September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Arbetet fick bedrivas med pågående trafik på plattformsspåret, och även om godståg kunde styras om till andra spår vid passage så behövde plattformen hela tiden vara tillgänglig för att angöras av persontåg.

Då själva plattformsspåret var alltså redan klart och spårarbeten och schakt flyttade nu i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar. för infart mot de blivande spåren för växling och uppställning.

Bilder och filmer (390)
Bild 31–60

Torsdag 8 september 2016

Grävarbeten vid norra delen av spår 5 och 6.  5 år
ID-nummer:  24814
Direktlänk: /bild/00024814/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upplagen vid sidan av bangården växer allt mer.  5 år
ID-nummer:  24815
Direktlänk: /bild/00024815/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya fundament för kontaktledningsstolpar har också grävts ner längs spår 6.  5 år
ID-nummer:  24816
Direktlänk: /bild/00024816/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss dikning har skett även utanför bangårdsområdet ner mot älven.  5 år
ID-nummer:  24817
Direktlänk: /bild/00024817/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spår 6 sett söderut från gångbron.  5 år
ID-nummer:  24818
Direktlänk: /bild/00024818/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder byggs en del av spår 6 upp igen.  5 år
ID-nummer:  24819
Direktlänk: /bild/00024819/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Oljevagnarna får nu ställas upp på spår 4 när spår 5 är avstängt i norr. Kontaktledningen över spår 5 är nu reducerad till endast bärlinan.  5 år
ID-nummer:  24820
Direktlänk: /bild/00024820/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsarbetena har tagit flera steg vidare norrut.  5 år
ID-nummer:  24821
Direktlänk: /bild/00024821/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Endast bärlinan ligger kvar på bryggorna över spår 5 och över spår 6 är alla ledningar nedtagna.  5 år
ID-nummer:  24822
Direktlänk: /bild/00024822/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nyligen nedgrävda kabelkanalen från teknikhuset vid sidan av bangården norr om stationshuset sticker ännu upp ur marken närmast plattformens bakre kant.  5 år
ID-nummer:  24823
Direktlänk: /bild/00024823/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sträcker sig nu förbi godsmagasinet vars gamla lastkaj blir allt mer fjärmad från bangården.  5 år
ID-nummer:  24824
Direktlänk: /bild/00024824/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i norra delen av spår 5 och spår 6 sedda på avstånd från sydost.  5 år
ID-nummer:  24825
Direktlänk: /bild/00024825/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av plattformen placeras nu resterande kabelrör och kabelbrunnar ut.  5 år
ID-nummer:  24826
Direktlänk: /bild/00024826/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut utanför godsmagasinet.  5 år
ID-nummer:  24827
Direktlänk: /bild/00024827/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten på bangården till vänster och liftmotorvagnen på spår 3 till höger.  5 år
ID-nummer:  24828
Direktlänk: /bild/00024828/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu kommer man inte längre in till lokstallet då även växeln dit har tagits bort.  5 år
ID-nummer:  24829
Direktlänk: /bild/00024829/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena sker i höjd med befintliga kabelbrunnar med kabelkanaler under spåren.  5 år
ID-nummer:  24830
Direktlänk: /bild/00024830/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens inre installationer kommer på plats innan den fylls upp.  5 år
ID-nummer:  24831
Direktlänk: /bild/00024831/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En prefabricerad kabelbrunn för användning i plattform.  5 år
ID-nummer:  24832
Direktlänk: /bild/00024832/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör läggs ut för att senare kunna dra kablar i plattformen.  5 år
ID-nummer:  24833
Direktlänk: /bild/00024833/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen fylls sedan med korssmaterial, vallen av finare material närmast täcker kabelkanaler och kabelrör.  5 år
ID-nummer:  24834
Direktlänk: /bild/00024834/
Fotodatum: den 8 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 11 september 2016

Även plattformen nordligaste del börjar nu likna en plattform då den fylls till rätt höjd.  5 år
ID-nummer:  24835
Direktlänk: /bild/00024835/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bortre delen av brygga 12 sjunger på sista versen när de flesta kontaktledningar är rivna och stolpen står mitt i nästa schaktområde.  5 år
ID-nummer:  24836
Direktlänk: /bild/00024836/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma sak gäller den bortre delen av brygga 11.  5 år
ID-nummer:  24837
Direktlänk: /bild/00024837/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av brygga 14 ligger kvar på marken intill bangården, snart går halva brygga 12 och halva brygga 11 i bakgrunden samma väg.  5 år
ID-nummer:  24838
Direktlänk: /bild/00024838/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växeln 459 upplagd på omformarspåret i bangårdens norra del söder om plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  24839
Direktlänk: /bild/00024839/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår en del massor att frakta bort efter den stora schakten norr om plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  24840
Direktlänk: /bild/00024840/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen, ännu återstår en hel del att bygga om här.  5 år
ID-nummer:  24841
Direktlänk: /bild/00024841/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret till vänster och Inlandsbanans utfart mot Porjus till höger sedd från plankorsningen norrut, dessa två spår kommer att rivas i och närmast norr om korsningen.  5 år
ID-nummer:  24842
Direktlänk: /bild/00024842/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret sett in mot bangården där växlarna ligger och väntar.  5 år
ID-nummer:  24843
Direktlänk: /bild/00024843/
Fotodatum: den 11 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120