September 2017

Sedan de stora arbetena med schakt, spår, växlar och signaler blivit klara under slutinkopplingen i slutet av augusti återstod så här i slutet av det stora projektet en mängd mindre men viktiga åtgärder. Arbetet med Inlandsbanans infart från Porjus och spåret till omformarstationen fortsatte ännu lite till med schaktning och spårbygge i den mindre skalan. Arbetet med att bygga kabelrännor fortgick under hela månaden och dessutom måste kablar som förlagts i tillfälliga skydd läggas ned i de färdiga rännorna. Den sista gamla kontaktledningsbryggan revs slutligen också tillsammans med flera gamla stolpar som ännu inte hade tagits bort.

Den sista större åtgärden som påbörjades under projektet var stängsling runt bangården, något som av förklarliga skäl inte kan genomföras före de andra stora ombyggnaderna. Nytt stängsel sätts upp på bangårdens nordöstra sida, alltså på centrumsidan av bangården, från plankorsningen i söder till plankorsningen i norr med undantag för plattformen. Den stora planen intill bangården intill södra bangårdsänden stängslas in genom att stängslet följer gatan i söder och ett kortare stängsel sätts upp mellan plattformen och intilliggande fastighet nära väntkuren vid spår 1a. Stängselarbetena påbörjades under månaden men fortsatte sedan under senhösten.

Bilder och filmer (413)
Bild 351–400

Fredag 29 september 2017

Även här börjar dikena mellan spåren nu allt mer fyllts upp. 1 mån
ID-nummer:  31372
Direktlänk: /bild/00031372/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan spåren 4, 5 och 6 återstår fortfarande en del kabelarbeten. 1 mån
ID-nummer:  31373
Direktlänk: /bild/00031373/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra delen av spår 5 och 6 från gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31374
Direktlänk: /bild/00031374/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården sedd från gångbrons västra del. 1 mån
ID-nummer:  31375
Direktlänk: /bild/00031375/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora ytan väster om bangården töms nu allt mer efter en intensiv byggsommar. 1 mån
ID-nummer:  31376
Direktlänk: /bild/00031376/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellersta delen av bangården sedd norrut från gångbrons västra ände. 1 mån
ID-nummer:  31377
Direktlänk: /bild/00031377/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del sedd från gångbron. 1 mån
ID-nummer:  31378
Direktlänk: /bild/00031378/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsändens växlar där sex spår blir ett. 1 mån
ID-nummer:  31379
Direktlänk: /bild/00031379/
Fotodatum: den 29 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 30 september 2017

Under förmiddagen har stängslet börjat sättas upp från plankorsningen i söder. 1 mån
ID-nummer:  31380
Direktlänk: /bild/00031380/
Fotodatum: den 30 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektion för sektion sätts stängslet upp. 1 mån
ID-nummer:  31381
Direktlänk: /bild/00031381/
Fotodatum: den 30 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektionerna skruvas fast tillfälligt för att sedan justeras till jämn höjd. 1 mån
ID-nummer:  31382
Direktlänk: /bild/00031382/
Fotodatum: den 30 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya vyer längs spåret vid södra infarten. 1 mån
ID-nummer:  31383
Direktlänk: /bild/00031383/
Fotodatum: den 30 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår justering av stängslet så att sektionerna sitter på jämn höjd. 1 mån
ID-nummer:  31384
Direktlänk: /bild/00031384/
Fotodatum: den 30 september 2017
Publicerad: den 27 april 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!