September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Arbetet fick bedrivas med pågående trafik på plattformsspåret, och även om godståg kunde styras om till andra spår vid passage så behövde plattformen hela tiden vara tillgänglig för att angöras av persontåg.

Då själva plattformsspåret var alltså redan klart och spårarbeten och schakt flyttade nu i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar. för infart mot de blivande spåren för växling och uppställning.

Bilder och filmer (390)
Bild 251–300

Tisdag 27 september 2016

Asfaltmassan fördelas med hjälp av skottkärran.  4 år
ID-nummer:  25077
Direktlänk: /bild/00025077/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massan läggs ut och justeras med rakor varefter den vibreras.  4 år
ID-nummer:  25078
Direktlänk: /bild/00025078/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massan fördelas till ett jämnt lager av rätt tjocklek.  4 år
ID-nummer:  25079
Direktlänk: /bild/00025079/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nylagda asfalten vibreras till en slät kompakt yta.  4 år
ID-nummer:  25080
Direktlänk: /bild/00025080/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet upprepas när läggningen fortsätter norrut.  4 år
ID-nummer:  25081
Direktlänk: /bild/00025081/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid väderskyddet finns en avvikande stensättning, men även denna kommer man enkelt förbi när asfalten läggs manuellt.  4 år
ID-nummer:  25082
Direktlänk: /bild/00025082/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan av bangården pågår arbeten med en transformator i änden av brygga 3.  4 år
ID-nummer:  25083
Direktlänk: /bild/00025083/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framtagningen av kablar fortsätter i södra delen av bangården.  4 år
ID-nummer:  25084
Direktlänk: /bild/00025084/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut arbetar man också med att bygga nya kabelbrunnar.  4 år
ID-nummer:  25085
Direktlänk: /bild/00025085/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedgrävningen av gamla kablar mellan spår 2 och spår 3 sedd från gångbron.  4 år
ID-nummer:  25086
Direktlänk: /bild/00025086/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om gångbron har kablarna flyttats från plattformen närmare det nya plattformsspåret.  4 år
ID-nummer:  25087
Direktlänk: /bild/00025087/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltarbetet fortgår och närmar sig här stationshuset.  4 år
ID-nummer:  25088
Direktlänk: /bild/00025088/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsuppgifterna är fortsatt de samma som tidigare.  4 år
ID-nummer:  25089
Direktlänk: /bild/00025089/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet når fram till stationshuset.  4 år
ID-nummer:  25090
Direktlänk: /bild/00025090/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalteringsarbete i järnvägsmiljö.  4 år
ID-nummer:  25091
Direktlänk: /bild/00025091/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen växer fram framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  25092
Direktlänk: /bild/00025092/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från ovan.  4 år
ID-nummer:  25093
Direktlänk: /bild/00025093/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera asfaltmassa läggs ut, och halva plattformen återstår ännu.  4 år
ID-nummer:  25094
Direktlänk: /bild/00025094/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar intill den gamla plattformen.  4 år
ID-nummer:  25095
Direktlänk: /bild/00025095/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har de gamla kablarna nu gömts under jord.  4 år
ID-nummer:  25096
Direktlänk: /bild/00025096/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfaltbilen har flyttat sig norr om stationshuset när arbetet fortsätter norrut.  4 år
ID-nummer:  25097
Direktlänk: /bild/00025097/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsplanen tar ännu ett steg mot färdigställande.  4 år
ID-nummer:  25098
Direktlänk: /bild/00025098/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resultatet efter dagens arbete i södra delen av plattformen.  4 år
ID-nummer:  25099
Direktlänk: /bild/00025099/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgrävningen av spår 4 och omformarspåret i höjd med lokstallet fortsätter och gropen fylls upp med nytt material allt eftersom.  6 år
ID-nummer:  21230
Direktlänk: /bild/00021230/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny grund för den nya bangården är klar längre söderut.  6 år
ID-nummer:  21231
Direktlänk: /bild/00021231/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Man stötte oväntat på berg som nu måste bilas bort för att få plats med dräneringen.  6 år
ID-nummer:  21232
Direktlänk: /bild/00021232/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen där de båda spåren tidigare gick, i bakgrunden syns spåren 3 och 2 mot Kiruna respektive Koskullskulle.  6 år
ID-nummer:  21233
Direktlänk: /bild/00021233/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på nästa lastbil som kan ta emot de massor som ska tas bort.  6 år
ID-nummer:  21234
Direktlänk: /bild/00021234/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Berg i dagen försenar arbetet något.  6 år
ID-nummer:  21235
Direktlänk: /bild/00021235/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hindret krossas för att komma vidare, en ganska tidsödande process.  6 år
ID-nummer:  21236
Direktlänk: /bild/00021236/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nybyggda grundbädden på vilken de nya spåren ska läggas.  6 år
ID-nummer:  21237
Direktlänk: /bild/00021237/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På omformarspåret längre norrut är man redo att lyfta växel 459. Inlandsbanans infart intill till höger blockeras också, men kan ändå inte trafikeras då spåret är kapat strax utanför bilden.  6 år
ID-nummer:  21238
Direktlänk: /bild/00021238/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 459 ska läggas in i nuvarande spår 4, Inlandsbanans infart, för att sedan utgöra förbindelsen från det nya långa mötesspåret 3 till de kortare spåren 4–6.  6 år
ID-nummer:  21239
Direktlänk: /bild/00021239/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 28 september 2016

