September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Själva plattformsspåret var däremot redan klart och spårarbeten och schakt flyttade i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar.

Bilder och filmer (390)

Måndag 26 september 2016

Schaktning pågår för fullt i höjd med lokstallet. 5 mån
ID-nummer:  25026
Direktlänk: /bild/00025026/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet går norrut och har passerat brygga 18. 5 mån
ID-nummer:  25027
Direktlänk: /bild/00025027/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en grävskopa är lastad, men just nu står maskinen stilla. 5 mån
ID-nummer:  25028
Direktlänk: /bild/00025028/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dumper kommer fram och lastningen kan fortsätta. 5 mån
ID-nummer:  25029
Direktlänk: /bild/00025029/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skopa efter skopa grävs bort ur den gamla bangården. 5 mån
ID-nummer:  25030
Direktlänk: /bild/00025030/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastmaskin står i den del av gropen som håller på att återfyllas allt medan Dundret dyker upp bakom dimslöjorna i bakgrunden. 5 mån
ID-nummer:  25031
Direktlänk: /bild/00025031/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trafiken pågår på spår 2 och 3 intill gropen som vanligt. 5 mån
ID-nummer:  25032
Direktlänk: /bild/00025032/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal kabelbrunn har grävts bort och betongdelarna samlas i lastmaskinens skopa. 5 mån
ID-nummer:  25033
Direktlänk: /bild/00025033/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt fundament och en ny grundläggning för nya spår på bangården. 5 mån
ID-nummer:  25034
Direktlänk: /bild/00025034/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar finns det gott om, och flera måste vara kvar tills bangården är helt ombyggd. 5 mån
ID-nummer:  25035
Direktlänk: /bild/00025035/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nybyggda bankroppen aningen längre söderut. 5 mån
ID-nummer:  25036
Direktlänk: /bild/00025036/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa gamla rostiga kablar kan tas bort redan nu. 5 mån
ID-nummer:  25037
Direktlänk: /bild/00025037/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den urschaktade delen sedd från nordväst. 5 mån
ID-nummer:  25038
Direktlänk: /bild/00025038/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela det nuvarande arbetsområdet mellan lokstallet och växlarna nära kilometer 1313. 5 mån
ID-nummer:  25039
Direktlänk: /bild/00025039/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt mot sydost från gångbron. 5 mån
ID-nummer:  25040
Direktlänk: /bild/00025040/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten för de nya bryggstolparna samt portalen för kontaktledningen över södra änden av det nya spåret har kommit på plats. 5 mån
ID-nummer:  25041
Direktlänk: /bild/00025041/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångbron. 5 mån
ID-nummer:  25042
Direktlänk: /bild/00025042/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron intill stationshuset. 5 mån
ID-nummer:  25043
Direktlänk: /bild/00025043/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med fyllning mellan plattorna fortsätter norrut, men här måste också plywoodskivorna avlägsnas allt eftersom. 5 mån
ID-nummer:  25044
Direktlänk: /bild/00025044/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har fler belysningsstolpar lagts ut för montering. 5 mån
ID-nummer:  25045
Direktlänk: /bild/00025045/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av plattformen förbereds det nu för att väderskyddet där ska kunna komma på plats. 5 mån
ID-nummer:  25046
Direktlänk: /bild/00025046/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En höstvy norrut från den södra delen av plattformen. 5 mån
ID-nummer:  25047
Direktlänk: /bild/00025047/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ritning är bra att ha nära till hands när bygget pågår. 5 mån
ID-nummer:  25048
Direktlänk: /bild/00025048/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan där väderskyddet ska stå jämnas ut noggrant en sista gång. 5 mån
ID-nummer:  25049
Direktlänk: /bild/00025049/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av bangården pågår kabelarbeten av olika slag. 5 mån
ID-nummer:  25050
Direktlänk: /bild/00025050/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårgående grävmaskin plöjer en fåra intill spår 2. 5 mån
