Augusti 2017

Efter ett trafikavbrott i maj, det stora under pingsthelgen i början av juni samt två kortare avbrott under juli månad gick bangårdsprojektet mot sitt slut när vi gick in i augusti månad. Siktet var nu inställt mot den sista stora avstängningen på två dygn i slutet av augusti då de sista stora schaktarbetena skulle utföras och de arbeten som utfördes fram tills dess var på många sätt föreberedelser för denna slutinkoppling. Ett visst semesterlugn kunde också få infinna sig någon vecka medan sommaren ännu varade. Här tittar vi på arbetena från månadens början fram till dagen före slutinkopplingen, den behandlas i ett separat avsnitt.

I början av månaden fortsatte arbetet med att bygga färdigt spår 3 och 4 efter ombyggnaden av underbyggnaden. Vissa arbeten med kabelrännor och kabeldragning pågick också, men arbetena bedrevs i allmänhet inte i något högre tempo och med några stora personalstyrkor. Fram mot mitten av månaden återupptogs vissa elarbeten med utbyte och komplettering av kontaktledningsanläggningen, men det var först mot slutet av månaden som dragningen av kontaktledning över fler spår än de två driftsatta närmast stationshuset började förberedas i större utsträckning och ledningen över spår 5 och vissa stickspår i norr kom på plats. I veckan före slutinkopplingen sattes också flera nya signaler upp över de ännu inte ibruktagna spåren.

Längst i norr påbörjades under slutet av månaden också arbetet med att lägga in den växel som ska binda samman omformarspåret med Inlandsbanans infartsspår strax innan detta svänger in på spår 2 norr om plankorsningen i norr. Så snart Inlandsbanans turisttrafik slutat för säsongen revs spåret och schaktning för den nya växeln påbörjades innan växeln kunde läggas på plats. Detta arbete hade ingen större tidspress då trafiken på Inlandsbanan är synnerligen begränsad utanför turisttrafikens säsong och växeln togs i drift först i september.

