Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)
Bild 301–350

Lördag 26 augusti 2017

Vy mot sydost vid spårspärren mot växeln mellan spår 3 och spår 4. Här finns fortfarande en del av gamla brygga 18 kvar och påverkar dragning av ny kontaktledning. 1 år
ID-nummer:  30363
Direktlänk: /bild/00030363/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av spår 3 vid anslutningen till spår 2 är ännu inte riktigt klar. 1 år
ID-nummer:  30364
Direktlänk: /bild/00030364/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen 139 ska reglera utfart från stickspåret till övriga spår. 1 år
ID-nummer:  30365
Direktlänk: /bild/00030365/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om växlarna finns dvärgsignalen 134 vid spår 4 och huvudsignalen Gv 124 vid spår 3. 1 år
ID-nummer:  30366
Direktlänk: /bild/00030366/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset ska nu också växlarna göras redo för att tas i drift. 1 år
ID-nummer:  30367
Direktlänk: /bild/00030367/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med ett av växeldreven framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  30368
Direktlänk: /bild/00030368/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna i norra änden av spår 4 och spår 5 har nu också tänts. Huvudsignalen Gv 122 till höger kommer att slopas under slutinkopplingen. 1 år
ID-nummer:  30369
Direktlänk: /bild/00030369/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården har enorma mängder massor lagrats upp för att användas under det återstående stora schaktarbetet. 1 år
ID-nummer:  30370
Direktlänk: /bild/00030370/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen arbetar spårriktaren med spår 3 och spår 4. 1 år
ID-nummer:  30371
Direktlänk: /bild/00030371/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Medan spårriktaren befinner sig på spår 4 körs mer makadam ut på nyriktade spår 3. 1 år
ID-nummer:  30372
Direktlänk: /bild/00030372/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam tillförs där så behövs. 1 år
ID-nummer:  30373
Direktlänk: /bild/00030373/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motortrallan drar de båda makadamvagnarna på spår 3. 1 år
ID-nummer:  30374
Direktlänk: /bild/00030374/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När växlarna framför stationshuset blir redo för drift återstår bara kontaktledning över tvärförbindelserna. 1 år
ID-nummer:  30375
Direktlänk: /bild/00030375/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny huvuddvärgsignal har satts upp vid spår 2 norr om växeln mot spår 1 norr om gångbron. 1 år
ID-nummer:  30376
Direktlänk: /bild/00030376/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren arbetar vidare på spår 4 norr om gångbron. 1 år
ID-nummer:  30377
Direktlänk: /bild/00030377/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen ligger alla bangårdens spår redo för trafik i söder om stationshuset. 1 år
ID-nummer:  30378
Direktlänk: /bild/00030378/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett visst lugn råder inför kommande dagars intensiva arbeten. 1 år
ID-nummer:  30379
Direktlänk: /bild/00030379/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan avstängningen ska dock flera tåg hinna passera, först ett ordinarie malmtåg som fått kör genom bangården. 1 år
ID-nummer:  30381
Direktlänk: /bild/00030381/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lågt placerade huvudsignalen intill plankorsningen i norr ger körsignal en av de sista gångerna. 1 år
ID-nummer:  30380
Direktlänk: /bild/00030380/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvagnarna är ute och rullar även så här på kvällen. 1 år
ID-nummer:  30382
Direktlänk: /bild/00030382/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården fylls massförrådet på in i det sista. 1 år
ID-nummer:  30383
Direktlänk: /bild/00030383/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera stora maskiner står redo inför det kommande schaktarbetet. 1 år
ID-nummer:  30384
Direktlänk: /bild/00030384/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De signaler som återstår att sätta upp ligger redo för montering, här de båda huvudsignalerna för norra änden av spår 1 och spår 2. 1 år
ID-nummer:  30385
Direktlänk: /bild/00030385/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Orienteringstavlor för vägförsignaler och hastighet. 1 år
ID-nummer:  30386
Direktlänk: /bild/00030386/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Antalet vägförsignaler ökar från en till sex. 1 år
ID-nummer:  30387
Direktlänk: /bild/00030387/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blir en vägförsignal i varje ända av de tre långa mötesspåren. 1 år
ID-nummer:  30388
Direktlänk: /bild/00030388/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En annan grävmaskin står redo intill bangården. 1 år
ID-nummer:  30389
Direktlänk: /bild/00030389/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så också denna tredje maskin. 1 år
ID-nummer:  30390
Direktlänk: /bild/00030390/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande arbetsområdet där växlar och sly nu ska tas bort. 1 år
ID-nummer:  30391
Direktlänk: /bild/00030391/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tidigarelagt godståg från Narvik rullar in från norr. 1 år
ID-nummer:  30392
Direktlänk: /bild/00030392/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detta tåg rullar rakt genom växlarna på spår 2. 1 år
ID-nummer:  30393
Direktlänk: /bild/00030393/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora grävskopor krävs för att snabbt kunna schakta bort stora massor. 1 år
ID-nummer:  30394
Direktlänk: /bild/00030394/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvagnarna passerar över det blivande schaktområdet. 1 år
ID-nummer:  30395
Direktlänk: /bild/00030395/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelgatan som tidigare utgjorde norra änden av bangårdens spår har snart gjort sitt och ska tas bort till förmån för de nya växlarna längre norrut. 1 år
ID-nummer:  30396
Direktlänk: /bild/00030396/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ovanför spåren är det mesta nytt, men nu ska slutligen även spåren och underbyggnaden byggas om här. 1 år
ID-nummer:  30397
Direktlänk: /bild/00030397/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg mot Narvik ska också hinna ta sig förbi före avstängningen och förbindelsen mellan spår 1 och 2 kommer till användning kanske för sista gången. 1 år
ID-nummer:  30398
Direktlänk: /bild/00030398/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar genom de gamla växlarna som nu ska rivas. 1 år
ID-nummer:  30399
Direktlänk: /bild/00030399/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gnisslar och slår i de gamla och ganska tvära växlarna, de nya klarar högre hastighet och har rörlig korsningsspets. 1 år
ID-nummer:  30400
Direktlänk: /bild/00030400/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lugnet återkommer när tåget passerat, men till natten blir det livat här igen. 1 år
ID-nummer:  30401
Direktlänk: /bild/00030401/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin i väntan på arbete. 1 år
ID-nummer:  30402
Direktlänk: /bild/00030402/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En maskin redo för djupschaktning under de gamla växlarna. 1 år
ID-nummer:  30403
Direktlänk: /bild/00030403/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De imponerande stora högarna med fyllnadsmassor intill bangården. 1 år
ID-nummer:  30404
Direktlänk: /bild/00030404/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra plattformsänden när det skymmer över de gamla växlarna en sista gång. 1 år
ID-nummer:  30405
Direktlänk: /bild/00030405/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra plattformsänden, här är det mycket som är klart för trafik på de nya spåren. 1 år
ID-nummer:  30406
Direktlänk: /bild/00030406/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationen inför trafikstoppet på tavlan vid stationshuset är anpassad för hela Malmbanan, genom Gällivare blir det totalstopp i två dygn. 1 år
ID-nummer:  30407
Direktlänk: /bild/00030407/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gv 122 mitt på plattformsspåret lyser ännu, men ska tas bort under slutinkopplingen när växlarna den skyddar inte längre finns och nya signaler kommer i drift längre norrut. 1 år
ID-nummer:  30408
Direktlänk: /bild/00030408/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sen kväll vid en bangård i förändring, om några timmar börjar det stora arbetet. 1 år
ID-nummer:  30409
Direktlänk: /bild/00030409/
Fotodatum: den 26 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!