September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Själva plattformsspåret var däremot redan klart och spårarbeten och schakt flyttade i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar.

Bilder och filmer (390)

Fredag 23 september 2016

Något längre söderut finns schaktgropen i vilken vi också finner en grävmaskin. 5 mån
ID-nummer:  24953
Direktlänk: /bild/00024953/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena har avancerat norrut och återfyllnaden likaså. 5 mån
ID-nummer:  24954
Direktlänk: /bild/00024954/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den övre maskinen står vid gropens norra ände som för närvarande ligger under brygga 18. 5 mån
ID-nummer:  24955
Direktlänk: /bild/00024955/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är många kablar av olika slag att ta hänsyn till under grävarbetet. 5 mån
ID-nummer:  24956
Direktlänk: /bild/00024956/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament har också grävts ner i kanten av gropen. 5 mån
ID-nummer:  24957
Direktlänk: /bild/00024957/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda maskinerna i norra änden av gropen, här finns också kabelbrunnar med kabelkanal som bevaras tills vidare. 5 mån
ID-nummer:  24958
Direktlänk: /bild/00024958/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga bankroppen längre söderut sedd med stickspåret närmast lokstallet i förgrunden. 5 mån
ID-nummer:  24959
Direktlänk: /bild/00024959/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt nytt material packas noggrant för att undvika sättningar framöver. 5 mån
ID-nummer:  24960
Direktlänk: /bild/00024960/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera skrot från den gamla kontaktledningsanläggningen ligger väster om spåren nära lokstallet. 5 mån
ID-nummer:  24961
Direktlänk: /bild/00024961/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan som ersatt brygga 14 sedd från söder intill teknikhuset vid kilometer 1313. 5 mån
ID-nummer:  24962
Direktlänk: /bild/00024962/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut från samma plats, här har nu flera stolpar närmast och bryggor längre bort rivits. 5 mån
ID-nummer:  24963
Direktlänk: /bild/00024963/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometertavlan och diverse kontakledningsmaterial ligger i gräset. 5 mån
ID-nummer:  24964
Direktlänk: /bild/00024964/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar finns det gott om även här som behöver tas om hand innan schaktningen kan börja ordentligt. 5 mån
ID-nummer:  24965
Direktlänk: /bild/00024965/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs det rivna spår 6, ännu en kapad kontaktledningsstolpe syns till höger. 5 mån
ID-nummer:  24966
Direktlänk: /bild/00024966/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stolpe med installationer för hjälpkraften har blivit kvar. 5 mån
ID-nummer:  24967
Direktlänk: /bild/00024967/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nu kortade brygga 11 sedd från västra sidan, resterna av stolpen som nyligen avslutade bryggan syns till höger. 5 mån
ID-nummer:  24968
Direktlänk: /bild/00024968/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även brygga 12 är kortad med en sektion. 5 mån
ID-nummer:  24969
Direktlänk: /bild/00024969/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt förbereds den nya kontaktledningsanläggningen, här fundamenten till stolparna som ska avsluta kontaktledningen på det nya spåret längst i sydväst. 5 mån
ID-nummer:  24970
Direktlänk: /bild/00024970/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret byggs mitt i bild, spår 6 återuppbyggs till höger om de nya fundamenten. 5 mån
ID-nummer:  24971
Direktlänk: /bild/00024971/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya fundamenten placeras intill spår 6 medan det nya spåret byggs utanför de blivande bryggorna till höger i bild. 5 mån
ID-nummer:  24972
Direktlänk: /bild/00024972/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högspänningskabeln som grävts fram måste man ta hänsyn till, här är kablarna dessutom anslutna till en frånskiljare uppe i stolpen till höger. 5 mån
ID-nummer:  24973
Direktlänk: /bild/00024973/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet närmast norr om gångbron sett från nordväst, stolparna här ska bära de nya bryggorna över bangården. 5 mån
ID-nummer:  24974
Direktlänk: /bild/00024974/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i det blivande nya uppställnings- och lastspårets sträckning. 5 mån
ID-nummer:  24975
Direktlänk: /bild/00024975/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet närmast söder om gångbron. 5 mån
ID-nummer:  24976
Direktlänk: /bild/00024976/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en vilande grävmaskin intill bangården. 5 mån
ID-nummer:  24977
Direktlänk: /bild/00024977/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen i höjd med den gamla plattformsövergången trängs flera grövre kablar. 5 mån
ID-nummer:  24978
Direktlänk: /bild/00024978/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten för stolparna som ska avsluta kontaktledningen över det nya spåret i söder har kommit på plats och markerar spårets läge. 5 mån
ID-nummer:  24979
Direktlänk: /bild/00024979/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett stolpfundament söder om portalen med stationshuset i bakgrunden. 5 mån
ID-nummer:  24980
Direktlänk: /bild/00024980/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder sker som bekant den största utvidgningen av bangården då ett spår och växlar hamnar utanför den gamla bangården och den nya servicevägen utanför dessa. 5 mån
ID-nummer:  24981
Direktlänk: /bild/00024981/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 har återuppbyggts utan större markåtgärder på en kortare sträcka längst i söder. 5 mån
ID-nummer:  24982
Direktlänk: /bild/00024982/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nya begränsningslinje kommer att gå vid fundamenten i stället för vid stolparna till vänster. 5 mån
ID-nummer:  24983
Direktlänk: /bild/00024983/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växeln som mellan spåren som byggs motsvarande gamla spår 5 och spår 6 samt skyddsväxeln mot spåren för högre hastigheter ligger i den utvidgade delen av bangården. 5 mån
ID-nummer:  24984
Direktlänk: /bild/00024984/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda växlarna sedda från söder, nu har också skyddsspåret till höger byggts. 5 mån
ID-nummer:  24985
Direktlänk: /bild/00024985/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspåret vid södra bangårdsänden har kommit på plats. 5 mån
ID-nummer:  24986
Direktlänk: /bild/00024986/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret är byggt i den skärning som tagits upp utanför det gamla bangårdsområdet. 5 mån
ID-nummer:  24987
Direktlänk: /bild/00024987/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 26 september 2016