Bilder och filmer (397)
Bild 151–200

Tisdag 22 augusti 2017

Kablar har också dragits för att kunna sätta upp huvuddvärgsignalen i norra änden av spår 1a över plattformen. 3 mån
ID-nummer:  30210
Direktlänk: /bild/00030210/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya huvuddvärgsignalen Gv 110 står ännu på marken mot stolpen som den ska hängas upp i. 3 mån
ID-nummer:  30211
Direktlänk: /bild/00030211/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med signalerna över spår 4 fortsätter, dvärgsignalens stolpe har fästs i bryggans nederkant men måste fästas även upptill. 3 mån
ID-nummer:  30212
Direktlänk: /bild/00030212/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett vinkeljärn skruvas fast på bryggans ovansida så att dvärgsignalen kan fästas ordentligt. 3 mån
ID-nummer:  30213
Direktlänk: /bild/00030213/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nere på marken måste kablar för spårledningarna dras mellan kabelrännorna och spåren runt isolerskarvarna vid signalerna. 3 mån
ID-nummer:  30214
Direktlänk: /bild/00030214/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När signalerna är på plats ska huvudsignalen även få en märktavla. 3 mån
ID-nummer:  30215
Direktlänk: /bild/00030215/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Monteringsarbetet över spår 4 är klart, sedan återstår kabeldragning för att signalerna ska kunna lysa också. 3 mån
ID-nummer:  30216
Direktlänk: /bild/00030216/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Näst på tur spår huvudsignalen Gv 165 över spår 3 som har två sken då hastigheten genom växlarna till och från spåren 1–3 blir 80 km/h. 3 mån
ID-nummer:  30217
Direktlänk: /bild/00030217/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en tvåskenssignal är förvånansvärt stor i jämförelse med omgivande personer. 3 mån
ID-nummer:  30218
Direktlänk: /bild/00030218/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen krokas fast på liftkorgens utsida och färden upp mot bryggan påbörjas. 3 mån
ID-nummer:  30219
Direktlänk: /bild/00030219/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl uppe vid bryggan kom man dock till insikt om att det med hänsyn till kontaktledningen intill skulle bli svårt att montera dvärgsignalen efter huvudsignalen. 3 mån
ID-nummer:  30220
Direktlänk: /bild/00030220/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därför togs huvudsignalen ner till marken igen och dvärgsignalen hakades på liftkorgen i stället. 3 mån
ID-nummer:  30221
Direktlänk: /bild/00030221/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen ska sitta till vänster om huvudsignalen närmast kontaktledningen och får nu komma på plats först. 3 mån
ID-nummer:  30222
Direktlänk: /bild/00030222/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeldragning för spårledningarna vid isolerskarven i spår 4. 3 mån
ID-nummer:  30223
Direktlänk: /bild/00030223/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen fästs i bryggans undersida. 3 mån
ID-nummer:  30224
Direktlänk: /bild/00030224/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med vattenpass kontrolleras att stolpen monteras rakt. 3 mån
ID-nummer:  30225
Direktlänk: /bild/00030225/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När signalen dragits fast i bryggans underkant och lossats från liftkorgen kan den fästas även upptill. 3 mån
ID-nummer:  30226
Direktlänk: /bild/00030226/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan ett nytt försök med montering av huvudsignalen göras. 3 mån
ID-nummer:  30227
Direktlänk: /bild/00030227/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt träs signalens stolpe in mellan bryggans diagonalstag. 3 mån
ID-nummer:  30228
Direktlänk: /bild/00030228/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med korgen höjd ända upp mot bryggans undersida kan arbetet fortsätta från bryggans inre. 3 mån
ID-nummer:  30229
Direktlänk: /bild/00030229/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalarbetena sedda från norr från plattformen. 3 mån
ID-nummer:  30230
Direktlänk: /bild/00030230/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordligaste delen av bangården har nu även Inlandsbanans spår rivits norr om växeln med spår 2, bara några dagar efter att turistsäsongen på banan har avslutats. 3 mån
ID-nummer:  30231
Direktlänk: /bild/00030231/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln från spår 2 syns bakom en kvarvarande del av omformarspåret som nu kopplas bort från spårnätet och ska rivas. 3 mån
ID-nummer:  30232
Direktlänk: /bild/00030232/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varken Inlandsbanans spår eller omformarspåret ligger kvar norr om växeln, här ska ytterligare en växel läggas in som förbinder de två nu tillfälligt rivna spåren. 3 mån
ID-nummer:  30233
Direktlänk: /bild/00030233/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De rivna spåren sedda norrut under gamla brygga 26. Det ligger mycket signalkabel mellan spåren som måste tas omhand. 3 mån
ID-nummer:  30234
Direktlänk: /bild/00030234/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra bangårdsänden har nu dragning av kablar till signalerna påbörjats. 3 mån
ID-nummer:  30235
Direktlänk: /bild/00030235/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På marken fortsätter arbetet med att koppla in spårledningarna i signalsystemet. 3 mån
ID-nummer:  30236
Direktlänk: /bild/00030236/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna till signalerna i bryggan tas upp via stolpen intill spår 5. 3 mån
ID-nummer:  30237
Direktlänk: /bild/00030237/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna träs vidare genom bryggans inre ut mot signalerna. 3 mån
ID-nummer:  30238
Direktlänk: /bild/00030238/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Målet är snart i sikte för kablarna. 3 mån
ID-nummer:  30239
Direktlänk: /bild/00030239/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna ska nu kopplas in i signalerna och dvärgsignalens baksida har öppnats för att man ska kunna utföra installationen. 3 mån
ID-nummer:  30240
Direktlänk: /bild/00030240/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dvärgsignals inre med de fyra lamporna. 3 mån
ID-nummer:  30241
Direktlänk: /bild/00030241/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln till dvärgsignalen träs in genom genomföringen efter att ytterisoleringen skalats av, signaltrådarna ska nu fästas in och en i plinten på insidan. 3 mån
ID-nummer:  30242
Direktlänk: /bild/00030242/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn rullar fram mot södra änden av spår 4 för att fortsätta med montage av utliggare. 3 mån
ID-nummer:  30243
Direktlänk: /bild/00030243/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny utliggare sätts upp på den ensamma stolpen något norr om bryggan som huvudsignalerna sitter i. 3 mån
ID-nummer:  30244
Direktlänk: /bild/00030244/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en färdig utliggare i väntan på kontaktledning. 3 mån
ID-nummer:  30245
Direktlänk: /bild/00030245/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna till huvudsignalen Gv 167 och tillhörande dvärgsignal har skalats och installationsarbetet upprepas även här. 3 mån
ID-nummer:  30246
Direktlänk: /bild/00030246/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När installationen är klar dras kablarna fast längs de stolpar som signalerna är monterade i. 3 mån
ID-nummer:  30248
Direktlänk: /bild/00030248/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny ståndare för utliggaren över spår 4 monteras på nästa brygga norrut. 3 mån
ID-nummer:  30247
Direktlänk: /bild/00030247/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nivåmätning pågår på spår 3. 3 mån
ID-nummer:  30249
Direktlänk: /bild/00030249/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning samt signalarbeten både högt och lågt i södra delen av bangården. 3 mån
ID-nummer:  30250
Direktlänk: /bild/00030250/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en utliggare kommer på plats över spår 4. 3 mån
ID-nummer:  30251
Direktlänk: /bild/00030251/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna är monterade i bryggan och väntar bara på att få visa sitt första ljussken, därmed har alla sex spår signaler söderut mot södra bangårdsändens växlar. 3 mån
ID-nummer:  30252
Direktlänk: /bild/00030252/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har omformarspåret som kapats norr om plankorsningen nu spelat ut sin roll vid korsningen och kan slutligen omvandlas till stickspår. 3 mån
ID-nummer:  30253
Direktlänk: /bild/00030253/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningen mot arbetena inför läggningen av bangårdens sista nya växel. 3 mån
ID-nummer:  30254
Direktlänk: /bild/00030254/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen på sena eftermiddagen. 3 mån
ID-nummer:  30255
Direktlänk: /bild/00030255/
Fotodatum: den 22 augusti 2017
Publicerad: den 17 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 augusti 2017

Schaktarbeten pågår i nordligaste delen av av bangården för den nya växeln mellan Inlandsbanans spår och omformarspåret och massor lastas på lastbil på vägen intill. 3 mån
ID-nummer:  30256
Direktlänk: /bild/00030256/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret söder om den blivande växeln har används en sista gång för att rulla fram den nya växeln på trallor. 3 mån
ID-nummer:  30257
Direktlänk: /bild/00030257/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området norr om växeln förbereds för de anslutande spåren. 3 mån
ID-nummer:  30258
Direktlänk: /bild/00030258/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen har nu det gamla omformarspåret grävts av permanent och fundament för en kontaktledningsstolpe ska grävas ner. 3 mån
ID-nummer:  30259
Direktlänk: /bild/00030259/
Fotodatum: den 23 augusti 2017
Publicerad: den 23 mars 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300