ID-nummer:  25051
Direktlänk: /bild/00025051/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny kabel rullas samtidigt ut från den stora trumman och dras ned i den nya kabelbrunnen. 5 mån
ID-nummer:  25052
Direktlänk: /bild/00025052/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den nyss grävda fåran vid spår 2 ska de tillfälligt förlagda kablarna nu läggas under jord inför den stundande vintern. 5 mån
ID-nummer:  25053
Direktlänk: /bild/00025053/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt provas också de nya väderskyddet ut innan det ska placeras på sin rätta plats. 5 mån
ID-nummer:  25054
Direktlänk: /bild/00025054/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna längs spåret begravs tillfälligt inför vintern. 5 mån
ID-nummer:  25055
Direktlänk: /bild/00025055/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kabeln matas ned i den nya kabelbrunnen. 5 mån
ID-nummer:  25056
Direktlänk: /bild/00025056/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar som lagts vid sidan av det utgrävda området för det nya plattformsspåret läggs nu ned närmare spåret. 5 mån
ID-nummer:  25057
Direktlänk: /bild/00025057/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna flyttas till ett mer skyddat läge. 5 mån
ID-nummer:  25058
Direktlänk: /bild/00025058/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland ligger kablarna på fel sida om en stolpe och de får då lyftas över denna. 5 mån
ID-nummer:  25059
Direktlänk: /bild/00025059/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även från plattformens utsatta läge flyttas kablarna ner i lägre position. 5 mån
ID-nummer:  25060
Direktlänk: /bild/00025060/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya väderskyddet transporteras till sin position intill plattformen. 5 mån
ID-nummer:  25061
Direktlänk: /bild/00025061/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan det ska stå på är klar och den rätta positionen mäts upp samtidigt som sluttningen bakom jämnas till så att lastmaskinen kan komma fram. 5 mån
ID-nummer:  25062
Direktlänk: /bild/00025062/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dags att ställa väderskyddet på sin plats. 5 mån
ID-nummer:  25063
Direktlänk: /bild/00025063/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är inte helt lätt att balansera med en tung och stor konstruktion och ställa den på rätt plats direkt utan att skada bädden. 5 mån
ID-nummer:  25064
Direktlänk: /bild/00025064/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därtill ska kablar träs in genom bottenplattan innan den kommer på plats. 5 mån
ID-nummer:  25065
Direktlänk: /bild/00025065/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna träs igenom med hjälp inne i kuren. 5 mån
ID-nummer:  25066
Direktlänk: /bild/00025066/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så ställs väderskyddet ner och justeras till rätt position. 5 mån
ID-nummer:  25067
Direktlänk: /bild/00025067/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med tumstockar kontrolleras att bottenplattan ligger på rätt avstånd från plattorna. 5 mån
ID-nummer:  25068
Direktlänk: /bild/00025068/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista knuff från den lilla grävmaskinen fick väderskyddet att inta rätt position. 5 mån
ID-nummer:  25069
Direktlänk: /bild/00025069/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väderskyddet vid södra delen av plattformen har nu kommit på plats. 5 mån
ID-nummer:  25070
Direktlänk: /bild/00025070/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 27 september 2016

Dags för asfaltering av plattformen, eller en del av den i alla fall. 5 mån
ID-nummer:  25072
Direktlänk: /bild/00025072/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är den smala strängen mellan plattraderna som beläggs med asfalt den här gången. 5 mån
ID-nummer:  25073
Direktlänk: /bild/00025073/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten läggs ut med hjälp av en skottkärra. 5 mån
ID-nummer:  25074
Direktlänk: /bild/00025074/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut fortsätter arbetena med att tillfälligt gräva ned gamla kablar inför vintern. 5 mån
ID-nummer:  25075
Direktlänk: /bild/00025075/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har de nya belysningsstolparna rests. 5 mån
ID-nummer:  25076
Direktlänk: /bild/00025076/
Fotodatum: den 27 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!