September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Arbetet fick bedrivas med pågående trafik på plattformsspåret, och även om godståg kunde styras om till andra spår vid passage så behövde plattformen hela tiden vara tillgänglig för att angöras av persontåg.

Då själva plattformsspåret var alltså redan klart och spårarbeten och schakt flyttade nu i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar. för infart mot de blivande spåren för växling och uppställning.

Bilder och filmer (390)
Bild 151–200

Fredag 23 september 2016

Något längre söderut finns schaktgropen i vilken vi också finner en grävmaskin. 1 år
ID-nummer:  24953
Direktlänk: /bild/00024953/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena har avancerat norrut och återfyllnaden likaså. 1 år
ID-nummer:  24954
Direktlänk: /bild/00024954/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den övre maskinen står vid gropens norra ände som för närvarande ligger under brygga 18. 1 år
ID-nummer:  24955
Direktlänk: /bild/00024955/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är många kablar av olika slag att ta hänsyn till under grävarbetet. 1 år
ID-nummer:  24956
Direktlänk: /bild/00024956/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament har också grävts ner i kanten av gropen. 1 år
ID-nummer:  24957
Direktlänk: /bild/00024957/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda maskinerna i norra änden av gropen, här finns också kabelbrunnar med kabelkanal som bevaras tills vidare. 1 år
ID-nummer:  24958
Direktlänk: /bild/00024958/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga bankroppen längre söderut sedd med stickspåret närmast lokstallet i förgrunden. 1 år
ID-nummer:  24959
Direktlänk: /bild/00024959/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt nytt material packas noggrant för att undvika sättningar framöver. 1 år
ID-nummer:  24960
Direktlänk: /bild/00024960/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera skrot från den gamla kontaktledningsanläggningen ligger väster om spåren nära lokstallet. 1 år
ID-nummer:  24961
Direktlänk: /bild/00024961/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan som ersatt brygga 14 sedd från söder intill teknikhuset vid kilometer 1313. 1 år
ID-nummer:  24962
Direktlänk: /bild/00024962/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett söderut från samma plats, här har nu flera stolpar närmast och bryggor längre bort rivits. 1 år
ID-nummer:  24963
Direktlänk: /bild/00024963/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometertavlan och diverse kontakledningsmaterial ligger i gräset. 1 år
ID-nummer:  24964
Direktlänk: /bild/00024964/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar finns det gott om även här som behöver tas om hand innan schaktningen kan börja ordentligt. 1 år
ID-nummer:  24965
Direktlänk: /bild/00024965/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs det rivna spår 6, ännu en kapad kontaktledningsstolpe syns till höger. 1 år
ID-nummer:  24966
Direktlänk: /bild/00024966/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stolpe med installationer för hjälpkraften har blivit kvar. 1 år
ID-nummer:  24967
Direktlänk: /bild/00024967/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nu kortade brygga 11 sedd från västra sidan, resterna av stolpen som nyligen avslutade bryggan syns till höger. 1 år
ID-nummer:  24968
Direktlänk: /bild/00024968/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även brygga 12 är kortad med en sektion. 1 år
ID-nummer:  24969
Direktlänk: /bild/00024969/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt förbereds den nya kontaktledningsanläggningen, här fundamenten till stolparna som ska avsluta kontaktledningen på det nya spåret längst i sydväst. 1 år
ID-nummer:  24970
Direktlänk: /bild/00024970/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret byggs mitt i bild, spår 6 återuppbyggs till höger om de nya fundamenten. 1 år
ID-nummer:  24971
Direktlänk: /bild/00024971/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya fundamenten placeras intill spår 6 medan det nya spåret byggs utanför de blivande bryggorna till höger i bild. 1 år
ID-nummer:  24972
Direktlänk: /bild/00024972/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högspänningskabeln som grävts fram måste man ta hänsyn till, här är kablarna dessutom anslutna till en frånskiljare uppe i stolpen till höger. 1 år
ID-nummer:  24973
Direktlänk: /bild/00024973/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet närmast norr om gångbron sett från nordväst, stolparna här ska bära de nya bryggorna över bangården. 1 år
ID-nummer:  24974
Direktlänk: /bild/00024974/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i det blivande nya uppställnings- och lastspårets sträckning. 1 år
ID-nummer:  24975
Direktlänk: /bild/00024975/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet närmast söder om gångbron. 1 år
ID-nummer:  24976
Direktlänk: /bild/00024976/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en vilande grävmaskin intill bangården. 1 år
ID-nummer:  24977
Direktlänk: /bild/00024977/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen i höjd med den gamla plattformsövergången trängs flera grövre kablar. 1 år
ID-nummer:  24978
Direktlänk: /bild/00024978/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten för stolparna som ska avsluta kontaktledningen över det nya spåret i söder har kommit på plats och markerar spårets läge. 1 år
ID-nummer:  24979
Direktlänk: /bild/00024979/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett stolpfundament söder om portalen med stationshuset i bakgrunden. 1 år
ID-nummer:  24980
Direktlänk: /bild/00024980/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder sker som bekant den största utvidgningen av bangården då ett spår och växlar hamnar utanför den gamla bangården och den nya servicevägen utanför dessa. 1 år
ID-nummer:  24981
Direktlänk: /bild/00024981/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 har återuppbyggts utan större markåtgärder på en kortare sträcka längst i söder. 1 år
ID-nummer:  24982
Direktlänk: /bild/00024982/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nya begränsningslinje kommer att gå vid fundamenten i stället för vid stolparna till vänster. 1 år
ID-nummer:  24983
Direktlänk: /bild/00024983/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växeln som mellan spåren som byggs motsvarande gamla spår 5 och spår 6 samt skyddsväxeln mot spåren för högre hastigheter ligger i den utvidgade delen av bangården. 1 år
ID-nummer:  24984
Direktlänk: /bild/00024984/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda växlarna sedda från söder, nu har också skyddsspåret till höger byggts. 1 år
ID-nummer:  24985
Direktlänk: /bild/00024985/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspåret vid södra bangårdsänden har kommit på plats. 1 år
ID-nummer:  24986
Direktlänk: /bild/00024986/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret är byggt i den skärning som tagits upp utanför det gamla bangårdsområdet. 1 år
ID-nummer:  24987
Direktlänk: /bild/00024987/
Fotodatum: den 23 september 2016
Publicerad: den 4 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 26 september 2016

