September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Själva plattformsspåret var däremot redan klart och spårarbeten och schakt flyttade i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar.

Bilder och filmer (390)

Torsdag 29 september 2016

En motsvarande skylt finns också söder om stationshuset som badar i morgonsol. 13 dgr
ID-nummer:  25117
Direktlänk: /bild/00025117/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längs plattformen har de nya spårnummerskyltarna täckts över då spåret ännu heter 2 och inte 1. 13 dgr
ID-nummer:  25118
Direktlänk: /bild/00025118/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väderskyddet söder om stationshuset har fått ett lager asfalt runt utsidan. 13 dgr
ID-nummer:  25119
Direktlänk: /bild/00025119/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden. 13 dgr
ID-nummer:  25120
Direktlänk: /bild/00025120/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om godsmagasinet pågår kabelarbeten. 13 dgr
ID-nummer:  25121
Direktlänk: /bild/00025121/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelserna för fortsatt asfaltering av plattformen pågår också här. 13 dgr
ID-nummer:  25122
Direktlänk: /bild/00025122/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om godsmagasinet har ännu ett väderskydd kommit på plats. 13 dgr
ID-nummer:  25123
Direktlänk: /bild/00025123/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut från norra delen, även här har spårnummerskyltarna täckts. 13 dgr
ID-nummer:  25124
Direktlänk: /bild/00025124/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den inför vintern uppstädade ytan mellan spår 2 och spår 3. 13 dgr
ID-nummer:  25125
Direktlänk: /bild/00025125/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten traktor används för att släta ut plattformens yta. 13 dgr
ID-nummer:  25126
Direktlänk: /bild/00025126/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i och omkring det norra väderskyddet, här väntar också en namnskylt vid plattformen. 13 dgr
ID-nummer:  25127
Direktlänk: /bild/00025127/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra väderskyddet sedd från nordost. 13 dgr
ID-nummer:  25128
Direktlänk: /bild/00025128/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens norra ände. 13 dgr
ID-nummer:  25129
Direktlänk: /bild/00025129/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan som ersatt brygga 14 sedd från plattformsänden. 13 dgr
ID-nummer:  25130
Direktlänk: /bild/00025130/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe vid lokstallet fortsätter schakt och återfyllnad för spår 4 och omformarspåret. 13 dgr
ID-nummer:  25131
Direktlänk: /bild/00025131/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från nordväst med de båda kvarvarande spårändarna till vänster. 13 dgr
ID-nummer:  25132
Direktlänk: /bild/00025132/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin och en vält fördelar och packar de nya massorna som har lagts ut. 13 dgr
ID-nummer:  25133
Direktlänk: /bild/00025133/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är nu fyllt i någon mån så långt som man hittills har grävt ur. 13 dgr
ID-nummer:  25134
Direktlänk: /bild/00025134/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lager krossmassor fördelas ut söderifrån. 13 dgr
ID-nummer:  25135
Direktlänk: /bild/00025135/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor levereras med dumper. 13 dgr
ID-nummer:  25136
Direktlänk: /bild/00025136/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De fördelas sedan med hjälp av lastmaskinen. 13 dgr
ID-nummer:  25137
Direktlänk: /bild/00025137/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen gör en jämn yta på vilken makadamen senare ska läggas. 13 dgr
ID-nummer:  25138
Direktlänk: /bild/00025138/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med van hand körs maskinen så stenarna flyger kontrollerat. 13 dgr
ID-nummer:  25139
Direktlänk: /bild/00025139/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer material tippas i gropen bakom stora stolpfundament för kommande kontaktledningsanläggning. 13 dgr
ID-nummer:  25140
Direktlänk: /bild/00025140/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut pågår utläggning av makadam. 13 dgr
ID-nummer:  25141
Direktlänk: /bild/00025141/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass makadam levereras med lastbil. 13 dgr
ID-nummer:  25142
Direktlänk: /bild/00025142/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialet är annorlunda, men metoden att lägga ut det är den samma. 13 dgr
ID-nummer:  25143
Direktlänk: /bild/00025143/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen på den jämna ytan som är redo för makadam mellan stolpfundamenten. 13 dgr
ID-nummer:  25144
Direktlänk: /bild/00025144/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen breds ut med lastmaskinen. 13 dgr
ID-nummer:  25145
Direktlänk: /bild/00025145/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här får stenarna en kontrollerad luftfärd ibland. 13 dgr
ID-nummer:  25146
Direktlänk: /bild/00025146/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av de maskiner som bygger grunden för de nya spåren. 13 dgr
ID-nummer:  25147
Direktlänk: /bild/00025147/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor levereras hela tiden. 13 dgr
ID-nummer:  25148
Direktlänk: /bild/00025148/
Fotodatum: den 29 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 30 september 2016

Morgon vid schaktgropen i höjd med lokstallet denna sista septemberdag. 13 dgr
ID-nummer:  25149
Direktlänk: /bild/00025149/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill skärs gammal räls upp i bitar. 13 dgr
ID-nummer:  25150
Direktlänk: /bild/00025150/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen är i det närmaste klar. 13 dgr
ID-nummer:  25151
Direktlänk: /bild/00025151/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår är naturligtvis avstängt söder om plankorsningen då det ännu slutar i intet längre söderut. 13 dgr
ID-nummer:  25152
Direktlänk: /bild/00025152/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på dagen har makadamutläggningen kommit betydligt längre norrut. 13 dgr
ID-nummer:  25153
Direktlänk: /bild/00025153/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen jämnas ut med lastmaskinen. 13 dgr
ID-nummer:  25154
Direktlänk: /bild/00025154/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår ett gap mellan de gamla spåren och den snart färdiga ytan att lägga spår och växlar på. 13 dgr
ID-nummer:  25155
Direktlänk: /bild/00025155/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålet fylls upp lite när en lastmaskin kör in mer krossmaterial. 13 dgr
ID-nummer:  25156
Direktlänk: /bild/00025156/
Fotodatum: den 30 september 2016
Publicerad: den 6 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!