September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Själva plattformsspåret var däremot redan klart och spårarbeten och schakt flyttade i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar.

Bilder och filmer (390)

Tisdag 20 september 2016

Intercitytåget 96 har ankommit till den ännu inte helt färdigbyggda plattformen utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21241
Direktlänk: /bild/00021241/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förvandlingen fortsätter framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21242
Direktlänk: /bild/00021242/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21243
Direktlänk: /bild/00021243/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen fortsätter norrut. 2 år
ID-nummer:  21244
Direktlänk: /bild/00021244/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har ramp med svag lutning upp till den nya plattformen byggts. 2 år
ID-nummer:  21245
Direktlänk: /bild/00021245/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot sydost, över mellanrummet mellan de utlagda plattorna har träskivor lagts ut. 2 år
ID-nummer:  21240
Direktlänk: /bild/00021240/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 96 under uppehållet framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21246
Direktlänk: /bild/00021246/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattformen sett från gångbron. 2 år
ID-nummer:  21247
Direktlänk: /bild/00021247/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång norrut längs den nya långa plattformen. 2 år
ID-nummer:  21248
Direktlänk: /bild/00021248/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom tåget doldes de delar av den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3 som ännu finns kvar. 2 år
ID-nummer:  21249
Direktlänk: /bild/00021249/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron. 2 år
ID-nummer:  21250
Direktlänk: /bild/00021250/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens andra sida pågår mycket arbeten intill det rivna spår 6. 2 år
ID-nummer:  21251
Direktlänk: /bild/00021251/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i motsatt riktning syns många arbeten. 2 år
ID-nummer:  21252
Direktlänk: /bild/00021252/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högspänningskablarna som legat nedgrävda intill det nu rivna spår 6 försvårar arbetena här. 2 år
ID-nummer:  21253
Direktlänk: /bild/00021253/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbeten på spår 4 och omformarspåret i höjd med lokstallet. 5 mån
ID-nummer:  24917
Direktlänk: /bild/00024917/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortschaktade massor lastas på bil för borttransport. 5 mån
ID-nummer:  24918
Direktlänk: /bild/00024918/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I en annan del av gropen levereras i stället nytt krossmaterial. 5 mån
ID-nummer:  24919
Direktlänk: /bild/00024919/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya materialet tippas i gropen. 5 mån
ID-nummer:  24920
Direktlänk: /bild/00024920/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom grävmaskinerna kan en ny bädd för spåren anas. 5 mån
ID-nummer:  24921
Direktlänk: /bild/00024921/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har grävarbeten ännu inte kommit igång. 5 mån
ID-nummer:  24922
Direktlänk: /bild/00024922/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren är rivna men ingen schaktning pågår ännu här. 5 mån
ID-nummer:  24923
Direktlänk: /bild/00024923/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När delar av kontaktledningen plockas ned eller görs spänningslös gäller det att ha koll på vilka delar av anläggningen som ska vara spänningsförande och vilka som inte ska vara det. 5 mån
ID-nummer:  24924
Direktlänk: /bild/00024924/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut ligger spåren ännu kvar. 5 mån
ID-nummer:  24925
Direktlänk: /bild/00024925/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området som snart kommer att schaktas ur sett mot sydost. 5 mån
ID-nummer:  24926
Direktlänk: /bild/00024926/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna med huvudsignalerna vid plankorsningen i bakgrunden. 5 mån
ID-nummer:  24927
Direktlänk: /bild/00024927/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen fortsätter medan trafiken rullar på spår 2 och spår 3. 5 mån
ID-nummer:  24928
Direktlänk: /bild/00024928/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen på plattformen norr om stationshuset fortsätter. 5 mån
ID-nummer:  24929
Direktlänk: /bild/00024929/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste delen av plattformen börjar bli klar för att lägga ytskiktet. 5 mån
ID-nummer:  24930
Direktlänk: /bild/00024930/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 11 och 12 har nu kortats när den bortre delen av vardera brygga har tagits ned och stolparna tagits bort. Ledningen över spår 4 har hängts upp i nya utliggare. 5 mån
ID-nummer:  24931
Direktlänk: /bild/00024931/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen har byggts upp och kantelementen är på väg att läggas på plats. 5 mån
ID-nummer:  24932
Direktlänk: /bild/00024932/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En mindre grävmaskin används för att ge plattformen sin form. 5 mån
ID-nummer:  24933
Direktlänk: /bild/00024933/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten paus i plattformsarbetena medan ett norrgående tåg passerar. 5 mån
ID-nummer:  24934
Direktlänk: /bild/00024934/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 23 september 2016

Vy norrut från södra delen av plattformen, här har nu några belysningsstolpar med spårnummerskyltar kommit upp. 5 mån
ID-nummer:  24935
Direktlänk: /bild/00024935/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra plattformsänden har rampens kant gjutits på så att den ansluter till betongelementen längs plattformskanten. 5 mån
ID-nummer:  24936
Direktlänk: /bild/00024936/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höjda kanten i rampen ner från de horisontella kantelementen. 5 mån
ID-nummer:  24937
Direktlänk: /bild/00024937/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformsänden. 5 mån
ID-nummer:  24938
Direktlänk: /bild/00024938/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen södra del med tre nya belysningsstolpar. 5 mån
ID-nummer:  24939
Direktlänk: /bild/00024939/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med den tillfälligt placerade TBFH-skåpet till vänster. 5 mån
ID-nummer:  24940
Direktlänk: /bild/00024940/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut utanför stationshuset. 5 mån
ID-nummer:  24941
Direktlänk: /bild/00024941/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset finns inga plywoodskivor över de nylagda plattformarna. 5 mån
ID-nummer:  24942
Direktlänk: /bild/00024942/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mellan stationshuset och godsmagasinet. 5 mån
ID-nummer:  24943
Direktlänk: /bild/00024943/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från godsmagasinet söderut. 5 mån
ID-nummer:  24944
Direktlänk: /bild/00024944/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattsättningsarbetena fortsätter norr om godsmagasinet. 5 mån
ID-nummer:  24945
Direktlänk: /bild/00024945/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många olika delarbeten pågår sett tvärs över bangården. 5 mån
ID-nummer:  24946
Direktlänk: /bild/00024946/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av plattformen sedd från lastkajen. 5 mån
ID-nummer:  24947
Direktlänk: /bild/00024947/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar av kontaktledningsbryggor och dito stolpar väntar på borttransport intill bangården vid norra plattformsänden. 5 mån
ID-nummer:  24948
Direktlänk: /bild/00024948/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid norra änden av plattformen gjuts rampens kant på och har här formen kvar. 5 mån
ID-nummer:  24949
Direktlänk: /bild/00024949/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbockar och kabeltrummor är något av allt det material som kommer till användning under bygget. 5 mån
ID-nummer:  24950
Direktlänk: /bild/00024950/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr står de två spåren närmast lokstallet i fokus. 5 mån
ID-nummer:  24951
Direktlänk: /bild/00024951/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Just här vilar en grävmaskin i området som snart ska schaktas. 5 mån
ID-nummer:  24952
Direktlänk: /bild/00024952/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!