September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Själva plattformsspåret var däremot redan klart och spårarbeten och schakt flyttade i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar.

Bilder och filmer (390)

Måndag 5 september 2016

Grävabetena mitt emot stationshuset sedda från gångbron. 5 mån
ID-nummer:  24804
Direktlänk: /bild/00024804/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den nya vändplanen vid södra bangårdsänden läggs begagnade träsliprar upp tillsammans med nya för att kunna bygga skyddsväxel och skyddsspår. 5 mån
ID-nummer:  24805
Direktlänk: /bild/00024805/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är de nylagda växlarna utanför den gamla bangården i söder som ska kompletteras med sliprar och räls. 5 mån
ID-nummer:  24806
Direktlänk: /bild/00024806/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost. 5 mån
ID-nummer:  24807
Direktlänk: /bild/00024807/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 6 september 2016

Mitt emot stationshuset har ett nytt stolpfundament grävts ned. 5 mån
ID-nummer:  24808
Direktlänk: /bild/00024808/
Fotodatum: den 6 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stolpfundamentet sett från gångbron. 5 mån
ID-nummer:  24809
Direktlänk: /bild/00024809/
Fotodatum: den 6 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Friläggningen av högspänningskablarna längs gamla spår 6 fortsätter norr om gångbron. 5 mån
ID-nummer:  24810
Direktlänk: /bild/00024810/
Fotodatum: den 6 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget från Stockholm rullar in vid den nya plattformen som nu har använts i cirka en vecka. 5 mån
ID-nummer:  24811
Direktlänk: /bild/00024811/
Fotodatum: den 6 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 8 september 2016

Morgonvy från gångbron över arbetena med att frilägga kraftkablarna längs det rivna spår 6. 5 mån
ID-nummer:  24812
Direktlänk: /bild/00024812/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en del av spår 5 har rivits och grävarbeten pågår där. 5 mån
ID-nummer:  24813
Direktlänk: /bild/00024813/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten vid norra delen av spår 5 och 6. 5 mån
ID-nummer:  24814
Direktlänk: /bild/00024814/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upplagen vid sidan av bangården växer allt mer. 5 mån
ID-nummer:  24815
Direktlänk: /bild/00024815/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya fundament för kontaktledningsstolpar har också grävts ner längs spår 6. 5 mån
ID-nummer:  24816
Direktlänk: /bild/00024816/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss dikning har skett även utanför bangårdsområdet ner mot älven. 5 mån
ID-nummer:  24817
Direktlänk: /bild/00024817/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spår 6 sett söderut från gångbron. 5 mån
ID-nummer:  24818
Direktlänk: /bild/00024818/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder byggs en del av spår 6 upp igen. 5 mån
ID-nummer:  24819
Direktlänk: /bild/00024819/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Oljevagnarna får nu ställas upp på spår 4 när spår 5 är avstängt i norr. Kontaktledningen över spår 5 är nu reducerad till endast bärlinan. 5 mån
ID-nummer:  24820
Direktlänk: /bild/00024820/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsarbetena har tagit flera steg vidare norrut. 5 mån
ID-nummer:  24821
Direktlänk: /bild/00024821/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Endast bärlinan ligger kvar på bryggorna över spår 5 och över spår 6 är alla ledningar nedtagna. 5 mån
ID-nummer:  24822
Direktlänk: /bild/00024822/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nyligen nedgrävda kabelkanalen från teknikhuset vid sidan av bangården norr om stationshuset sticker ännu upp ur marken närmast plattformens bakre kant. 5 mån
ID-nummer:  24823
Direktlänk: /bild/00024823/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sträcker sig nu förbi godsmagasinet vars gamla lastkaj blir allt mer fjärmad från bangården. 5 mån
ID-nummer:  24824
Direktlänk: /bild/00024824/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i norra delen av spår 5 och spår 6 sedda på avstånd från sydost. 5 mån
ID-nummer:  24825
Direktlänk: /bild/00024825/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av plattformen placeras nu resterande kabelrör och kabelbrunnar ut. 5 mån
ID-nummer:  24826
Direktlänk: /bild/00024826/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut utanför godsmagasinet. 5 mån
ID-nummer:  24827
Direktlänk: /bild/00024827/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten på bangården till vänster och liftmotorvagnen på spår 3 till höger. 5 mån
ID-nummer:  24828
Direktlänk: /bild/00024828/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu kommer man inte längre in till lokstallet då även växeln dit har tagits bort. 5 mån
ID-nummer:  24829
Direktlänk: /bild/00024829/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena sker i höjd med befintliga kabelbrunnar med kabelkanaler under spåren. 5 mån
ID-nummer:  24830
Direktlänk: /bild/00024830/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens inre installationer kommer på plats innan den fylls upp. 5 mån
ID-nummer:  24831
Direktlänk: /bild/00024831/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En prefabricerad kabelbrunn för användning i plattform. 5 mån
ID-nummer:  24832
Direktlänk: /bild/00024832/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör läggs ut för att senare kunna dra kablar i plattformen. 5 mån
ID-nummer:  24833
Direktlänk: /bild/00024833/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen fylls sedan med korssmaterial, vallen av finare material närmast täcker kabelkanaler och kabelrör. 5 mån
ID-nummer:  24834
Direktlänk: /bild/00024834/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 11 september 2016