Plattformen söder om stationshuset, nu har även ytan närmast den bakre kanten förberetts för asfaltering.  4 år
ID-nummer:  25100
Direktlänk: /bild/00025100/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortsätter framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  25101
Direktlänk: /bild/00025101/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordligaste änden av plattformen återstår också asfalteringen av den smala strängen mellan plattorna, däremot har belysningsstolparna kommit upp även här.  4 år
ID-nummer:  25102
Direktlänk: /bild/00025102/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under plattformsarbetet har vissa defekta betongelement sorterats ut.  4 år
ID-nummer:  25103
Direktlänk: /bild/00025103/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst, här återstår en del arbete med plattformens bakre del.  4 år
ID-nummer:  25104
Direktlänk: /bild/00025104/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla grävmaskinen lägger ut material för att fylla upp längs bakre kanten.  4 år
ID-nummer:  25105
Direktlänk: /bild/00025105/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialet fördelas med hjälp av maskiner och en specialtillverkad bräda.  4 år
ID-nummer:  25106
Direktlänk: /bild/00025106/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena pågår parallellt med ordinarie tågtrafik.  4 år
ID-nummer:  25107
Direktlänk: /bild/00025107/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området kring väderskyddet i söder är förberett för vidare asfaltering.  4 år
ID-nummer:  25108
Direktlänk: /bild/00025108/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väderskyddet har fått en plattrad som utmärker ingången.  4 år
ID-nummer:  25109
Direktlänk: /bild/00025109/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vi plattformen för det som nästa år blir spår 1a.  4 år
ID-nummer:  25110
Direktlänk: /bild/00025110/
Fotodatum: den 28 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 29 september 2016

Schaktgropen i höjd med lokstallet fylls nu med nya krossmassor.  4 år
ID-nummer:  25111
Direktlänk: /bild/00025111/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gropen står spårläggningsmaskinen och inväntar att banvallen ska bli klar att lägga växlarna på.  4 år
ID-nummer:  25112
Direktlänk: /bild/00025112/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropens norra ände har ännu inte fyllts med nya massor.  4 år
ID-nummer:  25113
Direktlänk: /bild/00025113/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den del som börjat fyllas ska också dränering läggas.  4 år
ID-nummer:  25114
Direktlänk: /bild/00025114/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plattformen har nya skyltar levererats.  4 år
ID-nummer:  25115
Direktlänk: /bild/00025115/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny skylt på väg upp utanför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  25116
Direktlänk: /bild/00025116/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–390