Oktober 2017

Under oktober månad låg fokus på att färdigställa så mycket som möjligt av arbetena på bangården och förbereda den för den vinter som snart var i antågande. Stängslingsarbetena runt bangården fortsatte för att kunna färdigställas innan vintern, men arbetet blev allt mer besvärligt när marken frös och blev allt hårdare. Stora delar av stängslet blev klart under månaden, men arbetet fortsatte också in i november.

Kablar, såväl de som skulle ersättas och de som skulle vara kvar, låg på många ställen utanför de kabelrännor som byggts och behövde komma ner i skydd för vinterns snöröjningsarbeten. Lokalställarskåp som under byggtiden legat på marken intill respektive växel restes nu och monterades i slutligt utförande. Arbetena med kablar pågick under hela månaden, men då allt inte kunde slutföras fick vissa arbeten skjutas till sommaren 2018 och temporära lösningar för kabelskydd under vintern ordnas i stället. Intill spåren för uppställning och växling byggdes också flera nya gångbanor för växlingspersonal.

Montering av växelvärme i de nya växlar som ännu inte fått det pågick också med hög prioritet och vikten av detta blev tydlig när snön började falla mot slutet. För att driva växelvärmen behövs mycket el och bygget av det nya system av transformatorer från hjälpkraftledningen, kablar och elskåp pågick för fullt under hela månaden. Installationerna var till största delen inte färdigställda vid slutet av månaden utan fortsatte även de in i november,

Bilder och filmer (245)

Måndag 2 oktober 2017

Kabelarbeten i norra delen av spår 6 denna disiga och regniga andra oktoberdag.  4 år
ID-nummer:  31401
Direktlänk: /bild/00031401/
Fotodatum: den 2 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid södra bangårdsänden är det kablar som står i fokus.  4 år
ID-nummer:  31402
Direktlänk: /bild/00031402/
Fotodatum: den 2 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar som tillfälligt lagts ut på marken runt vändplatsen i söder behöver nu letas fram i gräset.  4 år
ID-nummer:  31403
Direktlänk: /bild/00031403/
Fotodatum: den 2 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 oktober 2017

Stängselarbeten kring servicevägens vändplan intill södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  31406
Direktlänk: /bild/00031406/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken runt servicevägens vändplan har jämnats till för att stängsel ska kunna sättas upp.  4 år
ID-nummer:  31405
Direktlänk: /bild/00031405/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar ligger fortsatt öppet på marken vid sidan av skyddsspåret i söder, men har samlats ihop då stängsel ska sättas upp även här.  4 år
ID-nummer:  31404
Direktlänk: /bild/00031404/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvbrunnar håller på att placeras ut längs de tidigare byggda kabelrännorna.  4 år
ID-nummer:  31407
Direktlänk: /bild/00031407/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en halvbrunn ska placeras där kabelrör ska ansluta till en kabelränna.  4 år
ID-nummer:  31408
Direktlänk: /bild/00031408/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvringen placeras intill kabelrännan vid växel 472 i spår 2 söder om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  31409
Direktlänk: /bild/00031409/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvbrunnsbygge vid växel 472.  4 år
ID-nummer:  31410
Direktlänk: /bild/00031410/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten mellan spår 1 och spår 2 på förmiddagen.  4 år
ID-nummer:  31411
Direktlänk: /bild/00031411/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör ska på många ställen läggas mellan räls och kontaktledningsstolpe.  4 år
ID-nummer:  31413
Direktlänk: /bild/00031413/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om godsmagasinet grävs en anslutning mellan en kabelbrunn och det teknikhus för el som finns där sedan tidigare.  4 år
ID-nummer:  31414
Direktlänk: /bild/00031414/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växel 471 pågår vinterförberedelser då hållare för snöskydd monteras.  4 år
ID-nummer:  31415
Direktlänk: /bild/00031415/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset ska de delar av parkeringsplatsen som tidigare grävts upp för förläggning av kabelkanalisation nu asfalteras.  4 år
ID-nummer:  31412
Direktlänk: /bild/00031412/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en yta närmast plattformen där en öppning i staketet finns ska asfalteras.  4 år
ID-nummer:  31416
Direktlänk: /bild/00031416/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med nöd och näppe får den stora asfaltläggaren plats.  4 år
ID-nummer:  31417
Direktlänk: /bild/00031417/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny asfalt vid utgången från plattformen mot långtidsparkeringen.  4 år
ID-nummer:  31418
Direktlänk: /bild/00031418/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltmassan jämnas till vid anslutningen till plattformen.  4 år
ID-nummer:  31419
Direktlänk: /bild/00031419/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ska asfaltmassan packas.  4 år
ID-nummer:  31420
Direktlänk: /bild/00031420/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset ska fler halvbrunnar placeras ut.  4 år
ID-nummer:  31421
Direktlänk: /bild/00031421/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Halvbrunnen placeras där ett rör från intilliggande växel ska anslutas till kabelrännan.  4 år
ID-nummer:  31422
Direktlänk: /bild/00031422/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden ska hål slås för stolpar till det stängsel som ska sättas upp runt vändplanen för den nya servicevägen.  4 år
ID-nummer:  31423
Direktlänk: /bild/00031423/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snöskydd för de nya växlarna har körts fram, vintern är i antågande.  4 år
ID-nummer:  31424
Direktlänk: /bild/00031424/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten från bangården, i förgrunden syns sydligaste växeln som håller på att förberedas för vintern.  4 år
ID-nummer:  31425
Direktlänk: /bild/00031425/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra plattformsänden ligger ett fundament som ska användas för att sätta upp en ny U-tavla.  4 år
ID-nummer:  31426
Direktlänk: /bild/00031426/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer kabel läggs ut på bangårdens sydvästra sida i söder.  4 år
ID-nummer:  31427
Direktlänk: /bild/00031427/
Fotodatum: den 3 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 5 oktober 2017

Det nya stängslet längs gatan vid södra bangårdsänden håller på att färdigställas.  4 år
ID-nummer:  31428
Direktlänk: /bild/00031428/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stängslet justeras så att det sitter så jämt som möjligt.  4 år
ID-nummer:  31429
Direktlänk: /bild/00031429/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av plattformen har nu en U-tavla satts upp.  4 år
ID-nummer:  31430
Direktlänk: /bild/00031430/
Fotodatum: den 5 oktober 2017
Publicerad: den 4 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60