Även plattformen nordligaste del börjar nu likna en plattform då den fylls till rätt höjd. 5 mån
ID-nummer:  24835
Direktlänk: /bild/00024835/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bortre delen av brygga 12 sjunger på sista versen när de flesta kontaktledningar är rivna och stolpen står mitt i nästa schaktområde. 5 mån
ID-nummer:  24836
Direktlänk: /bild/00024836/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma sak gäller den bortre delen av brygga 11. 5 mån
ID-nummer:  24837
Direktlänk: /bild/00024837/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av brygga 14 ligger kvar på marken intill bangården, snart går halva brygga 12 och halva brygga 11 i bakgrunden samma väg. 5 mån
ID-nummer:  24838
Direktlänk: /bild/00024838/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växeln 459 upplagd på omformarspåret i bangårdens norra del söder om plankorsningen. 5 mån
ID-nummer:  24839
Direktlänk: /bild/00024839/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår en del massor att frakta bort efter den stora schakten norr om plankorsningen. 5 mån
ID-nummer:  24840
Direktlänk: /bild/00024840/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen, ännu återstår en hel del att bygga om här. 5 mån
ID-nummer:  24841
Direktlänk: /bild/00024841/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret till vänster och Inlandsbanans utfart mot Porjus till höger sedd från plankorsningen norrut, dessa två spår kommer att rivas i och närmast norr om korsningen. 5 mån
ID-nummer:  24842
Direktlänk: /bild/00024842/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret sett in mot bangården där växlarna ligger och väntar. 5 mån
ID-nummer:  24843
Direktlänk: /bild/00024843/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlar i väntan på att placeras på sin plats. 5 mån
ID-nummer:  24844
Direktlänk: /bild/00024844/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen av växel 459 ligger längre söderut. 5 mån
ID-nummer:  24845
Direktlänk: /bild/00024845/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen av växel 458, den andra delen skymtar i bakgrunden. 5 mån
ID-nummer:  24846
Direktlänk: /bild/00024846/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om växlarna är omformarspåret rivet. 5 mån
ID-nummer:  24847
Direktlänk: /bild/00024847/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna omformarspåret i närheten av lokstallet, till vänster syns också en riven växelförbindelse mellan spår 4 och spår 3. 5 mån
ID-nummer:  24848
Direktlänk: /bild/00024848/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen mellan spår 4 och spår 3 som har möjliggjort trafik från Inlandsbanan till spår 1–3 och omvänt har nu rivits. 5 mån
ID-nummer:  24849
Direktlänk: /bild/00024849/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåret intill lokstallet är kvar men saknar liksom spåret från lokstallet till höger sin anslutning till bangården. 5 mån
ID-nummer:  24850
Direktlänk: /bild/00024850/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåret närmast och det rivna omformarspåret bortom det under brygga 16. 5 mån
ID-nummer:  24851
Direktlänk: /bild/00024851/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
5 mån
ID-nummer:  24852
Direktlänk: /bild/00024852/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan som ersatt brygga 14 med den rivna anslutningen från lokstallet under. 5 mån
ID-nummer:  24853
Direktlänk: /bild/00024853/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!