Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)
Bild 201–250

Onsdag 23 augusti 2017

Vy norrut från plankorsningen mot arbetena inför växelinläggningen längst i norr. 3 mån
ID-nummer:  30261
Direktlänk: /bild/00030261/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår också med att bygga samman spår 3 närmast söder om växeln med spår 2. 3 mån
ID-nummer:  30260
Direktlänk: /bild/00030260/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårarbeten pågår också på de spår som byggdes under hösten 2016 utanför lokstallet. 3 mån
ID-nummer:  30262
Direktlänk: /bild/00030262/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 fram mot växeln i spår 2, stickspåret i förgrunden. 3 mån
ID-nummer:  30263
Direktlänk: /bild/00030263/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söder om de gamla växlarna tycks spår 3 byggas ihop trots att växlarna ska rivas om några dagar. 3 mån
ID-nummer:  30264
Direktlänk: /bild/00030264/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av bangården påbörjas arbetet med att dra kontaktledning över spår 5. 3 mån
ID-nummer:  30265
Direktlänk: /bild/00030265/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kopparledningarna har fästs i stållinan i söder kan dragningen påbörjas norrut. 3 mån
ID-nummer:  30266
Direktlänk: /bild/00030266/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen rullar norrut och rullar ut den nya kontaktledningen. 3 mån
ID-nummer:  30267
Direktlänk: /bild/00030267/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter trumvagnen kommer en liftmotorvagn som monterar ledningen på utliggarna. 3 mån
ID-nummer:  30268
Direktlänk: /bild/00030268/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från ytterligare en liftmotorvagn monteras därefter litsarna mellan bärlinan och kontakttråden. 3 mån
ID-nummer:  30269
Direktlänk: /bild/00030269/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ännu något slaka kontakttråden dras fast i utliggaren. 3 mån
ID-nummer:  30270
Direktlänk: /bild/00030270/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trumvagnen i täten. 3 mån
ID-nummer:  30271
Direktlänk: /bild/00030271/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan fästs i utliggarnas överdel varefter kontakttråden ska fästas nedtill. 3 mån
ID-nummer:  30272
Direktlänk: /bild/00030272/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ganska snart syns resultat av arbetet, speciellt sedan när även litsarna kommit på plats. 3 mån
ID-nummer:  30273
Direktlänk: /bild/00030273/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Karavanen rullar vidare norrut på spår 5. 3 mån
ID-nummer:  30274
Direktlänk: /bild/00030274/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsar, eller bärtrådar, monteras mellan bärlinan och kontakttråden för att den senare ska hänga på så jämn höjd som möjligt. 3 mån
ID-nummer:  30275
Direktlänk: /bild/00030275/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsen har skruvats fast i bärlinan. 3 mån
ID-nummer:  30276
Direktlänk: /bild/00030276/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det färdiga resultatet efter att litsen fästs även i kontakttråden. 3 mån
ID-nummer:  30277
Direktlänk: /bild/00030277/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man söderut från stationshuset syns den nya ledningen över spår 5 tillsammans med de tidigare dragna över spår 1 och 2. 3 mån
ID-nummer:  30278
Direktlänk: /bild/00030278/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron ska ännu ett skyddstak tas bort och ett flyttas då spår 4 inte har samma läge som gamla spår 5. 3 mån
ID-nummer:  30279
Direktlänk: /bild/00030279/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De ytter delarna av det tak som tidigare satt över gamla spår 5 har skurits ner och resten ska nu också avlägsnas. 3 mån
ID-nummer:  30280
Direktlänk: /bild/00030280/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsmonteringen har nu nått fram till bryggan närmast söder om gångbron. 3 mån
ID-nummer:  30281
Direktlänk: /bild/00030281/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggarna dras fram till rätt position vinkelrätt mot kontaktledningen innan ledningen fästs. 3 mån
ID-nummer:  30282
Direktlänk: /bild/00030282/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare på eftermiddagen är dragningen över spår 5 klar. 3 mån
ID-nummer:  30283
Direktlänk: /bild/00030283/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningssektionen avslutas vid växeln mellan spår 4 och spår 5. 3 mån
ID-nummer:  30284
Direktlänk: /bild/00030284/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har som vanligt en tillfällig infästning gjorts i den tidigare monterade avspänningslinan. 3 mån
ID-nummer:  30285
Direktlänk: /bild/00030285/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 har bundits samman i norra änden av den under sommaren nybyggda delen. 3 mån
ID-nummer:  30286
Direktlänk: /bild/00030286/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lokstallet har en ny huvudsignal plockats fram. 3 mån
ID-nummer:  30287
Direktlänk: /bild/00030287/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyrskenssignalen Gv 124 med tillhörande dvärgsignal ska sättas upp över spår 3 före växlarna i norr. 3 mån
ID-nummer:  30288
Direktlänk: /bild/00030288/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av stickspåret ska en spårspärr läggas in för att skydda växelförbindelsen från spår 4 mot spår 3. 3 mån
ID-nummer:  30289
Direktlänk: /bild/00030289/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspärren ligger ännu vid sidan av bangården. 3 mån
ID-nummer:  30290
Direktlänk: /bild/00030290/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av stickspåret närmast plankorsningen har två fundament för den blivande ändstolpen med stödsträva kommit på plats. 3 mån
ID-nummer:  30291
Direktlänk: /bild/00030291/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Gv 124 är på väg upp i sin nya position över spår 3. 3 mån
ID-nummer:  30292
Direktlänk: /bild/00030292/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rätt position har nåtts kan den så skruvas fast. 3 mån
ID-nummer:  30293
Direktlänk: /bild/00030293/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området kring de gamla växlarna förbereds nu för det slutliga stora schaktarbetet som ska genomföras under avstängningen för slutinkoppling om några dagar. 3 mån
ID-nummer:  30294
Direktlänk: /bild/00030294/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kortare sektion kontaktledning ska också sättas upp över norra delen av spår 6 som annars inte blir elektrifierat i sin helhet. 3 mån
ID-nummer:  30295
Direktlänk: /bild/00030295/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här fästs kontakttråd och bärlina med isolatorer direkt i bryggportalen över spåret. 3 mån
ID-nummer:  30296
Direktlänk: /bild/00030296/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart ledningen är fäst kan dragningen påbörjas norrut. 3 mån
ID-nummer:  30297
Direktlänk: /bild/00030297/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra änden av ledningen över norra delen av spår 6. 3 mån
ID-nummer:  30298
Direktlänk: /bild/00030298/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan arbetet avslutas på spår 5 kontrolleras den nya ledningen från liftmotorvagnen, bland annat med den strömavtagare som finns monterad på taket av dieselfordonet. 3 mån
ID-nummer:  30299
Direktlänk: /bild/00030299/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya huvudsignalen Gv 124 för färd norrut från spår 3 har kommit på plats men har ännu inte tänts. 3 mån
ID-nummer:  30300
Direktlänk: /bild/00030300/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla växelgatan i norra delen av bangården är snart ett minne blott. 3 mån
ID-nummer:  30301
Direktlänk: /bild/00030301/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya skåp för elinstallationer sätts upp vid sidan av bangården i anslutning till de nya kabelrännorna. 3 mån
ID-nummer:  30302
Direktlänk: /bild/00030302/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 24 augusti 2017