Resning av fler belysningsstolpar pågår på morgonen. 1 år
ID-nummer:  25011
Direktlänk: /bild/00025011/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en hjälpande fot på fundamentet går resningen lätt. 1 år
ID-nummer:  25012
Direktlänk: /bild/00025012/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stolpe till är därmed på plats. 1 år
ID-nummer:  25013
Direktlänk: /bild/00025013/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en stolpe med spårnummerskylt reses närmare stationshuset. 1 år
ID-nummer:  25014
Direktlänk: /bild/00025014/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blev ju stiligt! 1 år
ID-nummer:  25015
Direktlänk: /bild/00025015/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sand fylls på mellan plattraderna i utrymmet som sedan ska asfalteras. 1 år
ID-nummer:  25016
Direktlänk: /bild/00025016/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialet fördelas sedan på rätt nivå med en skrapa. 1 år
ID-nummer:  25017
Direktlänk: /bild/00025017/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande process pågår söder om stationshuset, men utläggningen sker på annat sätt. 1 år
ID-nummer:  25018
Direktlänk: /bild/00025018/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här fördelas materialet så att det blir jämnt. 1 år
ID-nummer:  25019
Direktlänk: /bild/00025019/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ha fördelats jämnt vibreras det till en fast yta. 1 år
ID-nummer:  25020
Direktlänk: /bild/00025020/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården kommer åter sugapparaten till användning. 1 år
ID-nummer:  25021
Direktlänk: /bild/00025021/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen är klar även längst i norr. 1 år
ID-nummer:  25022
Direktlänk: /bild/00025022/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattrader på plattformen. 1 år
ID-nummer:  25023
Direktlänk: /bild/00025023/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden sedd från öster. 1 år
ID-nummer:  25024
Direktlänk: /bild/00025024/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt i kontaktledningsanläggningen. 1 år
ID-nummer:  25025
Direktlänk: /bild/00025025/
Fotodatum: den 26 september 2016
Publicerad: den 5 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300