September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Arbetet fick bedrivas med pågående trafik på plattformsspåret, och även om godståg kunde styras om till andra spår vid passage så behövde plattformen hela tiden vara tillgänglig för att angöras av persontåg.

Då själva plattformsspåret var alltså redan klart och spårarbeten och schakt flyttade nu i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar. för infart mot de blivande spåren för växling och uppställning.

Bilder och filmer (390)
Bild 301–350

Torsdag 29 september 2016

En motsvarande skylt finns också söder om stationshuset som badar i morgonsol.  4 år
ID-nummer:  25117
Direktlänk: /bild/00025117/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs plattformen har de nya spårnummerskyltarna täckts över då spåret ännu heter 2 och inte 1.  4 år
ID-nummer:  25118
Direktlänk: /bild/00025118/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väderskyddet söder om stationshuset har fått ett lager asfalt runt utsidan.  4 år
ID-nummer:  25119
Direktlänk: /bild/00025119/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  25120
Direktlänk: /bild/00025120/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om godsmagasinet pågår kabelarbeten.  4 år
ID-nummer:  25121
Direktlänk: /bild/00025121/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelserna för fortsatt asfaltering av plattformen pågår också här.  4 år
ID-nummer:  25122
Direktlänk: /bild/00025122/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om godsmagasinet har ännu ett väderskydd kommit på plats.  4 år
ID-nummer:  25123
Direktlänk: /bild/00025123/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut från norra delen, även här har spårnummerskyltarna täckts.  4 år
ID-nummer:  25124
Direktlänk: /bild/00025124/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den inför vintern uppstädade ytan mellan spår 2 och spår 3.  4 år
ID-nummer:  25125
Direktlänk: /bild/00025125/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten traktor används för att släta ut plattformens yta.  4 år
ID-nummer:  25126
Direktlänk: /bild/00025126/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i och omkring det norra väderskyddet, här väntar också en namnskylt vid plattformen.  4 år
ID-nummer:  25127
Direktlänk: /bild/00025127/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra väderskyddet sedd från nordost.  4 år
ID-nummer:  25128
Direktlänk: /bild/00025128/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens norra ände.  4 år
ID-nummer:  25129
Direktlänk: /bild/00025129/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan som ersatt brygga 14 sedd från plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  25130
Direktlänk: /bild/00025130/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe vid lokstallet fortsätter schakt och återfyllnad för spår 4 och omformarspåret.  4 år
ID-nummer:  25131
Direktlänk: /bild/00025131/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från nordväst med de båda kvarvarande spårändarna till vänster.  4 år
ID-nummer:  25132
Direktlänk: /bild/00025132/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin och en vält fördelar och packar de nya massorna som har lagts ut.  4 år
ID-nummer:  25133
Direktlänk: /bild/00025133/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är nu fyllt i någon mån så långt som man hittills har grävt ur.  4 år
ID-nummer:  25134
Direktlänk: /bild/00025134/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lager krossmassor fördelas ut söderifrån.  4 år
ID-nummer:  25135
Direktlänk: /bild/00025135/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor levereras med dumper.  4 år
ID-nummer:  25136
Direktlänk: /bild/00025136/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fördelas sedan med hjälp av lastmaskinen.  4 år
ID-nummer:  25137
Direktlänk: /bild/00025137/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen gör en jämn yta på vilken makadamen senare ska läggas.  4 år
ID-nummer:  25138
Direktlänk: /bild/00025138/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med van hand körs maskinen så stenarna flyger kontrollerat.  4 år
ID-nummer:  25139
Direktlänk: /bild/00025139/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer material tippas i gropen bakom stora stolpfundament för kommande kontaktledningsanläggning.  4 år
ID-nummer:  25140
Direktlänk: /bild/00025140/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut pågår utläggning av makadam.  4 år
ID-nummer:  25141
Direktlänk: /bild/00025141/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass makadam levereras med lastbil.  4 år
ID-nummer:  25142
Direktlänk: /bild/00025142/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialet är annorlunda, men metoden att lägga ut det är den samma.  4 år
ID-nummer:  25143
Direktlänk: /bild/00025143/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen på den jämna ytan som är redo för makadam mellan stolpfundamenten.  4 år
ID-nummer:  25144
Direktlänk: /bild/00025144/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen breds ut med lastmaskinen.  4 år
ID-nummer:  25145
Direktlänk: /bild/00025145/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här får stenarna en kontrollerad luftfärd ibland.  4 år
ID-nummer:  25146
Direktlänk: /bild/00025146/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de maskiner som bygger grunden för de nya spåren.  4 år
ID-nummer:  25147
Direktlänk: /bild/00025147/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor levereras hela tiden.  4 år
ID-nummer:  25148
Direktlänk: /bild/00025148/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 30 september 2016

Morgon vid schaktgropen i höjd med lokstallet denna sista septemberdag.  4 år
ID-nummer:  25149
Direktlänk: /bild/00025149/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill skärs gammal räls upp i bitar.  4 år
ID-nummer:  25150
Direktlänk: /bild/00025150/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen är i det närmaste klar.  4 år
ID-nummer:  25151
Direktlänk: /bild/00025151/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår är naturligtvis avstängt söder om plankorsningen då det ännu slutar i intet längre söderut.  4 år
ID-nummer:  25152
Direktlänk: /bild/00025152/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på dagen har makadamutläggningen kommit betydligt längre norrut.  4 år
ID-nummer:  25153
Direktlänk: /bild/00025153/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen jämnas ut med lastmaskinen.  4 år
ID-nummer:  25154
Direktlänk: /bild/00025154/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår ett gap mellan de gamla spåren och den snart färdiga ytan att lägga spår och växlar på.  4 år
ID-nummer:  25155
Direktlänk: /bild/00025155/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålet fylls upp lite när en lastmaskin kör in mer krossmaterial.  4 år
ID-nummer:  25156
Direktlänk: /bild/00025156/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!