Under gångbron har det skyddstak som man arbetade med under gårdagen tagits ner helt och det kvarvarande över spår 4 flyttas in över spårets mitt. 3 mån
ID-nummer:  30306
Direktlänk: /bild/00030306/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förutom nya kontaktledningar börjar det komma upp fler nya signaler i bryggorna. 3 mån
ID-nummer:  30307
Direktlänk: /bild/00030307/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret vid plankorsningen i bangårdens norra del tar form när också kontaktledningsstolpen i änden av spåret kommit på plats. 3 mån
ID-nummer:  30308
Direktlänk: /bild/00030308/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret blir elektrifierat och denna stolpe ska hålla upp kontaktledningens ände. 3 mån
ID-nummer:  30309
Direktlänk: /bild/00030309/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr fortsätter förberedelserna för att lägga in den sista växeln. 3 mån
ID-nummer:  30310
Direktlänk: /bild/00030310/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan schakten blivit klar och isolering lagts kan makadambädden för den nya växeln byggas upp. 3 mån
ID-nummer:  30311
Direktlänk: /bild/00030311/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam tippas på platsen för den nya växeln mellan Inlandsbanans spår och omformarspåret. 3 mån
ID-nummer:  30312
Direktlänk: /bild/00030312/
Fotodatum: den 24 augusti 2017
Publicerad: den 24 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–350