Resning av fler belysningsstolpar pågår på morgonen. 5 mån
ID-nummer:  25011
Direktlänk: /bild/00025011/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en hjälpande fot på fundamentet går resningen lätt. 5 mån
ID-nummer:  25012
Direktlänk: /bild/00025012/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stolpe till är därmed på plats. 5 mån
ID-nummer:  25013
Direktlänk: /bild/00025013/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en stolpe med spårnummerskylt reses närmare stationshuset. 5 mån
ID-nummer:  25014
Direktlänk: /bild/00025014/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blev ju stiligt! 5 mån
ID-nummer:  25015
Direktlänk: /bild/00025015/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sand fylls på mellan plattraderna i utrymmet som sedan ska asfalteras. 5 mån
ID-nummer:  25016
Direktlänk: /bild/00025016/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialet fördelas sedan på rätt nivå med en skrapa. 5 mån
ID-nummer:  25017
Direktlänk: /bild/00025017/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande process pågår söder om stationshuset, men utläggningen sker på annat sätt. 5 mån
ID-nummer:  25018
Direktlänk: /bild/00025018/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här fördelas materialet så att det blir jämnt. 5 mån
ID-nummer:  25019
Direktlänk: /bild/00025019/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha fördelats jämnt vibreras det till en fast yta. 5 mån
ID-nummer:  25020
Direktlänk: /bild/00025020/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården kommer åter sugapparaten till användning. 5 mån
ID-nummer:  25021
Direktlänk: /bild/00025021/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen är klar även längst i norr. 5 mån
ID-nummer:  25022
Direktlänk: /bild/00025022/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattrader på plattformen. 5 mån
ID-nummer:  25023
Direktlänk: /bild/00025023/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden sedd från öster. 5 mån
ID-nummer:  25024
Direktlänk: /bild/00025024/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt i kontaktledningsanläggningen. 5 mån
ID-nummer:  25025
Direktlänk: /bild/00025025/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!