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra plattformsänden ligger ett fundament som ska användas för att sätta upp en ny U-tavla. 11 mån
ID-nummer:  31426
Direktlänk: /bild/00031426/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer kabel läggs ut på bangårdens sydvästra sida i söder. 11 mån
ID-nummer:  31427
Direktlänk: /bild/00031427/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 5 oktober 2017

Det nya stängslet längs gatan vid södra bangårdsänden håller på att färdigställas. 11 mån
ID-nummer:  31428
Direktlänk: /bild/00031428/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet justeras så att det sitter så jämt som möjligt. 11 mån
ID-nummer:  31429
Direktlänk: /bild/00031429/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av plattformen har nu en U-tavla satts upp. 11 mån
ID-nummer:  31430
Direktlänk: /bild/00031430/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
U-tavlan med siffror "75" har också återkommit lite längre norrut vid spår 1a. 11 mån
ID-nummer:  31431
Direktlänk: /bild/00031431/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut på bangården vid spår 1b har fler orienteringstavlor för vägkorsning satts upp. 11 mån
ID-nummer:  31433
Direktlänk: /bild/00031433/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan spåren för växling och uppställning ska gångbanor byggas för växlingspersonal. 11 mån
ID-nummer:  31432
Direktlänk: /bild/00031432/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den delvis nyasfalterade tillfarten till plattformen norr om stationshuset har kompletterats med grusmaterial på de ytor som inte asfalterats. 11 mån
ID-nummer:  31434
Direktlänk: /bild/00031434/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan spåren 3 och 4 byggs en av de nya gångbanorna för växlingspersonal. 11 mån
ID-nummer:  31435
Direktlänk: /bild/00031435/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut vibreras grusmaterialet för den nya gången. 11 mån
ID-nummer:  31436
Direktlänk: /bild/00031436/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya gångbanorna sedda söderut från gångbron, det fina grusmaterialet har lagts ovanpå en duk så att det inte tränger ner i makadamen. 11 mån
ID-nummer:  31437
Direktlänk: /bild/00031437/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Packning av ytan sker också med en vibrator monterad på en traktorgrävare. 11 mån
ID-nummer:  31438
Direktlänk: /bild/00031438/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbanorna anläggs på vardera sidan om spår 4. 11 mån
ID-nummer:  31439
Direktlänk: /bild/00031439/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder håller en annan traktorgrävare på att jämna ut materialet på sydvästra sidan av spår 4. 11 mån
ID-nummer:  31440
Direktlänk: /bild/00031440/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 6 oktober 2017

Intill väderskyddet på spår 1a tar det nya stängslet form som ska hindra infart på planen intill bangården. 11 mån
ID-nummer:  31442
Direktlänk: /bild/00031442/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort stängsel intill plattformen, men det hindrar inte fotgängare från att klättra in på området. 11 mån
ID-nummer:  31441
Direktlänk: /bild/00031441/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid gångbron, ännu hänger kabeln kvar i luften där brygga 7 tidigare satt. 11 mån
ID-nummer:  31443
Direktlänk: /bild/00031443/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staketet intill plattformen lagas efter den tidigare incidenten vid borttagning av den gamla kontaktledningsstolpen intill. 11 mån
ID-nummer:  31444
Direktlänk: /bild/00031444/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr fortsätter stängslingen upp mot plankorsningen, här flyttas också stängslet in närmare spåren för att vägen intill ska få plats. 11 mån
ID-nummer:  31445
Direktlänk: /bild/00031445/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna längst i norr sedda från plankorsningen, arbeten med kabelrännor och kabelförläggning pågår. 11 mån
ID-nummer:  31447
Direktlänk: /bild/00031447/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor har byggts både längs utsidan av bangården till vänster och intill spår 2 till höger i bild. 11 mån
ID-nummer:  31446
Direktlänk: /bild/00031446/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen, ännu finns många kablar och skåp som behöver komma på plats innan vintern. 11 mån
ID-nummer:  31448
Direktlänk: /bild/00031448/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningar mellan kabelrännor och kontaktledningsstolpar byggs också på många håll. 11 mån
ID-nummer:  31450
Direktlänk: /bild/00031450/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har arbetet med att montera lokalställarskåp vid växlarna påbörjats. Först måste ett hål grävas där skåpet ska stå. 11 mån
ID-nummer:  31449
Direktlänk: /bild/00031449/
Fotodatum: den 6 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100